Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marina Meets Businessplan

4,926 views

Published on

In dit businessplan wordt de totstandkoming van het concept Marina Meets beschreven. Het Marina Meets concept, gericht op de business markt, is geschreven voor Impact Muang Thong
Thani, de potentiële investeerder van Marina Meets. Impact is in Thailand het grootste en meest
toonaangevende businesscentrum.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marina Meets Businessplan

 1. 1. !"#$%"&!()&& & & & & & & *+)$%)),-"%&.-/"%0#&1"2,#34(&5""%&672"%&!"#3&89:+;;&<"2"%(4"&="%&0&*#+7&
 2. 2. TitelbladTitel Marina MeetsOndertitel BusinessplanNaam Alexander Lamprecht 2409149 Daan Hegeman 2408015 Marc Jokuff 2409894 Samantha van de Brug 2409905Groepsnummer 7Plaats en jaar van uitgave Deventer, 2009Opleiding Saxion Hospitality Business School Hoger Toeristisch en Recreatief OnderwijsDocenten Mevr. Marijke van Bokhoven Dhr. Mark van ’t Bolscher 2
 3. 3. VoorwoordWij als groep hebben de opdracht gekregen om in de rol van een adviseur een voorstel voor te leggenaan een organisatie om een business concept in de provincie Krabi in Thailand te vestigen. Wehebben gekozen voor de potentiële investeerder Impact Muang Thong Thani.Gedurende de start en aanloop van dit project is er informatie verzameld om een helder beeld vanThailand te verkrijgen. Na het opstellen van vier lange termijnvisies is er een keuze gemaakt voor eenconcept gericht op businessreizigers.We hebben met veel plezier en veel inzet gewerkt aan dit project en daarbij onze kennis aanzienlijkvergroot. We hebben geprobeerd om de talenten, vaardigheden en de kennis van elk groepslidoptimaal te benutten om een zo goed mogelijk verslag neer te zetten. Daarbij hebben we rekeninggehouden met de honger naar kennis van elk groepslid met betrekking op deze managementcase.Wij hebben als voorbereiding en naslagwerk een hoop gehad aan de colleges. Wij willen daarom allegastsprekers en docenten bedanken voor de inzet en hun wil om hun kennis te delen met ons.Daarnaast willen wij onze coördinatoren van het moduul Destination Development Management,mevrouw Marijke van Bokhoven en de heer Mark van het Bolscher extra bedanken.Deventer, 22 juni 2009Alexander LamprechtDaan HegemanMarc JokuffSamantha van de Brug 3
 4. 4. ManagementsamenvattingIn dit businessplan wordt de totstandkoming van het concept Marina Meets beschreven. Voordat dekeuze voor het concept Marina Meets is gemaakt, zijn er een aantal alternatieve conceptenoverwogen. Deze zijn te vinden in bijlage 17: verschillende conceptscenario’s.Het Marina Meets concept, gericht op de business markt, is geschreven voor Impact Muang ThongThani, de potentiële investeerder van Marina Meets. Impact is in Thailand het grootste en meesttoonaangevende businesscentrum.Uit recente cijfers blijkt dat het aantal zakenreizen naar en binnen Thailand groeiende is. Dezeontwikkeling heeft geleid tot het implementeren van een multifunctioneel vergadercentrum in Krabi,dat is gericht op zakenreizigers en expatriates in managementfuncties. Uit emailcorrespondentie (ziebijlage 19: Emailcorrespondentie) met dhr. Hans van der Born, 15 juni 2009, en uit ervaring van deschrijvers van dit businessplan blijkt het lastig om goed cijfermateriaal, welke ook nog betrouwbaar is,over deze markt te bemachtigen.Het multifunctionele vergadercentrum, genaamd Marina Meets wil zich vestigen op het Krabi Marinaeiland. Hiervoor is contact opgenomen met de grondeigenaar van het Krabi Marina eiland. Ziehiervoor bijlage 18: Offerte Krabi Marina.Marina Meets heeft een aantal kernaspecten dat zij belangrijk acht voor het voeren van haar business,te weten duurzaam toerisme gericht op de ontwikkeling van Krabi en haar inwoners, maatwerk, devestiging op een unieke locatie en het beleven van Krabi en haar kwaliteiten cultuur, natuur en rust incombinatie met business. Marina Meets richt zich op zakenreizigers binnen Thailand, uit Singapore enMaleisië en op de expatriates in managementfuncties.Marina Meets wil met haar concept zakenreizigers hoogwaardige faciliteiten bieden die noodzakelijkzijn voor het doen van zaken. Als bijzondere aanvulling daarop wordt er ook aandacht besteed aanhet creëren van een vakantiegevoel.In de behoefte van expatriates om te kunnen leven binnen de Thaise cultuur, wordt voorzien door hetgeven van informatie, trainingen, workshops en bijeenkomsten om ervaringen met andere expatriatesuit te wisselen. Marina Meets wil zo de cultuurshock bij deze doelgroep verminderen of wegnemen.Het personeel waarmee Marina Meets gaat werken bestaat voor meer dan 90% uit lokalearbeidskrachten uit Krabi. Zo wordt de lokale werkgelegenheid gestimuleerd en wordt er gebruikgemaakt van het hoge hospitality niveau dat kenmerkend is voor Thailand. Voor het personeel ligt denadruk vooral op persoonlijke ontwikkeling, beheersen van de Engelse taal en groei inprofessionaliteit.Klanten kunnen kiezen uit verschillende arrangementen, namelijk business, culture, nature of people.De inhoud van het arrangement wordt samengesteld in overleg met de klant.Het is een luxe product, maar voor een normale prijs. De prijs per dag ligt gemiddeld rond de ! 100,-en dat ligt ver onder de ! 253,- wat de gemiddelde uitgave per dag voor business in Thailand is.De totale investering voor dit business concept bedraagt ! 1.319.376,-. Deze investering wordtterugverdiend in 4 jaar en 6 maanden en heeft een gemiddeld boekhoudkundig rendement van 37%.Door samenwerkingsverbanden met de grote nationale en internationale spelers op de zakenmarktwordt er op een effectieve manier naamsbekendheid behaald voor een innovatief concept binnen dezakenmarkt. 4
 5. 5. InhoudsopgaveVoorwoord 03Managementsamenvatting 04Abbreviatie 07Inleiding 081 Analyse 09 1.1 Marktontwikkelingen 09 1.1.1 Macro niveau 09 1.1.2 Meso niveau 09 1.1.3 Conclusie marktontwikkelingen 09 1.2 Beschrijving van de markt 10 1.2.1 Zakenreizigers en MICE toerisme wereldwijd 10 1.2.2 MICE toerisme Thailand 10 1.3 Concurrentieanalyse 11 1.3.1 Concurrentieanalyse op internationaal niveau 11 1.3.2 Concurrentieanalyse op nationaal niveau 11 1.3.3 Concurrentieanalyse op regionaal niveau 12 1.3.4 Conclusie concurrentieanalyse 12 1.4 Vijfkrachtenmodel Porter 122 Marina Meets 13 2.1 Beschrijving moederbedrijf: Impact 13 2.1.1 Visie Impact 13 2.1.2 Missie Impact 13 2.2 Beschrijving concept Marina Meets 13 2.2.1 Krabi Marina project 13 2.2.2 Duurzaamheid 14 2.3 Beleid Marina Meets 14 2.3.1 Core business 14 2.3.2. Key issues 15 2.3.3 Beleid 15 2.4 Doelgroepen 16 2.4.1 MICE markt 16 2.4.2 Expatriates 17 2.5 Onderscheidend vermogen 173 Marketingplan 19 3.1 Marketingmix 19 3.1.1 Product 19 3.1.2 Prijs 19 3.1.3 Distributie 19 3.1.4 Promotie 19 3.1.5 Personeel 20 3.2 3 R’s 20 3.2.1 Reputatie 20 3.2.2 Relatie 20 3.2.3 Ruil 204 Stakeholders 21 4.1 Stakeholdersanalyse 21 4.2 Stakeholdersmodel 21 5
 6. 6. 5 Human Resource Management 22 5.1 Visie 22 5.2 Personele doelen 22 5.3 PIM Marina Meets 22 5.4 Ken- & stuurgetallen 22 5.5 Bedrijfsstructuur 23 5.6 Bedrijfscultuur 23 5.7 Managementstijlen 236 Financieel plan 24 6.1 Investeringsbegroting 24 6.2 Omzetbegroting 24 6.3 Exploitatiebegroting en cashflowoverzicht 24 6.4 Terugverdienperiode 24 6.5 Gemiddeld boekhoudkundig rendement 24 6.6 Conclusie financieel plan 247 Haalbaarheid 25 7.1 Scenario’s 25 7.1.1 Worst case 25 7.1.2 Probable case 25 7.1.3 Best case 25 7.2 Foetsje Model 25 7.2.1 Financieel 25 7.2.2 Organisatorisch 25 7.2.3 Economisch 26 7.2.4 Technologisch 26 7.2.5 Sociaal-cultureel 26 7.2.6 Juridisch 26 7.2.7 Ecologisch 26Afsluiting 26Literatuur 27Bijlagen 1. Bijlage 1. Marktontwikkelingen 30 2. Bijlage 2. SWOT analyse Thailand en Krabi 32 3. Bijlage 3. Vijfkrachtenmodel Porter 33 4. Bijlage 4. Plattegrond Marina Meets 34 5. Bijlage 5. Faciliteiten en mogelijkheden Marina Meets 36 6. Bijlage 6. Milieubewust beleid Marina Meets 41 7. Bijlage 7. PIM Marina Meets 42 8. Bijlage 8. Hulpmiddelen en (actie)plan HRM beleid 43 9. Bijlage 9. Benodigd personeel en bijbehorende contractvormen 44 10. Bijlage 10. Organogram Marina Meets 45 11. Bijlage 11. Verschillen tussen Aziatische en Westerse cultuur 45 12. Bijlage 12. Investeringsbegroting 46 13. Bijlage 13. Prijzen meetings & incentives 47 14. Bijlage 14. Exploitatiebegroting 48 15. Bijlage 15. Berekening terugverdienperiode 50 16. Bijlage 16. Berekening gemiddeld boekhoudkundig rendement 51 17. Bijlage 17. Verschillende conceptscenario’s 52 18. Bijlage 18. Offerte Krabi Marina 53 19. Bijlage 19. Emailcorrespondentie 54 6
 7. 7. AbbreviatieASEAN - Association of South East Asian NationsASEANTA - Association of South East Asian Nations Tourism AssociationBITEC - Bangkok International Trade & Exhibition CentreBOI - The Board of Investment of ThailandBTW - Belasting over de toegevoegde waardeFTE - Full-Time EquivalentF&B - Food & BeverageGBR - Gemiddeld boekhoudkundig rendementGPS - Global Positioning SystemIACC - International Association of Converence CentersICCA - International Congress & Convention AssociationIOM - International Organization for MigrationITB - Internationale Tourismus Börse (International Tourism Fair)MICE - Meetings, Incentives, Conventions, ExhibitionsMOE - Ministry of EducationMOTS - Ministry of Tourism and SportPIM - Persoonlijke Implicatie MatrixPw-instrumenten - Personeel werk instrumentenTAT - Tourism Authority ThailandTAT Krabi - Tourism Authority Thailand KrabiTCEB - Thailand Convention and Exhibition BureauTVP - TerugverdienperiodeWTO - World Tourism OrganisationWTTC - World Travel and Tourism Council 7
 8. 8. InleidingHet businessplan Marina Meets is geschreven voor de potentiële investeerder Impact Muang ThongThani. Impact is het meest toonaangevende congrescentrum in Thailand. In dit businessplan zijn allestappen en richtlijnen opgenomen voor het oprichten van een bedrijf in Krabi. Daarbij is er rekeninggehouden met de trends en ontwikkelingen in de toeristische branche. De basis voor hetbusinessplan wordt gevormd door een uitgebreide bestemmingsanalyse, concurrentieanalyse,literatuuronderzoek en diverse interviews met deskundige personen uit de reiswereld.Randvoorwaarden zijn dat het project binnen de regio gerealiseerd kan worden en dat het op de langetermijn een positieve bijdrage voor de bestemming oplevert.In hoofdstuk één worden alle relevante marktontwikkelingen, de markt en de concurrentiegeanalyseerd, daarna volgt de invulling van het vijfkrachtenmodel van Porter (1980). Door dit modelwordt duidelijk hoe aantrekkelijk het voor Marina Meets is om zich te vestigen op de zakenmarkt.In hoofdstuk twee wordt de organisatie Marina Meets toegelicht aan de hand van deconceptbeschrijving, het te voeren beleid, de doelgroep en het onderscheidend vermogen van MarinaMeets ten opzichte van de concurrentie. In hoofdstuk drie wordt het marketingplan van Marina Meetsaan de hand van de marketingmix en de drie R’s beschreven. In hoofdstuk vier worden debelangrijkste stakeholders van Marina Meets geanalyseerd aan de hand van het stakeholdersmodel.Vervolgens worden de drie belangrijkste stakeholders en de bijbehorende strategie besproken. Inhoofdstuk vijf wordt het personeelsbeleid van Marina Meets beschreven. Aan de hand van het beleidvan Marina Meets, besproken in het tweede hoofdstuk, zijn er personele doelen geformuleerd.Vervolgens worden de hieraan gerelateerde ken- en stuurgetallen besproken. Het hoofdstuk wordtafgesloten met de bedrijfsstructuur, cultuur en managementstijl.In hoofdstuk zes is te zien hoe het financiële plan van Marine Meets tot stand is gekomen. Door deuitwerking van verschillende begrotingen en het berekenen van de terugverdienperiode en hetgemiddelde rendement is te zien hoe aantrekkelijk het voor Impact is om te investeren in MarinaMeets. In hoofdstuk zeven wordt er gekeken naar de haalbaarheid van het concept van Marina Meets.Aan de hand van het uitwerken van verschillende scenario’s en het foetsje model wordt dehaalbaarheid getoetst.In de bijlagen is de achtergrondinformatie van alle hoofdstukken te vinden.Voor de totstandkoming van het concept Marina Meets is gebruik gemaakt van allerlei verschillendeinformatiebronnen. Ten eerste is er veel informatie gehaald uit hoor- en werkcolleges gegeven opSaxion Hospitality Business School, gegeven door verschillende docenten en gastdocenten. Er isgebruik gemaakt van verschillende boeken, welke aanbevolen zijn door dezelfde docenten. Daarnaastzijn er boeken gebruikt welke door de schrijvers nodig geacht zijn. Het internet is ook een belangrijkeinformatiebron geweest. Emailcorrespondentie met verschillende experts uit het werkveld hebbentevens veel informatie opgeleverd. Een uitgebreid overzicht van deze verschillende bronnen is tevinden in de literatuuroverzicht. 8
 9. 9. 1 AnalyseIn dit hoofdstuk worden de kernelementen in kaart gebracht die van belang zijn om een bedrijf inThailand te kunnen beginnen. Als eerste wordt er ingegaan op de trends en ontwikkelingen in dehuidige markt op macro en meso niveau. Daarna volgen een beschrijving van de potentiële markt eneen concurrentieanalyse. Er wordt afgesloten met een korte conclusie van de belangrijkstebevindingen uit de analyse.1.1 Marktontwikkelingen1.1.1 Macro niveauDemografisch EconomischGlobalisatie KredietcrisisToename binnenlands toerisme in AziëToename zakenreizen in ThailandSociaal-cultureel TechnologischIntensivering Online groeit razendsnelDuurzaamheidEcologisch Politiek-juridischAuthenticiteit en natuur Onrust in BangkokKlimaatNatuurrampenTabel 1: Trends & ontwikkelingen op macro niveauIn een recente publicatie (ITB World Travel Trends Report 2009, 2009) wordt beschreven datglobalisatie in de toeristische branche een belangrijke rol speelt. In een ander artikel (Business Travelin Thailand, 2009) is weergegeven dat Thailand samen met Hong Kong, Singapore en Maleisië isuitgegroeid tot één van de grootste business hubs in Azië.Uit een rapport (ITB World Travel Trends Report 2008/2009, 2009) blijkt dat de toeristische markt desnelst stijgende markt zal zijn wanneer de economische crisis weer voorbij is.Aandacht voor duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor de klant. Veel bedrijven proberen aan deeisen om een groen certificaat te behalen te voldoen.Nieuwe bedrijven, die de mogelijkheden van het internet weten te benutten, groeien snel blijkt uit hetartikel Meest gelezen artikel op reismanagers.nl (2008).Zoals in de publicatie Nieuw hotelconcept: Hotelkamers op het boerenerf (2009) uitgelegd wordtbehoren “back to basic” (authenticiteit), cultuurhistorie en natuur tot de nieuwste trends.De politieke onrust in Bangkok brengt steeds meer schade met zich mee voor het inkomende enuitgaande toerisme, zoals naar voren komt in het krantenartikel Politieke onrust Thailand naarhoogtepunt (2008).Een uitgebreide beschrijving van de trends en ontwikkelingen op macro niveau is terug te vinden inbijlage 1: marktontwikkelingen.1.1.2 Meso niveauEén van de trends in de toeristische branche is educatievering van reizen. Door de globalisatieprobeert men nieuwe vormen van “experience” te ervaren. Met behulp van het zelf ervaren, voelen,ruiken, zien, proeven en horen, wordt geprobeerd een unieke vorm van beleving op de markt tebrengen. Er is een stijgende vraag naar persoonlijke aandacht en maatwerk. De klant wil kunnenvertrouwen op het product, gastvrij behandeld worden en zijn programma zelf vorm kunnen geven. Inbijlage 1: marktontwikkelingen zijn de marktontwikkelingen op meso niveau uitgebreid beschreven.1.1.3 Conclusie marktontwikkelingenUit de bovenstaande beschreven marktontwikkelingen op macro en meso niveau blijken een aantalpunten van grote invloed bij het opstellen van het business plan voor Marina Meets te zijn.De MICE sector is een “booming” markt in Thailand en dit is een goede kans om op in te spelen. InKrabi zijn al aantal faciliteiten aanwezig, maar toch is er nog ruimte voor uitbreiding op nationaal eninternationaal gebied. Voor de MICE markt geldt dat de zakenreiziger steeds meer behoefte heeft aankleinschaligheid en arrangementen gericht op maatwerk. Tevens blijkt de zakenreiziger een ‘repeater’te zijn, wat betekent dat deze gast vaker terugkeert naar een bepaalde bestemming wanneer dezebestemming bevalt. 9
 10. 10. Door de globalisatie zijn er meer mogelijkheden voor vakantiegangers die steeds meer op zoek zijnnaar een unieke ervaring en actieve beleving van de bestemming. Echter, een bedreiging voor detoeristische sector is de economische crisis en het daardoor dalende aantal toeristen. Toch wordtverwacht dat de toeristische industrie na de crisis, het snelst zal groeien. Een andere bloeiende sectoris het duurzaam toerisme. Door de hang naar authenticiteit en natuur, veranderingen in het klimaat enrecente natuurrampen zoeken reizigers bewust naar duurzaam toerisme, welke geen schadeaanbrengt aan mens en natuur. Ondernemers die zich hiermee bezig houden, worden door deregering ondersteund om zo meer aandacht te creëren voor duurzaam toerisme en andere bedrijvente stimuleren. Ook onder zakenreizigers speelt duurzaam toerisme een belangrijk rol, aangezien devoorkeur uitgaat naar hotels buiten de stad waar meer rust en ontspanning te vinden is. Helaaszorgen de politieke onrusten in Bangkok nog steeds voor een vermindering van het aantal binnen- enbuitenlandse bezoekers.In bijlage 2: SWOT analyse Thailand en & Krabi, zijn tevens de sterke, zwakke, kansen enbedreigingen van Thailand en Krabi weergegeven.1.2 Beschrijving van de marktMarina Meets wil zich gaan richten op de zakenmarkt en dan met name het gedeelte MICE. Hierondervolgt een beschrijving die eerst een wereldwijd beeld geeft en vervolgens een landelijk beeld van dezemarkt.1.2.1 Zakenreizigers en MICE toerisme wereldwijdIn een recente publicatie (Forecasts growth in outbound travel in Asia/Pacific for the second half of2008, 2009) is beschreven dat bestemmingen in Azië/Pacific het meest bezocht worden doorbusinessreizigers. Daarna volgen Europa en Noord Amerika.Met de term zakentoerisme wordt per definitie het reizen voor zakelijke activiteiten bedoeld. Zakelijkeactiviteiten zoals het bijwonen van meetings (verzamelbegrip voor kleinschalige vergaderingen op éénplek), incentives (motivatiereizen, maar ook educatieve bijeenkomsten en/of team buildingactiviteiten), conferences (vergaderingen op grootschalig niveau) en exhibitions (beurzen en/of tradeshows) vormen de zogenaamde MICE activiteiten zoals beschreven in de publicatie (Survey on MICEin Thailand, 2006).Volgens de World Tourism Organization (WTO) zijn de inkomsten door zakentoerisme per jaarwereldwijd ongeveer 30 biljoen US dollars. Voor sommige landen is het de belangrijkste bron vaninkomsten. Dit geldt vooral voor Singapore, hier maakt MICE toerisme 30% uit van de alle inkomstenuit toerisme. Maleisië wil ook groeien in de zakenmarkt. Wereldwijd worden er jaarlijks 50 miljoenenreizen geboekt gericht op MICE activiteiten.MICE toerisme beïnvloedt onder anderen op een positieve manier het multiplier effect (Swarbrooke,Horner, 2001, p.9):Directe inkomsten door meetings en vergaderingen zijn primaire voordelen, ten tweede profiterenlokale partijen zoals restaurants, touroperators en winkelcentra van het MICE toerisme in de omgevingen ten derde krijgt een bestemming ook een goed imago door deze doelgroep.1.2.2 MICE toerisme ThailandHet aandeel van reizigers dat voor MICE toerisme in Thailand verblijft is niet gering. Bangkok is éénvan de grootste hubs ter wereld om zaken te doen. Mede door de centrale ligging in het Aziatischegebied en de moderne luchthaven in Bangkok. Thailand beschikt over een uitermate goed aanbod vanbinnenlandse en buitenlandse vluchten, een uitgebreid treinnetwerk en een goede infrastructuur. Nietalleen Bangkok trekt MICE stromen, ook de rest van Thailand levert een bijdrage aan het MICEtoerisme.Volgens het Thailand Convention & Exhibition Bureau kwamen er in 2006 814.000 MICE reizigersnaar Thailand en zorgden deze voor 56 miljoen Baht aan buitenlandse opbrengsten voor de Thaiseregering, zo wordt beschreven in het artikel Thai MICE industry projecting hugh growth (2007). Dit isten opzichte van 2005 een groei van ruim 16%. 10
 11. 11. In de onderstaande grafiek is de verhouding in bezoekersaantallen tussen de verschillende toeristische sectoren van de afgelopen jaren in Krabi te zien. Grafiek 1: Internationaal toerisme in Krabi 1.3 Concurrentieanalyse De concurrentieanalyse van Marina Meets wordt hieronder eerst op internationaal niveau, vervolgens op nationaal niveau en uiteindelijk op regionaal niveau beschreven. 1.3.1 Concurrentieanalyse op internationaal niveau Marina Meets legt de focus op de binnenlandse markt. Na de opstartfase wil Marina Meets zich op de markten Singapore en Maleisië richten. Uit recente artikelen (Singapore recognise the importance of MICE, 2007 en Malaysia, The rise of MICE, 2003) blijkt dat MICE voor deze twee landen een belangrijke inkomstenbron is. In de top 15 van internationale congreslanden, stond Singapore op plaats zes. De internationale vluchthaven van Krabi biedt directe vluchten naar Singapore en Maleisië aan. 1.3.2 Concurrentieanalyse op nationaal niveau Thailand beschikt over zes wereldklasse convention & exhibition centra (Thailand, An ideal destination for your success and memorable meetings, 2009), compleet uitgerust met de nieuwste internettechnologie en hightech convention faciliteiten. Uiteraard worden deze centra aangestuurd door professionele teams welke steeds op de hoogte zijn van de nieuwste trends en ontwikkelingen. In onderstaande tabel worden deze centra weergegeven:Gebouw Locatie Max. Capaciteit in plenaire Exhibition Extra zaal oppervlakte lokalenImpact Bangkok 60.000 140.000 m" 36BITEC Bangkok 12.000 50.400 m" 19Bangkok Convention Centre at Central Bangkok 6.000 8.594 m" 21WorldQSNCC Bangkok 5.500 20.000 m" 11Bangkok Convention Centre Bangkok 3.800 4.720 m" 8Pattaya Exhibition & Convention Hall Pattaya 8.000 13.000 m" 18ECC Chiang Mai 1.200 980 m" 9TOTAAL 237.694 Tabel 2: Concurrentie op nationaal niveau Deze zes vergadercentra zijn concurrenten voor Marina Meets, maar Marina Meets onderscheidt zich met een kleinschalig vergadercentrum. Voor Impact, het beoogde moederbedrijf vormt Marina Meets geen concurrentie, omdat Marina Meets een concept aanbiedt dat Impact nog niet in het portfolio heeft. Door te investeren in Marina Meets, zullen zij een uitbreiding hebben van hun portfolio, hun markt spreiden en natuurlijk een hogere winstgevendheid krijgen. 11
 12. 12. 1.3.3 Concurrentieanalyse op regionaal niveauUit internet bronnen en emailcorrespondentie op 9 mei 2009 met Hans van den Born, 333 Travel,bleek dat de volgende tien hotels en/of resorts, op regionaal niveau, de grootste concurrenten voorMarina Meets zijn: • The Maritime Park & Spa Resort Krabi • Pakasei Resort, Au Nang, Krabi, 4 sterren hotel • Centara Grand Beach Resort & Villas Krabi • Aonang Villa Resort • Sheraton Krabi Beach Resort • Small Luxury Hotels of the world, Nakamanda Resort & Spa • Sofitel Krabi Phokeethra Golf and Spa Resort • Krabi Thai Village Resort • Pavilion Queen’s Bay Krabi • Amari Vogue ResortVan deze 10 is het Sheraton Krabi Beach Resort de grootste concurrent voor Marina Meets, vanwegede hoge kwaliteit MICE faciliteiten die zij aanbiedt. Een arrangement voor een zakenreiziger kost 3500Baht per nacht, ofwel, ! 74,00.1.3.4 Conclusie concurrentieanalyseOp drie verschillende niveaus zijn de grootste concurrenten van Marina Meets besproken.Op internationaal niveau heeft Marina Meets concurrentie van grote steden in Maleisië en Singapore.De zes vergaderfaciliteiten op nationaal niveau vormen geen echte concurrentie voor Marina Meets,omdat deze qua capaciteit veel grootschaliger zijn.Op regionaal niveau heeft Marina Meets concurrentie van verschillende centra. Van deze centra is hetSheraton de grootste concurrent voor Marina Meets.Het totaalconcept en de locatie van Marina Meets zijn pluspunten ten opzichte van haar concurrentie.1.4 Vijfkrachtenmodel PorterVoor een analyse van de bedrijfstak wordt gebruik gemaakt van het vijfkrachtenmodel van Porter(1980). Het model van Porter geeft inzicht in de structurele winstgevendheid van een bedrijfstak en deintensiteit van de concurrentie. Kortom, hoe aantrekkelijk het voor Marina Meets is om zich te vestigenop de zakelijke markt.De vijf krachten zijn: • Bedreiging van nieuwe toetreders; o Schaalvoordelen, productdifferentiatie, kapitaal, distributiekanalen, overheid • Bedreiging van substituut goederen en diensten; • Onderhandelingspositie van afnemers; o Hoe belangrijk is het product voor de afnemer? o Is het product gestandaardiseerd? o Hoe groot zijn de overstapkosten? o Hoe groot is de winst voor de consument? • Onderhandelingspositie leveranciers; • Rivaliteit tussen bestaande organisaties.Gemeten aan de vijf bovenstaande krachten, is het voor Marina Meets vrij aantrekkelijk om de marktte betreden. Marina Meets heeft geen toetredingsdrempels wat betreft het ‘mogen vestigen’ inThailand, omdat het een Thaise investeerder voor ogen heeft. Er zijn veel distributiekanalen via welkeMarina Meets de klant kan bereiken. Er zijn geen overstapkosten om klant te worden bij MarinaMeets. Het product van Marina Meets is niet standaard en onderscheid zich met een unieksamengesteld concept. De klant krijgt een hoge kwaliteit aangeboden, terwijl de prijs niet hoger dandie van de concurrentie is. Ook is de onderhandelingspositie van leveranciers niet zo sterk, zodat zijniet een te hoge prijs kunnen eisen. De enige risico’s van het betreden van deze markt zijn deconcurrentie van substituut producten en/of diensten en de rivaliteit tussen bestaande organisaties. Inbijlage 3: Vijfkrachtenmodel Porter, is per kracht een uitgebreide(re) beschrijving weergegeven. 12
 13. 13. 2 Marina MeetsDit hoofdstuk begint met een korte beschrijving van Impact, gevolgd door de beschrijving van hetconcept van Marina Meets. Hierna wordt het te volgen beleid van Marina Meets, het speerpuntduurzaamheid en de doelgroep waar Marina Meets op inspeelt, besproken. Het hoofdstuk wordtafgesloten met het onderscheidend vermogen.2.1 Beschrijving moederbedrijf: ImpactHet beoogde moederbedrijf van Marina Meets is IMPACT Muang Thong Thani Exhibition &Convention Center. Impact is gelegen in het randgebied van Bangkok en is het grootste convention &exhibition centrum van Thailand.2.1.1 Visie ImpactImpact wil het meest toonaangevende en aanbevolen exhibition, convention en service aanbieder vanThailand zijn, bekend onder haar klanten, omdat zij meer dan een ‘gewoon’ conventioncenter zijn,door het aanbieden van hoogwaardige faciliteiten voor evenementen.2.1.2 Missie Impact • Fungeren als sleutelspeler welke de Thaise MICE ontwikkelingen en strategieën ondersteund; • Verbeteren van producten, processen en performance om de klant een ervaring te geven, welke hun verwachtingen overtreft; • Ontwikkelen van creativiteit, professionaliteit en service om de gast een uitstekend en indrukwekkend evenement te kunnen bieden; • Continu op een efficiënte manier investeren in nieuwe en innovatieve faciliteiten en technologie, zodat een faciliteit van wereldklasse aangeboden kan worden, waardoor de klant een uitermate geschikte locatie voor succes aangeboden wordt; • “Partnership for succes” vertegenwoordigt de bedrijfscultuur, wat inhoudt dat klanten de beste service aangeboden wordt.2.2 Beschrijving concept Marina MeetsMarina Meets is een multifunctioneel vergadercentrum, waarbij de focus ligt op meetings enincentives, omdat vooral deze markt groeiende is in Thailand en de provincie Krabi blijkt uitemailcorrespondentie met dhr. Hans van den Born, 15 juni 2009. Wanneer de klant een meeting ofincentivereis boekt, kan de klant kiezen uit de verschillende arrangementen, culture, nature of people,die qua inhoud individueel zijn samen te stellen. Voor een meeting kan de klant ook beslissen omenkel een vergadering te boeken, zonder extra elementen. Voor de convention en exhibition markt,boekt de klant alle onderdelen ‘los’ en stelt zo zelf zijn pakket samen.Een ander belangrijk segment waar Marina Meets zich op richt, zijn expatriates inmanagementfuncties en technische functies. Expatriates zijn mensen van buiten Thailand die vooreen langere periode in Thailand wonen en werken. Vaak is het zo dat de expatriates de cultuurshockonderschatten en Thailand eerder verlaten dan gepland. Door het aanbieden van trainingen encursussen, gegeven door hoogopgeleide (interculturele) docenten, wil Marina Meets deze expatriatesleren wat typische gebruiken in Thailand zijn, hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan en hoe zijtoch zichzelf kunnen blijven, ondanks de verschillen in cultuur. Het doel is om de cultuurshock teverkleinen en/of weg te nemen. Naast het aanbieden van vergaderingen en cursussen is MarinaMeets een plek waar expatriates samen kunnen komen om ervaringen te delen.2.2.1 Krabi Marina ProjectAan deze MICE activiteiten biedt Marina Meets een onderkomen in een prachtige accommodatie opeen unieke locatie! Marina Meets wil zich vestigen in de provincie Krabi. De exacte locatie is KrabiMarina, in het district Nua Klong, op Had Yao (Long Beach). Krabi Marina is een project waarbijverschillende huizen en flatgebouwen gebouwd worden op een prachtig, nog relatief rustig, eiland.Een plattegrond van de locatie is te vinden in bijlage 4: Plattegrond Marina Meets. De prachtige locatieis een belangrijke factor om de doelgroepen de ultieme beleving van rust, natuur, ruimte én Thailandte laten ervaren. In bijlage 5: Faciliteiten en mogelijkheden Marina Meets, zijn de keuzemogelijkheden,welke de klant bij Marina Meets kan boeken, vermeldt. 13
 14. 14. 2.2.2 DuurzaamheidMarina Meets stelt zichzelf tot doel het Green Globe certificaat te behalen. Green Globe is eenwereldwijd certificatieprogramma voor duurzaam reizen en toerisme. Het concentreert zich opeconomisch-, sociaal- en milieuverantwoordelijk beheer. De keuringen en controles voor dit certificaatworden opgesteld en uitgevoerd door onafhankelijke keurinstellingen.De eisen van Green Globe hebben betrekking op een goed functionerend milieuzorgsysteem,naleving van de lokale milieuwetgeving, het leveren van een bijdrage aan lokale natuur- enmilieubescherming en op het verschaffen van werkgelegenheid aan de lokale bevolking. Debouwstenen onder het eisenpakket van Green Globe zijn Agenda 21 en ISO 14001. ISO 14001 is deinternationale naam van een onafhankelijk internationaal milieuzorgsysteem.Aan de hand van de eisen voor het Green Globe certificaat heeft Marina Meets een plan opgesteld omvanaf het begin een duurzame organisatie te zijn. Het Green globe certificaat heeft drie faseringen. Deeerste fase is brons. Voor de fase brons gelden de volgende eisen:Brons 1. Opzetten van een milieubewust beleid; 2. Een evaluerende beoordeling van dit beleid behalen;Marina Meets heeft een beleid opgesteld aan de hand van onderstaande speerpunten: • Zuinig omgaan met energie; • Behoud en beheer ecosysteem; • Steun geven aan lokale bevolking; • Beheer van culturele en sociale kwesties; • Optimale ruimtelijke ordening en beheer; • Bijdrage leveren voor luchtkwaliteit en lawaaivermindering; • Afvalwaterbeheersing optimaal toepassen; • Minimalisering, hergebruik en recycling van afvalbeheer.In bijlage 6: Milieubewust beleid Marina Meets staat een uitgebreide beschrijving hoe Marina Meetsaan deze speerpunten wil voldoen.ZilverOm het Green Globe certificaat zilver te behalen, moet (en wil) Marina Meets aan de volgende eisenvoldoen: 3. Naleven en voldoen aan de relevante wetgeving en beleidseisen; 4. Een duurzame milieubenadering uitvoeren; 5. Presenteren van documenten naar derden; 6. Communiceren met en raadplegen van belanghebbende partijen;GoudWanneer Marina Meets dit beleid vijf jaar achtereenvolgens heeft gehandhaafd, krijgt zij het goudenGreen Globe certificaat.2.3 Beleid Marina MeetsHet fundament bij het opzetten van het Marina Meets project is een goed opgezet beleid. Voordat hetbeleid van Marina Meets wordt behandeld, worden eerst de core business en de key issues vanMarina Meets beschreven.2.3.1 Core businessDe core business wordt gevormd door het organiseren van meetings en incentives voor de businessmarkt met de focus op culture, nature of people. Marina Meets speelt in op kleinschaligevergaderingen, maatwerk en biedt haar gasten persoonlijke aandacht. 14
 15. 15. 2.3.2 Key issuesIn een hoorcollege met het onderwerp key issues (Dona, 2009), wordt een key issue beschreven alseen zaak van zodanig belang dat de levensvatbaarheid van een bedrijf ervan afhangt. Key issueshebben de hoogste prioriteit voor de ondernemer.Marina Meets heeft de volgende twee key issues; • Hoe kan Marina Meets haar concept continu aanpassen om op actuele wensen van de doelgroep in te spelen? In samenwerking met het moederbedrijf Impact en TCEB (Thailands promotor op gebied van zakenreizigers) worden trends en ontwikkelingen binnen de businessmarkt zo vroeg mogelijk gesignaleerd en gerapporteerd. Aan de hand daarvan worden beslissingen genomen met betrekking tot Marina Meets. • Hoe kan Marina Meets steeds nieuwe bezoekers aantrekken ten tijde van de wereldwijde kredietcrisis? Zakenreizen blijven altijd een belangrijk onderdeel van het zakenleven. Er wordt waarschijnlijk een aantal minder belangrijke meetings/conventions geschrapt, maar grote organisaties blijven jaarlijks vele miljoenen uitgeven aan zakenreizen, omdat samenwerken één van de belangrijkste aspecten van een organisatie is. Daarnaast zijn de expatriates klanten die minder afhankelijk zijn van een organisatie. Deze doelgroep kan zelf ook beslissen om deel te nemen aan een arrangement zonder de bemoeienis van een organisatie. Na 3 à 4 jaar wil Marina Meets haar marktaandeel vergroten, door zich te richten op nieuwe businessmarkten.2.3.3 BeleidHet beleid van Marina Meets wordt aan de hand van de volgende stappen beschreven: wat wil MarinaMeets bereiken, hoe wil Marina Meets dit bereiken, wie is hier verantwoordelijk voor en hoe wordt hiercontrole op uitgevoerd.Wat wil Marina Meets bereiken?Visie Marina MeetsMarina Meets wil uitgroeien tot een organisatie die naast het aanbod van hoogstaande kleinschaligevergaderfaciliteiten op een bijzondere locatie, aantrekkelijk is voor de businessreizigers vanwege decombinatie van business, culture, nature, people en het creëren van een vakantiegevoel.Missie Marina MeetsMarina Meets wil: • een organisatie zijn die een bijdrage levert aan het ontwikkelen van Krabi als een allround en jaarrond bestemming; • een organisatie zijn die duurzaam en Community Based te werk gaat; • uitgroeien tot een organisatie die met het innovatieve concept de verwachtingen van de MICE markt overtreft; • een organisatie zijn welke inspeelt op toekomstige trends en ontwikkelingen op het gebied van zakenreizen; • een organisatie zijn die de verwachtingen van de klant op het gebied van de Thaise hospitality overtreft; • uitgroeien tot een organisatie welke expatriates helpt bij het integreren in de Aziatische cultuur, door het verminderen of wegnemen van de cultuurshock.In de visie en missie van Marina Meets worden dezelfde doelen als Impact nagestreefd. Deze doelenzijn bijvoorbeeld het inspelen op trends en ontwikkelingen, een unieke beleving creëeren voor de klanten meer zijn dan alleen een vergaderfaciliteit, omdat Marina Meets ook inspeelt op sociale behoeftenvan de doelgroep.Hoe wil Marina Meets dit bereiken? • In 2010 wil Marina Meets starten met het aantrekken van klanten op het gebied van Meetings en Incentives vanuit Thailand, Singapore, Maleisië en de expatriates op managementniveau die in Thailand wonen en werken. Dit kan bereikt worden met de invoer van het innovatieve concept van Marina Meets en een goed marketingplan. Hierbij zijn samenwerkingsverbanden met o.a. TCEB, ICCA, ASCO international en lokale organisaties binnen Krabi van groot belang. • Doordat Marina Meets het gehele jaar aantrekkelijk is voor zakenreizigers, bevordert het het jaarrond toerisme. 15
 16. 16. • D.m.v. een goede marketingstrategie een groeiende naamsbekendheid te halen; • Voldoen aan de condities om als Green Globe organisatie te opereren; • In samenwerking met Impact inspelen op de trends binnen zakenreizen en het faciliteitenniveau uitbreiden met innovatieve producten; • In samenwerking met Impact en TCEB het Green Tourism binnen het business travel in Thailand onder de aandacht brengen; • In samenwerking met ICCA en ASEAN het Green Tourism binnen Azië en de gehele wereld onder de aandacht brengen; • Werven van personeel in Krabi via een werving- en selectiebureau in Krabi, vacatures plaatsen in Krabi Post, Bangkok Post of Nation Boast en via de vacaturebank op de website van de Thaise Kamer van Koophandel.Wie is hier verantwoordelijk voor? • De sales en marketing medewerker en de public relations medewerker van Marina Meets zijn verantwoordelijk voor het opbouwen van een groot netwerk van toonaangevende organisaties binnen de Business en MICE wereld; • De Public Relations medewerker is verantwoordelijk voor het contact met de lokale bevolking; • De Public Relations medewerker verzorgt een klantenprogramma om klanten te binden aan Marina Meets; • De Sales en Marketing medewerker zorgt voor de marketingprogramma´s in samenwerking met TCEB, TAT, ICCA, ASEAN en Impact; • De Manager en general manager verzorgen samen de werving en selectie voor Marina Meets.Hoe gaat Marina Meets dit controleren? • Controle op doelstellingen die voor elk jaar gepland zijn, of deze zijn behaald; • Onderzoek doen naar trends en behoeften op de business markt, het concept vervolgens aanpassen aan deze trends en behoeften; • Leren en aanpassen van situaties, zodat er groei van kwaliteit en professionaliteit binnen Marina Meets plaatsvindt.2.4 DoelgroepenDe doelgroepen waar Marina Meets op inspeelt, zijn de MICE markt met de daarbij behorendezakenreigers en de expatriates welke in Thailand wonen en werken. Per doelgroep wordt een kortebeschrijving gegeven.2.4.1 MICE MarktHet concept van Marina Meets richt zich op het MICE segment binnen het zakentoerisme en dan metname op de binnenlandse markt van Thailand en de landen Maleisië en Singapore. Van allebuurlanden zijn dit de twee grootste MICE spelers.Marina Meets wil zich positioneren als een jaarrond bestemming voor de MICE industrie. MarinaMeets biedt hiervoor een maatwerkprogramma aan op een daarvoor zeer geschikte locatie in deongerepte natuur. Met behulp van segmentatiecriteria (Verhage, 2003) wordt de doelgroepzakenreizigers beschreven:DemografischHet inkomen van de zakenreizigers is boven modaal. Zij geven gemiddeld ! 253,- per dag uit (Surveyon the MICE Market in Thailand, 2006). Zij zijn een hoge levensstandaard met luxe gewend.GeografischDe zakenreiziger waar Marina Meets zich op richt komt uit de grote steden van Thailand, Maleisië enSingapore. De doelgroep behoort tot de Aziatische cultuur, hoofdzakelijk aanhangers van hetboeddhisme. Zakenreizigers zijn vooral het drukke zakenleven gewend en hebben niet vaak degelegenheid om tot rust te komen.PsychografischDe zakenreiziger heeft een druk leven, waarin tijd een belangrijke rol speelt. Ze zijn vaak weg bij hunfamilie. De zakenreiziger hecht waarde aan de beste faciliteiten.Gedragscriteria 16
 17. 17. Wanneer een locatie bevalt en aan de eisen voldoet, is de zakenreiziger in staat om meerdereherhalingsbezoeken af te leggen. De zakenreiziger kan dus als merkentrouw beschreven worden.De zakenreiziger stelt hoge voorwaarden aan prijs/kwaliteitsverhouding. Aandacht is belangrijk endaarom geniet kleinschaligheid de voorkeur. Daarnaast wint duurzaamheid steeds meer aanbelangstelling bij de doelgroep (Business Travel Worldwide – International, 2008).2.4.2 ExpatriatesAzië is één van de grootste gebieden met betrekking tot het aannemen van tijdelijk geïmmigreerdemedewerkers volgens de International Organization for Migration. Deze expatriates komen naarThailand, maar onderschatten vaak de impact die een andere cultuur met zich meebrengt, waardoorer een cultuurshock ontstaat en men vaak eerder het land verlaat dan gepland.200 miljoen internationale migranten (International Migration in Thailand 2009, 2009) werken op dehele wereld. Uit een recente publicatie (Market insights Thailand, 2007) blijkt dat er rond de 200.000geregistreerde professionele expatriates in Thailand werkzaam zijn.De gedragscriteria van de expatriates in managementfuncties komen veelal overeen met die van dezakenreiziger. De verschillen zijn met name van geografische en psychografische aard.GeografischDe expatriates waar Marina Meets zich op richt komen vanuit de gehele wereld. Dit heeft ook alsgevolg dat meerdere culturen samenkomen op één plaats. Zij komen meestal voor een korte tijd naarThailand.PsychografischExpatriates reizen veel en blijven meestal niet lang op één plek. Dit heeft een onstabiel familieleventot gevolg. Ze hebben er vaak behoefte aan om meer rust in hun leven te krijgen en ervaringen uit tewisselen met andere expatriates. Het is voor hen belangrijk om de cultuur en leefwijze van een land teleren kennen (Market insides Thailand, 2007).2.5 Onderscheidend vermogenDe toeristische wereld is complex en snelgroeiend. Onderscheidend vermogen is daarom één van debelangrijkste eisen tot succes. Hieronder volgen een aantal punten waarmee wordt aangetoond dathet concept van Marina Meets in zijn geheel onderscheidend is: • Krabi Marina project: De provincie Krabi staat vooral bekend om haar natuurlijke schoonheid en de rust die er heerst. Maar ook in Krabi vindt er een jaarlijkse groei van toeristenstromen plaats. Marina Meets is daarom gevestigd in een afgelegen gedeelte van de provincie Krabi, op Had Yao, waar het nieuwe Krabi Marina project gebouwd wordt; • Maatwerk qua invulling van arrangement: iedere klant kan zijn arrangement geheel naar wens aanpassen. Hierbij is naast het vergaderen ook oog voor ontspanning, educatie en ontstressen; • Duurzaamheid: Marina Meets wil het Green Globe certificaat behalen wat een internationaal certificaat is voor organisaties welke meewerken aan duurzaam toerisme en hier een beleid voor hebben opgesteld. In heel Thailand zijn er vijf organisaties die het Green Globe certificaat behaald hebben. In Krabi zal Marina Meets het eerste convention center zijn dat het Green Globe certificaat behaalt. • Jaarrond bestemming: het gehele jaar door is het bezoeken van Marina Meets aantrekkelijk; • Doelgroep, expatriates: in Thailand is er nog geen centrum dat zich richt op de expatriates.Alle bovenstaande punten samen zorgen ervoor dat Marina Meets in zijn geheel onderscheidend zalzijn, omdat het totaalconcept van Marina Meets, met al zijn mogelijkheden, op dit moment nog nietbestaat. Daarbij zijn een aantal punten vanuit het concept, zoals het Krabi Marina project en hetinspelen op een doelgroep waar nog geen enkele organisatie op inspeelt, de belangrijkste krachtenwaarmee Marina Meets zich onderscheid. 17
 18. 18. 3 MarketingplanIn dit hoofdstuk wordt het marketingplan van Marina Meets beschreven. Zoals in het boek Verhage(2004) staat geschreven: “een doeltreffend marketingbeleid bestaat uit een uitgekiende combinatievan vier marketinginstrumenten om de markt te bewerken, dikwijls aangeduid als de marketingmix ofde vier P’s.” Deze marketingmix plus de uitwerking van de 3 R’s worden behandeld.3.1 MarketingmixDe vijf P’s, welke voor product, prijs, plaats, promotie en personeel staan, worden hieronderbesproken:3.1.1 ProductHet product van Marina Meets bestaat uit de onderstaande drie onderdelen: • Core product: het concept van Marina Meets bestaat uit een aanbod van meetings, incentives en trainingen waarbij de klant de mogelijkheid krijgt om het zakelijke aspect te combineren met rust, natuur en de daarbij behorende activiteiten. • Actual product: o Kwaliteitsniveau: Een hoog kwaliteitsniveau. Dit aspect sluit aan bij de wensen van de doelgroep zakenreizigers; o Vormgeving: Een organisatie die inspeelt op belangrijke trends en ontwikkelingen in de business wereld; o Merknaam: Marina Meets; o Verpakking: Het product wordt aangeboden in de vorm van een arrangement; o Typische eigenschappen: maatwerk, rust, culturele activiteiten. • Augmented product: Professionele service via een eigen website, direct boeken via de Marina Meets website, persoonlijke aandacht voor de klant, direct contact, bijdrage leveren aan duurzaamheid door het Green Globe certificaat.3.1.2 PrijsMarina Meets biedt een lage prijs binnen het luxe segment.Marina Meets biedt veel maatwerk aan. De klant boekt een samengesteld arrangement, waarbij defocus wordt gelegd op natuur, cultuur of mens. De gemiddelde prijs per dag van een meeting is! 100,- , voor een incentive is dit ! 121,-. Deze prijzen zijn begrootte prijzen en zijn tot stand gekomendoor van de meest aannemelijke onderdelen in een arrangement de gemiddelde prijs te nemen endeze bij elkaar op te tellen.Uit cijfers van het TCEB blijkt dat de gemiddelde uitgave van een zakenreiziger die naar Thailandkomt ! 253,- per dag is. Marina Meets blijft met haar prijs meer dan ! 100,- onder deze gemiddeldeuitgave.3.1.3 DistributieOm het product Marina Meets bij de klant te krijgen wordt er gebruik gemaakt van de volgendedistributiekanalen: • Internet • Telefoon • Magazines en dagbladen • Mond tot mondreclame • Touroperators • MICE faciliteiten (convention en/of exhibition bureau)3.1.4 PromotieHet verkrijgen van naamsbekendheid en daardoor voldoende klanten, geldt voor Marina Meets alseen van de belangrijkste vereisten om succesvol te worden. Met behulp van de volgendepromotieactiviteiten kan dit worden gerealiseerd: • Eigen professionele website: de klant heeft de mogelijkheid direct zijn arrangement of maatwerkpakket te boeken. • Magazine Business Traveller: in het eerste jaar wil Marina Meets twee keer, voor en na de opening, adverteren in het magazine Business Traveller, het meest toonaangevende vakblad voor de zakenreizigers. • Lokale beurzen: tijdens lokale beurzen in de omgeving van Krabi zal Marina Meets haar product promoten en dit platform ook gebruiken om te netwerken. Daarnaast wil Marina Meets ook deelnemen aan beurzen die worden georganiseerd door en bij Impact. 18
 19. 19. • Samenwerking: om globale naamsbekendheid te bereiken wil Marina Meets samenwerken met het TCEB, ICCA, en de IACC. Dit zijn koepelorganisaties die als doel hebben MICE activiteiten in Thailand te bevorderen. Omdat zowel Marina Meets als deze organisaties zich op de zakenmarkt richten, hebben ze allen belang bij samenwerking.3.1.5 PersoneelHet personeel van Marina Meets is hoog opgeleid en moet in de wensen en behoeftes van dedoelgroepen kunnen voorzien. Aandacht, professionaliteit en gastvrijheid spelen een belangrijke rolbinnen het concept van Marina Meets. Hiermee wordt ook rekening gehouden bij het werven vanpersoneel. Marina Meets wil de doorstroom klein houden om met een vast team te kunnen werken.3.2 3 R’sHieronder worden de R’s, welke voor reputatie, relatie en ruil staan, besproken:3.2.1 Reputatie Hoe denkt een klant over het bedrijf?Marina Meets heeft als doel om uit te groeien tot een belangrijke speler op de zaken markt.Klanttevredenheid is daarbij een belangrijk aspect. Niet alleen een eenmalig kwalitatief hogeuitvoering van het concept betekent dat een klant terug komt naar Marina Meets, nog belangrijker isde service die Marina Meets de klant na de uitvoering kan bieden. Marina Meets wil eenklantenbestand opbouwen met behulp van Impact en de andere samenwerkingsverbanden met alsdoel de naamsbekendheid te verhogen, om vervolgens weer nieuwe klanten aan te kunnen trekken.3.2.2 Relatie Zorg dat klanten worden behouden!Met behulp van een interactieve website, direct mailing naar de klanten van Marina Meets,persoonlijke aandacht voor de klant.3.2.3 Ruil Zorgen dat de ruiltransactie niet tot één keer beperkt blijft!Elk half jaar aan klanten een persoonlijke kaart sturen, behoort tot de aftersales. Marina Meets is vanplan na de introductiefase een Marina Meets klantenkaart op de markt te brengen. Hiermee zal hetvoor zakenreizigers mogelijk zijn binnen het gebied van Krabi Marina kortingen en bonussen bijdeelname van bepaalde activiteiten te verkrijgen. 19
 20. 20. 4 StakeholdersIn dit hoofdstuk worden de (belangrijkste) stakeholders van Marina Meets besproken. Dezestakeholders worden weergegeven in het stakeholdersmodel van Porter (1980) . Hierin wordt eenduidelijk beeld van de verschillende actoren, hun belang en hun macht geschetst. Vervolgens wordende drie belangrijkste stakeholders van Marina Meets besproken.4.1 Stakeholdersanalyse H • Docenten van universiteiten: • Impact o Chulalonkom, Thammasat, • Krabi Marina Project o Kasetsart • Asco InternationalM g • TCEB • Action MaxA • ICCA • Nantra de LuxeC • Concurrenten (zieH concurrentieanalyse)T • Tourism Authority Thailand • BOI • Magazin: Business TravellerM L • Website(s) voor vacatures • Koks ‘van de straatA a • Werving- & selectiebureau • Krabi Bamboo RaftingC a • Huay Tho SafariH g • Nosey’s ParkerT • River Camp • Boeren in Krabi • Lanta Transport • Expatriates in managementfuncties • Zakenreizigers (Thailand, Maleisie, Singapore) • Bewoners Krabi Laag Hoog BELANG BELANGTabel 3: StakeholdersanalyseMacht Belang CommunicatiestrategieHoog Laag Keep satisfied; de kans bestaat dat Marina Meets deze stakeholders in de toekomst nodig heeft. Deze stakeholders kunnen dan hun macht gebruiken om de samenwerking ten goede te laten komen.Laag Laag Monitor (minimum effort); ze zijn niet belangrijk voor het voortbestaan van de onderneming, maar Marina Meets moet ze niet uit het oog verliezen.Hoog Hoog Manage closely; deze groep stakeholders moet positief worden/blijven ten opzichte van Marina Meets. Het is belangrijk om hier de communicatie op af te stellen.Laag Hoog Keep informed; deze stakeholders zijn wel belangrijk voor Marina Meets, maar hebben geen macht om dingen in beweging te zetten.Tabel 4: Stakeholders communicatie strategie4.2 StakeholdersmodelDe belangrijkste stakeholders voor Marina Meets zijn Impact, Krabi Marina Project en TCEB. In devolgende tabellen wordt weergegeven wat en hoeveel invloed deze stakeholders hebben, wat deimpact van deze stakeholders is, wat er nodig is van de stakeholder, welke gevaren en risico’s er zijn,welke strategie wordt toegepast en wie verantwoordelijk is:Stakeholder ImpactWat is de invloed? Deze stakeholder is de (mogelijke) investeerder van Marina Meets.Hoeveel ‘impact’ heeft Veel, want wanneer Impact niet investeert, moet op zoek gegaandeze stakeholder ? worden naar een andere mogelijk investeerder.Wat is er nodig van deze • Stakeholder moet eigen vermogen investerenstakeholder? • Stakeholder moet vertrouwen hebben in Marina Meets en dit als dochteronderneming willen hebbenWelke gevaren of risico’s • De mogelijkheid bestaat dat Impact niet wil investerenzijn er? 20
 21. 21. Welke strategie wordt Manage closely; Impact moet ervan overtuigd worden dat zij eentoegepast? winsituatie hebben, wanneer zij met Marina Meets in zee gaat. Marina Meets moet open en eerlijk communiceren over haar plannen en hierdoor een zo’n positief mogelijk beeld scheppen. Dit moet ‘direct’ gebeuren, dus in een persoonlijk gesprek.Wie is er • Initiatiefnemers Marina Meetsverantwoordelijk?Tabel 5: Stakeholdersmodel ImpactStakeholder Krabi Marina projectWat is de invloed? Krabi Marina is het project op Had Yao, waar Marina Meets zich wil vestigen. Ze zijn dus grondeigenaar.Hoeveel ‘impact’ heeft Veel, want wanneer de eigenaar van het Krabi Marina project Marinadeze stakeholder? Meets niet toelaat, vervalt een belangrijke USP.Wat is er nodig van deze • Toestemming om te bouwen binnen zijn projectstakeholder? • Promotie/reclame voor Marina MeetsWelke gevaren of risico’s Dat de grondeigenaar Marina Meets niet accepteert op het Krabizijn er? Marina project.Welke strategie wordt Manage closely; Marina Meets moet open communiceren naar detoegepast? oprichters van het Krabi Marina project en hen overtuigen van het concept Marina Meets. Dit moet ‘direct’ gebeuren, dus in een persoonlijk gesprek.Wie is er • Impactverantwoordelijk? • Initiatiefnemers Marina MeetsTabel 6: Stakeholdersmodel Krabi Marina ProjectStakeholder TCEBWat is de invloed? TCEB is de organisatie die Thailand als MICE bestemming op de kaart wil zetten. Doel is om Thailand wereldwijd als erkende en geliefde congreslocatie op de kaart te zetten.Hoeveel ‘impact’ heeft Veel, omdat TCEB support en ondersteuning kan bieden bij het opzettendeze stakeholder? van Marina Meets. Wanneer zij niet achter dit concept staat, is het moeilijk om Marina Meets positief naar afnemers te promoten. Wanneer potentiële afnemers weten dat TCEB Marina Meets steunt, creëert dit een positief imago voor Marina Meets.Wat is er nodig van deze • Verzorgen van promotiestakeholder? • Hulp bij klantwervingWelke gevaren of risico’s • Dat TCEB andere organisaties (concurrenten) beter promoot.zijn er?Welke strategie wordt Keep satisfied: TCEB heeft grote invloed op de ontwikkeling van Marinatoegepast? Meets, omdat zij promotie van congresbureaus verzorgt. Het is belangrijk dat Marina Meets altijd aan hun eisen voldoet en een eerlijke en open communicatie heeft richting TCEB.Wie is er • Management Marina Meetsverantwoordelijk? • Marketing & salesmanagersTabel 7: Stakeholdersmodel TCEB 21
 22. 22. 5 Human Resource ManagementIn dit hoofdstuk wordt het HRM beleid van Marina Meets behandeld. Achtereenvolgens worden devisie, de doelstellingen van het sociale beleid en de PIM behandeld. Daarna volgen de ken- enstuurgetallen en wordt er ingegaan op de bedrijfsstructuur, bedrijfscultuur en de managementstijlen.5.1 VisieHet personeel van Marina Meets vormt een samengesteld team, bestaande uit de plaatselijkearbeidskrachten en een westerse manager. Dit team vormt een eenheid op de werkvloer. Het teamwerkt in een kwalitatief goede organisatie, waar de personeelsleden hun kwaliteiten kunnen uiten enontwikkelen, door middel van interne (bij)scholing en opleiding. Gastvrijheid, kwaliteit, professionaliteiten vertrouwen zijn de belangrijkste waarden die uitgestraald moeten worden naar de klant van MarinaMeets.5.2 Personele doelenAan de hand van de missie van Marina Meets (wordt beschreven in paragraaf 2.3.2) worden dedoelstellingen van het sociaal beleid op strategisch niveau opgesteld:Uit de SWOT analyse blijkt dat personeel in Thailand laag opgeleid is, daarom zijn de volgendedoelstellingen opgesteld: • Ieder personeelslid van Marina Meets beheerst de Engelse taal goed, zodat men op een professionele manier met gasten kan communiceren; • De lokale bevolking van Krabi en omgeving wordt opgeleid tot professionals; • Personeel krijgt de kans door te stromen naar een hogere functie of Impact. De zakenreiziger is een gast die vaak terugkeert naar een bepaalde plaats wanneer deze plaats bevalt, daarom is de volgende doelstelling opgesteld: • De uitstroom van personeel is laag, zodat met een vast team gewerkt kan worden;Uit de analyse blijkt dat het ziekteverzuim in Thailand laag is, daarom streeft Marina Meets hier ooknaar: • Er is een ziekteverzuim van minder dan 4%;5.3 PIM Marina MeetsOm de personele doelen te verwezenlijken, zijn er verschillende pw-instrumenten nodig. In het boekvan Drs. J.L. Noomen (2004) over integraal personeelsmanagement, wordt de Personele ImplicatieMatrix (PIM) behandeld. Door het uitwerken van een PIM wordt inzicht verkregen in de samenhangtussen de gekozen pw-instrumenten. Deze PIM is te vinden in bijlage 7: PIM Matrix Marina Meets.De pw-instrumenten welke Marina Meets inzet, zijn de volgende: werving & selectie,loopbaanontwikkeling, personeelsplanning, loonbepaling, personeelsbeoordeling en introductie. Inbijlage 8: Hulpmiddelen en actie(plan), worden de gewenste pw-instrumenten vertaald in concreteacties.5.4 Ken- & stuurgetallenOnderwerp Ken- en stuurgetalPersoneels- Bij de start (2010) van Marina Meets, werken er 23 personen. Samen vervullen zij 9,4omvang FTE. In bijlage 9: Benodigd personeel en bijbehorende contractvormen, is in tabelvorm het benodigde personeel en de daarbij behorende contractvormen te vinden. In bijlage 10: Organogram Marina Meets is het organogram van Marina Meets weergegeven.Leeftijd 20-30 jaar: tien medewerkers, 30-40 jaar: tien medewerkers, 40+: drie medewerkers Er is gekozen voor een jong team, omdat deze mensen nog veel kunnen leren. Tevens is dit besloten, omdat personeel nog door kan stromen naar Impact. Als manager is iemand van gemiddelde leeftijd (30-50 jr.) gewenst, i.v.m. ervaring.Man-vrouw Mannen: 50%, Vrouwen: 50% . Marina Meets streeft naar een gelijke en verhoudingverhouding tussen mannen en vrouwen op de werkvloer.Opleidings Voor de managementfuncties is een boven gemiddeld opleidingsniveau gewenst.niveau Voor de overige functies is geen bepaald opleidingsniveau gewenst, omdat dit personeel door Marina Meets wordt opgeleid, b.v. in taal en professionaliteit. Zo wil Marina Meets ook bijdragen aan het stijgen van het landelijk opleidingsniveau.Salaris De Westerse manager wordt ingeschaald naar westerse nomen en start met eenklasse hoog salaris. Dit is mede zo bepaald om het aantrekkelijk voor deze manager te maken om naar Thailand te verhuizen. 22
 23. 23. Overige personeelsleden starten met het minimumloon naar Thaise normen. Elk jaar wordt het salaris verhoogd met circa 3%. Tevens wordt het salaris verhoogd, wanneer personeel een cursus of opleiding succesvol afrond.Ziekte- Marina Meets streeft naar een ziekteverzuimpercentage tussen de 0% en 4%.verzuim- Over Thailand zijn geen cijfers gevonden over het ziekteverzuimpercentage. Daarompercentage is er gekeken naar het Nederlandse percentage. In Nederland was het ziekteverzuimpercentage in 2005 4% en dit wordt steeds lager.Uitstroom Het uitstroompercentage van Marina Meets is 10%. Dit betekent dat ieder jaar twee a drie personeelsleden Marina Meets zullen verlaten.Doorstroom Het doorstroompercentage is 10%. Het doel is om elk jaar twee medewerkers door te laten stromen naar Impact.Tabel 8: Ken en stuurgetallen5.5 BedrijfsstructuurMintzberg (1979) onderscheidt vijf hoofdgroepen van personeel waaruit een organisatie kan wordenopgebouwd. Voor Marina Meets is dat als volgt:BedrijfsstructuurHet operationele niveau Strategisch niveau De ondersteunende staf • Front office • Westerse General • Public Relations • Kok Manager • Technische staf • Schoonmaakster • Thaise assistent • Docenten Manager • Kapitein van de zeilboot • BedieningDe lijnfunctionarissen De technostaf • Back office • Marketing & Sales managerTabel 9: Structuur personeel5.6 BedrijfscultuurOmdat Marina Meets voornamelijk Thais personeel in dienst zal hebben, lijkt de machtscultuur alsbedrijfscultuur het meest van toepassing. Drs. J.L. Noomen (2004) beschrijft de machtscultuur alsvolgt: “Machtscultuur is gebaseerd op macht: er is één centrale machtsbron van waaruit de rest, viaverschillende machtscirkels, wordt beïnvloed.” Omdat er veel Thai bij Marina Meets in dienst zullenzijn, is het belangrijk dat de bedrijfscultuur bij hun cultuur past, zodat zij zich prettig voelen op dewerkvloer. De machtscultuur is de bedrijfscultuur die hier meest op aansluit. Met name het denken inhiërarchie is belangrijk voor ze, omdat ze hier al hun hele leven mee zijn opgegroeid. Daarnaast heeftde Thai duidelijke sturing nodig, omdat hij zelf erg afwachtend is en niet snel actie onderneemt. Wel ishet belangrijk dat de ‘hogere hand’ tactvol omgaat met het Thaise personeel, omdat de Thai slechttegen kritiek kan en bang is om gezichtsverlies te leiden. In bijlage 11: Verschil Aziatische vsWesterse cultuur, zijn in tabelvorm de verschillen tussen Thais en westers personeel beschreven.5.7 ManagementstijlenOnderstaande managementstijlen worden gebruikt om een prettige en duidelijke werksfeer, vooriedere werknemer, te creëeren: • Instrueren: Instrueren is belangrijk bij nieuwe werknemers en bij werknemers die weinig initiatief tonen en afwachtend zijn op de werkvloer. Vooral deze laatste twee kenmerken zijn herkenbaar voor de Thaise cultuur. Instrueren is een vlotte stijl, welke kortaf en onaardig over kan komen. Maar omdat de Thai juist deze sturing nodig heeft en bekend is met hiërarchie, zullen zij dit niet zo ervaren. • Motiveren: Naast instrueren, kan men ook motiveren. Dit kan een manager doen door uit te leggen waarom iets gedaan moet worden, wat de noodzaak hiervan is en wat de bijbehorende voordelen zijn. • Coachen: Het is belangrijk dat het management van Marina Meets ziet wat zijn werknemers nog niet zelfstandig uit kunnen voeren. Het is belangrijk te analyseren waarom iets niet lukt, om het daarna aan te pakken. • Delegeren: Door het management zullen de taken aan het uitvoerend personeel worden overgedragen. De Thaise bevolking kent het principe van ‘baas boven baas’ en zal om die reden productief zijn met deze stijl. 23
 24. 24. 6 Financieel PlanIn het financiële plan van Marina Meets worden de volgende aspecten behandeld:investeringsbegroting, omzetbegroting, exploitatiebegroting en cashflowoverzicht, deterugverdienperiode en het gemiddeld boekhoudkundig rendement.6.1 InvesteringsbegrotingDe (totale) investering (incl. BTW) van Marina Meets is ! 1.411.733,-Deze is als volgt opgebouwd:Investering HoeveelGebouw ! 816.926,-1 zeilboot ! 250.000,-Inventaris ! 102.450,-Opleiding personeel ! 50.000,-Reserve ! 100.000,-Tot. investering excl. BTW ! 1.319.376,-Tot. investering incl.(7%) BTW ! 1.411.733,-Tabel 10: InvesteringsbegrotingEen uitgebreide investeringsbegroting is te vinden in bijlage 12: Investeringsbegroting.6.2 OmzetbegrotingDe omzetbegroting van Marina Meets is tot stand gekomen aan de hand van de verkoopprijzen vaneen meetingarrangement en van een incentives arrangement. De verkoopprijzen zijn tot standgekomen door een arrangement samen te stellen, met de meest aannemelijke onderdelen en hier eenprijs aan te koppelen. Deze prijzen zijn te vinden in bijlage 13: Prijzen meetings & incentives. Tevensis de bezetting voor de komende vijf jaren bepaald. Er is in de eerste drie jaren voor een voorzichtigebezettingsgraad gekozen, omdat Marina Meets nog naamsbekendheid moet verkrijgen(crisis). Naongeveer drie jaar wordt verwacht dat Marina Meets zich gepositioneerd heeft op de markt. Dan is hetook tijd om nieuwe doelgroepen aan te gaan trekken of het product uit te breiden. Om deze redenwordt een lichte stijging in de bezetting voor het vijfde jaar verwacht.Jaar Bezetting Omzet meetings Omzet incentives Totale omzet1 15% ! 615.016,- ! 198.248,- ! 813.264,-2 20% ! 820.021,- ! 264.331,- ! 1.084.352,-3 30% ! 1.230.031,- ! 396.496,- ! 1.626.527,-4 30% ! 230.031,- ! 396.496,- ! 1.626.527,-5 35% ! 1.435.037,- ! 462.579,- ! 1.897.615,-Tabel 11: Omzetbegroting6.3 Exploitatiebegroting en cashflowoverzicht Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5winst na belasting ! 58.169,- ! 172.679,- ! 376.631,- ! 368.346,- ! 465.448,-afschrijvingen ! 26.732,- ! 26.732,- ! 25.607,- ! 25.607,- ! 25.607,-cashflow ! 84.900,- ! 199.411,- ! 402.238,- ! 393.953,- ! 491.055,-Tabel 12: Exploitatiebegroting en cashflowoverzichtEen gedetailleerd exploitatieoverzicht is te vinden in bijlage 14: Exploitatieoverzicht.6.4 TerugverdienperiodeDe terugverdienperiode, van de investering van !1.319.376 is vier jaar en zes maanden. Deberekening hiervan is te vinden in bijlage 15: Berekening terugverdienperiode.6.5 Gemiddeld boekhoudkundig rendementHet GBR is 37%. In bijlage 16: Berekening gemiddeld boekhoudkundig rendement is de berekeninghiervan te vinden.6.6 Conclusie financieel planBij het opstellen van het financiële plan is uitgegaan van een voorzichtig scenario, zo zijn debezettingsgraden laag gehouden en is er een gemiddelde prijs voor een arrangement gekozen.Ondanks deze voorzichtige cijfers is het GBR 37%, wat zeer positieve cijfers zijn. Om deze reden ishet zeer aantrekkelijk voor Impact om te investeren in Marina Meets. Omdat van een voorzichtigscenario is uitgegaan, kan het in de toekomst in principe alleen maar beter worden. 24
 25. 25. 7 HaalbaarheidIn dit hoofdstuk wordt gekeken naar drie verschillende scenario’s die van toepassing kunnen zijn opMarina Meets, namelijk het slechtste (worst case), het voorzichtige (probable case) en het bestescenario (best case). Na deze verschillende scenario’s wordt aan de hand van het FOETSJE modelgekeken naar de haalbaarheid van het concept Marina Meets.7.1 Scenario’s7.1.1 Worst caseHet worst case scenario van Marina Meets is afhankelijk van zowel een aantal externe als internefactoren. Deze factoren worden hieronder beschreven:De wereldwijde economische crisis wordt steeds groter en het budget van organisaties voor meetingsen incentives gaat hard omlaag. De politieke situatie in Thailand is verslechterd waardoor de onrust inhet hele land is toegenomen. Dit heeft als gevolg dat Thailand als onveilig wordt gezien. Hierdoorkomen toeristen, en ook de voor Marina Meets belangrijke expatriates, minder naar Thailand.De concurrentie uit Thailand en uit andere landen wordt groter en probeert met ´dumpprijzen´ klantenweg te lokken.Het is niet mogelijk om het personeel te overtuigen van het belang van scholing, omdat deze het nutervan niet inzien. Hierdoor is de gewenste lage uitstroom niet haalbaar en is de professionaliteit vande service niet meer gegarandeerd. Dit heeft ernstige gevolgen voor het imago van Marina Meets ende tevredenheid van de klanten.7.1.2 Probable caseDe economische crisis kan nog een aantal jaren voortduren. Daarna verwacht men dat de toeristischesector, zoals in verschillende prognoses beschreven (Business Travel Worldwide-International,2008), het snelst gaat groeien.Met de samenwerkingspartners wordt er rekening gehouden met deze ontwikkelingen. Er wordtverwacht dat de laag ingeschatte bezettingsgraden worden behaald.Door samenwerking met verschillende partijen lukt het om een netwerk op te bouwen en steedsnieuwe klanten te werven. Er zijn weinig problemen bij het overtuigen van personeel van het nut vanscholing en dit heeft tot gevolg dat er ook weinig problemen zijn om het personeel goed op te leiden.De problemen die er zijn, worden weggenomen door duidelijke richtlijnen en goede samenwerking.De klanten zijn tevreden met de werkwijze van Marina Meets waardoor een goed imagovan het bedrijf wordt gecreëerd.7.1.3 Best caseDe economische crisis gaat snel over waardoor de economie, en vooral de toeristische en MICEmarkt, snel zal groeien. Door de samenwerkingsverbanden komen er meer klanten dan verwacht. Viaopleidingen en trainingen is het personeel op een hoog niveau gekomen waardoor zij ook door deklanten als professionals wordt gezien. Dit leidt tot een positief imago, welke nieuwe klanten aantrekten een terugkomst van oude klanten stimuleert.7.2 Foetsje Model7.2.1 FinancieelDoor een GBR van 37% en een terugverdienperiode van vier jaar en zes maanden is Marina Meetseen goede investering. Bij het opstellen van het financiële plan is rekening gehouden met deeconomische crisis, wat onder andere te zien is aan een lage beginbezetting van 15%. Met dezebezetting kan een omzet van circa ! 813.264,- worden behaald in het eerste jaar. Het personeel wordtbetaald naar de Thaise tariefnormen, welke zijn verkregen via de website van BOI.Daarnaast is er in de investeringsbegroting rekening gehouden met onverwachte kosten, welke zijnbegroot op ! 100.000,-.7.2.2 OrganisatorischHet Marina Meets concept sluit perfect aan op actuele trends en ontwikkelingen in de MICE markt.Deze zijn bijvoorbeeld rust en ruimte tijdens en na het vergaderen, activiteiten, een duurzaamconcept, individuele arrangementen en kleinschalige vergaderaccommodaties. Door hetsamenwerken met belangrijke stakeholders zoals TCEB, TAT Krabi, Impact en het aansluiten op hundoelen, kan Marina Meets op ondersteuning rekenen. 25
 26. 26. Bij het bepalen van de locatie is gekozen voor een mooie omgeving en een goede bereikbaarheid. Bijhet ontwikkelen van het concept is uitgegaan van een duurzame bouwwijze (Business TravelWorldwide-International, 2008).7.2.3 EconomischDoor het direct inspelen op de wensen en behoeften van de klant, zoals het leveren van maatwerk endoor het aanbod van cultuurtrainingen en workshops voor expatriates, onderscheidt Marina Meetszich van de concurrentie in Krabi. Met de kredietcrisis is rekening gehouden door met een relatief lagebezetting te rekenen en door te werken met een prijs aanbod ruim onder de gemiddelde uitgave vanzakenreizigers in Thailand.Ondanks de kredietcrisis is er een sterk stijgende toekomstprognose voorde MICE markt in Azië (Business Travel Worldwide-International, 2008).7.2.4 TechnologischMarina Meets is technisch van een hoog niveau. Een voorbeeld hiervan is het video-conferencingsysteem.Door het halen van het Green Globe certificaat moet Marina Meets ook op technisch gebied aanbepaalde eisen voldoen zoals eerder genoemd in paragraaf 2.2.2 duurzaamheid.7.2.5 Sociaal-cultureelIn het HRM beleid van Krabi Marina is dit aspect uitgewerkt.7.2.6 JuridischDoor het samenwerken met Impact als investeerder en door de overeenkomst met het Krabi Marinaproject, dat verantwoordelijk is voor het gebouw en de grond, zijn er geen juridische problemen teverwachten.7.2.7 EcologischDoor het halen van het Green Globe certificaat is de organisatie aan bepaalde regels en wettengebonden die een duurzame werkwijze garanderen.AfsluitingHet projectteam van Marina Meets heeft met plezier dit businessplan geschreven. Aan de hand vaneen stappenplan zijn alle punten aan bot gekomen die belangrijk zijn voor het opzetten van een bedrijfin de provincie Krabi in Thailand.Marina Meets is ervan overtuigd een innovatief concept te hebben opgezet wat op de actuele trendsen ontwikkelingen inspeelt binnen het business reizen. Het toevoegen van dit concept betekent eenuitbreiding van het productportfolio van Impact, bijkomend voordeel is het verbreden van de markt.De investeringskosten liggen op !1,4 miljoen en de terugverdienperiode wordt geschat op vier jaar enzes maanden. De overtuigende factor van het financiële plaatje is het gemiddeld boekhoudkundigrendement, deze ligt namelijk op 37%.Graag ziet het projectteam een samenwerking met u als investeerder tegemoet. 26
 27. 27. LiteratuurBongaerts, R., Lengkeek, J., Noort, J., Rijnders, N., Van Schendel, A. (2006). Toegepast financieelmanagement voor de vrijetijdsector. Leiden.Dona, T. (2009). DD&M HC 3.7.1 Issues. DeventerE-step. (2009). Veluwe Specialist.Gevonden op 11 mei 2009 op het internet:www.e-step.nlEvans, N., Campell, D., Stonehouse, G. (2003). Strategic Management for Travel and Tourism.Oxford, United KingdomImpact Muang Tong Thani. (2009). Loy Joon How: Impact, the MICE market and much, much more.Gevonden op 11 mei 2009 op het internet:http://www.impact.co.th/press08-id.phpImpact Muang Tong Thani. (2009). History.Gevonden op 11 mei 2009 op het internet:http://www.impact.co.th/history.phpIncentive wise. (2009). Profiel.Gevonden op 11 mei 2009 op het internet:http://www.incentivewise.nl/?gclid=CM7lxP6pw5oCFYKB3godbz2WrgInfonu.nl. (2009). Het vijfkrachtenmodel van Porter.Gevonden op 28 mei 2009 op internet:http://zakelijk.infonu.nl/marketing/8994-het-vijfkrachtenmodel-van-porter.htmlInternational Organization for Migration. (2009a). Regional and Country Figures.Gevonden op 2 maart 2009 op internet:http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/facts-and-figures/regional-and-country-figuresInternational Organization for Migration. (2009b). International Migration in Thailand 2009.Gevonden op 2 maart 2009 op internet:http://www.iom.int/jahia/Jahia/media/press-briefing-notes/pbnAS/cache/offonce?entryId=24188Kelly, I., Nankervis, T. (2001). Visitor Destination. Milton, AustraliaKNHB. (2009). Beleid: stappenplan en checklists.Gevonden op 2 maart 2009 op internet:http://www.knhb.nl/hockey/doelgroepen/bestuurders/vrijwilligers/DU2176_Beleid+Stappenplan+en+checklists.aspxMarketing-interactive.com. (2007). Singapore recognise the importance of MICE.Gevonden op 2 maart 2009 op internet:http://www.marketing-interactive.com/news/647Mastercard International. (2009). Latest MasterCard Worldwide Index of Travel: Forecasts Growth inOutbound Travel in Asia/Pacific for the Second Half of 2008.Gevonden op 2 maart 2009 op internet:http://www.masterintelligence.com/ViewRegion.jsp?hidReportTypeId=6&hidUserId=nullMesse Berlin. (2009). ITB World Travel Trends Report 2009.Gevonden op 2 maart 2009 op internet:http://www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/www.itb-berlin/pdf/Publikationen/worldttr2009.pdf 27
 28. 28. Milieu Central. (2009). Keurmerk recreatie.Gevonden op 2 maart 2009 op internet:http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Keurmerk%20recreatieMintel International Group Ltd. (2008). Business Travel Worldwide-International September 2008.Gevonden op 2 maart 2009 op internet:http://reports.mintel.com/sinatra/reports/search_results/show&&type=RCItem&page=0&noaccess_page=0/display/id=294952Moerman, R. (2007). Het klooster van Rilland/ Klaar voor de MICE markt?.Gevonden op 2 maart 2009 op internet:http://www.google.nl/search?hl=nl&q=Het+klooster+van+Rilland%2F+Klaar+voor+de+MICE+markt%3F&btnG=Zoeken&metaNantra de Deluxe Resort. (2009). About Nantra.Gevonden op 11 mei 2009 op het internet:http://www.nantradedeluxe.com/Nederlands Bureau voor toerisme & congressen. (2007). Market Insights European TravelCommission Thailand December 2007.Gevonden op 11 mei 2009 op het internet:http://www.nbtc.nl/corporate/nl/marktkennis/europeestoerisme/landeninformatie.jspNoomen (J.L.). (2004). Integraal Personeelsmanagement: Een praktijkgerichte leerroute. Soest.Nuon. (2009). Nuon NatuurStroom.Gevonden op 2 maart 2009 op internet:http://www.nuon.nl/natuurstroom/Gijsbers, I., Kruijf, N. (2009). DD&M HC 4.3.1 Haalbaarheid. DeventerStichting Viba Noord Groningen. (2009a). Informatieblad wandverwarming.Gevonden op 2 maart 2009 op internet:http://www.ipdubo.nl/handleiding/pdf%20infobladen/wandverwarming.pdfStichting Viba Noord Groningen. (2009b). Informatieblad warmtepomp.Gevonden op 2 maart 2009 op internet:http://www.ipdubo.nl/handleiding/pdf%20infobladen/warmtepomp.pdfStichting Viba Noord Groningen. (2009c). Informatieblad zonneboiler.Gevonden op 2 maart 2009 op internet:http://www.ipdubo.nl/handleiding/pdf%20infobladen/zonnecollector.pdfSwarbrooke, J., Horner, S. (2001). The main benefits of business tourism for destinations. Oxford,United KingdomThailand Board of Investment. (2009). How to do business.Gevonden op 11 mei 2009 op het internet:http://www.boi.go.th/english/Thailand Board of Investment. (2008). Cost of doing business in Thailand 2008.Gevonden op 2 maart 2009 op internet:http://www.boi.go.th/english/services/costs.pdf 28
 29. 29. Thailand Convention and Exhibition Bureau. (2009). Survey on International Meeting and Convention,International Incentive Travel and International Exhibition in Thailand, 2006.Gevonden op 2 maart 2009 op internet:http://www.tceb.or.th/tcebcorp/bin/controller.php?F=Invoke&P0=[backoffice.fact.FMFact]&P1=[download]&P2=[fact_20080529163459.pdf]Thailand Convention and Exhibition Bureau. (2009). Thailand. An Ideal Destination For Your SuccessAnd Memorable Meetings. Bangkok.ThailandReisgids.nl. (2009). Krabi.Gevonden op 11 mei 2009 op het internet:http://www.thailandreisgids.nl/alles-over-thailand/regios/zuid-thailand/krabi.phpTourism Authority Thailand. (2009). Domestic Tourism Statistics.Gevonden op 22 mei 2009 op internet.http://www2.tat.or.th/stat/web/static_tst.phpTourism Authority of Thailand. (2007). THAI MICE industry projecting huge growth.Gevonden op 2 maart 2009 op internet:http://www.tatnews.org/TTM2007/3405.aspVerhage. (2004). Grondslagen van de marketing. Groningen. 29
 30. 30. BijlagenBijlage 1. MarktontwikkelingenMacro niveauMacro niveau staat voor situaties en gebeurtenissen in de maatschappij als geheel. Dezeontwikkelingen zijn noch beheersbaar, noch beïnvloedbaar.Demografisch Globalisatie. Theodore Leviet beschrijft in het tijdschrift Harvard Business Revue uit 1983 globalisatie als volgt: “De veranderingen in sociale gedragspatronen en technologieën die bedrijven in staat stellen om hetzelfde product over de hele wereld te verkopen.“ In een recente publicatie (ITB World Travel Trends Report 2008/2009, 2009) wordt beschreven dat globalisatie in de toeristische branche een belangrijke rol speelt. Inmiddels zijn bijna alle plekken ter wereld ontdekt. Toename binnenlands toerisme in Azië. In de publicatie TAT and THAI tourism industry leverage domestic tourism (2009) komt naar voren dat binnenlands toerisme inmiddels de grootste inkomstenbron voor Thailand is. In 2008 waren de inkomsten van binnenlands toerisme 100 miljoen Baht. Het rendement uit internationaal toerisme was gedurende dat jaar niet zo hoog. Toename zakenreizen in Thailand. In het artikel Business travel in Thailand (2009) is weergegeven hoe Thailand gedurende de laatste jaren is uitgegroeid tot een business hub naast centra als Hong Kong, Singapore en Maleisië. Dit komt vooral door de uitstekende strategische ligging van Thailand in het hart van Azië. In de publicatie Survey on MICE in Thailand (2006) weergegeven bezochten volgens het Thailand Convention en Exibition Bureau (TCEB) 803.493 MICE toeristen het land. Dit is 12,63% van de totaal behaalde winst.Economisch Kredietcrisis. De crisis heeft grote gevolgen voor de toeristische sector en alle actoren die hiermee te maken hebben. Een langere crisistijd dan verwacht, tegenslagen, hogere prijzen en benauwde voorspellingen voor de komende jaren zorgen voor steeds meer onzekerheid. Uit de publicatie ITB World Travel Trends Report 2008/2009 (2009) blijkt dat de toeristische markt de snelst stijgende markt zal zijn na het beëindigen van de crisis.Sociaal- Intensivering. De welvaart is groot en de vrije tijd is schaars. De consument iscultureel daarom kritischer op zoek naar beleving. Door de 24 uurs-economie is er vraag naar een nieuw soort experience. Deze moet intens, intensief en indringend zijn.Duurzaamheid Op sociaal vlak staat duurzaamheid de laatste jaren ergens bovenaan de aandachtlijsten. Men wordt zich bewust van de impact van de mens op het milieu. De toeristische branche houdt hiermee rekening.Technologisch Online groeit razendsnel. In het artikel Meest gelezen artikel op reismanagers.nl (2008) staat weergegeven dat de computer, het internet en allerlei aanverwante toepassingen zoals onder andere mobiele telefoons inmiddels overal hun intrede hebben gedaan. De nieuwe online touroperators die de mogelijkheden van het internet optimaal weten te benutten en hun processen vaak geautomatiseerd hebben groeien snel door.Ecologisch Hang naar authenticiteit en natuur. Steeds meer concepten in Nederland besteden aandacht aan authenticiteit. Een voorbeeld hiervan is het kamperen op een boerderij zoals beschreven staat in het artikel Nieuw hotelconcept: Hotelkamers op het boerenerf (2009). „Back to basic“, cultuurhistorie, wandelen en ontspannen in de natuur horen bij deze trend. Klimaat. Het klimaat in Thailand is in de huidige situatie een reden voor de toerist om Thailand niet het hele jaar doorheen te bezoeken. Dit wordt veroorzaakt door het regenseizoen (Thailand klimaat, 2009). Natuurrampen. In het verleden is de provincie Krabi slachtoffer geweest van een natuurramp, die niet voorzien kon worden. De Tsunami heeft veel schade aangericht aan de natuur en de omgeving, zoals beschreven is in het artikel Changwat Krabi (2009). 30
 31. 31. Politiek- Onrust in Bangkok. De onrust in Bangkok brengt steeds meer schade met zichjuridisch mee voor het inkomende en uitgaande toerisme, zoals naar voren komt in het artikel Politieke onrust Thailand naar hoogtepunt (2009). De stakingen in het recente verleden als reactie op politieke omstandigheden zorgen voor onrust in de stad Bangkok, maar tevens ook voor onrust op het vliegveld waardoor toeristen moelijker Thailand in en uit kunnen komen. Dit heeft negatieve gevolgen voor heel Thailand.Tabel 13: Marktontwikkelingen Macro niveauMeso niveauMeso niveau staat voor situaties en gebeurtenissen binnen de bedrijfstak, in dit geval de toeristischebranche. Deze ontwikkelingen zijn wel beheersbaar en beïnvloedbaar.Educatievering Een van de trends in de toeristische branche is de educatievering van reizen. Naast plezier spelen educatie en ontwikkeling een belangrijke rol.Korter maar vaker Uit gegevens van de publicatie ITB World Travel Trends Report 2009/2009 (2009) blijkt dat er in 2007 een daling was van 2% van 3-daagse reizen maar in 2008 was er een stijging van 8% binnen het toeristische segment. Dit betekent dat reizigers in het algemeen kiezen voor kortere vakanties, maar wel vaker op reis gaan.Beleving Door de globalisatie moet de toeristische branche een nieuwe uitdaging aangaan: de meeste plekken ter wereld zijn bekend. Met behulp van het zelf ervaren, voelen, ruiken, zien, proeven en horen moet men proberen een unieke vorm van beleving te bieden. Een beleving van een bestemming kan worden geprikkeld door bijvoorbeeld een korte relatie te leggen tussen de lokale bevolking en de toerist.Aandacht Betrouwbaarheid en persoonlijke aandacht staan centraal. De consument wil vertrouwen hebben in de bestemming, de bevolking, de accommodatie en/of de leisure voorzieningen. Gastvrijheid zorgt voor een unieke vorm van beleving.Maatwerk Zakenreizigers zijn steeds meer op zoek naar maatwerk. In de business wereld wordt er nauwelijks meer gebruik gemaakt van kant en klaar pakket- reizen. Dit is weergegeven in trends en ontwikkelingen opgesteld door de touroperator Diethelm Events (emailcorrespondentie, 29 mei 2009).Booming MICE Naast Maleisië en Singapore behoort Thailand tot een van de top MICEindustrie bestemmingen. De meeste bezoekers voor conventions kwamen in de afgelopen periode in 2008 uit de ASEAN regio’s beschreven in het artikel Thai MICE industry projecting hugh growth (2009).Tabel 14: Marktontwikkelingen Meso niveau 31
 32. 32. Bijlage 2. SWOT analyse Thailand en KrabiThailandStrenghts Weaknesses • Gastvrije Bevolking • Lokale bevolking wordt nauwelijks • Gevarieerd landschap met helderblauwe betrokken bij beslissingen zee en parelwitte zandstranden • Prostitutie imago • Goede medische voorzieningen • Corruptie • Authentieke cultuur/religie • Milieubewustzijn • Goede bereikbaarheid • Politieke onrust • Veiligheid • Nummer één in (Future Brand Index) “Value for money”Opportunities Threaths • Bangkok Gateway • Economische crisis • Goedkope vliegtickets voor domestic en • Demonstration effect international reizigers • Klimatische veranderingen • Toename aantal toeristen in de laaste jaren • Booming mice marketTabel 15: SWOT analyse ThailandKrabiStrenghts Weaknesses • Authenticiteit en onthaasten • minder toeristen in de zomermaanden • Rust en ruimte • Weinig Engelssprekend personeel • Voldoende hotels/resorts voor de • Wordt gezien als tussenstop bij doorreis reguliere toerist • Internationaal Airport • Thaise aspecten als massages en keuken • toename van zakenreizigersOpportunities Threaths • Mogelijkheden voor actieve/avontuur • Concurrentie van de steden Bangkok en vakantie Phuket • Financiële kansen door relatief lage investeringskosten • Krabi op duurzame manier toeristisch aantrekkelijk te maken • Toename toerisme zorgt voor extra werkgelegenheid • Groei van zakenreizigersTabel 16: SWOT analyse Krabi 32

×