SlideShare a Scribd company logo
ZEMAS ĪRES MAKSAS MĀJOKĻU
NODROŠINĀŠANAS UZRAUDZĪBA
20.10.2022.
 Possessor veiks zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas
pakalpojuma uzraudzību, kad būs piešķirts atbalsts
Attīstītājamundzīvojamā īres māja būs nodota ekspluatācijā.
MŪSU FUNKCIJA
 MK noteikumi.
 Līgumi starp Possessor un Attīstītājiem par uzraudzības
nodrošināšanu.
UZRAUDZĪBAS PAMATIETVARS
Attīstītājsiesniedzmumsaktuālo
informācijuundokumentus,kas
apliecina:
 mājas nodošanu ekspluatācijā;
 pārvadīšanasdarbaplāna
esamību un izpildi;
 īres līgumu esamību(to kopijas).
Ko mēs sagaidām no Attīstītāja?
Pēc mūsupieprasījumaAttīstītājsnodrošina
piekļuvimājai, lai mēs varētuveikt mājas un
atsevišķuīrniekudzīvokļu apsekošanu
klātienē.
Attīstītājssaskaņoar mumsmājas
uzkrājumafonda finansējuma
izlietojumu.
Ko mēs pārbaudīsim?
Vai mājsaimniecībukopējie mēnešaneto vidējie
ienākumi atbilst noteiktajiem sliekšņiem?
Vai mājsaimniecībasir reģistrētas rindā atbilstoši
pašvaldībasnoteiktajai izīrēšanaskārtībai?
Vai kooperatīvo sabiedrībuattīstītie dzīvokļiir izīrēti
vienīgikooperatīvo sabiedrībubiedriem?
NEPĀRSNIEDZ:
 980 EUR 1 istabas dzīvoklim
 1 635 EUR 2 istabu dzīvoklim
 2 450 EUR 3 istabu dzīvoklim
Informācijas avots:
− Apsekošanaprojektuīstenošanasvietās
− VIDvai Kredītinformācijasbiroja,vai līdzvērtīgasārvalstu
nodokļu administrācijasizziņa
Mājsaimniecību
atbilstība
Noslēgtoīres līgumu
atbilstība
Ko mēs pārbaudīsim?
Vai ir iekļauts īresmaksasaprēķins un tās
paaugstināšanasnosacījumi?
Vai ir noteikti papildus īres maksaiveicamie
maksājumi?
Vai ir paredzētadrošības nauda 2 mēnešu
īres maksas apmērā?
Vai līgumā ir paredzētsaizliegumsnodot
dzīvojamo telpu apakšīrē?
Vai nav paredzētasizpirkumatiesības?
Informācijas avots:
− Noslēgtieīreslīgumi
Principa «Nenodarīt būtisku
kaitējumu» novērtējums
Interešu konflikta, korupcijas un
krāpšanas riska mazināšana un
kontrole
Informācijas avots:
− Novērtējumsun apliecinājums
Informācijas avots:
− Apliecinājums
Ko mēs pārbaudīsim?
Vai plāns ir izstrādātsnoteiktajā
termiņā [pirmajāgadā- 1 gada laikā
pēc mājas nodošanas ekspluatācijā]?
Informācijas avots:
− Pārvaldīšanasdarbaplāns un tā izpildi
apliecinoši dokumenti
Pārvaldīšanasdarba plāna
esamība un tā izpilde
Mājas pārvaldnieka
atlase
Vai ir nodrošināta pārvaldniekaatlases
procesa kārtība?
Vai pārvaldnieksatbilst noteiktajām
prasībām?
Vai tiek nodrošināta atlases procesa
regularitāte?
Informācijas avots:
− Pārvaldniekaatlasesdokumentiun cita
informācija
Ierobežojumi rīcībai ar
dzīvojamomāju
Ko mēs pārbaudīsim?
Īpašuma tiesībasir nostiprinātas
zemesgrāmatā.
Īres tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.
Zemesgrāmatāir nostiprināti tiesību
aprobežojumi attiecībā uz īres mājas
atsavināšanu.
Zemesgrāmatāir nostiprināta reālnasta veikt
iemaksasMājokļu pieejamībasfondā.
Informācijas avots:
− Īreslīgumi, ierakstizemesgrāmatā
Īres līgumā nevar paredzēt izpirkuma
tiesības!
Nedrīkst mainīt dzīvojamāsmājas
lietošanas veidu.
Ko mēs pārbaudīsim?
Vai netiek pārsniegtskompensācijas
apmērs?
Iemaksas Mājokļu
pieejamības fondā
Informācijas avots:
− Aprēķini,piemērojotmetodikupar kompensācijasun
pārkompensācijasaprēķināšanu
Vai tiek veiktasiemaksasMājokļu
pieejamībasfondā 50% apmērā no
ieņēmumiem no īres maksaspēc tam, kad ir
atmaksātsAltum izsniegtaisaizdevums?
Pārmērīga
kompensācija
Informācijas avots:
− Konta izraksti/maksājumauzdevumi
 Mēs veiksim to mājsaimniecību uzskaiti, ar kurām
Attīstītājs būs noslēdzis īres līgumus.
UZSKAITE
 Sniegsim Ekonomikas ministrijai, Altum un attiecīgajai
pašvaldībai informācijupar uzraudzības rezultātiem.
INFORMĀCIJA PAR REZULTĀTIEM
SIA «Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor»
T: 67 021 358
A: Kr.Valdemāra 31 | Rīga, LV-1887
E: info@possessor.gov.lv
www.possessor.gov.lv
Nodokļu maksātāja Nr.40003192154
PALDIES PAR UZMANĪBU!

More Related Content

What's hot

Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
ALTUM
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
ALTUM
 
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
ALTUM
 
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
ALTUM
 
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Projekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikli
ALTUM
 
zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumizemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājāsDzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Svarīga ne tikai siltuma caurlaidība
Svarīga ne tikai siltuma caurlaidībaSvarīga ne tikai siltuma caurlaidība
Svarīga ne tikai siltuma caurlaidība
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijāmNormatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma
Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programmaDaudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma
Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanaiEkonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībuPārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kā samazināt gāzes patēriņu lielās ēkās ar gaiss–ūdens siltumsūkni?
Kā samazināt gāzes patēriņu lielās ēkās ar gaiss–ūdens siltumsūkni?Kā samazināt gāzes patēriņu lielās ēkās ar gaiss–ūdens siltumsūkni?
Kā samazināt gāzes patēriņu lielās ēkās ar gaiss–ūdens siltumsūkni?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Modèle contrat location saisonnière vacances
Modèle contrat location saisonnière vacancesModèle contrat location saisonnière vacances
Modèle contrat location saisonnière vacances
Loïc Coignet
 
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanaiBūvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

What's hot (20)

Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
 
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
 
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
 
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
 
Projekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikli
 
zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumizemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
 
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājāsDzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
 
Svarīga ne tikai siltuma caurlaidība
Svarīga ne tikai siltuma caurlaidībaSvarīga ne tikai siltuma caurlaidība
Svarīga ne tikai siltuma caurlaidība
 
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
 
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...
 
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijāmNormatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
 
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
 
Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma
Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programmaDaudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma
Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma
 
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanaiEkonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
 
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībuPārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
 
Kā samazināt gāzes patēriņu lielās ēkās ar gaiss–ūdens siltumsūkni?
Kā samazināt gāzes patēriņu lielās ēkās ar gaiss–ūdens siltumsūkni?Kā samazināt gāzes patēriņu lielās ēkās ar gaiss–ūdens siltumsūkni?
Kā samazināt gāzes patēriņu lielās ēkās ar gaiss–ūdens siltumsūkni?
 
Modèle contrat location saisonnière vacances
Modèle contrat location saisonnière vacancesModèle contrat location saisonnière vacances
Modèle contrat location saisonnière vacances
 
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanaiBūvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
 

More from ALTUM

Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
ALTUM
 
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
ALTUM
 
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
ALTUM
 
7 zm atbalsta_iespejas_210222
7 zm atbalsta_iespejas_2102227 zm atbalsta_iespejas_210222
7 zm atbalsta_iespejas_210222
ALTUM
 
10 life 2022 converted
10 life 2022 converted10 life 2022 converted
10 life 2022 converted
ALTUM
 
9 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_210220229 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_21022022
ALTUM
 
8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans
ALTUM
 
8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv
ALTUM
 
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_10026 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
ALTUM
 
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.20225 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
ALTUM
 
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-20274 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
ALTUM
 
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_210220223 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
ALTUM
 
2 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222
ALTUM
 
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 20221 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
ALTUM
 
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM
 
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM
 
ALTUM Investor presentation, June 2021
ALTUM Investor presentation, June 2021ALTUM Investor presentation, June 2021
ALTUM Investor presentation, June 2021
ALTUM
 
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
ALTUM
 

More from ALTUM (18)

Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
 
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
 
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
 
7 zm atbalsta_iespejas_210222
7 zm atbalsta_iespejas_2102227 zm atbalsta_iespejas_210222
7 zm atbalsta_iespejas_210222
 
10 life 2022 converted
10 life 2022 converted10 life 2022 converted
10 life 2022 converted
 
9 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_210220229 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_21022022
 
8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans
 
8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv
 
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_10026 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
 
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.20225 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
 
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-20274 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
 
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_210220223 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
 
2 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222
 
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 20221 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
 
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
 
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
 
ALTUM Investor presentation, June 2021
ALTUM Investor presentation, June 2021ALTUM Investor presentation, June 2021
ALTUM Investor presentation, June 2021
 
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
 

Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība

 • 1. ZEMAS ĪRES MAKSAS MĀJOKĻU NODROŠINĀŠANAS UZRAUDZĪBA 20.10.2022.
 • 2.  Possessor veiks zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas pakalpojuma uzraudzību, kad būs piešķirts atbalsts Attīstītājamundzīvojamā īres māja būs nodota ekspluatācijā. MŪSU FUNKCIJA  MK noteikumi.  Līgumi starp Possessor un Attīstītājiem par uzraudzības nodrošināšanu. UZRAUDZĪBAS PAMATIETVARS
 • 3. Attīstītājsiesniedzmumsaktuālo informācijuundokumentus,kas apliecina:  mājas nodošanu ekspluatācijā;  pārvadīšanasdarbaplāna esamību un izpildi;  īres līgumu esamību(to kopijas). Ko mēs sagaidām no Attīstītāja? Pēc mūsupieprasījumaAttīstītājsnodrošina piekļuvimājai, lai mēs varētuveikt mājas un atsevišķuīrniekudzīvokļu apsekošanu klātienē. Attīstītājssaskaņoar mumsmājas uzkrājumafonda finansējuma izlietojumu.
 • 4. Ko mēs pārbaudīsim? Vai mājsaimniecībukopējie mēnešaneto vidējie ienākumi atbilst noteiktajiem sliekšņiem? Vai mājsaimniecībasir reģistrētas rindā atbilstoši pašvaldībasnoteiktajai izīrēšanaskārtībai? Vai kooperatīvo sabiedrībuattīstītie dzīvokļiir izīrēti vienīgikooperatīvo sabiedrībubiedriem? NEPĀRSNIEDZ:  980 EUR 1 istabas dzīvoklim  1 635 EUR 2 istabu dzīvoklim  2 450 EUR 3 istabu dzīvoklim Informācijas avots: − Apsekošanaprojektuīstenošanasvietās − VIDvai Kredītinformācijasbiroja,vai līdzvērtīgasārvalstu nodokļu administrācijasizziņa Mājsaimniecību atbilstība
 • 5. Noslēgtoīres līgumu atbilstība Ko mēs pārbaudīsim? Vai ir iekļauts īresmaksasaprēķins un tās paaugstināšanasnosacījumi? Vai ir noteikti papildus īres maksaiveicamie maksājumi? Vai ir paredzētadrošības nauda 2 mēnešu īres maksas apmērā? Vai līgumā ir paredzētsaizliegumsnodot dzīvojamo telpu apakšīrē? Vai nav paredzētasizpirkumatiesības? Informācijas avots: − Noslēgtieīreslīgumi Principa «Nenodarīt būtisku kaitējumu» novērtējums Interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas riska mazināšana un kontrole Informācijas avots: − Novērtējumsun apliecinājums Informācijas avots: − Apliecinājums
 • 6. Ko mēs pārbaudīsim? Vai plāns ir izstrādātsnoteiktajā termiņā [pirmajāgadā- 1 gada laikā pēc mājas nodošanas ekspluatācijā]? Informācijas avots: − Pārvaldīšanasdarbaplāns un tā izpildi apliecinoši dokumenti Pārvaldīšanasdarba plāna esamība un tā izpilde Mājas pārvaldnieka atlase Vai ir nodrošināta pārvaldniekaatlases procesa kārtība? Vai pārvaldnieksatbilst noteiktajām prasībām? Vai tiek nodrošināta atlases procesa regularitāte? Informācijas avots: − Pārvaldniekaatlasesdokumentiun cita informācija
 • 7. Ierobežojumi rīcībai ar dzīvojamomāju Ko mēs pārbaudīsim? Īpašuma tiesībasir nostiprinātas zemesgrāmatā. Īres tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Zemesgrāmatāir nostiprināti tiesību aprobežojumi attiecībā uz īres mājas atsavināšanu. Zemesgrāmatāir nostiprināta reālnasta veikt iemaksasMājokļu pieejamībasfondā. Informācijas avots: − Īreslīgumi, ierakstizemesgrāmatā Īres līgumā nevar paredzēt izpirkuma tiesības! Nedrīkst mainīt dzīvojamāsmājas lietošanas veidu.
 • 8. Ko mēs pārbaudīsim? Vai netiek pārsniegtskompensācijas apmērs? Iemaksas Mājokļu pieejamības fondā Informācijas avots: − Aprēķini,piemērojotmetodikupar kompensācijasun pārkompensācijasaprēķināšanu Vai tiek veiktasiemaksasMājokļu pieejamībasfondā 50% apmērā no ieņēmumiem no īres maksaspēc tam, kad ir atmaksātsAltum izsniegtaisaizdevums? Pārmērīga kompensācija Informācijas avots: − Konta izraksti/maksājumauzdevumi
 • 9.  Mēs veiksim to mājsaimniecību uzskaiti, ar kurām Attīstītājs būs noslēdzis īres līgumus. UZSKAITE  Sniegsim Ekonomikas ministrijai, Altum un attiecīgajai pašvaldībai informācijupar uzraudzības rezultātiem. INFORMĀCIJA PAR REZULTĀTIEM
 • 10. SIA «Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor» T: 67 021 358 A: Kr.Valdemāra 31 | Rīga, LV-1887 E: info@possessor.gov.lv www.possessor.gov.lv Nodokļu maksātāja Nr.40003192154 PALDIES PAR UZMANĪBU!