SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Zemas īres maksas
mājokļu būvniecības
programma
Agita Fernāte,
Mājokļu politikas departaments
20.10.2022.
Programmas mērķis: dzīvojamo īres māju būvniecība ar mērķi veicināt būvniecības
standartiem un energoefektivitātes prasībām atbilstošu zemas īres maksas mājokļu
pieejamību mājsaimniecībām, kas nevar atļauties mājokli uz tirgus nosacījumiem
Pieejamais AF
finansējums:
42,9 milj. EUR
(t.sk. 41,613 milj. EUR
investīcijām)
Atbalsta instruments:
aizdevums un
kapitāla atlaide
Atbalsta sniedzējs:
ALTUM
Atbalsta piešķiršana
un līgumu noslēgšana:
līdz 2026. gada 30. jūnijam
Rezultāts:
700 zemas īres maksas
mājokļi (t.sk. līdz
2026.gada 30.jūnijam
uzbūvēti 300 mājokļi)
Nosacījumi kapitāla atlaides saņemšanai
Kapitāla atlaide
līdz 30 %, ja tiek
nodrošināta
dzīvojamās īres
mājas nodošana
ekspluatācijā līdz
2026.gada
31.augustam
Kapitāla atlaide
līdz 25 %, ja
tiek nodrošināta
dzīvojamās īres
mājās nodošana
ekspluatācijā
pēc 2026.gada
31.augusta
Izpildītas
dzīvojamās
īres mājas
kvalitātes
prasības
Izīrēti 100 %
no dzīvokļu
skaita
(dzīvokļu
skaits mājā
līdz 9
dzīvokļiem)
Izīrēti 90 % no
dzīvokļu skaita
(dzīvokļu
skaits mājā ir
10 dzīvokļi un
vairāk)
Nav
pārkompensā-
cija
Atbalstāmās projekta
īstenošanas teritorijas:
Netiek finansēti būvniecības projekti, kas tiek īstenoti Rīgas
valstspilsētā un Jūrmalas valstspilsētā, Baložu pilsētā, Ķekavas
pagastā, Olaines pagastā, Mārupes pagastā, Babītes pagastā,
Salaspils novadā, Stopiņu pagastā, Garkalnes pagastā un
Carnikavas pagastā
Nekustamā īpašuma
attīstītāji:
• Komercsabiedrības
• Kooperatīvās sabiedrības
• Publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības
vai publiski privātās kapitālsabiedrības
Lai pieteiktos aizdevumam un
kapitāla atlaidei nekustamā īpašuma
attīstītājiem jānodrošina:
• Pašu ieguldījums vismaz 5 % apmērā no projekta
attiecināmajām izmaksām
• Jānoslēdz Pilnvarojuma līgums ar pašvaldību par
VTNP sniegšanu - īres māju būvniecību un izīrēšanu
Dzīvojamā īres
māja
Dzīvojamā īres
māja
Triju vai vairāk dzīvokļu māja atbilstoši
normatīvajam regulējumam par būvju
klasifikāciju
Būvniecības izmaksu ierobežojumi:
59,5 tūkst. EUR
bez PVN vidēji uz
dzīvokli
Iespējami projekti
ar lielākām
izmaksām
Vidējā īres
dzīvokļa platība
52 m2
Pārsniegumu un
PVN (ja nav
atgūstams) finansē
no citiem Altum
resursiem
Kvalitātes prasības
gandrīz nulles
enerģijas ēka
ir veikti un izpildīti
ēkas
gaiscaurlaidības
testi
ir veikti un
izpildīti skaņas
izolācijas testi
dzīvokļi ir ar pilnu
iekšējo apdari, vannas
un tualetes telpas ir
aprīkotas ar santehniku
un virtuve ir aprīkota ar
santehniku un iebūvēto
virtuves iekārtu
viena dzīvokļa
platība vismaz
52,125 m2
Īrnieki
Mājsaimniecības ar šādiem kopējiem mēneša neto vidējiem ienākumiem:
nepārsniedz 980 EUR
vienas istabas dzīvoklim
nepārsniedz 1635 EUR
divu istabu dzīvoklim
nepārsniedz 2450 EUR
trīs un vairāk istabu dzīvoklim
Trīs un vairāk istabu dzīvokļi ir pieejami mājsaimniecībām, kuras veido vismaz divas
personas
Ienākumus katru gadu koriģē saskaņā ar valsts inflācijas līmeni un publicē Ekonomikas
ministrija
Īres tiesības var saņemt tikai tās mājsaimniecības, kas reģistrētas pašvaldības rindā
Kooperatīvās sabiedrības attīstītus mājokļus var izīrēt tikai tās biedriem, kurus
atsevišķi rindā reģistrē pašvaldības
Īres maksa
Īres maksa:
• 5 EUR/m2 mēnesī
• katru gadu indeksācija
Īres maksu novirza aizdevumu atmaksai
Pēc Altum aizdevuma atmaksas un turpmāk patstāvīgi 50 % no īres maksas ieņēmumiem
tiek iemaksāti Mājokļu pieejamības fondā
Iemaksu veikšana reizi ceturksnī Altum kontā
Projektu
īstenošanas
nosacījumi
Ierobežojums vienlaikus
apstiprinātiem un
īstenošanā esošiem
projektiem
Vienā administratīvajā
teritorijā
120 īres dzīvokļi
Daugavpils
valstspilsētas, Jelgavas
valstspilsētas, Liepājas
valstspilsētas, Rēzeknes
valstspilsētas, Ventspils
valstspilsētas, Ogres
novada, Valmieras
novada un Jēkabpils
novada administratīvajā
teritorijā
60 īres dzīvokļi ārpus
minētajām teritorijām
Projektu
salīdzināšana
Piemēro projektiem, kas saņemti viena
kalendārā mēneša ietvaros
Vienā administratīvajā teritorijā
Tiek piemēroti šādi ranžēšanas nosacījumi:
projekts paredz
zemāku īres
maksu
projekts paredz
dzīvojamās īres
mājas nodošanu
ekspluatācijā līdz
2026. gada
31. augustam
projekts paredz
lielāku pašu
ieguldījuma
apmēru
Projektu
salīdzināšana, ja
nepietiekams
finansējums
Piemēro projektiem, kas saņemti viena
kalendārā mēneša ietvaros
Projektu ietvaros pieprasītais finansējums
pārsniedz Altum pieejamā brīvā finansējuma
apmēru
Tiek piemēroti šādi ranžēšanas nosacījumi:
atbalsta
pieteikuma brīdī
ir lielāks
mājsaimniecību
skaits pašvaldības
rindā
projekts paredz
zemāku īres
maksu
projekts paredz
dzīvojamās īres
mājas nodošanu
ekspluatācijā
līdz 2026. gada
31. augustam
@EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.lv
www.em.gov.lv Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija
/ekonomikasministrija
Paldies par uzmanību!

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
 
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
 
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
 
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
 
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanaiBūvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
 
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
 
Projekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikli
 
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijāmNormatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
 
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijasSērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
 
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
 
Mājas lieta BIS
Mājas lieta BISMājas lieta BIS
Mājas lieta BIS
 
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
 
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošan
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošanSoli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošan
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošan
 
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
 
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
 
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/ Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
 
Daudzdzīvokļu māju atjaunošana BIS
Daudzdzīvokļu māju atjaunošana BISDaudzdzīvokļu māju atjaunošana BIS
Daudzdzīvokļu māju atjaunošana BIS
 
Kā atrast sev piemērotāko un efektīvāko saules paneļu risinājumu?
Kā atrast sev piemērotāko un efektīvāko saules paneļu risinājumu?Kā atrast sev piemērotāko un efektīvāko saules paneļu risinājumu?
Kā atrast sev piemērotāko un efektīvāko saules paneļu risinājumu?
 

Similar to Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma

Similar to Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma (13)

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Kā piesaistīt finansējumu atjaunošanai – remonta fonds
Kā piesaistīt finansējumu atjaunošanai – remonta fondsKā piesaistīt finansējumu atjaunošanai – remonta fonds
Kā piesaistīt finansējumu atjaunošanai – remonta fonds
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Banku līdzdalība daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu finansēšanā ...
Banku līdzdalība daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu finansēšanā ...Banku līdzdalība daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu finansēšanā ...
Banku līdzdalība daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu finansēšanā ...
 

More from ALTUM

More from ALTUM (18)

Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
 
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
 
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
 
7 zm atbalsta_iespejas_210222
7 zm atbalsta_iespejas_2102227 zm atbalsta_iespejas_210222
7 zm atbalsta_iespejas_210222
 
10 life 2022 converted
10 life 2022 converted10 life 2022 converted
10 life 2022 converted
 
9 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_210220229 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_21022022
 
8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans
 
8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv
 
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_10026 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
 
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.20225 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
 
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-20274 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
 
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_210220223 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
 
2 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222
 
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 20221 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
 
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
 
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
 
ALTUM Investor presentation, June 2021
ALTUM Investor presentation, June 2021ALTUM Investor presentation, June 2021
ALTUM Investor presentation, June 2021
 
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
 

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
 
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
 

Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma

 • 1. Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma Agita Fernāte, Mājokļu politikas departaments 20.10.2022.
 • 2. Programmas mērķis: dzīvojamo īres māju būvniecība ar mērķi veicināt būvniecības standartiem un energoefektivitātes prasībām atbilstošu zemas īres maksas mājokļu pieejamību mājsaimniecībām, kas nevar atļauties mājokli uz tirgus nosacījumiem Pieejamais AF finansējums: 42,9 milj. EUR (t.sk. 41,613 milj. EUR investīcijām) Atbalsta instruments: aizdevums un kapitāla atlaide Atbalsta sniedzējs: ALTUM Atbalsta piešķiršana un līgumu noslēgšana: līdz 2026. gada 30. jūnijam Rezultāts: 700 zemas īres maksas mājokļi (t.sk. līdz 2026.gada 30.jūnijam uzbūvēti 300 mājokļi)
 • 3. Nosacījumi kapitāla atlaides saņemšanai Kapitāla atlaide līdz 30 %, ja tiek nodrošināta dzīvojamās īres mājas nodošana ekspluatācijā līdz 2026.gada 31.augustam Kapitāla atlaide līdz 25 %, ja tiek nodrošināta dzīvojamās īres mājās nodošana ekspluatācijā pēc 2026.gada 31.augusta Izpildītas dzīvojamās īres mājas kvalitātes prasības Izīrēti 100 % no dzīvokļu skaita (dzīvokļu skaits mājā līdz 9 dzīvokļiem) Izīrēti 90 % no dzīvokļu skaita (dzīvokļu skaits mājā ir 10 dzīvokļi un vairāk) Nav pārkompensā- cija
 • 4. Atbalstāmās projekta īstenošanas teritorijas: Netiek finansēti būvniecības projekti, kas tiek īstenoti Rīgas valstspilsētā un Jūrmalas valstspilsētā, Baložu pilsētā, Ķekavas pagastā, Olaines pagastā, Mārupes pagastā, Babītes pagastā, Salaspils novadā, Stopiņu pagastā, Garkalnes pagastā un Carnikavas pagastā Nekustamā īpašuma attīstītāji: • Komercsabiedrības • Kooperatīvās sabiedrības • Publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības vai publiski privātās kapitālsabiedrības Lai pieteiktos aizdevumam un kapitāla atlaidei nekustamā īpašuma attīstītājiem jānodrošina: • Pašu ieguldījums vismaz 5 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām • Jānoslēdz Pilnvarojuma līgums ar pašvaldību par VTNP sniegšanu - īres māju būvniecību un izīrēšanu
 • 6. Dzīvojamā īres māja Triju vai vairāk dzīvokļu māja atbilstoši normatīvajam regulējumam par būvju klasifikāciju Būvniecības izmaksu ierobežojumi: 59,5 tūkst. EUR bez PVN vidēji uz dzīvokli Iespējami projekti ar lielākām izmaksām Vidējā īres dzīvokļa platība 52 m2 Pārsniegumu un PVN (ja nav atgūstams) finansē no citiem Altum resursiem
 • 7. Kvalitātes prasības gandrīz nulles enerģijas ēka ir veikti un izpildīti ēkas gaiscaurlaidības testi ir veikti un izpildīti skaņas izolācijas testi dzīvokļi ir ar pilnu iekšējo apdari, vannas un tualetes telpas ir aprīkotas ar santehniku un virtuve ir aprīkota ar santehniku un iebūvēto virtuves iekārtu viena dzīvokļa platība vismaz 52,125 m2
 • 9. Mājsaimniecības ar šādiem kopējiem mēneša neto vidējiem ienākumiem: nepārsniedz 980 EUR vienas istabas dzīvoklim nepārsniedz 1635 EUR divu istabu dzīvoklim nepārsniedz 2450 EUR trīs un vairāk istabu dzīvoklim Trīs un vairāk istabu dzīvokļi ir pieejami mājsaimniecībām, kuras veido vismaz divas personas Ienākumus katru gadu koriģē saskaņā ar valsts inflācijas līmeni un publicē Ekonomikas ministrija Īres tiesības var saņemt tikai tās mājsaimniecības, kas reģistrētas pašvaldības rindā Kooperatīvās sabiedrības attīstītus mājokļus var izīrēt tikai tās biedriem, kurus atsevišķi rindā reģistrē pašvaldības
 • 11. Īres maksa: • 5 EUR/m2 mēnesī • katru gadu indeksācija Īres maksu novirza aizdevumu atmaksai Pēc Altum aizdevuma atmaksas un turpmāk patstāvīgi 50 % no īres maksas ieņēmumiem tiek iemaksāti Mājokļu pieejamības fondā Iemaksu veikšana reizi ceturksnī Altum kontā
 • 12. Projektu īstenošanas nosacījumi Ierobežojums vienlaikus apstiprinātiem un īstenošanā esošiem projektiem Vienā administratīvajā teritorijā 120 īres dzīvokļi Daugavpils valstspilsētas, Jelgavas valstspilsētas, Liepājas valstspilsētas, Rēzeknes valstspilsētas, Ventspils valstspilsētas, Ogres novada, Valmieras novada un Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā 60 īres dzīvokļi ārpus minētajām teritorijām
 • 13. Projektu salīdzināšana Piemēro projektiem, kas saņemti viena kalendārā mēneša ietvaros Vienā administratīvajā teritorijā Tiek piemēroti šādi ranžēšanas nosacījumi: projekts paredz zemāku īres maksu projekts paredz dzīvojamās īres mājas nodošanu ekspluatācijā līdz 2026. gada 31. augustam projekts paredz lielāku pašu ieguldījuma apmēru
 • 14. Projektu salīdzināšana, ja nepietiekams finansējums Piemēro projektiem, kas saņemti viena kalendārā mēneša ietvaros Projektu ietvaros pieprasītais finansējums pārsniedz Altum pieejamā brīvā finansējuma apmēru Tiek piemēroti šādi ranžēšanas nosacījumi: atbalsta pieteikuma brīdī ir lielāks mājsaimniecību skaits pašvaldības rindā projekts paredz zemāku īres maksu projekts paredz dzīvojamās īres mājas nodošanu ekspluatācijā līdz 2026. gada 31. augustam
 • 15. @EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.lv www.em.gov.lv Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija /ekonomikasministrija Paldies par uzmanību!