Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vai Latvijas uzņēmumiem ir nauda attīstībai? ALTUM un SKDS pētījums

592 views

Published on

Latvijas uzņēmumu attīstības ieceru īstenošanai tuvākajos trīs gados vajadzēs iespaidīgu finansējumu - apmēram 7 miljardus eiro, liecina ALTUM veiktais pētījums. Tomēr uzņēmējiem finansējuma piesaistē jābūt aktīvākiem nekā līdz šim, pretējā gadījumā teju puse no iecerētā paliks bez finansējuma.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vai Latvijas uzņēmumiem ir nauda attīstībai? ALTUM un SKDS pētījums

 1. 1. VAI LATVIJAS UZŅĒMĒJIEM IR NAUDA ATTĪSTĪBAI?
 2. 2. Kāpēc pētījums? Kāds ir ALTUM potenciāls? Cik liels iztrūkums? Ja nav, kāpēc? Vai ir pieejams? Cik daudz vajag? Kam vajag? Vai vajag?
 3. 3. Arnis Kaktiņš Tirgus un sabiedriskās domas centrs SKDS direktors, sociologs
 4. 4. 4 Pētījuma apraksts Pētījuma veicējs: Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS Mērķa grupa: Uzņēmumi, kuri darbojas svarīgākajās Latvijas tautsaimniecības nozarēs, kas ietilpst valsts definētajās viedās specializācijas jomās (RIS 3) Respondenti Valdes locekļi, priekšsēdētāji, direktori, grāmatveži Aptaujas metode: Interneta aptauja (CAWI) Ģeogrāfiskais pārklājums: Visi Latvijas reģioni Sasniegtās izlases lielums: 2255 respondenti Aptaujas veikšanas laiks: No 10.01.2018. līdz 25.01.2018. Datu svēršana: Lai nodrošinātu lielāku datu reprezentativitāti, dati tika pakļauti svēršanas procedūrai pēc nozaru īpatsvara
 5. 5. 5 A1. "Kādus finansējuma veidus Jūsu pārstāvētais uzņēmums izmanto vai ir izmantojis pēdējos trijos gados (2015.-2017. gads)?" Bāze: visi respondenti, n=2255 Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100) 1.1. Izmantotie finansējuma veidi IEKŠĒJIE FINANSĒŠANAS AVOTI Nesadalītā peļņa Aizņēmums no īpašnieka Papildu īpašnieka ieguldījums pamatkapitālā BANKU VAI LĪZINGA SABIEDRĪBU FINANSĒJUMS Citi aizņēmumi no privātpersonām vai saistītiem uzņēmumiem Līzings Kredītlīnija, bankas overdrafts vai īstermiņa kredīts Bankas ilgtermiņa aizdevums Bankas aizdevums ar daļēju Altum galvojumu Faktorings PĀRĒJIE ĀRĒJIE FINANSĒŠANAS AVOTI Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem ES fondu finansējums Attīstības finanšu institūcijas Altum aizdevums Jauna īpašnieka vai investora piesaiste Riska kapitāla fondi un biznesa eņģeļi Korporatīvo obligāciju emisija Citi avoti, tādi kā on-line aizdevuma portāls vai platforma 94 60 44 22 14 33 20 15 6 5 2 26 12 9 5 2 1 0.1 2 %
 6. 6. 6 Izmantotie finansējuma veidi A1. "Kādus finansējuma veidus Jūsu pārstāvētais uzņēmums izmanto vai ir izmantojis pēdējos trijos gados (2015.-2017. gads)?" Bāze: respondenti attiecīgajā grupā (skat. "n=" grafikā) Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100) 94 96 95 90 96 92 84 90 95 93 95 93 97 94 91 33 20 36 44 17 51 80 84 28 39 20 41 9 35 66 26 20 20 38 18 33 57 67 22 30 23 27 16 26 43 VISI RESPONDENTI NOZARE Pakalpojumi Būvniecība Ražošana DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ 1–4 darbinieki 5–49 darbinieki 50–249 darbinieki 250 vai vairāk darbinieki ATRAŠANĀS VIETA Rīga Ārpus Rīgas UZŅĒMUMA DARBĪBAS LAIKS Līdz 5 gadiem 5 un vairāk gadi GADA APGROZĪJUMS 41999 EUR un mazāk 42000 - 259999 EUR 260000 EUR un vairāk % Banku vai līzinga sabiedrību finansējums Iekšējie finansēšanas avoti Pārējie ārējie finansēšanas avoti
 7. 7. 7 A2."Vai Jūsu pārstāvētajam uzņēmumam pēdējo 3 gadu laikā ir bijis nepieciešams jauns vai papildus finansējums?" Bāze: visi respondenti, n=2255 Nepieciešamība pēc papildu finansējuma Jā 50% Nē 38% Grūti pateikt 12%
 8. 8. 8 A2. "Vai Jūsu pārstāvētajam uzņēmumam pēdējo 3 gadu laikā ir bijis nepieciešams jauns vai papildus finansējums?" Bāze: respondenti attiecīgajā grupā (skat. "n=" grafikā) Nepieciešamība pēc papildu finansējuma 38 49 40 29 46 29 27 39 42 35 40 37 51 36 24 12 13 11 13 13 11 3 1 13 11 11 12 12 10 9 50 39 49 58 41 59 70 60 45 54 49 50 37 53 67 VISI RESPONDENTI, n=2255 NOZARE Pakalpojumi, n=603 Būvniecība, n=879 Ražošana, n=773 DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ 1–4 darbinieki, n=1271 5–49 darbinieki , n=840 50–249 darbinieki, n=126 250 vai vairāk darbinieki, n=18 ATRAŠANĀS VIETA Rīga, n=1145 Ārpus Rīgas, n=1110 UZŅĒMUMA DARBĪBAS LAIKS Līdz 5 gadiem, n=812 5 un vairāk gadi, n=1443 GADA APGROZĪJUMS 41999 EUR un mazāk , n=550 42000 - 259999 EUR, n=548 260000 EUR un vairāk , n=553 % Nē Grūti pateikt Jā
 9. 9. 9 A3. "Kādiem mērķiem Jūsu pārstāvētajam uzņēmumam pēdējo trīs gadu laikā ir bijis nepieciešams jauns vai papildus finansējums?" Papildu finansējuma ņemšanas mērķis Bāze: respondenti, kuru pārstāvētajam uzņēmumam pēdējo 3 gadu laikā ir bijis nepieciešams jauns vai papildus finansējums, n=1176 Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100) 62 49 39 16 4 3 Ieguldījumiem pamatlīdzekļos Apgrozāmo līdzekļu finansēšanai Jaunu produktu vai pakalpojumu attīstībai un ieviešanai Eksporta veicināšanai vai paplašināšanai Iepriekšējo aizdevumu refinansēšanai Citam mērķim %
 10. 10. 10 Papildu finansējuma ņemšanas mērķis Bāze: respondenti, kuru pārstāvētajam uzņēmumam pēdējo 3 gadu laikā ir bijis nepieciešams jauns vai papildus finansējums, attiecīgajā grupā (skat. "n=" grafikā) Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100) A3. "Kādiem mērķiem Jūsu pārstāvētajam uzņēmumam pēdējo trīs gadu laikā ir bijis nepieciešams jauns vai papildus finansējums?" 63 49 57 77 59 65 69 70 54 70 61 63 58 65 67 49 34 58 49 41 54 67 53 51 46 49 48 36 50 62 39 55 25 42 44 33 33 48 45 33 42 37 47 38 32 16 19 6 24 15 16 20 21 18 14 17 15 11 15 18 VISI RESPONDENTI NOZARE Pakalpojumi Būvniecība Ražošana DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ 1–4 darbinieki 5–49 darbinieki 50–249 darbinieki 250 vai vairāk darbinieki ATRAŠANĀS VIETA Rīga Ārpus Rīgas UZŅĒMUMA DARBĪBAS LAIKS Līdz 5 gadiem 5 un vairāk gadi GADA APGROZĪJUMS 41999 EUR un mazāk 42000 - 259999 EUR 260000 EUR un vairāk % Apgrozāmo līdzekļu finansē- šanai Ieguldī- jumiem pamat- līdzekļos Jaunu produktu vai pakalpojumu attīstībai un ieviešanai Eksporta veicinā- šanai vai paplašinā- šanai
 11. 11. 11 A4. "Cik daudzās bankās vai līzinga kompānijās Jūsu pārstāvētais uzņēmums vērsās pēc šī finansējuma?" Finanšu uzņēmumu skaits, pie kuriem vērsās Bāze: respondenti, kuru pārstāvētajam uzņēmumam pēdējo 3 gadu laikā ir bijis nepieciešams jauns vai papildus finansējums, n=1176 19 18 14 7 43 0 25 50 75 100 1 finanšu iestādē 2 finanšu iestādēs 3 finanšu iestādēs 4 un vairāk finanšu iestādēs Nevienā % Uzņēmumi, kas vērsušies bankās vai līzinga kompānijās pēc finansējuma 57%
 12. 12. 12 A4."Cik daudzās bankās vai līzinga kompānijās Jūsu pārstāvētais uzņēmums vērsās pēc šī finansējuma?" Finanšu uzņēmumu skaits, pie kuriem vērsās Bāze: respondenti, kuru pārstāvētajam uzņēmumam pēdējo 3 gadu laikā ir bijis nepieciešams jauns vai papildus finansējums, attiecīgajā grupā (skat. "n=" grafikā) 19 15 20 21 14 22 30 27 16 21 15 21 9 22 26 18 14 18 20 12 23 30 18 14 21 13 20 11 18 25 14 10 14 16 10 18 13 21 15 12 11 15 7 16 20 7 5 7 7 5 7 14 26 7 7 6 7 4 8 10 43 57 40 36 59 30 13 8 47 39 55 36 68 37 20 VISI RESPONDENTI NOZARE Pakalpojumi Būvniecība Ražošana DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ 1–4 darbinieki 5–49 darbinieki 50–249 darbinieki 250 vai vairāk darbinieki ATRAŠANĀS VIETA Rīga Ārpus Rīgas UZŅĒMUMA DARBĪBAS LAIKS Līdz 5 gadiem 5 un vairāk gadi GADA APGROZĪJUMS 41999 EUR un mazāk 42000 - 259999 EUR 260000 EUR un vairāk % 1 finanšu iestādē 2 finanšu iestādēs 3 finanšu iestādēs 4 un vairāk finanšu iestādēs Nevienā
 13. 13. 13 A5. "Vai Jūsu pārstāvētais uzņēmums saņēma banku vai līzinga kompāniju finansējumu? Gadījumā, ja uzņēmumam pēdējo 3 gadu laikā ir bijušas vairākas epizodes, lūdzu, atbildiet par pēdējo" Finanšu uzņēmumu sniegtā atbilde Bāze: respondenti, kuru pārstāvētajam uzņēmumam pēdējo 3 gadu laikā ir bijis nepieciešams jauns vai papildus finansējums, un kuri vērsās pēc tā kādā finanšu iestādē, n=687 38 16 11 7 26 2 Jā, pilnā apjomā Jā, bet nepilnā apjomā Nē, banka vai līzinga kompānija atteica Pieteikums vēl tiek izskatīts % Jā, bet mēs atteicāmies, jo banka vai līzinga kompānija pieprasīja neizpildāmus nosacījumus Jā, bet mēs atteicāmies, jo bankas vai līzinga kompānija piedāvātais finansējums bija pārāk dārgs
 14. 14. 14 A6. "Kāpēc banka vai līzinga kompānija atteica izsniegt finansējumu?" Iemesli finansējuma atteikšanai Bāze: respondenti, kuru pārstāvētajam uzņēmumam pēdējo 3 gadu laikā ir bijis nepieciešams jauns vai papildus finansējums un kuri vērsās pie finanšu iestādes, bet finansējums tika atteikts, n=187 Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100) 33 31 26 16 11 9 6 6 5 4 8 18 Nepietiekama naudas plūsma Nepietiekams nodrošinājums Nepietiekams pašu kapitāls Nepietiekama rentabilitāte / zems EBITDA rādītājs Īpašnieka galvojuma trūkums Start-up uzņēmums vai vecums līdz 5 gadiem Bažas par projektu dzīvotspēju Nepietiekams uzņēmuma pašieguldījums projektā Problēmas uzņēmuma nozarē Cits iemesls Grūti pateikt % Negatīva uzņēmuma vai īpašnieka reputācija vai kredītvēsture
 15. 15. 15 A7. "Kādi bija neizpildāmie nosacījumi?" Neizpildāmie nosacījumi finansējuma iegūšanai Bāze: respondenti, kuru pārstāvētajam uzņēmumam pēdējo 3 gadu laikā ir bijis nepieciešams jauns vai papildus finansējums un kuri vērsās pie finanšu iestādes, bet atteicās no tā, n=115 Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100) 69 54 21 9 8 6 11 13 Banka pieprasīja papildus nodrošinājumu Banka pieprasīja īpašnieka/u galvojumu/s Banka pieprasīja palielināt pašieguldījumu projektā Banka ierobežo dividenžu izmaksu Banka pieprasīja subordinēt īpašnieka/u aizdevumu Banka pieprasīja palielināt pašu kapitālu Cits iemesls Grūti pateikt %
 16. 16. Reinis Bērziņš Attīstības finanšu institūcija ALTUM valdes priekšsēdētājs
 17. 17. LIELAIS VIRSRAKSTS Piekļuve finansējumam
 18. 18. Nepieciešamība pēc papildu finansējuma šobrīdJā 39% Nē 41% Grūti pateikt 20%
 19. 19. 19 7% 32% 35% 14% 6% 3% 2% Līdz € 5 000 € 5 000 - € 25 000 € 25 000 - € 150 000 € 150 000 - € 300 000 € 300 000 - € 1 milj. Vairāk nekā € 1 milj. Grūti pateikt Nepieciešamā finansējuma apjoms
 20. 20. Papildu finansējuma mērķis Pamatlīdzekļi Jauni produkti/ pakalpojumi Apgrozāmie līdzekļi Eksports 21%36%48%61%
 21. 21. Kad grūti saņemt finansējumu? Mazi uzņēmumi Jauni un Start-up uzņēmumi Nepietiekams pašu kapitāls Nepietiekams nodrošinājums Galvojuma trūkums
 22. 22. LIELAIS VIRSRAKSTSALTUM loma finansēšanā
 23. 23. Nepieciešamais finansējuma apmērs 6, 9 mljrd. 2,3 mljrd. 1,1 mljrd. 275 milj. Nefinansē bankas ALTUM potenciālais finansējums Gadā nepieciešamais 3 gados nepieciešamais finansējums
 24. 24. ALTUM potenciāls 275,000,000 293,000,000 310,000,000 102,100,000 110,300,000 114,400,000 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000 2018 2019 2020 Tirgus finansējuma iztrūkums Altum finansējumseuro
 25. 25. LIELAIS VIRSRAKSTS ALTUM iespēju izmantošana
 26. 26. Vēršanās pie ALTUM Vērsās… Nevērsā… Grūti pateikt 2% Nevērsās, taču apsvēra šādu iespēju 20%
 27. 27. ALTUM atbilde uz pieprasījumu Piedāvaja finansējumu 60% Atteica finansējumu 34%
 28. 28. Secinājumi
 29. 29. Finansējums ir labi pieejams 6,9 mljrd 72% ALTU M Ja banka nefinansē vai finansē daļēji ALTUM atbalsta 40% no tā, ko potenciāli varētu atbalstīt Gatavas finansēt bankas 3 gados nepieciešamais finansējums
 30. 30. Naudas ir daudz Valsts atbalsts gadu no gada palielinās Uzņēmēju neizmantotais potenciāls ir liels ALTUM gatavs finansēt vairāk
 31. 31. Finansējuma piesaistes soļi Maksājumu disciplīna  samaksāti nodokļi  rēķini  kredīti Finanšu situācija  caurskatāma  sakārtota ALTUM  ja bankas atsaka  bankas finansē daļēji
 32. 32. Paldies
 33. 33. VAI LATVIJAS UZŅĒMĒJIEM IR NAUDA ATTĪSTĪBAI?

×