Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 9 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

More from ALTUM (20)

Advertisement

Recently uploaded (14)

6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002

  1. 1. ES kohēzijas politikas programma 2021.–2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa «Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana» pasākumi privātajiem komersantiem 2022. gada 21. februāris
  2. 2. 2.2.2.1. «Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija» 2.2.2. SAM «Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana» 2.2.2.2. «Atkritumu dalītā vākšana» 2.2.2.4. «Aprites ekonomikas principu ieviešana» ES kohēzijas politikas programma 2021.–2027. gadam
  3. 3. 3 Komersanti un sabiedriskā pakalpojuma sniedzēji Kohēzijas fonds = 52,53 milj. € 2.2.2.1. pasākums «Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija» ✓ Esošu atkritumu pārstrādes un reģenerācijas iekārtu jaudas palielināšana ✓ Atkritumu sagatavošana (šķirošana) pārstrādei un reģenerācijai ✓ Jaunu pārstrādes un reģenerācijas (izņemot enerģijas ieguvei) iekārtu jaudu nodrošināšana ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS
  4. 4. 4 Atbalsts atkritumu pārstrādei līdz 2022 IV cet. Nosacījumu izstrāde līdz 2023 III cet. Projektu atlase Pamatnostādnes par valsts atbalstu klimata, vides aizsardzības un enerģētikas pasākumiem (2022) Bāzes atbalsta likme 40 % + 20% mazajiem komersantiem + 10% vidējiem komersantiem % Reģionālā valsts atbalsta pamatnostādnes (2021/C 153/01) Bāzes atbalsta likme 30 % + 20% mazajiem komersantiem + 10% vidējiem komersantiem + 10% ja projektu īsteno ārpus Rīgas vai Pierīgas ✓ mazajiem komersantiem līdz 60% ✓ vidējiem komersantiem līdz 50% ✓ lielajiem komersantiem līdz 40%
  5. 5. 5 Kohēzijas fonds = 4 milj. € 2.2.2.2. pasākums «Atkritumu dalītā vākšana» Komersanti, t.sk. pašvaldību komersanti, un pašvaldības, to iestādes MK 13.12.2006. noteikumi Nr.788 «Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām» ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS ✓ Atkritumu dalītās vākšanas aprīkojuma un specializētu (dažāda veida atkritumiem) konteineru iegāde ✓ Dalītās vākšanas maršrutu izveidei specializētā autotransporta iegāde ✓ Atsevišķu atkritumu veidu, piem., bioloģisko atkritumu, tekstila, būvgružu, dalītās vākšanas nodrošināšana ✓ Dalītās vākšanas laukumu un punktu izbūve
  6. 6. 6 Atbalsts dalītai vākšanai līdz 2022 IV cet. Nosacījumu izstrāde līdz 2023 III cet. Projektu atlase % Komisijas regula 1407/2013 (18.12.2013.) par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam* Atbalsta likme līdz 50 % * Lēmums par atbalsta piešķiršanu jāpieņem līdz 2023. gada 31. decembrim Pamatnostādnes par valsts atbalstu klimata, vides aizsardzības un enerģētikas pasākumiem (2022) Bāzes atbalsta likme 40 % + 20% mazajiem komersantiem + 10% vidējiem komersantiem %
  7. 7. 7 Komersants, t.sk. mikrouzņēmums, mazs vai vidējs uzņēmums Kohēzijas fonds = 10 milj. € Atbalsta likme līdz 50 % % * Lēmums par atbalsta piešķiršanu jāpieņem līdz 2023. gada 31. decembrim I kārtai: Komisijas regula 1407/2013 (18.12.2013.) par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam* 2.2.2.4. pasākums «Aprites ekonomikas principu ieviešana» līdz 2022 II cet. līdz 2023 I cet. Projektu atlase Nosacījumu izstrāde
  8. 8. 8 Atbalsts aprites ekonomikas principu ieviešanai RAŽOŠANA ✓ Slēgtu materiālu ciklu tehnoloģiju attīstība ✓ Izmaiņas ražošanas procesā, lai samazinātu resursu patēriņu un atkritumus IZEJVIELAS ✓ Racionāla izejvielu un resursu izmantošana ✓ Otrreizēju materiālu izmantošana DIZAINS ✓ Pāreja uz atkārtoti izmantojamu un videi nekaitīgu izejvielu izmantošanu (“safe by design”) ✓ Ekodizaina principu ieviešana preču ražošanā un materiālu izmantošanā ATKĀRTOTA LIETOŠANA ✓ Pāreja uz labāk remontējamiem produktiem ✓ Pāreja uz atkārtoti lietojamiem materiāliem un izstrādājumiem IZPLATĪŠANA ✓ Pārstrādājamības un ilglietojamības palielināšana ✓ Iepakojuma materiālu ietilpības samazināšana Ekoefektīvu tehnoloģiju un ekoinovāciju ieviešana
  9. 9. Paldies par uzmanību! www.varam.gov.lv Dana Prižavoite Vides investīciju nodaļas vadītāja Investīciju politikas departaments 67026946 dana.prizavoite@varam.gov.lv

×