Successfully reported this slideshow.

Sibimol. dezvoltare durabiă şi strategii competitive

0

Share

1 of 21
1 of 21

More Related Content

Viewers also liked

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Sibimol. dezvoltare durabiă şi strategii competitive

 1. 1. Conţinut: • Introducere. Tangenţe - • Etapele dezvoltării Proiectului SIBIMOL • Acţiuni şi acte legislative via SIBIMOL • Cerinţe obligatorii către sistemele participante • Sisteme similare SIBIMOL • Posibilităţi şi perspective ale dezvoltării şi extinderii SIBIMOL • Impedimente în realizarea SIBIMOL
 2. 2. Tangenţe - asigură atingerea obiectivelor : • Punerea în aplicare a noilor tehnologii ale informaţiei în biblioteci; • Standardizarea datelor (bibliografice: aplicarea UNIMARC) şi interfeţelor de comunicare în cadrul unor reţele (cu posibilitatea de încadrare în reţelele informaţionale europene); • Păstrarea şi conservarea colecţiilor patrimoniale • Creşterea rolului Bibliotecii Naţionale în:
 3. 3. • asigurarea accesului permanent şi gratuit la colecţiile de date şi informaţii multilingve • contribuţia la constituirea Bibliotecii digitale europene • salvgardarea patrimoniului cultural naţional european • efectuarea investigaţiilor pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor pentru utilizatori • promovarea diversităţii culturale şi a multilingvismului ca valori de bază ale culturii europene • cooperarea cu alte instituţii de patrimoniu cultural, universităţi, editori şi furnizori de informaţii în plan naţional, european, precum şi la nivel global
 4. 4. • Logo SIBIMOL - fragment de ceramică, epoca culturii Karanovo, Kalojanovec, Bulgaria, 5.200 BC; • structuri de doua actiuni spiralice diferite şi opuse – poluri ale fiinţării care nu pot exista unul fără celălalt • când un pol domină un fenomen, celălalt îl cumpăneşte în mod obligatoriu - se instaurează un “echilibru” cosmic (Yin-Yang) / Vartic, Andrei. “Întrebarea cu privire la paleoinformatică”./ Chişinău : BNRM. 2006. • Analogic, în SIBIMOL instituţiile participante funcţionează echilibrat, în comun, în favoarea îmbunătăţirii servicilor oferite beneficiarilor • Glob cu simbolul literei S modificat şi încorporat – SIBIMOL. Culorile exprimă diversitatea, varietatea informaţiilor integrate în SIBIMOL
 5. 5. Etapele dezvoltării Sistemului • sf. aa. 90 - pregatirea, fundamentarea şi definirea proiectului • 2001- 2004 - Elaborarea, aprobarea şi lansarea Proiectului SIBIMOL, susţinut de Fundaţia SOROS Moldova; Caietului de sarcini pentru software-ul SIBIMOL. • Autorul concepţiei şi director de proiect – dr. Alexei Rău, director general al Bibliotecii Naţionale. • august, 2003 / lansarea Proiectului SIBIMOL la Palatul Reublicii)
 6. 6. • 2004 – pregătirea şi realizarea concursului pentru elaborarea soft-ului SIBIMOL • 2005-2007 – Elaborarea software-lui SIBIMOL; • 2 septembrie, 2008 – Lansarea SIBIMOL • 2008-2009 – implementarea şi testarea versiunilor soft- ului • Din a. 2009 SIBIMOL - deschis, în mod gratuit, integrării în Sistem a bibliotecilor de orice nivel, inclusiv a celor publice
 7. 7. • SIBIMOL - platformă pentru integrarea tuturor instituţiilor infodocumentare într-o reţea informaţională • Iniţial – bibliotecile: publice, universitare, şcolare, specializate; • În perspectivă – alte instituţii infodocumentare: muzee, arhive, fundaţii, etc. • Crearea reţelei unitare informatizate a instituţiilor de cultură
 8. 8. Acte legislative şi acţiuni via SIBIMOL • Ordonanţa Guvernului Vasile Tarlev din 21 mai 2004 despre SIBIMOL. • Dispoziţia de Guvern din 18 iunie, 2010, semnată de viceprim-ministrul Ion Negrei • SIBIMOL în Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014 , 1 aprilie, 2011 • HOTĂRÎREA GUVERNULUI RM Nr. 478 din 04.07.2012 cu privire la Programul naţional de informatizare a sferei culturii pentru anii 2012- 2020
 9. 9. • Planul de acţiuni al Guvernului pentru a. 2011-2014: – Integrarea bibliotecilor din Republică în SIBIMOL – până în trim. IV • SIBIMOL în Hotărârea Guvernului Nr. 478, 04.07.2012 cu privire la realizarea Planului de acţiuni pentru înfăptuirea Programului Naţional de informatizare a sferei culturii – prevăzut în contextul implementării Proiectului "e-Serviciul Acces Integrat la Sistemul de biblio- teci al Republicii Moldova"
 10. 10. Hotărârea Guvernului Nr. 478 din 04.07.2012 prevede: • Echiparea bibliotecilor publice şi a muzeelor cu tehnologiile şi echipamentele necesare pentru accesarea informaţiei şi serviciilor guvernamentale oferite online - până în a. 2015 • Procurarea şi instalarea calculatoarelor • Asigurarea accesului la Internet • Crearea de către bibliotecile publice şi muzee a paginilor web, prin intermediul cărora să ofere cetăţenilor acces gratuit la informaţii şi servicii
 11. 11. Proiectul e-Serviciul AISB RM Dezvoltarea si extinderea SIBIMOL prin elaborarea modulelor suplimentare şi ajustarea celor existente: - Modul gestionare tezaure (dicţionare controlate, folosite la uniformizarea indexării) - Modul de publicare a conţinutului digital (Audio, video, grafică, full-text) - Modul de gestionare a datelor comunitare - Modul Portal - Modul Evidenţă colecţii - Ajustarea Modulului Comunicaţii
 12. 12. Alte acţiuni • Elaborarea de către IME şi IMESOFT Moldova a perspectivelor dezvoltării SIBIMOL • Elaborarea Concepţiei de integrare a bibliotecilor publice în SIBIMOL
 13. 13. Cerinţe obligatorii către sistemele participante • Suportul formatului UNIMARC (Bibliografic, Autoritate) ca standard de descriere • Suportul standardului ISO 2709:2008 ca format de schimb de înregistrari • Suportul standardului ISO/IEC 10646:2010 (UNICODE) pentru codificarea informaiei • Suportul standardului ISO/IEC 24824-2:2006 (SOAP 1.2) pentru implementarea serviciilor WEB necesare pentru comunicarea cu sistemul integrator(SIBIMOL).
 14. 14. Sisteme similare, performanţe • SIBIMOL - sistem complex, poate fi comparat cu cele mai avansate sisteme tip “Catalog Colectiv”: – WorldCat OCLC (Dublin, Ohio) – 240 mln înregistrari, în 470 limbi ale lumii, 72.000 biblioteci din 170 ţări – CCFr (Catalogul colectiv al Franţei), >30 mln înregistrări din 4800 biblioteci franceze, inclusiv SUDOC, biblioteci municipale: Dijon, Limoges, Lyon, bibliotecile specializate Paris – NUKAT (catalogul colectiv al Poloniei)
 15. 15. • Deduplicarea informaţiei în baza unui algoritm euristic în dependenţă de natura conţinutului şi tipului înregistrării. • Asigurarea controlulului înregistrărilor acumulate de la instituţiile participante atât în regim automatizat (pasiv) cât şi în regim de control uman (activ). • Controlul versiunilor înregistrarilor acumulate cât şi a istoricului modificarilor acestora cu posibilitatea de restabilire a înregistrarii în timp. • Stabilirea ierarhiilor de drepturi de acces la înregistrari în baza competenelor instituiilor participante. • Sistem de comunicaţii avansat, capabil sa se integreze în orice reţea naţionala sau internaţională.
 16. 16. Posibilităţi, perspective SIBIMOL • SIBIMOL - O singură platformă pentru instituţiile de cultură din RM • datorită standardelor aplicate – capabil să integreze orice instituţie deţinătoare de patrimoniu cultural • UNIMARC – revizuit, SIBIMOL actualizat la ultima versiune, 2010 • permite descrierea obiectelor, evenimentelor, altele decât cele tradiţionale
 17. 17. • Obiecte reale - Sculpturi, exponate din muzee, cladiri, etc. http://bnrmdemo.bnrm.md/opac/search?q=Alexandru+pl%C4%83m%C4%83deal%C4%83+1888+sculpturi& max=&view=CONTENT (Colectia de sculpturi de Alexandru Plamadeala) • Înregistrari/Evenimente muzicale şi non-muzicale Înregistrari sonore, emisiun radiofonice http://bnrmdemo.bnrm.md/opac/bibliographic_view/292503, (Audio integrat) înregistrari muzicale http://bnrmdemo.bnrm.md/opac/bibliographic_view/121738 (Album despre N. Sulac cu Youtube integrat) , emisiuni muzicale, spectacole, concerte. etc. (http://bnrmdemo.bnrm.md/opac/search?location=0&q=ion+suruceanu+1949&start=0&view=CONTENT Înregistrari vizuale - Emisiuni televizate (Emisiuni preluate de la teleradio-moldova) http://bnrmdemo.bnrm.md/opac/bibliographic_view/292506 http://bnrmdemo.bnrm.md/opac/bibliographic_view/292505 http://bnrmdemo.bnrm.md/opac/search?q=compania+teleradio- moldova+emisiuni+televizate&max=&view=CONTENT&level=all&material_type=all&location=0 spectacole televizate, filme, filme de arhiva, etc. Grafica bidimensionala: pictura, grafica, fotografii, etc. http://bnrmdemo.bnrm.md/opac/search?location=0&q=Grecu+mihail+pictura&start=0&view=CONTENT
 18. 18. Impedimente în Necesităţi realizarea • Dotarea bibliotecilor cu hardware SIBIMOL necesar; • Situaţia economică • Asigurarea bibliotecilor cu precară a instituţiilor de software, compatibile cu cultură; standardele, care constituie suportul SIBIMOL; • Insuficienţa sau lipsa totală de asigurare • Asigurarea bibliotecilor, ce se hardware vor integra in SIBIMOL cu conexiune Internet; • Lipsa dotării bibliotecilor publice cu • Organizarea în cadrul software SIBIMOL a unui Centru necesare, compatibile cu de instruire continuă a standardele, ce stau la bibliotecarilor, care să le baza SIBIMOL permită însuşirea tehnologiilor • Lipsa conexiunii la avansate, necesare funcţionării Internet în bibliotecile Sistemului din teritoriu
 19. 19. ccb@bnrm.md alla_panici@yahoo.com (+373) 022 24 02 32

×