Successfully reported this slideshow.

SIBIMOL. Bilanţuri 2005. Sarcini 2006

0

Share

1 of 9
1 of 9

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

SIBIMOL. Bilanţuri 2005. Sarcini 2006

  1. 1. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova SIBIMOL Bilanţuri 2005 Sarcini 2006
  2. 2. SIBIMOL pe scurt Ce este SIBIMOL? SIBIMOL este o reţea integrată a bibliotecilor informatizate din Moldova. Care sunt principiile globale ale SIBIMOL? Oricare beneficiar din Moldova sau de peste hotare, ce are acces la Internet, va avea posibilitatea de a accesa informaţia dorită, indiferent de localitatea unde se află. Care este partea principală, integratoare a SIBIMOL? Partea principală, integratoare este Catalogul Naţional Colectiv Partajat (CNCP), ce va da acces non-stop la toate colecţiile tuturor bibliotecilor din Moldova.
  3. 3. Scopurile globale SIBIMOL-ului  Democratizarea accesului populaţiei la colecţiile şi la băncile de informaţii ale bibliotecilor din republică;  Crearea Bibliotecii Virtuale a Moldovei;  Excluderea dublării proceselor de catalogare şi prestarea informaţiei asupra localizării şi evidenţei documentelor, aflate în bibliotecile din Moldova;  Crearea modulului “Împrumut interbibliotecar”  Asigurarea informaţională a tuturor categoriilor de utilizatori în baza modulului OPAC, conectat la Catalogul Colectiv  Utilizarea standardelor şi metodelor actualizate de catalogare şi programare.
  4. 4. Sarcinile globale SIBIMOL-ului Numai bibliotecarului îi place să căute, utilizatorului îi place să găsească.  Sistema este orientată în special către utilizatorii simpli.  Incluse şi toate cerinţele pentru utilizatorii autorizaţi – catalogatori.  Un singur punct de acces pentru căutare: de la documente tradiţionale până la documentele full-text, de la descrieri bibliografice până la resurse Internet.
  5. 5. Bilanţuri 2005  Pe data de 29 Iulie 2005 a fost încheiat contractul dintre firma producătoare soft-ului SIBIMOL “IME România” şi BNRM.  În luna Mai a fost organizată o şedinţă tehnică comună a experţilor proiectului, reprezentanţilor SIBIMOL şi firmei IME.  În luna Aprilie pe pagina web a SIBIMOL-ului a fost publicată versiunea finală a manualului UNIMARC în limba rusă, varianta HTML. Pentru aceasta publicarea, BNRM a primit o permisiune specială de la IFLA.  În Octombrie Centrul SIBIMOL a publicat o versiune test a manualului UNIMARC în limba română, care actualmente aşteaptă să fie tradusă.
  6. 6. Bilanţuri 2005  Aprilie – crearea unui soft special pentru transferarea fondului audio a BNRM pe suport digital cu posibilitatea de accesare din Internet. Actualmente se pregăteşte pentru promovare la alte biblioteci: softul a fost creat după o licenţă GNU GPL şi va fi distribuit pe gratis.  Se gestionează permanent catalogul online a BNRM http://catalog.bnrm.md.  În luna Noiembrie a început pregătirea unui seminar UNIMARC pentru specialiştii din Republica.  Permanent se creează fişiere de autoritate, prin utilizarea surselor diverse de informaţie, inclusiv http://noticesrameau.bnf.fr/  În luna August au fost chestionate bibliotecile participante la SIBIMOL, în vederea posibilităţilor actuale de participare la SIBIMOL.
  7. 7. Sarcini 2006  Testarea primei versiunii a soft-ului SIBIMOL.  Traducerea manualului UNIMARC în limba română.  Crearea fişierelor de autoritate.  Crearea unei reţele VPN proprii SIBIMOL cu bibliotecile participante.  Organizarea seminarelor UNIMARC.
  8. 8. Interconexiunea actuală
  9. 9. Reţeaua VPN proprie SIBIMOL

×