Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Sarcini şi activităţi de integrare a bibliotecilor publice în sibimol

More Related Content

Slideshows for you

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Sarcini şi activităţi de integrare a bibliotecilor publice în sibimol

 1. 1. • Etapele dezvoltării Proiectului . Semnificaţii • Obiective • Caracteristici, beneficii, contribuţii • Acţiuni şi acte legislative via • Condiţii de integrare a BP în • Sarcini de integrare a BP în • Sisteme similare • Posibilităţi, perspective ale dezvoltării şi extinderii • Impedimente în realizarea
 2. 2. • sf. aa. 90 - pregatirea, fundamentarea şi definirea proiectului • 2001- 2004 - Elaborarea, aprobarea şi lansarea Proiectului SIBIMOL, susţinut de Fundaţia SOROS Moldova; Caietului de sarcini pentru software-ul SIBIMOL. • Autorul concepţiei şi director de proiect – dr. Alexei Rău, director general al Bibliotecii Naţionale.
 3. 3. • august, 2003 / lansarea Proiectului SIBIMOL la Palatul Reublicii) • 2004 – pregătirea şi realizarea concursului pentru elaborarea soft-ului SIBIMOL • 2005-2007 – Elaborarea software-lui SIBIMOL; • 2 septembrie, 2008 – Lansarea SIBIMOL • 2008-2009 – implementarea şi testarea versiunilor soft-ului • Din a. 2009 SIBIMOL - deschis, în mod gratuit, integrării în Sistem a bibliotecilor de orice nivel, inclusiv a celor publice
 4. 4. • Logo SIBIMOL - • “echilibru” cosmic (Yin- fragment de ceramică, Yang – în spaţiul epoca culturii Karanovo, european) / Vartic, Andrei. Kalojanovec, Bulgaria, “Întrebarea cu privire la 5.200 BC; paleoinformatică”. - • structuri de doua actiuni Chişinău : BNRM, 2006. spiralice diferite şi opuse • Analogic, în SIBIMOL – poluri ale fiinţării care instituţiile participante nu pot exista unul fără funcţionează echilibrat, în comun, în favoarea celălalt îmbunătăţirii serviciilor, • când un pol domină un oferite beneficiarilor fenomen, celălalt îl cumpăneşte
 5. 5. • Simbolul globului pământesc modificat (elipsă) cu simbolul literei S încorporat – • Culorile exprimă diversitatea, varietatea informaţiilor integrate în SIBIMOL
 6. 6. • Integrare informaţională; • Crearea Catalogului Electronic Virtual al instituţiilor infodocumentare; • Formarea spaţiului virtual de metadate; • Preluarea datelor bibliografice din CNCP. Economisire resurse; • Instruirea specialiştilor din instituţiile beneficiare prin intermediul unui Sistem gratuit de şcolarizare.
 7. 7. • Acces rapid la informaţie; • Acces permanent şi gratuit la colecţiile de date şi informaţii multilingve; • Facilitarea procesului de căutare şi regăsire al informaţiei de către utilizatori, graţie notiţelor de autoritate uniformizate; • Excluderea dublării proceselor de catalogare, economisirea resurselor umane şi financiare; • Localizarea resurselor bibliografice în bibliotecile RM şi lumii;
 8. 8. • Uniformizarea proceselor prelucrării resurselor bibliografice; • Utilizarea produselor CNCP în scopul creării instrumentelor de informare ale utilizatorilor; • Facilitarea şi simplificarea împrumutului interbibliotecar; • Integrarea informaţională a bibliotecilor în spaţiul local şi internaţional bibliotecar; • Promovarea valorilor şi necesităţilor locale, a specificului regiunii: agrar (oerit, avicultură,viticultură), turistic etc.
 9. 9. • Crearea societăţii • Acces integrat la informaţionale informaţii calitative şi  va schimba radical veridice: biblioteci, sistemul producţiei muzee, arhive, sociale; instituţii superioare de • Modificarea sferelor învăţământ economiei, ştiinţei şi învăţământului componenta de bază a societăţii informaţionale va deveni informaţia;
 10. 10. • Modificarea esenţială şi • Lichidarea decalajul calitativă a procesului dintre „elita didactic din licee, colegii, informaţională” (centre universităţi, academii. urbane, capitale) şi în prezent - resurse utilizatorii regionali informaţionale proprii greu de accesat - amplasate în spaţii şi locuri diferite. • SIBIMOL va integra aceste resurse, satisfăcând setea de informare a utilizatorilor;
 11. 11. • Utilizarea • Majorarea indicelui informaţiilor necesare lecturii procesului de studiu • Modernizarea din: muzee, arhive, serviciilor prestate de centre ştiinţifice; biblioteci, care vor oferi • Sporirea N acces la baze de date a utilizatorilor instituţiilor informaţii complexe infodocumentare din şi exhaustive din orice domeniu al ţară şi de peste hotare vieţii publice, oriunde s-ar afla, inclusiv de la biblioteca integrată în Sistem
 12. 12. • Economii financiare din contul eliminării redundanţei în activităţile de bibliotecă: până la integrare în Sistem fiecare bibliotecă prelucrează aceiaşi resursă bibliografică, deoarece nu există posibilitatea schimbului online cu date bibliografice, după integrare în SIBIMOL prelucrarea resurselor se va produce prin cooperare la nivel naţional.
 13. 13. Acte legislative şi acţiuni via SIBIMOL • Ordonanţa Guvernului Vasile Tarlev din 21 m ai 2004 despre SIBIMOL. • Dispoziţia de Guvern din 18 iunie, 2010, semnată de viceprim-ministrul Ion Negrei • SIBIMOL în Planul de acţiuni al Guvernului pentru an , 1 aprilie, 2011 • HOTĂRÎREA GUVERNULUI RM Nr. 478 din 04.07.2
 14. 14. • Planul de acţiuni al Guvernului pentru a. 2011-2014: – Integrarea bibliotecilor din Republică în SIBIMOL – până în trim. IV • SIBIMOL în Hotărârea Guvernului Nr. 478, 04.07.2012 cu privire la realizarea Planului de acţiuni pentru înfăptuirea Programului Naţional de informatizare a sferei culturii – prevăzut în contextul implementării Proiectului "e-Serviciul Acces Integrat la Sistemul de biblio- teci al Republicii Moldova"
 15. 15. Hotărârea Guvernului Nr. 478 din 04.07.2012 prevede: • Echiparea bibliotecilor publice şi a muzeelor cu tehnologiile şi echipamentele necesare pentru accesarea informaţiei şi serviciilor guvernamentale oferite online - până în a. 2015 • Procurarea şi instalarea calculatoarelor • Asigurarea accesului la Internet • Crearea de către bibliotecile publice şi muzee a paginilor web, prin intermediul cărora să ofere cetăţenilor acces gratuit la informaţii şi servicii
 16. 16. • Cheltuielile le achită biblioteca/instituţia participantă: • specialiştii, autorizaţi să activeze în SIBIMOL sau să efectueze lucrări legate de SIBIMOL, fără detaşarea de la locurile lor de muncă – salarizaţi conform statului ei de funcţii • Instituţia beneficiar de tip reţea (biblioteca centrală) asigură filialelor sale: hardware necesar viteză Internet, software (în cazul obţinerii finanţărilor necesare) • După crearea unui cont de acces în SIBIMOL, biblioteca obţine permisiunea de preluare online a datelor de catalogare din CNCP sau de catalogare online în CNCP.
 17. 17. • IB e responsabilă de calitatea metadatelor; de prestarea oportună a înregistrărilor create în CNCP. • IB participante i se oferă prin intermediul contului un nivel de acces individual, în corespundere cu funcţiile şi statutul bibliotecii. • IB participă, odată cu finisarea procesului de informatizare, la crearea notiţelor bibliografice şi de autoritate: titluri, subiecte, autori persoane-fizice şi colectivităţi, în dependenţă de teritoriul de activitate al bibliotecii.
 18. 18. • Fiecare Bibliotecă participantă desemnează o persoană special şcolarizată, responsabilă de funcţionarea în regim SIBIMOL a bibliotecii respective. Aceasta monitorizează catalogarea în SIBIMOL, problemele tehnice şi de altă natură şi le comunică Centrului SIBIMOL • Fiecare bibliotecă poate participa la Sistemul centralizat SIBIMOL al împrumutului interbibliotecar, în ordinea prevăzută de Modulul ÎIB al sistemului şi de instrucţiunea specială. Biblioteca împrumutătoare poartă răspundere pentru asigurarea integrităţii şi returnarea la timp a documentelor împrumutate.
 19. 19. • în I rând - un minim • III - cont, care să permită necesar procesului de accesarea Sistemului de integrare: un computer către specialiştii, performant şi conexiune desemnaţi de instituţie Internet cu viteză optimă, pentru evidenţierea în care să-i permită SIBIMOL a resurselor accesarea rapida a CNCP bibliografice din colecţiile SIBIMOL; bibliotecii şi crearea de • II - un contract de aderare metadate proprii, care vor la Sistem cu BNRM, în fi stocate în baza de date care vor fi prevăzute SIBIMOL obligaţiunile şi responsabilităţile ambelor părţi;
 20. 20. • IV – specialişti: bibliografi, catalogatori  în baza contului pentru preluarea aprobat, bibliotecarul înregistrărilor bifează înregistrările bibliografice şi de bibliografice în CNCP sau autoritate din  creează metadatele CNCP sau proprii în Sistem (în dependenţă de pentru crearea situaţie) metadatelor bibliografice şi de autoritate
 21. 21. Cerinţe obligatorii către sistemele participante • Suportul formatului UNIMARC (Bibliografic, Autoritate) ca standard de descriere • Suportul standardului ISO 2709:2008 ca format de schimb de înregistrari • Suportul standardului ISO/IEC 10646:2010 (UNICODE) pentru codificarea informaiei • Suportul standardului ISO/IEC 24824-2:2006 (SOAP 1.2) pentru implementarea serviciilor WEB necesare pentru comunicarea cu sistemul integrator(SIBIMOL).
 22. 22. Sisteme similare, performanţe SIBIMOL - sistem complex, poate fi comparat cu cele mai avansate sisteme tip “Catalog Colectiv”: WorldCat OCLC (Dublin, Ohio) – 240 mln înregistrari, în 470 limbi ale lumii, 72.000 biblioteci din 170 ţări CCFr (Catalogul colectiv al Franţei), > 30 mln înregistrări din 4800 biblioteci franceze, inclusiv SUDOC, bm: Dijon, Lyon, bibliotecile specializate Paris NUKAT (catalogul colectiv al Poloniei)
 23. 23. • SIBIMOL - O singură platformă pentru instituţiile infodocumentare din RM (inclusiv din domeniul Culturii) • datorită standardelor aplicate – capabil să integreze orice instituţie deţinătoare de patrimoniu cultural • UNIMARC – revizuit, SIBIMOL actualizat la ultima versiune, 2010 • permite descrierea obiectelor, evenimentelor, altele decât cele tradiţionale
 24. 24. • Obiecte reale - Sculpturi, exponate din muzee, cladiri, etc. http://bnrmdemo.bnrm.md/opac/search?q=Alexandru+pl%C4%83m%C4%83deal%C4%83+1888+sculpturi&max=&vie (Colectia de sculpturi de Alexandru Plamadeala) • Înregistrari/Evenimente muzicale şi non-muzicale Înregistrari sonore, emisiun radiofonice http://bnrmdemo.bnrm.md/opac/bibliographic_view/292503, (Audio integrat) înregistrari muzicale http://bnrmdemo.bnrm.md/opac/bibliographic_view/121738 (Album despre N. Sulac cu Youtube integrat) , emisiuni muzicale, spectacole, concerte. etc. (http://bnrmdemo.bnrm.md/opac/search?location=0&q=ion+suruceanu+1949&start=0&view=CONTENT Înregistrari vizuale - Emisiuni televizate (Emisiuni preluate de la teleradio-moldova) http://bnrmdemo.bnrm.md/opac/bibliographic_view/292506 http://bnrmdemo.bnrm.md/opac/bibliographic_view/292505 http://bnrmdemo.bnrm.md/opac/search?q=compania+teleradio- moldova+emisiuni+televizate&max=&view=CONTENT&level=all&material_type=all&location=0 spectacole televizate, filme, filme de arhiva, etc. Grafica bidimensionala: pictura, grafica, fotografii, etc. http://bnrmdemo.bnrm.md/opac/search?location=0&q=Grecu+mihail+pictura&start=0&view=CONTENT
 25. 25. Impedimente în Necesităţi realizarea • Dotarea bibliotecilor cu hardware SIBIMOL necesar; • Situaţia economică • Asigurarea bibliotecilor cu precară a instituţiilor de software, compatibile cu cultură; standardele, care constituie • Insuficienţa sau lipsa suportul SIBIMOL; totală de asigurare • Asigurarea bibliotecilor, ce se hardware vor integra in SIBIMOL cu • Lipsa dotării conexiune Internet; bibliotecilor publice cu • Organizarea în cadrul software necesare, SIBIMOL a unui Centru compatibile cu de instruire continuă a standardele, ce stau la bibliotecarilor, care să le baza SIBIMOL permită însuşirea tehnologiilor • Lipsa conexiunii la avansate, necesare funcţionării Internet în bibliotecile Sistemului din teritoriu
 26. 26. ccb@bnrm.md alla.panici@gmail.com (+373) 22 240 232

×