Successfully reported this slideshow.

Evoluţia tehnologiilor informaţionale Integrarea bibliotecilor în spaţiul e-Moldova

0

Share

1 of 15
1 of 15

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Evoluţia tehnologiilor informaţionale Integrarea bibliotecilor în spaţiul e-Moldova

 1. 1. Evoluţia tehnologiilor informaţionale Integrarea bibliotecilor în spaţiul e-Moldova Alla Panici, şef serviciu Catalogare- Indexare, coordonator executiv SIBIMOL, BNRM
 2. 2. Tehnologiile informaţionale contemporane : impact asupra activităţilor de bibliotecă  Tehnologiile informaţionale din ultimii ani - impact deosebit asupra societăţii  Iniţial - activităţile individuale şi locale  Crearea reţelei Internet formează comunitatea globală în care şe comunică online.  Comunicarea mediată de computer - realitate de rutină şi în activitatea de bibliotecă  În BN, alte centre biblioteconomice - utilizate tehnologii avansate, care permit crearea performanţelor informaţionale de felul:
 3. 3. – Pagina web: http://bnrm.md/ – Expoziţii virtuale: http://bnrm.md/programe/ – Cluburi de specialitate (clubul bibliotecarilor): http://bnrm.md/club/ – Poşta eletronică (e-mail-ul): biblioteca@bnrm.md – prestarea referinţelor bibliografice utilizatorilor în regim online – grupuri deschise şi virtuale de discuţie – forum-urile (care în mod uzual se referă la grupuri specifice sau restrânse /cu acces limitat) – (ex._ lista de discuţii Biblios) http://www.bcu-iasi.ro/lista_biblos.php – corespondenţa scrisă (bazată pe text) în timp real (e.g., chat-ul), – comunicarea prin voce (telefonia web) şi comunicarea video faţă-în- faţă (conferinţe video) – tehnologiile informaţionale – spre un „cerc magic” mereu în creştere, care se autoconsolidează şi se dezvoltă în permanenţă – crearea societăţii informaţionale e-Moldova impact deosebit asupra proiectului de realizare a SIBIMOL
 4. 4. SIBIMOL, TinREAD – viziuni, tangenţe, perspective  SIBIMOL - sistem integrat complex  Proiectul SIBIMOL - lansat în a. 2003.  Softul SIBIMOL - sistem complet bazat pe tehnologia Java  În structura fofteware-lui SIBIMOL - inclusă implementarea completă a unui sistem integrat de bibliotecă digitală  Una din performanţele de bază: un singur punct de acces pentru căutare
 5. 5. Etape SIBIMOL  I etapă: – Crearea catalogului Naţional Colectiv Partajat – Crearea Modulului OPAC – Crearea Modulului Împrumut Interbibliotecar  Etapa a II : – Crearea Bibliotecii Virtuale a Moldovei
 6. 6. Crearea CNCP: (2 subetape) :  Subetapa I: – Crearea bazei iniţiale CNCP – Atribuirea unui număr ierarhic CNCP fiecărei înregistrări filtrate şi includerea în BD centrală  Subetapa a II: – Realizarea catalogării “web – Catalogarea se va efectua în baza a 2 opţiuni fundamentale
 7. 7. Crearea modulelor OPAC, ÎIB  Modulul OPAC va asigura: – Căutarea, vizualizarea, perfectarea cererii de împrumut – Navigarea comodă pentru utilizatori  Modulul ÎIB va asigura: – Primirea comenzilor de la locurile de muncă ale bibliotecilor- participante – Repartizarea comenzilor între biblioteci conform datelor de localizare a documentelor
 8. 8. – Evidenţa comenzilor îndeplinite – Evidenţa refuzurilor şi alegerea variantelor alternative – Evidenţa documentelor restituite – Evidenţa restanţelor – Ţinerea la zi a statisticii ÎIB – Primirea comenzilor de la utilizatori, care vor naviga în OPAC
 9. 9. SIBIMOL, TinREAD - realizări  Create 2 centre – Centrul SIBIMOL, CCB SIBIMOL  Create grupuri de lucru SIBIMOL – LI, AL  2004 - Caietul de sarcini  2004 - licitaţia pentru atribuirea contractului de execuţie a software-lui SIBIMOL  La 29 Iulie 2005 a fost încheiat contractul “IME România” şi BNRM.  2007 - încheiate lucrările asupra software-ului SIBIMOL  Primul modul reţinut de vama Aeroportului timp de 5 luni. Motiv - achitarea taxei vamale
 10. 10. Şcolarizare SIBIMOL  Instruirea specialiştilor de la BNRM şi din Republică: – studiată experienţa avansată a bibliotecilor americane (2003) – organizat seminarul „Limbajul de indexare RAMEAU” – stagiu de documentare a specialiştilor de la BNRM la BnF – organizată o deplasare la Centrul NUCAT (Polonia)
 11. 11. – stagiu de formare a formatorilor RAMEAU, Bucureşti – realizat ciclul de seminare „UNIMARC – esenţă şi utilitate ” – Testată I versiune a software-lui TinREAD
 12. 12. Cadru de reglementare Metodologii – elaborate versiunile manualului UNIMARC în format electronic (în limbile română şi rusă) – creat cadrul reglementar (Cartea albă) SIBIMOL – elaborată metodologia de creare a fişierelor de autoritate
 13. 13. Situaţia la zi  Actualmente : – achiziţionat echipamentul prevăzut de proiect – instalat echipamentul – În februarie a demarat testarea şi configurarea soft-ului: http://192.168.0.2/tinread/app?page=Logon&service=page – comasarea CE ale bibliotecilor participante la sistem – create în permanenţă fişiere de autoritate auctoriale
 14. 14. Perspective  Urmează realizarea etapelor de integrare a bibliotecilor în cadrul SIBIMOL  Catalogul colectiv al Moldovei - accesibil în Internet  se va dezvolta ulterior sistemul automatizat de împrumut bibliotecar pe teritoriul Moldovei  fondurile bibliotecilor urmează să fie accesibile în format numeric, în biblioteci şi la domiciliu
 15. 15. – Condiţie - dotările din partea statului trebuie să fie suficient de considerabile şi consistente: în perspectivă se va realiza digitizarea în masă a colecţiilor şi obiectivul accesibilităţii publicaţiilor în format numeric în biblioteci şi de la domiciliu va fi realizat cu succes – Cert - funcţionarea de mai departe a sistemului creat, în condiţiile în care grantul Fundaţiei SOROS este epuizat, va depinde întru totul de asigurarea financiară din partea statului.

×