Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
THE PARABLE OF THE <br />FISHING NET<br />
MATEO 13:47-50<br />“Angpaghaharinglangit ay katulad din ngisanglambatnainihulogsadagat at nakahuling sari-saringisda. Nan...
MATEO 13:47-50<br /> ”Gayundinangmangyayarisakatapusanngkapanahunangito. Lalabasangmgaanghel at ihihiwalayangmasasamasamat...
 Tayoba ay<br />MABUTING ISDA?<br /> O<br />WALANG KWENTANG ISDA?<br />
 Papaanomaging<br />ISANG MABUTING ISDA?<br />
Be a                    DISCIPLE OF CHRIST.<br />
DISCIPLE<br /> means follower.<br />DISCIPLE OF CHRIST<br /> means follower of Christ.<br />TAGASUNOD NI KRISTO<br />
GUSTO BA NATING MAGING TAGASUNOD NI KRISTO?<br />
ANO ANG        PINAKAMAHALAGANG UTOS       NI KRISTO?<br />
JUAN 14:21<br />“AngtumatanggapsamgautosKo at tumutupadnitoangsiyangumiibigsa Akin.”<br />
LUCAS 7:27-28<br />“Gawanninyongmabutiangnapopootsainyo...idalanginninyoangumaapisainyo.”<br />
ANO ANG        PINAKADAKILANG ATAS       NI KRISTO SA ATIN?<br />
PINAKADAKILANG ATAS       THE GREATEST MISSION<br />
MATEO 28:19-20<br />“Gawinninyongalagadkoanglahat…at turuangsumunodsalahatngpinag-utosKosainyo.”<br />
SANTIAGO 1: 14<br />“Natutuksoangtaokapagsiya’ynaaakit at napatangaysasariling pita.”<br />
MATEO 4:9-11<br />“Sinabingdiyablo : Ibibigaykosa Iyo anglahatngito kung…sasamba Ka sa akin .”<br />
MATEO 4:9-11<br />“Sumagotsi Jesus : Lumayas ka satanas !...”<br />
MATEO 4:9-11<br />“At iniwanSiyangdiyablo…”<br />
MATEO 14:23<br />“Pagkaalisngmgatao, umahonSiyasaburolupangmanalangin. Mag-isaSiyanginabotdoonnggabi.”<br />
ANG MAGANDANG ISDA<br />ANG BULOK NA ISDA<br />
GOOD FISH<br />BAD FISH<br />Have Vision<br />Blind<br />- does not know where he is going, can not see the future, impati...
GOOD FISH<br />BAD FISH<br />Have Vision<br />Blind<br />Caring<br />Selfish<br />- thinks only of himself<br />- thinks a...
GOOD FISH<br />BAD FISH<br />Have Vision<br />Blind<br />Caring<br />Selfish<br />Humble<br />Proud<br />- will lift himse...
OTHERS will show off their trophies and tell you of their great victories so that you will honor and envy them.<br />
GOOD FISH will tell you of his great failures so that you may learn from them.<br />
GOOD FISH<br />BAD FISH<br />Have Vision<br />Blind<br />Caring<br />Selfish<br />Humble<br />Proud<br />Beautiful Inside ...
If a waitress spills hot coffee in your pants, how would you react?<br />
GOOD FISH<br />BAD FISH<br />Have Vision<br />Blind<br />Caring<br />Selfish<br />Humble<br />Proud<br />Controlled<br />U...
When lions feast,                who eats first and who eats last?<br />
If a poor man and a popular rich man are on a sinking boat,<br />who do you help first?<br />
GOOD FISH<br />BAD FISH<br />Uncontrolled<br />Have Vision<br />Blind<br />Caring<br />Selfish<br />Humble<br />Proud<br /...
BAD FISH will only try to fix or correct others and not take advice.<br />
GOOD FISH will try to correct himself first and listens to advices.<br />
GOOD FISH<br />BAD FISH<br />Uncontrolled<br />Have Vision<br />Blind<br />Caring<br />Selfish<br />Humble<br />Proud<br /...
Is this a             NEW TEACHING?<br />
NO. It is in the teachings       of the Bible but BAD FISHES     want nothing to do with that.<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

The fishing net

677 views

Published on

Published in: Sports, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

The fishing net

 1. 1. THE PARABLE OF THE <br />FISHING NET<br />
 2. 2. MATEO 13:47-50<br />“Angpaghaharinglangit ay katulad din ngisanglambatnainihulogsadagat at nakahuling sari-saringisda. Nang mapunoito, hinilanilasapampang. Umuposila at tiniponangmabubutingisdasamgalalagyan. Ngunitangmasasamangisda ay itinaponnila.” <br />
 3. 3. MATEO 13:47-50<br /> ”Gayundinangmangyayarisakatapusanngkapanahunangito. Lalabasangmgaanghel at ihihiwalayangmasasamasamatutuwid. Itataponnilaangmasasamasanagniningasnaapoy. Doonmagkakaroonngpananangis at pagngangalitngmgangipin.”<br />
 4. 4.  Tayoba ay<br />MABUTING ISDA?<br /> O<br />WALANG KWENTANG ISDA?<br />
 5. 5.
 6. 6.  Papaanomaging<br />ISANG MABUTING ISDA?<br />
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9. Be a DISCIPLE OF CHRIST.<br />
 10. 10. DISCIPLE<br /> means follower.<br />DISCIPLE OF CHRIST<br /> means follower of Christ.<br />TAGASUNOD NI KRISTO<br />
 11. 11. GUSTO BA NATING MAGING TAGASUNOD NI KRISTO?<br />
 12. 12. ANO ANG PINAKAMAHALAGANG UTOS NI KRISTO?<br />
 13. 13.
 14. 14. JUAN 14:21<br />“AngtumatanggapsamgautosKo at tumutupadnitoangsiyangumiibigsa Akin.”<br />
 15. 15.
 16. 16. LUCAS 7:27-28<br />“Gawanninyongmabutiangnapopootsainyo...idalanginninyoangumaapisainyo.”<br />
 17. 17. ANO ANG PINAKADAKILANG ATAS NI KRISTO SA ATIN?<br />
 18. 18. PINAKADAKILANG ATAS THE GREATEST MISSION<br />
 19. 19. MATEO 28:19-20<br />“Gawinninyongalagadkoanglahat…at turuangsumunodsalahatngpinag-utosKosainyo.”<br />
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24. SANTIAGO 1: 14<br />“Natutuksoangtaokapagsiya’ynaaakit at napatangaysasariling pita.”<br />
 25. 25. MATEO 4:9-11<br />“Sinabingdiyablo : Ibibigaykosa Iyo anglahatngito kung…sasamba Ka sa akin .”<br />
 26. 26. MATEO 4:9-11<br />“Sumagotsi Jesus : Lumayas ka satanas !...”<br />
 27. 27. MATEO 4:9-11<br />“At iniwanSiyangdiyablo…”<br />
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31. MATEO 14:23<br />“Pagkaalisngmgatao, umahonSiyasaburolupangmanalangin. Mag-isaSiyanginabotdoonnggabi.”<br />
 32. 32. ANG MAGANDANG ISDA<br />ANG BULOK NA ISDA<br />
 33. 33. GOOD FISH<br />BAD FISH<br />Have Vision<br />Blind<br />- does not know where he is going, can not see the future, impatient and wants everything now.<br />- knows where he is going, thinks of the future, patient and willing to wait.<br />
 34. 34.
 35. 35.
 36. 36. GOOD FISH<br />BAD FISH<br />Have Vision<br />Blind<br />Caring<br />Selfish<br />- thinks only of himself<br />- thinks about other people<br />
 37. 37. GOOD FISH<br />BAD FISH<br />Have Vision<br />Blind<br />Caring<br />Selfish<br />Humble<br />Proud<br />- will lift himself up but others will lower him <br />- will lower himself but others will lift him up<br />
 38. 38. OTHERS will show off their trophies and tell you of their great victories so that you will honor and envy them.<br />
 39. 39. GOOD FISH will tell you of his great failures so that you may learn from them.<br />
 40. 40.
 41. 41. GOOD FISH<br />BAD FISH<br />Have Vision<br />Blind<br />Caring<br />Selfish<br />Humble<br />Proud<br />Beautiful Inside & Out<br />Beautiful Outside Only<br />
 42. 42. If a waitress spills hot coffee in your pants, how would you react?<br />
 43. 43. GOOD FISH<br />BAD FISH<br />Have Vision<br />Blind<br />Caring<br />Selfish<br />Humble<br />Proud<br />Controlled<br />Uncontrolled<br />Beautiful Inside & Out<br />Beautiful Outside Only<br />- has a sharp tongue and easily provoked.<br />- hold his tongue, and can not be easily provoked.<br />
 44. 44. When lions feast, who eats first and who eats last?<br />
 45. 45. If a poor man and a popular rich man are on a sinking boat,<br />who do you help first?<br />
 46. 46. GOOD FISH<br />BAD FISH<br />Uncontrolled<br />Have Vision<br />Blind<br />Caring<br />Selfish<br />Humble<br />Proud<br />Controlled<br />Beautiful Inside & Out<br />Beautiful Outside Only<br />Respects & protects the weak<br />Neglects the weak, respects only the strong<br />
 47. 47. BAD FISH will only try to fix or correct others and not take advice.<br />
 48. 48. GOOD FISH will try to correct himself first and listens to advices.<br />
 49. 49. GOOD FISH<br />BAD FISH<br />Uncontrolled<br />Have Vision<br />Blind<br />Caring<br />Selfish<br />Humble<br />Proud<br />Controlled<br />Beautiful Outside <br />Respects & protects the weak<br />Tries to orrect himself & listens to advices<br />Tries to correct others & never listens to advices<br />Beautiful Inside & Out<br />Neglects the weak, respects only the strong<br />
 50. 50. Is this a NEW TEACHING?<br />
 51. 51. NO. It is in the teachings of the Bible but BAD FISHES want nothing to do with that.<br />

×