Successfully reported this slideshow.
ALG Systems
М
«Р ш
я я

:
2014»

ф
ф

ц

ы

ALG Systems
о
6-

www.algsystems.com

Copyright © 2013,2014 ALG Systems, Inc. ...
Business Solutions: Banking &

Finance - 2014

www.algsystems.com

Copyright © 2013,2014 ALG Systems, Inc. All rights rese...
о е тк

е оп

фе
л
4 ет е
14:50-14:55

Отк т е ко фе е ц .
П
ет т е ое ло о О

14:55-15:45

Пле
Б

www.algsystems.com

ц о...
о е тк
17:30-18:15

18:15-20:00

фе
л
4 од
п т ц
09:30-11:30

www.algsystems.com

е оп

оде то :
окл д к :
то
тул
т
е е о ...
о е тк
12:00-13:00

ек

е оп

ек

:

.

о л
к
оде то : лек е
окл д к :
е е о е ко,
т
л
п ко ,
к
е , т
13:00-14:00

т

– пу...
т е ALG Systems CIS
ко е е
Ко п
ALG Systems п
л у
Solutions: Banking & Finance – 2014»
Software Group.

е е
Н

к

ко е е
п...
к к
ле е то кл д
ет
о п
т е пол о теле ?
о

о п
т е
ол о тел

Кол
о
www.algsystems.com

пе ед
отк
п о

е
откл к

WOW
кто
Ю...
кол ко то

о?

Около % до од е е од о
те ет
едо т то о о
у о
ото по о о т
те

www.algsystems.com

Copyright © 2013,2014 AL...
кол ко то

о?

• 74% ОЛ О
Л пок д
т
уе л о д
е о
т п е
ет
К
•

ед ее
.

www.algsystems.com

К

т
л

оо

е
у к о л оо
(m-co...
Ок к

о

е

о о

?

о т о л о ко е
(m-commerce)

• 2011 – $6 000 000 000
• 2012 – $10 000 000 000
• 2016 – $31 000 000 000...
л

к о о

:д
л

е

о т к ко по е т

т по о

Client
Time

отк пол о тел ко т
Network Time

к

Processing Time

Transaction
...
о

т ко

е

по ет теле

д

е ео од о
де т
о т е т
т е д
ко е
Л
О, что
ов т уще .

Скол ко
поте л
п о ле
ко

е

ко к ет о
?...
К е т о о лу
п

“О е пе т
то о о

л

ое е е

окое к е т о о лу
цел
оде т
ИТ

Б

е
–
е

–Enterprise Management Associates (...
ок тел
Foglight

п оект:
е

к

л

то
ко
п оект, по кол ку пе
е о
ко плек о
е л о
е о е е
еп
п
под од
о то
е -п ло е
APM.
к...
ок тел
Foglight

п оект:
е

к

л

ел уп ле
“эA OэA
о о е е е откл к о
ок
п ло е
у пол о теле
п ло е
.
е л о
е е !

ел уп л...
ок тел
Foglight

п оект:
е

к

л

то

Foglight

т е
л

од: о т
е е

де

т

-

те

о

о т

о е е е п одукт
о к плу т
от ет ...
де к к у

т

ол

е o Foglight®?

• www.quest.com/foglight
– Ко п

-п о

од тел

• cis.algsystems.com
– Ко п

- к пе т

• w...
DELL Software & ALG Systems
Trusted Partner in IT Strategy

ел
те д т ?
е от те
о о
т
о д
?
то е!

упо

о т уд
о
е
о ко

w...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Business Solutions: Banking & Finance. Moscow

417 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Business Solutions: Banking & Finance. Moscow

 1. 1. ALG Systems М «Р ш я я : 2014» ф ф ц ы ALG Systems о 6- www.algsystems.com Copyright © 2013,2014 ALG Systems, Inc. All rights reserved. , од о ко е, е л www.dell.com :
 2. 2. Business Solutions: Banking & Finance - 2014 www.algsystems.com Copyright © 2013,2014 ALG Systems, Inc. All rights reserved. www.dell.com
 3. 3. о е тк е оп фе л 4 ет е 14:50-14:55 Отк т е ко фе е ц . П ет т е ое ло о О 14:55-15:45 Пле Б www.algsystems.com ц о о о ко : тет д ку к уду е о: е т оде то : лек е пл о окл д к : л по , о ет лек д о , е де те » е ук, л де тел о т , « у 15:45-17:00 т , ф , е л о т у е , у уко од тел , кп еду ле к к уп ле к» ,« к » ед о , « кол опт оде то : лек е у е , у уко од тел , пл о окл д к : л л о , л те оло , « -л » Ю о к, д екто по п од , VideoMost К е , уко од тел п оекто , Helios IT л д Ко о , еду е ед е по п од т тут - е ед о оо е т п е п о е о п оект о т тут о оо , DйAC Copyright © 2013,2014 ALG Systems, Inc. All rights reserved. www.dell.com
 4. 4. о е тк 17:30-18:15 18:15-20:00 фе л 4 од п т ц 09:30-11:30 www.algsystems.com е оп оде то : окл д к : то тул т е е о у оде т лек е ело еду лек « : д у е , у т уко од тел , : т тут о о о пл е , уко од тел п оекто , й-legion л , е е л д екто , Digital Zone о , е т тел д екто деп т е т по о о о уд т е о л т , RU-CENTER ет е л е т е о о т » е , уко од тел , т е - е т « ОК » Доку е тоо о от ке уду е о оде то : лек е у е , у уко од тел , т тут о о о пл Юл к е о , уко од тел деп т е т к е т е -п о е о , К « О КО К» Оле т ко , уко од тел п оекто деп т е т уп ле ект о т п о е о ,« о к» о К лло , уко од тел п кт к йMC Documentum, TerraLink Ю Ко ло , уп л п т е , Enterprise Architecture, ALG Systems тол о о , ко ул т т отдел ко лт ,« -cо т» л д о , е ед е по т е , OpenText Copyright © 2013,2014 ALG Systems, Inc. All rights reserved. о www.dell.com
 5. 5. о е тк 12:00-13:00 ек е оп ек : . о л к оде то : лек е окл д к : е е о е ко, т л п ко , к е , т 13:00-14:00 т – пут у е , у т о о еу о уко од тел , т тут о о о пл о л к отдел , « - еко» еду е ед е по п од , DйAC п т е , Info Industries Group . о е те де кл е т ко подде ке оде то : лек е у е , у уко од тел , т тут о о о пл о окл д к : л Кут , к. . ., л к уп ле кет ,« к» у ко , уко од тел ко по т п одукто , « о е т к » ел то , д екто по т , К" о е о о е те " лек д Ку е ко , д екто по т о л е о ,« е о к » www.algsystems.com Copyright © 2013,2014 ALG Systems, Inc. All rights reserved. www.dell.com
 6. 6. т е ALG Systems CIS ко е е Ко п ALG Systems п л у Solutions: Banking & Finance – 2014» Software Group. е е Н к ко е е по о то те де ко п • о то • то т • те т о те ; • то т • уп ле www.algsystems.com т е п ко е е П е е П «Business т е Dell ALG Systems п о ел де о т о у, те т о е demo- е Dell Foglight. л п ед т ле леду е у лу : п о од тел о т п ло е (APM); уп ле IT- е ; е п о од тел о т т л- ут ото по о е те т е о л о т IT- е -п ло е ; кло п ло е (ALM). Copyright © 2013,2014 ALG Systems, Inc. All rights reserved. www.dell.com
 7. 7. к к ле е то кл д ет о п т е пол о теле ? о о п т е ол о тел Кол о www.algsystems.com пе ед отк п о е откл к WOW кто Ю л т п лек тел о т е е т о ок е о т о т то о, то пол о тел толк ет к е о ко Copyright © 2013,2014 ALG Systems, Inc. All rights reserved. www.dell.com
 8. 8. кол ко то о? Около % до од е е од о те ет едо т то о о у о ото по о о т те www.algsystems.com Copyright © 2013,2014 ALG Systems, Inc. All rights reserved. www.dell.com
 9. 9. кол ко то о? • 74% ОЛ О Л пок д т уе л о д е о т п е ет К • ед ее . www.algsystems.com К т л оо е у к о л оо (m-commerce) о т л ет Copyright © 2013,2014 ALG Systems, Inc. All rights reserved. www.dell.com
 10. 10. Ок к о е о о ? о т о л о ко е (m-commerce) • 2011 – $6 000 000 000 • 2012 – $10 000 000 000 • 2016 – $31 000 000 000 www.algsystems.com Copyright © 2013,2014 ALG Systems, Inc. All rights reserved. www.dell.com
 11. 11. л к о о :д л е о т к ко по е т т по о Client Time отк пол о тел ко т Network Time к Processing Time Transaction End Users Internet WAN Web Server Application Server Database Server Foglight® дет л ует е т ту о отк к до о пол о тел ко о п о по ко по е т п ло е ео од о т , д од т е кл пе е од т п ел уп ко по е т е е кл е е п ет п о од тел о т www.algsystems.com Copyright © 2013,2014 ALG Systems, Inc. All rights reserved. , т ле л www.dell.com то , ует
 12. 12. о т ко е по ет теле д е ео од о де т о т е т т е д ко е Л О, что ов т уще . Скол ко поте л п о ле ко е ко к ет о ? е е Г по ет тел пок д т т о е о е о т я ПОЧЕМУ. ло о де т о т кол ко к к е пол ов тел под е е те че ко п о ле е ко е . Ко д по ет тел пок д т т, о oч то во ят колл це т – то л о у ел ч ет опе о е од www.algsystems.com Copyright © 2013,2014 ALG Systems, Inc. All rights reserved. www.dell.com
 13. 13. К е т о о лу п “О е пе т то о о л ое е е окое к е т о о лу цел оде т ИТ Б е – е –Enterprise Management Associates (EMA) А л т че к я ко п я пол о теле Foglight, к к ед т о уп ле ко е е т у е т, по ол : • От ле т л о т по еде е пол о теле п у к п о л т о ло од тел о т п ло е т о о о е е е л о е е • о т по е у е ет у о е ко е • о т по е у п о од т пок д е т пол о тел де к т к то п о од т • о т л ко е л ет: • Ко те т • п ло е • о ле п о од тел • О у т п едпо те по удо т у пол о • етко о ко у www.algsystems.com Copyright © 2013,2014 ALG Systems, Inc. All rights reserved. о т пол о теле ко те ту о т www.dell.com
 14. 14. ок тел Foglight п оект: е к л то ко п оект, по кол ку пе е о ко плек о е л о е о е е еп п под од о то е -п ло е APM. к п оект л е л о : • т укту • о то о то • о • те то о то е -п ло е те етк , кл лу ок JEE, е е о IBM WebSphere ORACэй deep-dive) о п о то о т пол о теле е те о о по о Foglight е л о о уп ле -у лу о , кл то т о Foglight л те о п о е уп по т ое е о о е рP ServiceDesk. www.algsystems.com то Zabbix е те етк ет оот ет т ле е Copyright © 2013,2014 ALG Systems, Inc. All rights reserved. о к к “эA. IT“M , www.dell.com
 15. 15. ок тел Foglight п оект: е к л ел уп ле “эA OэA о о е е е откл к о ок п ло е у пол о теле п ло е . е л о е е ! ел уп ле о от о т к д ет дет л у к т ото по о о т к до е опе отдел о т www.algsystems.com у Copyright © 2013,2014 ALG Systems, Inc. All rights reserved. www.dell.com
 16. 16. ок тел Foglight п оект: е к л то Foglight т е л од: о т е е де т - те о о т о е е е п одукт о к плу т от ет т л о, по ле око п оект е о кло од о о де т оте ед е о о ко плек о то , то л ет е е од ео по пок теле у пе д о о п оект . www.algsystems.com Copyright © 2013,2014 ALG Systems, Inc. All rights reserved. www.dell.com
 17. 17. де к к у т ол е o Foglight®? • www.quest.com/foglight – Ко п -п о од тел • cis.algsystems.com – Ко п - к пе т • www.devopshub.net – у ко е у по о то пол о теле , е -п ло е е – е пл т о л – е е оп о о д д е т о о те ок у е www.algsystems.com -ку о у е у о п д у о о о то т оп о о о ок у то д у Copyright © 2013,2014 ALG Systems, Inc. All rights reserved. www.dell.com
 18. 18. DELL Software & ALG Systems Trusted Partner in IT Strategy ел те д т ? е от те о о т о д ? то е! упо о т уд о е о ко www.algsystems.com о , то . уду е . е п т л т е ! Copyright © 2013,2014 ALG Systems, Inc. All rights reserved. www.dell.com

×