Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Viti VI i botimit, nr. 44, janar 2014

Jemi edhe ne...
Mujore për fëmijë, botim i ALB-AID

Aktivizohuni në veprimtaritë e ...
Janar 2014________________________________________________Jemi edhe ne...
· – 1997 - Përkthyes me kohë të pjesshme pranë f...
Janar 2014________________________________________________Jemi edhe ne...
Pikat e dobëta:
—
Struktura e DAR-së ( nga 20 pu...
Janar 2014________________________________________________Jemi edhe ne...
Objektivat:
· e numrit të fëmijëve në kopsht
Rri...
Janar 2014________________________________________________Jemi edhe ne...
• III. Rritja e kompetencave profesionale të dre...
Janar 2014________________________________________________Jemi edhe ne...
Shkollat në qytet janë të mbi-populluara. Kukësi...
Janar 2014________________________________________________Jemi edhe ne...
Forcimi i përpjekje për të minimizuar braktisjen...
Janar 2014________________________________________________Jemi edhe ne...
—
Mënyra e organizimit cilësor të DAR-s me një s...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gazeta jemi edhe ne nr 44 janar 2014

1,877 views

Published on

Gazeta "JEMI EDHE NE" - Mujore për fëmijë, botim i ALB-AID.
Donator: Norwegian Embassy, Prishtina, Kosove
Aktivizohuni në veprimtaritë e shkollës në se doni që zëri juaj të dëgjohet dhe vota juaj të numrohet.

Duke konsideruar rëndësinë e procesit mësimor-edukativ dhe duke qenë se strukturat drejtuese kanë një rol vendimtar në mbarëvajtjen e këtij procesi, ky numër gazete do ti kushtohet prezantimeve të kandidatëve për drejtor të Drejtorisë Arsimore Rajonale Kukës, organizuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit në muajin nëntor 2013. Në 2 faqet e para do të shpalosen formimet profesionale të kandidatëve, për të vazhduar më tej me platformat prezantuese dhe idetë e tyre për përmirësimin e procesit mësimor-edukativ në qarkun e Kukësit. Komisioni i vlerësimit i cili ishte ngritur posaçërisht në fund të tre fazave shpalli fitues z. Ali Xhahu.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gazeta jemi edhe ne nr 44 janar 2014

  1. 1. Viti VI i botimit, nr. 44, janar 2014 Jemi edhe ne... Mujore për fëmijë, botim i ALB-AID Aktivizohuni në veprimtaritë e shkollës në se doni që zëri juaj të dëgjohet dhe vota juaj të numrohet Duke konsideruar rëndësinë e procesit mësimor-edukativ dhe duke qenë se strukturat drejtuese kanë një rol vendimtar në mbarëvajtjen e këtij procesi, ky numër gazete do ti kushtohet prezantimeve të kandidatëve për drejtor të Drejtorisë Arsimore Rajonale Kukës, organizuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit në muajin nëntor 2013. Në 2 faqet e para do të shpalosen formimet profesionale të kandidatëve, për të vazhduar më tej me platformat prezantuese dhe idetë e tyre për përmirësimin e procesit mësimor-edukativ në qarkun e Kukësit. Komisioni i vlerësimit i cili ishte ngritur posaçërisht në fund të tre fazave shpalli fitues z. Ali Xhahu. Biografi Ali Xhahu: Ka përfunduar studimet e larta në universitetin “Luigj Gurakuqi”, Shkodër, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, dega MatematikëFizikë, viti 1990-1994. · - 1997 Mësues, shkolla 9-vjeçare Gjegjan. 1994 · - 2000 Drejtor, shkolla 9-vjeçare Gjegjan. 1997 · - 2004 Zëvendës drejtor, shkolla e mesme e bashkuar “E.Ademi” Bardhoc. 2000 · - 2011 Drejtor, shkolla e mesme e bashkuar “E.Ademi” Bardhoc 2004 · -në vazhdim, mësues shkolla 9-vjeçare “A.Rustemi” Kukës. 2011 · 2000-2008 Këshilltar për arsimin komuna Tërthore. Kujtim Ademi Datëlindja : 23.10.1961 Vendlindja : Kukës Arsimimi : Universiteti i Shkodrës, dega Histori-Gjeografi Përvojë pune në arsim: 29 vjet Përgjegjësitë e zhvilluara: mësues, drejtues shkolle, inspektor në DAR, përgjegjës sektori i kontrollit dhe kualifikimit në DAR. Kualifikimi: shkalla e parë. Garanci për kryerjen me sukses të detyrës që pretendoj: eksperienca e konsiderueshme në arsim, njohja e mirë e problemeve aktuale të arsimit si në planin horizontal ashtu edhe në planin vertikal, dëshira për të sjellë ndryshim dhe përmirësim në sektorin e edukimit, aftësi menaxhuese dhe vizion të qartë për përmbushjen e përgjegjësisë. Jonuz Kola: - Lindur ne Kollovoz, Kukës me 5 prill 1961. - Arsimimi: Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Histori-Filologji, dega gjuhë angleze (1981-1985) -Trajnime 10-11/1999 & 05-06/2000 - “Për edukimin për rrezikun nga minat, (Care Inernational dhe Unicef) / 7-31 Gusht 2000 - “Për menaxhimin e Emergjencave Civile. (Care International) / 02/2001 - “ Për komunikim dhe menaxhim konflikti”, Care International / 10/2005 dhe 07/2006 -Hartim projektesh dhe programesh, vlerësimi i impaktit dhe raportimi (USAID-ANTARK). / 02/ 2013 - Kuadrin Ligjor për të drejtat e fëmijëve. (MMSS) Eksperienca në punë: · – 1995 - Mësues i gjuhës angleze, në shkollën e mesme Topojan dhe Gjimnazin Kukës 1985 · – 1998 - Themelues dhe drejtues i firmës “Kola Consult L.t.d ” 1995 1 Kjo gazetë botohet me mbështetjen financiare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë përmes Ambasadës së Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë. Komentet e shprehura këtu, në asnjë rast, nuk pasqyrojnë qëndrimin e Ambasadës së Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë. Përmbajtja e saj është përgjegjësi vetëm e shoqatës “Alb-Aid”
  2. 2. Janar 2014________________________________________________Jemi edhe ne... · – 1997 - Përkthyes me kohë të pjesshme pranë firmës Gjermane RODECO / Ndërmarrja e Ujësjellësit Kukës 1995 · 1998-1999 - Koordinator i Zyrës lokale për Refugjatë Kukës, Ministria Pushtetit Lokal · Mars-shtator 1999 - Përkthyes i gazetave “LosAngeles Times”, “Amerika Today” Kukës, Kosovë · Tetor 1999-2002 - Menaxher i programeve dhe projekteve të ndryshme për edukimin për rrezikun nga minat, Care International, Koordinatori rajonal i UNDP-së në qarkun Kukës - Projekti i grumbullimit të armëve. · - Themelues i shoqatës lokale “Viktimat e minave dhe armëve”(VMA) Kukës 2000 · 2002 – në vazhdim - Drejtori ekzekutiv i shoqatës ALB-AID (ish VMA) Tetor · -në vazhdim - Kryetar i Forumit të shoqërisë civile Kukës. 2004 · -në vazhdim - Drejtor i gazetës për fëmije “Jemi dhe ne” 2008 · - në vazhdim – Pikë fokale në Shqipëri i rrjetit ndërkombëtar ICBL/CMC Gjeneve për Asistencën ndaj 2007 Viktimave të Minave · – ne vazhdim - Anëtar i Rrjetit Ndërkombëtar ICBL-CMC (Fushata ndërkombëtare për ndalimin e minave dhe 2007 Koalicionit Ndërkombëtar kundër Municioneve Thërrmuese) Publikime • Impakti Social - Ekonomik i Minave në verilindje të Shqipërisë (2000) • “Kujdes nga minat” – mesazhe sigurie për banorët e zonave të minuara” (2003) • Rreth krizës së minave në Qarkun e Kukësit (me bashkë-autorësi),(2006) • Armët e Lehta 1999-2009 “Drejt një Shqipërie më të Sigurt” (bashkë-autorësi), (2010) • Strategjia rajonale dhe plani i veprimit për fëmijët e rajonit të Kukësit”, (2007)(2012) • “Drejt Shqipërisë pa mina”, Album (me bashkautorësi) (2008 ) – përditësuar 2011 • “Hija e Diktatorit” përkthim nga anglishtja (2009) • “Manual fizioterapie për të mbijetuarit nga minat, përkthim nga anglishtja(2007) • Ditët Kuksiane të Dramës Kosovare (foto Album)(2012) Zeqir Ali Hasa. Lindur dhe banues në Komunën Bushtricë të Qarkut Kukës Datëlindja: 20 Janar 1969. — Me arsim të lartë diplomuar në Fakultetin e Shkencave të Natyrës të Universitetit “L. Gurakuqi” në degën Kimi-Biologji në vitin 1992. — Njohës i gjuhëve Angleze, Italiane, Ruse dhe Greke dy nga të cilat (Anglisht dhe Italisht) të njohura me dëshmi nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Tirane. — Mësuesi i Kimisë, Biologjisë dhe Informatikës në shkollën e Mesme rë Bashkuar Bushtricë nga viti 1992 deri 2006. — Drejtor i shkollës së Mesme e Bashkuar Bushtricë nga viti 2006-2008, e në vazhdim mësues i Kimisë dhe Biologjisë pranë kësaj shkolle. — Certifikuar në trajnimin për trajnerët e shkollave dhe metodologjitë ndërvepruese (prill 2005). Trajnim për metodologjitë e reja për fëmijët me vështirësi ne mësim nxënie. — I certifikuar në trajnimin për psikologët e shkollave (shtator 2010). — Certifikatë për njohjen e programeve bazë të kompjuterit nga Ministria e Punës (gusht 2004) — I njohur për rezultate shumë të mira me nxënësit me hobi, gjuhët e huaja artin dhe sportin. — Vlerësimi i punës time është bërë mbështetur në përkushtimin, ndershmërinë dhe profesionalizmin. — Pasioni për profesionin, rritja e cilësisë dhe e produktivitetit në arsim, janë motivet që më kanë shtyrë për të qenë pjesë e besimit tuaj për marrjen e përgjegjësive në drejtimin e Arsimit në qarkun e Kukësit. — Mendoj se kriteret e mia të kualifikimit, përvojës dhe veprimtarisë sime për arsimin, gjejnë mbështetjen e programit tuaj qeverisës për arsimin. — avantazh tjetër është edhe njohja shumë e mirë e njësisë bazë arsimore sidomos në zonat rurale Një Prezantimet Prezantim i kandidatit Ali Xhahu: Vështrim mbi gjendjen e arsimit në qarkun e Kukësit — kopshte të arsimit parashkollor , 128 —shkolla të arsimit 9-vjeçar 86 — 4 gjimnaze —shkolla të mesme të bashkuara 16 — edukatore kopshti 174 — mësues në arsimin 9-vjeçar 1140 — mësues në arsimin e mesëm e profesional 257 — fëmijë në kopshte 3509 — nxënës në arsimin 9-vjeçar 16135 — nxënës në arsimin e mesëm 4732 Pikat e forta — Legjislacioni në fushën e arsimit. — lartë e mësuesve me shkallë të parë dhe të dytë të kualifikimit. %e — Interesi i komunitetit për shkollën po vjen gjithnjë në rritje. — 98 % e nxë që mbarojnë arsimin 9-vjeçar vazhdojnë shkollën e mesme. Një % e lartë e maturanteve vazhdojnë Mbi shkollën e lartë. — Numër i konsiderueshëm mësuesish në pritmëri me master të nivelit të parë dhe të dytë — Mbështetja e institucioneve arsimore qëndrore në mbarëvajtjen e procesit mësimor-edukativ. 2
  3. 3. Janar 2014________________________________________________Jemi edhe ne... Pikat e dobëta: — Struktura e DAR-së ( nga 20 punonjës vetëm 6 prej tyre janë mësues). — Pjesëmarrja e ulët e fëmijëve në kopsht (60%) në fshat dhe 80 % në qytet. — Braktisja fizike e shkollës (rreth 3%). — Braktisja e fshehte në përvetësimin e nivelit minimal të prog. mësimor nga nxënësit (20%). — i ulet i drejtimit dhe i menaxhimit të shkollës (47% e drejtuesve të shkollave nuk plotësojnë standardet e drejtorit). Niveli — Mësues që nuk plotësojnë standardet e mësimdhënies. Kështu vetëm në rrethin Kukës situata paraqitet si më poshtë: Arsimi 9-vjeçar: Edukim parashkollor: nga 104 mësues: 65 janë me arsim pedagogjik, 17 me arsim të përgjithshëm dhe 22 me arsim 3-vjeçar; Cikli i ulët: nga 260 mësues gjithsej, 142 janë me arsim të mesëm pedagogjik, 10 me arsim të mesëm, 18 bachelor dhe vetëm 1 master të nivelit të parë. Cikli i lartë: nga 321 mësues 58 me arsim pedagogjik, 39 me arsim të mesëm të përgjithshëm, 16 cikël të ulët, 25 bachelor dhe 23 master të nivelit të parë. Arsimi i mesëm: Nga 139 mësues gjithsej; 5 janë me arsim pedagogjik, 14 me bachelor, 8 me institute 3-vjeçar dhe 6 me master të nivelit të parë. Pikat e dobëta — Mungesa e gjuhës së huaj në shkollat e zonave te largëta si dhe ekzistenca e mësuesve me arsim të mesëm të gjuhës së huaj në shkollat e pellgut dhe më pak ato të qytetit. — Mungesa e një shkolle profesionale me degë në përputhje me tregun e punës të qarkut Kukës — i ulët i mësimdhënies në shkollat e mesme të bashkuara. Niveli — Ekzistenca e klasave kolektive jo vetëm në zonat e thella por dhe në pellg,(deri në 4-5 klasa) — Mungesa e psikologeve në shkollat që janë në qendër të komunave. — Administrimi i procesit të maturës shtetërore. — Menaxhimi jo korrekt i procedurave të përzgjedhjes së tekstit shkollor. — Zhvillimi i kurseve private nga mësuesit me nxënësit që u japin mësim. — Mungesa e laboratorëve të fizikës, kimisë dhe biologjisë në të gjitha shkollat e qarkut. — Infrastruktura e dobët shkollore. Vizioni: Të përmirësohet cilësia e shërbimit arsimor dhe edukativ për rezultate të larta nxënësve të shkollave të qarkut Kukës. Objektivat: — Ngritja e kapaciteteve të drejtimit dhe menaxhimit të shkollës ku 90% e drejtuesve të plotësojnë standardet e drejtuesit nëpërmjet konkursit. — Trajnimi dhe kualifikimi i mësuesve në përputhje me nevojat e tyre. — procesin e rekrutimit të mësuesve do të përfshihen në vendim-marrje, bordet e shkollës, këshillat e prindërve, senatet e Në shkollës dhe qeveritë vendore. — gjitha nismat që do të ndërmarre DAR do të realizohen bazuar në transparencë, llogaridhënie, gjithë përfshirjen e Të aktorëve social dhe medias. — Respektimi i parimeve themelore, etike në jetën profesionale dhe publike të arsimtarëve dhe distancimi i tyre nga politika. Rritja e kapaciteteve te drejtimit dhe menagjimit te shkollës: Pjesëmarrja e fëmijëve ne kopsht ne vitin 2013 dhe 2017 3
  4. 4. Janar 2014________________________________________________Jemi edhe ne... Objektivat: · e numrit të fëmijëve në kopsht Rritja · e nivelit arsimor të mësuesve në edukimin parashkollor Rritja · Rritja e nivelit arsimor të mësuesve në arsimin 9-vjeçar dhe të mesëm — Kurset private janë një praktike korruptive të cilën jemi të vendosur ta luftojmë me cdo çmim — mbulohen të gjitha shkollat e qarkut me mësues të gjuhës Të angleze nga klasa e 3-të deri në klasëen e 12-të. Të shikohet mundësia për futjen e Gjuhës Italiane, si gjuhë e dytë në shkollat e qytetit. — Zhvillimin e nje procesi korrekt dhe të hapur në përzgjedhjen e teksteve shkollore. — e braktisjes së fshehtë nga 20% ne 0% Ulja — Zgjerimi i degëve në arsimin profesional sipas nevojave të tregut në Qarkun e Kukësit (Frutikulture, Peshkim, Gjeologji-Miniera). — rriten kapacitetet arsimore për hartimin e projekteve për afrimin e donatoreve të huaj, biznesit vendas si dhe të Të ardhurave nga komuniteti dhe vetë shkolla. — Projektimin e shkollës jo vetëm si përçuese e dijes dhe edukatës qytetare por edhe si promotorë të shpërndarjes së demokracisë — Transformimi i shkollave në qendra komunitare do të shërbeje për ti dhënë fund cenimit të ligjit dhe vetë etikës së mësuesve. — Administrimi korrekt i të gjithë procesit të Maturës Shtetërore për realizimin e formulës meritë - preferencë Prezantim i kandidatit Kujtim Ademaj: 1. Pikat e forta · hartuar dhe po zbatohet Strategjia e zhvillimit të arsimit në nivel qarku 2006-2015. Është · mbështetjen e UNICEF-it janë zbatuar projekte që kanë qenë në qendër të disa reformave të rëndësishme për Me sigurimin e cilësisë në nivel kombëtar dhe që kanë krijuar kapacitete te mësuesit dhe drejtuesit e shkollave të qarkut: · Pilotimi i Planit të shkollës me qendër nxënësin · Pilotimi i plotësimit të objektivave minimale të të nxënit · Studimi për braktisjen e shkollës dhe rekomandime për minimizimin e kësaj dukurie · Pilotimi i ngritjes dhe funksionimit të Bordeve Rajonale të Prindërve pranë DAR-së · Pilotimi i ngritjes dhe funksionimit të Qeverive të nxënësve në shkolla. · krijuar një bazë e mirë materiale kompjuterike në shkolla. Është · Hapja dhe konsolidimi i Filialit të Universitetit të Tiranës në Kukës me degët: Administrim biznesi, Infermieri e përgjithshme dhe Gjuhë angleze. · Prezenca e një grupi drejtuesish dhe mësuesish të përkushtuar, me kapacitete dhe me përvojë në punën mësimore-edukative. 2. Pikat e dobëta • Në edukimin parashkollor përqindja e tërheqjes së fëmijëve është 34 %, nën nivelin e mesatares së vendit, që është 44%. • Në arsimin bazë braktisja e shkollës është 2%, (vajzat 2.2%), mbi nivelin e mesatares së vendit që është 1.2%. • Në popullatën shkollore është prezente dukuria e analfabetizmit autentik, 2% e nxënësve që duhet të kenë përvetësuar aftësitë e shkrim-leximit nuk i kanë ato. • Shqetësuese është dukuria e braktisjes së fshehtë, 25% e nxënësve nuk arrijnë të plotësojnë objektivat minimale të domosdoshme të të nxënit, por kalojnë klasën. • Ulja e numrit të nxënësve, sidomos në zonat rurale, prezenca e klasave kolektive për 20% të numrit të përgjithshëm të nxënësve. Raporti mësues/nxënës në nivel qarku është 14/1. • Infrastruktura e arsimit është e dobët, godinat shkollore janë të amortizuara dhe larg standardeve, 90% e tyre nuk kanë banjë të përshtatshme për djem e vajza, uji ipijshëm mungon në më shumë se 50% të shkollave, 40% e shkollave nuk kanë të instaluar rrjetin elektrik, mungojnë në masë laboratorët, bibliotekat, terrenet sportive dhe palestrat. Mësimi në shkollën e mesme zhvillohet me turne. • Raporti arsim i përgjithshëm/arsim profesional është i papërshtatshëm për formimin e nxënësve dhe nevojat e tregut të punës. • Mësuesit pa arsim përkatës zënë 30% të numrit të përgjithshëm të tyre. Drejtuesit e shkollave nuk kanë kryer kurse të posaçme kualifikimi për këtë pozicion. • Veprimtaria e këshillave të prindërve dhe e bordeve të shkollave, sidomos në zonat rurale është në nivele shumë të ulëta. • Mungesa e institucionit të monitorimit e të inspektimit të shkollave në vitet e fundit ka ndikuar negativisht në zbatimin e ligjshmërisë në arsim dhe në kryerjen e detyrave funksionale. • Mungon transparenca e fondeve në shërbim të arsimit. Komuniteti shkollor dhe bordet e shkollave nuk kanë në dispozicion fondet për çdo shkollë. B. Sfidat themelore • I. Përmirësimi i cilësisë së punës, efektivitetit dhe efiçencës së DAR. • II. Përmirësimi i cilësisë së arritjeve të shkollave 4
  5. 5. Janar 2014________________________________________________Jemi edhe ne... • III. Rritja e kompetencave profesionale të drejtuesve dhe të mësuesve • IV. Shkolla si mjedis miqësor për nxënësit, prindërit dhe komunitetin I. Përmirësimi i cilësisë së punës, efektivitetit dhe efiçencës së DAR • Njohja në detaje dhe zbatimi i plotë i bazës ligjore të veprimtarisë në të gjithë piramidën e arsimit. • Vlerësim i zbatimit të Strategjisë së zhvillimit të arsimit të qarkut (2006-2015) dhe përmirësimi i objektivave e strategjive në kushtet e reja. • Hartimi i një plani veprimi vjetor real, mobilizues dhe të mbështetur në objektivat e përcaktuara. • Monitorim periodik i zbatimit të planit të veprimit në DAR, në drejtoritë e shkollave dhe në ekipin e mësuesve. • Përzgjedhja me standardet e kërkuara të specialistëve, të drejtuesve të shkollave dhe të mësuesve, sipas ligjit dhe në bashkëpunim me bordet e shkollave. • Rritja e efektivitetit të shpenzimeve dhe masa për luftën kundër korrupsionit në të gjitha hallkat e arsimit • Përmirësimi i infrastrukturës shkollore: ndërtimi dhe përmirësimi i godinave ekzistuese, krijimi i kushteve për pajisjen e shkollave me teknologjinë e informacionit dhe vënien e saj në funksion të rritjes së rezultateve të procesit mësimor e edukativ, pajisja e shkollave me laboratorë e bazë materiale mësimore sipas kërkesave të programeve lëndore. • Përmirësimi i kushteve higjieno-sanitare në shkolla, duke siguruar ujë të pijshëm e të rrjedhshëm si dhe banjë bashkëkohore veç për vajzat e veç për djemtë. • Përmirësim i raportit mësues/nxënës dhe mjedis/nxënës. • Një plani i posaçëm për zhvillimin e arsimit profesional. II. Përmirësimi i cilësisë së arritjeve të shkollave • Rritja e tërheqjes së fëmijëve 3-5 vjeç në edukimin parashkollor nëpërmjet shtimit të kapaciteteve të kopshteve ekzistuese dhe hapjes së kopshteve të reja. • Reduktimi i braktisjes së shkollës, sidomos nga vajzat, fëmijët egjiptianë dhe ata me probleme sociale e familjare, përfshirë edhe të ngujuarit. • Reduktimi i analfabetizmit në popullatën shkollore nëpërmjet kurseve të posaçme. • Plotësimi i objektivave minimale të të nxënit nga të gjithë nxënësit, sidomos nga ata me vështirësi në të nxënë, duke aplikuar metodat me në qendër nxënësin. • Rritja e rezultateve të nxënësve në provimet e lirimit dhe të Maturës shtetërore, bazuar në vlerësimin e jashtëm standard. Përmirësimi i administrimit të provimeve. • Përmirësimi i edukimit të nxënësve, për t`i pajisur ata me vlerat, qëndrimet dhe sjelljet e edukatës qytetare, duke filluar nga zbatimi i rregullave të bashkëjetesës në shkollë, familje e komunitet. • Përmirësimi i sistemit të monitorimit të punës së mësuesve e edukatorëve, edhe nëpërmjet pjesëmarrjes së fëmijëve. • Mënjanimi i klasave kolektive, përmes përqendrimit të shkollave dhe zgjerimit të sistemit të konvikteve. III. Rritja e kompetencave profesionale të drejtuesve dhe të mësuesve • Aftësimi i drejtuesve të shkollave për hartimin dhe zbatimin e planit vjetor dhe planit zhvillimor të shkollës me fokus arritjet e nxënësve, përmes trajnimeve, tavolinave të rrumbullakëta dhe analizave periodike të rezultateve. • Aftësimi i drejtuesve të shkollave për njohjen dhe zbatimin e ligjshmërisë në arsim. • Ndjekja e kursit të drejtorëve të shkollave nga drejtuesit ekzistues dhe kandidatët e mundshëm për drejtues. • Përmirësimi i nivelit arsimor të mësuesve, sidomos në zonat rurale. • Përmirësimi i kualifikimit të mësuesve në detyrë përmes trajnimeve efektive. • Kualifikim i vazhdueshëm i mësuesve për njohjen dhe zbatimin e planeve, programeve dhe teksteve të reja mësimore përmes metodave e teknikave me qendër nxënësin. • Kualifikim i mësuesve për njohjen e psikologjisë së nxënësve, të drejtave të tyre dhe për përballimin e problemeve edukative të kohës (droga, alkooli, duhani etj.), përmes aktiviteteve gjithëpërfshirëse. IV. Shkolla si mjedis miqësor për nxënësit, prindërit dhe komunitetin • Njohja e të drejtave të fëmijëve nga fëmijët, organizimi i fëmijëve për ushtrimin e të drejtave dhe përgjegjësive të tyre në shkollë, nëpërmjet pjesëmarrjes në vendimmarrje dhe aktiviteteve specifike mësimore e jashtë mësimore. • Ndërgjegjësim dhe veprimtari për parandalimin e konsumimit të duhanit, alkoolit dhe drogës nga fëmijët. • Rritja e bashkëpunimit me këshillat e prindërve, bordet e shkollave dhe qeveritë e nxënësve, për të rritur kapacitetet e tyre dhe për t`i përfshirë në trajtimin dhe zgjidhjen e problemeve të edukimit më të mirë të fëmijëve. • Rritja e bashkëpunimit funksional me qeverisjen vendore për të siguruar kushtet dhe interesimin e nevojshëm për përmirësimin e cilësisë së arsimimit të fëmijëve. • Identifikimi i grupeve të fëmijëve në nevojë për çdo klasë e shkollë dhe hartimi i programeve të punës së veçantë për integrimin e tyre në procesin mësimor-edukativ. • Hartimi dhe zbatimi i programeve të veçanta për përmirësimin e ecurisë mësimore e edukative të fëmijëve në nevojë në shkollë e jashtë saj. • Lufta kundër dhunës fizike e psikologjike ndaj nxënësve. • Mënjanimi i kurseve private nga mësuesit me nxënësit e tyre. • Veprimtari të përbashkëta sociale, kulturore, shkencore e sportive mësues-prindër-nxënës Prezantim i kandidatit Jonuz Kola: Pikat e forta të arsimit në Kukës: • Komunitet arsimdashës deri në skajet më të largëta të qarkut • Ka një Strategji lokale për arsimin në Qarkun Kukës(2006- -2015) • Përvojë 100 vjeçare e arsimit shqiptar në Kukës • Shtrirja e arsimit para-universitar deri në skajet më të largëta të Qarkut Kukës • Zbatimi i projekteve pilot në shkollat e Kukësit nga donatorë të ndryshme si – Promovimi i Qeverive te Nxënësve :“Aktivizohuni në jetën shkollore nëse dëshironi që zëri juaj të dëgjohet dhe • 5
  6. 6. Janar 2014________________________________________________Jemi edhe ne... Shkollat në qytet janë të mbi-populluara. Kukësi ka nevoja urgjente për 2 shkolla të reja 1 9-vjeçare dhe 1 të mesme • 13 shkolla nuk kane kushtet minimale për të kryer mësim të rregullt • Mungesa e kushteve të përshtatshme higjienike, të linjës telefonike, të shërbimit dentar në shkolla • Aplikimi i metodave të vjetra të mësimdhënies që përjashtojnë përfshirjen e nxënësit në qendër të orës mësimore vota juaj të numërohet” – Adresimi i braktisjes së shkollës nga fëmijët romë dhe egjiptian – Ushqim për Edukim – Edukimi i hershëm etj.. Pikat e dobëta te arsimit ne Kukes: • Rreth 25 % e kuadrit/personelit mësimdhënës pa arsim përkatës e përqendruar në zonat rurale • Mungesë e shtrirjes së plotë të arsimit parashkollor në qarkun Kukës • Klasa kolektive për shkak të lëvizjes demografike • Mungesë e bazës materiale didaktike, laboratorike dhe e bibliotekave • Mungesa e terreneve sportive-në mjaft raste zaptimi i tyre. • Mungesa e mjediseve argëtuese për fëmijët dhe zhvillimin e tyre • Shkatërrimi dhe grabitja e Laboratorëve të Kompjuterëve në pothuajse të gjitha shkollat e qarkut Kukës. Pikat e dobëta te arsimit ne Kukes: • Mos-funksionimi si duhet i Bordit të shkollës, Këshillit të Prindërve dhe të QNX dhe mos zbatimi si duhet i kompetencave nga ana e tyre • Investime korruptive në shkolla të zonave rurale pa respektuar formulën “për numër nxënësish” • Mos-përfshirja/Anashkalimi i komunitetit në problemet e shkollës • Mbyllja e shkollës në vetvete, e konsideruar si përgjegjësi e stafit pedagogjik • Keq-menaxhim i shkollave dhe i kuadrit pedagogjik-politizimi i shkollës, keq përdorimi i saj nga politika - indoktrinim i nxënësve • De-motivimi i mësuesve të përkushtuar dhe të pasionuar • Kërkohen te aplikohen standarde perëndimore – ndërkohe shkollat janë të tej mbushura dhe pa baze materiale e pa kushte për t'u përgjigjur / për të plotësuar këto standarde • Mungesa e kërkesës se llogarisë – shkrehja e këshillave pedagogjike ne pritje të emërimeve dhe çemërimeve të shpeshta • Mësuesit e rinj pa eksperiencën e duhur pedagogjike. I. Përmirësimi i cilësisë së punës, efektivitetit dhe efiçencës së DAR-it; • Kthimi i DAR nga seksion i Partive në pushtet ne një institucion të sigurimit të arsimit cilësor për të gjithë qytetarët • Zbatimi me rigorozitet i Urdhëresave dhe Udhëzimeve të MAS • Thellimi i depolitizimit -zgjedhja e stafit të DAR përmes konkurseve me specialistët më të mirë që mund të mbulojnë gjithë lëndët ose grup lëndët. • Ndarja e qarte e detyrave brenda ekipit te DAR sipas sektorëve • Planifikimi i synimeve dhe objektivave të matshëm, planifikimi vjetor i punës së DAR me tregues të matshëm për secilin punonjës. • Futja në sistem e raportimeve dhe analizave mujore dhe vjetore mbi bazën e indikatorëve të matshëm • Bashkëpunimi dhe bashkërendimi i punës me Këshillin Rajonal të Arsimit pranë Qarkut Kukës • Aktivizimi dhe funksionimi i Bordit te Arsimit, • Gjallërimi i aktiviteteve ndërshkollore në shkallë Qarku (Sport, teatër, muzikë ) • Organizimi i solemniteteve si Hapja dhe Mbyllja e vitit shkollor, ngjarjet e ndryshme kulturore, historike etje • Mbështetje institucioneve shtetërore për të qenë funksionalë dhe të rreptë ndaj abuzimit dhe falsifikimit në arsim. • Rritja e llogari-dhënies së DAR përmes medias, informimit të herëpashershëm, • Rritja e transparencës së punës së DAR përmes përdorimit të medias, publikimit të punës, informimit të publikut etje. II. Përmirësimin e cilësisë së arritjeve të shkollave • Depolitizimi real i shkollës dhe vënia e veprimtarisë së shkollës në baza ligjore • Drejtimi i shkollave përmes rritjes se pjesëmarrjes së prindërve • Përmirësimi i drejtimit dhe menaxhimit të shkollës duke aplikuar përzgjedhjen e drejtueseve dhe mësuesve me konkurs, dhe vlerësimit të në mënyrë periodike • Rregullimi i raportit mësues-nxënës-përmes • Përqendrimit të shkollave të fshatrave. • Rregullimi i transportit për të dërguar mësues të kualifikuar nga qyteti në shkollat e fshatareve për te zëvendësuar mësuesit pa arsim përkatës • Hapja e shkollës ndaj komunitetit- përfshirja e prindërve dhe e aktorëve të tjerë në procesin e edukimit • Forcimi i disiplinës në procesin Arsimor dhe edukativ (përgatitja ditore e mësuesve, frekuentimi, shfrytëzimi i bazës metodike,etje) • Krijimi i kushteve për nxënësit me nevoja të veçanta • Aplikimi i plotë i metodave të reja të mësimdhënies që vë nxënësin në qendër të vëmendjes. • Përmirësimi estetik dhe i përmbajtjes i mjediseve të shkollave për të rrezatuar kulturë dhe dije. • Zbatimi i standardit të njëjtë për të gjithë nxënësit • Rritje e sigurisë në shkolla për sa i përket armëve, konsumit të drogës, alkoolit dhe duhanit. II. Përmirësimin e cilësisë së arritjeve të shkollave • Eliminim i Kurseve Private që po ju thajnë xhepin familjeve kuksiane dhe kanë de motivuar nxënësit, kanë ulur ndjeshëm cilësinë. • Zbatimi me rigorozitet i rregullores te provimeve të maturës • Motivi i nxënësve më të mirë dhe i talenteve në fusha të ndryshme • Forcimi i kualifikimit brenda shkollës • 6
  7. 7. Janar 2014________________________________________________Jemi edhe ne... Forcimi i përpjekje për të minimizuar braktisjen e fshehtë • Gjallërimi i aktiviteteve për zbulimin dhe zhvillimin e talenteve të fushave të ndryshme • Ulja e analfabetizmit funksional në shkolla • Forcimin e “pushtetit” të prindërve dhe të komunitetit në vendimmarrjet për përmirësimin e cilësisë në shkollë – funksionalizimi i Bordit te shkollës • Monitorimi i vazhdueshëm i kurrikulës • Organizim i orëve të hapura në shkolla III. Rritja e kompetencave profesionale të drejtuesve dhe mësuesit; • Mësues të aftë dhe me status, tekste dinjitoze, mjedise normale për çdo nxënës, pavarësisht origjinës dhe burimeve ekonomike familjare. • Zbatimi rigoroz Ligjit për Arsimin dhe i Akteve Normative të Ministrisë Arsimit dhe Sportit për detyrat dhe te drejtat e drejtuesve dhe mësuesve te shkollave. • Mbështetja dhe bashkëpunimi me organet kolegjiale të zgjedhura të shkollës • Ndjekja dhe inkurajimi i kualifikimit të drejtuesve dhe mësuesve të shkollave • Organizimi i aktiviteteve shkencore, sportive, artistike etje • Funksionalizimi i Bordit të Shkollës dhe i Këshillit të Prindërve, • Sigurimi i kontaktit të vazhdueshëm të ekipeve pedagogjike me informacione të reja bashkë-kohore didaktikopedagogjik dhe shkencor sipas lëndëve • Stimulimi moral e material i ekipeve dhe mësuesve më të dalluar • Zbatimi me rreptësi i Kodit Etik për mësuesit, për të përmirësuar figurën e tyre • Rritja e figurës se mësuesit brenda shkollës dhe në komunitet • Organizimi i ndihmës dhe kontrollit ne shkolla • Vlerësimi i punës së drejtuesve dhe mësuesve në mënyrë periodike me pjesëmarrjen e këshillit prindërve • Përfshirja reale e prindërve në procesin e përzgjedhjes së mësuesve, kurrikulave etje, për shkollat e tyre. • Asnjë mësues nuk do të detyrohet të marrë pjesë në aktivitete politike dhe asnjë mësues nuk do të pengohet të marrë pjesë në aktivitetin politik të opozitës IV. Shkolla si mjedis miqësore për nxënësit, prindërit dhe komunitetin • Përmirësimi estetik dhe i përmbajtjes i mjediseve të shkollave ku nxënësi të gjej ambient më të mirë dhe më interesant se ai i shtëpisë • Shkolla miqësore për të gjithë fëmijët pa dallim, ku nxënësit pavarësisht gjinisë, etnicitetit apo gjendjes ekonomike të gjejnë ambient miqësor. • Krijimi i kushteve për veprimtaria normale të organeve kolegjiale dhe të zgjedhura • Shumëfishimi i aktiviteteve ekstra-kurrikulare në shkolla • Gjallërimi i aktiviteteve ndërshkollore në shkallë Qarku • Kthimi i shkollës ne mjedis Komunitar ku të përfshihet pjesëmarrja reale e komunitetit në zgjidhjen e problemeve të shkollës dhe vendim-marrjet përkatëse • Demokratizimi i mëtejshëm i procesit mësimor dhe edukativ në shkollë • Rritja e pjesëmarrjes së medias në procesin e transparencës dhe llogaridhënies • Shtimi i burimeve të shkollës dhe kontrolli rigoroz i përdorimit të tyre • Orientimi i shkollës nga vullneti, aspiratat e nevojat komunitare. • Qytetarët do të shndërrohen në agjentë të ndryshimit, ndërsa shkollat në qendra komunitare, në mjedise miqësore dhe të hapura për nxënësit, prindërit dhe çdo të interesuar tjetër. • Vendosja e Partneriteti “shkollë-familje-komunitet” – pasi kjo përmirëson programet arsimore dhe klimën në shkollë, ofron shërbime dhe mbështetje për familjet, rrit aftësitë e prindërve dhe rolin ndikues të tyre, krijon dhe forcon lidhje midis prindërve në shkollë dhe në komunitet. • Shtimi i burimeve të shkollës duke bashkëpunuar ngushte me Biznesin dhe Shoqërinë Civile • Krijimi i lehtësirave për donatorë dhe shoqata të ndryshme për të kontribuar për rritjen e cilësisë së arsimit. Prezantim i kandidatit Zeqir Hasa: Këndvështrimi mbi gjendjen aktuale të arsimit para-universitar në qarkun e Kukësit. Anët e forta: — Interesimi dhe dëshira në rritje e komunitetit për arsimimin e brezit të ri, bazuar edhe në traditën arsimdashëse të trashëguar në breza në qarkun tonë. — Përfaqësimin në rang qarku me potenciale intelektuale në rritje, të dëshmuara me figura të shquara te arsimit në vite. — Krijimi i infrastrukturës së duhur intelektuale dhe didaktike për zbatimin e programit mësimor edukativ. — e bashkëpunimit të institucioneve arsimore ndërmjet tyre dhe me shoqata të ndryshme. Rritja Anët e dobëta: — shumë shkolla të qarkut sidomos në zonat rurale, mësimi organizohet në klasa kolektive, duke konstatuar uljen e Në cilësisë në mësimdhënie dhe mësim nxënie. — Kualifikimi jo i duhur i mësuesve të rinj dhe i atyre që japin mësim në klasa kolektive. — Akoma nuk po gjejnë zbatim konkret përpjekjet për të luftuar dukurinë e braktisjes së fshehtë dhe fizike të nxënësve. — i ulët i bashkëpunimit të institucionit arsimor me qeverisjen vendore. Niveli — mënjane e arsimit profesional në qarkun tonë. Lënia — Mungesa e mësuesve me arsim përkatës brenda njësisë vendore sidomos në zonat rurale. — Mungesa e theksuar e veprimtarive kulturore-sportive si pjesë e kompletimit të formimit të përgjithshëm. — vlerësohet sa duhet potenciali intelektual i mësuesit dhe i drejtuesve të njësisë arsimore. Nuk Sfidat themelore: I- Përmirësimi i cilësisë së punës, efektivitetit dhe efiçencës së DAR-se. 7
  8. 8. Janar 2014________________________________________________Jemi edhe ne... — Mënyra e organizimit cilësor të DAR-s me një staf të kualifikuar bazuar në parimet e meritokracisë me konkurrim të hapur sipas dispozitave ligjore. — Hartimi i planeve të detajuara për çështjet zhvillimore dhe problemore dhe gjetja e metodave efikase për zgjedhjen e tyre. Zbatimi i një programi në kuadër të Strategjisë Kombëtare për arsimin para-universitar. — Promovimi dhe përgjegjësimi i përvojave të suksesshme të mësuesve dhe drejtuesve të njësive arsimore. — e bashkëpunimit me organet e qeverisjes vendore. Rritja II- Përmirësimi i cilësisë së shkollave. — Hartimi i një baze të qëndrueshme të dhënash për institucionet shkollore për të patur një vlerësim real të gjendjes. — Funksionimi më i mirë i kualifikimit të brendshëm në shkolla për përmirësimin e punës me personelin mësimdhënës dhe atyre ndihmës aty ku ka. — Krijimi i një mjedisi të sigurt edukativ, çlodhës dhe argëtues për nxënësit. — e bashkëpunimit mes pjesëtarëve të kolektivit duke zbuluar dhe vlerësuar cilësinë dhe arritjet në mësimdhënien e Rritja tyre. III- Rritja e kompetencave profesionale të drejtuesve dhe mësuesit. — Hartimi planeve të veprimit dhe dhënia e udhëzimeve per mësuesit. — Krijimi i kushteve të përshtatshme dhe të sigurta për ushtrimin e profesionit të mësuesit dhe drejtuesit. — Funksionimi i kualifikimit të brendshëm në bazë të udhëzimit të MASH-it dhe DAR-se. — dhe prezantimi i eksperiencave ku bëjnë pjesë metodat e gjithë përfshirjes dhe interaktive. Nxitja — Njohja e vazhdueshme e çdo institucioni arsimor me udhëzime dhe shkresa, si dhe zbatimi i tyre. IV- Shkolla si mjedis miqësor për nxënësit, prindërit dhe komunitetit. Ø kryesore: Synimet — e një bashkëpunimi të qëndrueshëm mësues-nxënës-prind si element të domosdoshëm i mbarëvajtjes së procesit Rritja mësimor-edukativ. — i organeve kolegjiale në shkollë si: Këshillit i Prindërve dhe Bordit të shkollës. Roli — Informimi i vazhdueshëm i prindërve për arritjet e nxënësve si dhe diskutimi problemeve të veçanta për to. — e rolit edukativ për paqen, tolerancën, mirëkuptimin dhe respektimin reciprok. Rritja — Anketimi për të zbuluar se sa shkolla i shërbejnë komunitetit. — që ka shkolla si qendër kulturore sportive për nxënësit e komunitetit. Roli Fëmijëria ime Fëmijëri moj fëmijëri shumë kujtime na ke lën ti sa herë vendin e shikoj fëmijërinë kujtoj Abstrakt është fëmijëria vendi është konkret e kujtoj nga shoqëria kur luanim për net Vend sa afër që je ti sa larg je moj fëmijëri aq ndryshim kam bërë nga ti tani them nuk jam ai Çdo pemë që e shikonim fshehurazi e shijonim Po ta zbulonte ndonjë njeri nuk ishte turp se ishim fëmijë Kjo ishte fëmijëria ime me shumë mbresa dhe kujtime dhe pse vendi nuk ndryshon fëmijëria shpejt kalon Ajman Mazreku, shkolla 9-vjeçare Vranisht 8 Lindita Paca, shkolla 9-vjeçare Vranisht Jonuz Kola drejtor; Gentian Palushi sekretar I redaksisë; Tel/Fax: +355 (0)24 24006; Mobil: +355 (0)682070905; E-mail: albaid@alb-aid.org

×