Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gazeta jemi edhe ne no 46 march 2014

670 views

Published on

Gazeta "JEMI EDHE NE" - Mujore për fëmijë, botim i ALB-AID.

Donator: Norwegian Embassy, Prishtina, Kosove

Aktivizohuni në veprimtaritë e shkollës në se doni që zëri juaj të dëgjohet dhe vota juaj të numrohet.

U prezantua në Tiranë studimi “Viktimat e Municioneve Në Shqipëri -
Vështrim i përgjithshëm i gjendjes dhe nevojave”
Ky studim është botuar në kuadër të projektit “Vlerësimi i Nevojave Social –Ekonomike dhe Mjekësore i kërkesave të viktimave me UXO/ERW në Shqipëri.”, cili është zbatuar nga shoqata ALB-AID në 6 qarqe të Shqipërisë. Hapjen e takimit e bëri Z. Jonuz
Kola, i cili në fjalimin e tij theksoj se qëllimi i këtij workshopi kombëtar është njohja e institucioneve shtetërore me problematikën
dhe nevojat për shërbime e mbështetje të viktimave të municioneve si grupim me aftësi të kufizuar, duke u përqendruar tek sensibilizimi e qeverisë për përfshirjen e viktimave të municioneve në Ligjin Integral për Shërbimet për Personat me Aftësi të
Kufizuar. Gjithashtu ai theksoi se është shumë e rëndësishme nxitja e qeverisë për të kompletuar regjistrimin e viktimave të municioneve në të gjitha qarqet e Shqipërisë.

E pranishme në këtë aktivitet ishte dhe Znj. Bardhulka Kospiri – zv.ministre e MMSRsë, e cila në fjalën e saj shprehu mirënjohjen për studimin e hollësishëm të kryer në 6 qarqet e vendit. Ajo theksoi se regjistrimi i personave të dëmtuar në një bazë të dhënash do t'ju shërbej të gjithë aktorëve të interesuar për planifikime të programeve të ndryshme për këtë shtresë.
Gjithashtu, përmendi punën që ka bërë qeveria ndaj kësaj shtrese dhe objektivat për të ardhmen që kanë të bëjnë me përmirësimin e cilësisë së jetës, dhe integrimin e plotë të tyre në shoqëri.
Workshopi vazhdoi me prezantimin e hollësishëm të gjetjeve të studimit dhe diskutimin e tyre nga të pranishmit..

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gazeta jemi edhe ne no 46 march 2014

  1. 1. Aktivizohuni në veprimtaritë e shkollës në se doni që zëri juaj të dëgjohet dhe vota juaj të numrohet 1 Viti VI i botimit, nr. 46, mars 2014 Jemi edhe ne... Mujore për fëmijë, botim i ALB-AID Kjo gazetë botohet me mbështetjen financiare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë përmes Ambasadës së Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë. Komentet e shprehura këtu, në asnjë rast, nuk pasqyrojnë qëndrimin e Ambasadës së Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë. Përmbajtja e saj është përgjegjësi vetëm e shoqatës “Alb-Aid” U prezantua në Tiranë studimi “Viktimat e Municioneve Në Shqipëri - Vështrim i përgjithshëm i gjendjes dhe nevojave” Ky studim është botuar në kuadër të projektit “Vlerësimi i Nevojave Social –Ekonomike dhe Mjekësore i kërkesave të viktimave me UXO/ERW në Shqipëri.”, cili është zbatuar nga shoqata ALB-AID në 6 qarqe të Shqipërisë. Hapjen e takimit e bëri Z. Jonuz Kola, i cili në fjalimin e tij theksoj se qëllimi i këtij workshopi kombëtar është njohja e institucioneve shtetërore me problematikën dhe nevojat për shërbime e mbështetje të viktimave të municioneve si grupim me aftësi të kufizuar, duke u përqendruar tek sensibilizimi e qeverisë për përfshirjen e viktimave të municioneve në Ligjin Integral për Shërbimet për Personat me Aftësi të Kufizuar. Gjithashtu ai theksoi se është shumë e rëndësishme nxitja e qeverisë për të kompletuar regjistrimin e viktimave të municionevenëtëgjithaqarqeteShqipërisë E pranishme në këtë aktivitet ishte dhe Znj. Bardhulka Kospiri – zv.ministre e MMSR- së, e cila në fjalën e saj shprehu mirënjohjen për studimin e hollësishëm të kryer në 6 qarqet e vendit.Ajo theksoi se regjistrimi i personave të dëmtuar në një bazë të dhënash do t'ju shërbej të gjithë aktorëve të interesuar për planifikime të programeve të ndryshme për këtë shtresë. Gjithashtu, përmendi punën që ka bërë qeveria ndaj kësaj shtrese dhe objektivat për të ardhmen që kanë të bëjnë me përmirësimin e cilësisë së jetës, dhe integrimin e plotë të tyre nëshoqëri. Workshopi vazhdoi me prezantimin e hollësishëm të gjetjeve të studimit dhe diskutiminetyrengatëpranishmit.
  2. 2. 2 Mars 2014________________________________________________Jemi edhe ne... 7-8 marsi në krijimet e fëmijëve Nënë Një herë isha sëmurë u treta, me ethe u drobita nga shtrati dot s'u ngrita për net të tëra, nëna pa gjumë, pa ngrënë, u pikëllua sy këputur ajo rrinte mbi mua Mbi kokë më erdhën motrat, vëllai e plot të tjerë por si kujdesi i nënës s'u gjenka asnjëherë se motrat i zuri gjumi vëllai s'mund të duronte kur hapa sytë, mbi mua prapë nëna qëndronte kur pashë atë mbi kokë dy pika lot lëshova më ngrohu buzëqeshja Atëherë u shërova Prandaj në zemrën time një emër është skalitur një fjalë e shenjtë në jetë O nënë o emër i ndritur Elsa Cengu, kl VIII, shkolla 9-vjeçare “Bajram Curri” Kukes Mësueses Sa perëndoi dielli u ula ne divan mora lapsin të shkruaj dy fjalë mësuese e dashur unë s'të harroj prandaj dua 7-marsin sot të ta uroj pranvera po afron lulet kanë çelur lule shumëngjyrëshe për ty i kam zgjedhur që të tregoj dashuri mirëkuptim, mirësjellje, ëmbëlsi Këto qoi thashë janë vetëm për ty Gëzuar mësuese 7-marsin ën pafundësi Një urim Zgjohem në magjes seç kam një gëzim brenda në zemër me fshihet një urim Ky urimi im i kushtohet dikujt mësueses që më edukoi e më dha kulturë Gëzuar-gëzuar suksese në punë lumturi në jetë mbarësi çdo-kund Me një fjalë të fundit e mbyll këtë urim Gëzuar-gëzuar paçi vetëm gëzim Edona Kastrati, kl VII, shkolla e mesme e bashkuar Golaj, Has Për nënën Në qiellin atje lart hëna plot ndriçim zënë e flasin yjet mblidhen në kuvendim A thua vallë çfarë flasin shoh kalendarin, e kam shënuar datën kjo datë zemrën më gëzon është 8-marsi, të shenjtën nënë ma kujton Pranë zemrës ai lashë që aromën t'ia ndjente një puthje plot dashuri që shpirtin t'ia lehtësonte Sa herë që vetëm ndihem s'ka kush të më ngushëllojë asnjëherë se harroj një emër kam një nënë që e adhuroj Argjenda Kastrati, shkolla e mesme e bashkuar Golaj, Has
  3. 3. Ëndrra fëmijërore Sa shumëëndrraqëkamthurur nënjëcopë prejylberi përsadëshiraqëjamlutur shumëpërvetemagjiamëbëri sa herëzanapikturoja tëfluturojaëndërroja tëbëhemnjëbalerinë tësundoj nëmbretërinë sa shumëherëndërrojaprofesionin herëmësueseneherëdoktorin Anuk janëkaqshumëdëshira memilionaememijëra tëgjithakëtoikafëmijëria kaqshumëëndrraebefasia mekaqshumëçudiraepyetje lloj-llojmënyrash,idedhezgjuarsi imagjinatëpafund,dëshiratëpashtershme magjiçdokund nëmendjettone Ngjarjeqëpushtuanmbretërinë qëshënuanfëmijërinë kjobotëqëgjendetrrallë dhejetëntabënpërrallë Pafajësia Tradhtia,fshehtësia,mashtrimi gënjeshtra,loja,dredhimi pafajësinëmenjëherëezhdukin mirësinëpërnjëmendemundin pengesëbëhetshumënëjetë kur vetëmtiketëdrejtë kur vetëmtidëshmontëvërtetën por askush nuktëjeptëdrejtën askush nuktëjepmundësi tëvërtetëntashprehësh medëshmi askush nuktëbeson kur vetëmtiedëshmon askush nuktabeson fjalën askush nuktapranonfaljen Kjo ështëpafajësia qëvërtetohetngashumëdëshmi askush nuktëbeson nësenuk edëshmon Duhettadinëedhetëtjerët qëtinuk kefajësi por tërrokullisinnënjëgreminë dhenukbesojnëtekti bëjgjënëepamundur qëaventuraejetësebukur bëjçfarënuk kamundësi qëtadëshmosh këtëpafajësi ngaçdoanëkërkotëvërtetën përtëmos shkatërruarjetën qëtëdëshmosh pafajësinëevetes sado tëdukenshumëdëshmiefakte mos ehumbmundësinë dhevërtetojepafajësinë gjejgënjeshtrënqëtëkapenguar kërkoatëqëtëkaverbuar kërkongadotëvërtetën mos lejotëshkatërroshjetën Saramantelaferizolli, klVII,shkolla9-vjeçareVranisht,Has 3 KRIJIME LETRARE Mars 2014________________________________________________Jemi edhe ne... Lumturia Njëgjëqëështëelehtëtaimagjinosh njëgjëqënukështëelehtëtafitosh njëgjëqëkërkonpunëpërtuzgjidhur njëgjëqëështëkundërjetëssë hidhur ështëfjalalumturi qësefitonçdonjeri medurimdhemepërpjekje qëefitonpakngapakçdoditë Errësirabëhetdritë qetësinëegjennëshpirt plagagjenshërim kështufillonnjëlumturim EnisaXhaferi,klVII, shkolla9-vjeçareVranisht, Has Dërguarvetes Mëfutenëkëtërrugë edise si do dalësh mos thuajgënjeshtra se tido t'iadalësh pse dorëzohesh pse nuk lufton përatëqëdon pse s'mëthuacilaje nësemenjeh editëndoqa përnjërrugëtëgjatë jamlidhurkamuri sepse ngatigjejveçtrishtim se kuptonqës'jeevetmjanëtokë kanjerëzqëtëduan por tipërtas'mendon jekonfuzeedi por ky s'është shpjegim luftofortdhemos u dorëzo luftopërnjerëzitqëdo luftopërvetën atëherëdotëgjeshpërgjigjen jetiajoqëdotëgjeshrrugën drejtsë ardhmes kërkothellëbrendavetes lëreerrësirënjashtë edritatëtëudhëheqë drejtsë ardhmes Imeldapeka,klVII, shkolla9-vjeçare“SejdiDida',Krumë
  4. 4. Natyra eshpirtit Dëborëebardheekristaltë çdogjëmbështjellpërtambajtur poshtëvelloskaveçacar shpirtra që pa mëshirë qëndrojnë të ftohur Shi...raivrullshëm,raiheshtur herëngadalë...herëfurishëm... etokambetetemekur eqiellis'lëshon mërreze Mjegullqërrezettokësiamohon diellingllabëron...efsheh etokaqëpakngrohtësikërkon qiellin“mik”nukenjeh Diell,mënëfundkadiell qëshi,dëborëemjegullshkatërron tëtëradikunëerrësirëtreten dhenjëditëeretashmëagon... Leonora Brati,klVII, shkolla9-vjeçare“SejdiDida',Krumë Pranvera Luletebukuralulëzojnë fluturatengjëllorefluturojnë ajriifreskëttrupinmëpërshkon pranveraelumtursot poafron Zogjtëtëlumturcicërojnë tëëmblinvendnaezbukurojnë gonxhethedhinvallepapushim mbushinplotgëzimshpirtintim Diellinapërkëdhelshpirtrattanë meqerpikëtetijtëartë Nënjënatëtëerrët,hënambizotëron dhepastërtishpirtittimishton Drejtësia Nëkatëranëterrugës trishtimshikoj lumturi e shpresë vetëm në mendje kujtoj por,nërealitetnuk mundtirealizoj eçdogjënëzemërharroj Lotiedhimbjakudo kapushtuar ëndrrapërjetënështëharruar vetëmvarfërinëzemërkam aspakelumturnukjam Kaaqshumëpërtëmësuar nëkëtëbotëtëvogël përmuaçdogjëepadëgjuar qënëjetëekamprovuar Yjetndriçojnënëëmbëlsi por zemrat e shqiptarëve janë mbushur meligësi nëçdohapvetëmvrasjedëgjon ku ështëdrejtësiaqësotnamungon FjordaKastrati,klVII, shkolla 9-vjeçare “Sejdi Dida', Krumë 4 KRIJIME LETRARE Mars 2014________________________________________________Jemi edhe ne... Hesht Hesht, se para gjithë botës je e pafuqishme Hesht, askush nuk të dëgjon edhe nëse thua diçka të rëndësishme Hesht, dhe lere dhimbjen brenda të të pushtojë Hesht, sepse sot forca fizike do të të rrëzojë Hesht dhe mos thuaj asnjë fjalë Hesht edhe nëse kë ndonjë mendim gjenial Hesht dhe lere heshtjen të flasë Dhe nëse ke dikë që të dëgjon Hesht, sepse dhimbjen askush nuk ta kupton E nëse rrëzohesh nga jeta mos thuaj fjalën më ndihmo Ngrihu dhe në heshtje gjithçka përballo E nëse me fjalë dikush të mashtroi Mëso të mos thias kurrë fjalë të kota lëri sytë të flasin ën çdo moment Mos nxirr asnjë tingull sespe e tillë ëhtë bota Fjalën e keqe nuk ta harrojnë Fjalën e keqe ta marrin për dobësi Prandaj më mirë hesht, lere gjithçka në qetësi... Elona Uka, kl XI, shkolla e mesme e bashkuar “Elmaz Ademi”, Bardhoc
  5. 5. Deti... Deti, një horizont i pafund që syri njerëzor e shijon dhe nënë pasqyrimin e të kaltrës qiellore, u jep atyre qetësinë dhe ëmbëlsinë në të njëjtën kohë. I ndodhur përballë tij, deti duket një hapësirë që sikur nga çasti në çast do të të gllabërojë, por duket edhe si një mantel i kaltër që nën vetminë tënde është një vend I përshtatshëm për të shfryrë mllefin ose kënaqësinë e një jete të mbushur me një det kujtimesh. Deti...një pamje e brishtë e mbresëlënëse, një qetësi e furishme e fshikulluese, nën efektin e së bukurës që e rrethon ngjan me një ëndërr e veshur më të kaltër e mbushur me guaska e një mbretëri përrallore. Zhurma e valëve trazon shpirtrat e çdo njeriu, çdonjëri duke i kthyer në dëshirën e ëndrrës dhe tani kudo që jam më ndjek nga pas deti....Dallgët e furishme që përplasen në breg, sikur donin të shprehnin diçka, e mua më kujtoheshin momentet e shpërthimit emocional. I krahasoja dy dallgët dhe dukej sikur ishin të ngjashme, por edhe të ndryshme. Një pafundësi e tërë që të falte qetësi edhe në ato ditë kur shpresa për të jetuar venitej mes dy ekstremeve...,por aty kuptoje se jeta është si deti...thjesht e pafund, me emocione, ndjenja, frikë dhe shpesh të nevojitet një jelek shpëtimi për të dalë në anën tjetër të “bregut”. Ishte aq madhështor saqë lindte në imagjinatë, kthehej në ëndërr dhe përpara tij gjithçka ishte realitet. Kur ktheja kokën ta shikoja, zëri i tij dukej sikur më thërriste të kthehesha, qetësia më brente të strukesha tek ai dhe madhështia e tij më ndiqte në çdo hap të jetës. Ishte si një fiksim që kudo që shkoja e mbaja me vete, në vendin e tij të përhershëm duke e krahasuar me çdo gjë që më bënte të lumtur. Deti...kujtimi më i bukur, i mbyllur nëkafazinemendjeskuveçzemraështëajoqëmbançelësin. Libri dheinterneti... Në ditët e sotme, zhvillimi i internetit ka “shkelur” më këmbë librin duke e lënë atë në hije për shumë njerëz. Libri është prekja me dorë e shumë ndjesive dhe fjalëve të arta, të hedhura nga pena të mëdha e të rëndësishme që kanë lënë gjurmë në letërsinë botërore duke u lënë brezave thesarin e fjalëve. Pa hequr mënjanë meritat e internetit si një mjet i fuqishëm dhe efikas i informimit dhe komunikimit. Në internet gjithçka ofrohet në një pjatë të argjendtë pa pasur mundësinë të vendosësh trurin dhe imagjinatën në punë, ndryshe nga libri që përveçse shkathtëson mënyrën tonë të komunikimit pasuron fjalorin dhe shprehitë tona, na bën pjesë edhe të një botë fantastike. Teknologjia, në fakt ka hapur shumë dyer, por shumë njerëz hynë e dalin më të varfër, ndërsa libri gjithmonë të mëson diçka dhe është çelësi i sukseseve në jetë. Leonora Brati, kl VII, shkolla 9-vjeçare “Sejdi Dida', Krumë 5 KRIJIME LETRARE (ese) Mars 2014________________________________________________Jemi edhe ne... Nësedo tëmundja... Vazhdoj të eci në zbrazëtinë e kësaj bote, të tërheq zvarrë këmbët e lodhura nga pengesat që sjell jeta, e megjithatë vazhdoj të ec. Shpesh me kokën ulur, me shpatulla të mbledhura dhe sy të përlotur dhe më rrallë me kokën lart e duke thënë e përsëritur me vete ah nesh do të mundja. Nëse do të mundja do të ndryshoja gjithçka, me fuqinë time të mbyllja plagë të hapura, plagë që rëndojnë zemra nëne, zemra fëmije, zemra që vetëm sa duket se rrahin, por në fakt rrahjet e saj janë sa për të mbajtur gjallë nj frymë, rrahje që shumë kush nuk do ti dëshironte fare. Nëse do të mundja shumë gjëra do të bëja. Nuk do të kishte më sy të përlotur dhe fytyra të vrara. Nëse vërtet një ditë ama një ditë të mundja...Nëse do mundja një ledhatim të munguar prej vitesh do të risillja, ato dashuritë dhe urrejtjet e fëmijërisë në cepat e kujtimeve të ngelura dhe i përjetoja me fanatizëm. nëse do të mundja ah sa shumë gjëra do të doja, ndaj në pamundësinë e mundësisë mundohem që në ëndrrat e mia të realizoj të pamundurën, prandajjanëëndrratpërtëbërëqëunëtëjetojdhetëndihmevërtetgjallë. Oliana Çollaku, shkolla 9-vjeçare “Bajram Curri”
  6. 6. 6 KRIJIME FIGURATIVE Mars 2014________________________________________________Jemi edhe ne... Klejsi Dogjani, kl VIII, shkolla 9-vjeçare “Vehbi Shehu”, Bicaj Elsa Cengu, kl VIII, shkolla 9-vjeçare “Bajram Curri”, Kukes Leonora Brati, kl VII, shkolla 9-vjeçare “Sejdi Dida”, Krume Albulena Lala, kl VIII, shkolla 9-vjeçare “Bajram Curri”, Kukes
  7. 7. 7 KRIJIME FIGURATIVE Mars 2014________________________________________________Jemi edhe ne... Enisa Xhaferi shkolla 9-vjeçare Vranisht, Has Leandra Kerxhaliu, shkolla 9-vjeçare “Vehbi Shehu”, Bicaj Klejsi Dogjani, kl VIII, shkolla 9-vjeçare “Vehbi Shehu”, Bicaj
  8. 8. KRIJIME FIGURATIVE 8 Jonuz Kola drejtor; Gentian Palushi sekretar i redaksisë; Tel/Fax: +355 (0)24 24006; Mobil: +355 (0)682070905; E-mail: albaid@alb-aid.org Mars 2014________________________________________________Jemi edhe ne... Hygert Geca, shkolla 9-vjeçare “Sejdi Dida”, Krume Sokol Kastrati, shkolla e mesem e bashkuar Golaj, Has Jetnor Xhaferi, shkolla 9-vjeçare Vranisht, Has

×