SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
1.6.2017 Mikko Huovila1
SOTE-tiedon toissijaisen
käytön kokonaisarkkitehtuuri
Maakuntadigiverkoston tapaaminen 31.5.
Kuntatalo
1.6.20172 Mikko Huovila
Toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
THL SITRA
Maa-
kunnat
KELA /
Kanta
Tilasto-
keskus
SOTE-
viranomaiset
Hallitusohjelma SOTE-uudistus
SOTE-tietohyöty-
käyttöön strategia
SOTE-tietojen
tietoturvallisen
hyödyntämisen laki
Toissijainen käyttö / tietoturvallinen hyödyntäminen
Tilastointi
Tieteellinen
tutkimus
Kehittämis- ja
innovaatiotoiminta
Opetus
Tietojohtaminen
SOTE
viranomaisohjaus
ja -valvonta
Viranomaisen
suunnittelu- ja
selvitystehtävä
1.6.20173 Mikko Huovila
Periaatteita ja kehitysvaatimuksia (esimerkkejä)
Yksi tieto kerätään vain kerran
Päällekkäiset tiedonkeruut minimoidaan
Valtakunnallisia tietorakenteita hyödynnetään aina kuin mahdollista
Tieto avoimesti saataville
Kerran kerätyn tiedon hyödyntäminen toisiin käyttötarkoituksiin
Ajantasaiset ja helppokäyttöiset tietojärjestelmät
Ajantasaiset raportit
Laadukas kirjaaminen
1.6.20174 Mikko Huovila
Keskeisimpiä tuotettavia arkkitehtuurikuvauksia
Toiminta-arkkitehtuuri
• Toimijat
• Toimijoiden välinen
vuorovaikutus
• Keskeiset prosessit
Tietoarkkitehtuuri
• Päätietoryhmät
• Loogiset tietovarannot
• Tietovarantojen väliset
tietovirrat
Tietojärjestelmä-
arkkitehtuuri
• Tietojärjestelmäpalvelut
• Tietojärjestelmäkartta
• Tietojärjestelmien
välinen vuorovaikutus
1.6.20175 Mikko Huovila
Arkkitehtuuriperiaatteet, kehittämisvaatimukset
Kehittämispolku 2019 & 202x
Yhteisten prosessien hahmottaminen (esimerkki)
1.6.2017 Mikko Huovila6
Tietovarantojen välinen työnjako
1.6.2017 Mikko Huovila7
Mittaristot ja indikaattorit
(esim. palvelupaketit, KUVA)
Operatiiviset
järjestelmät
•Lähde
tiedonkeruulle
•Rakenteinen ja ei-
rakenteinen tieto
•Yhteisesti
määritelty tieto
•Kirjaussäännöt
•mm. asiakas- ja
potilastiedot,
taloustiedot,
henkilöstöhallinnon
tiedot
Tietovarastot
•Tarkkaan
määritelty
rakenteinen tieto
•Yhdistää
operatiivisten
järjestelmien tietoa
•Tehokas,
ajantasainen
tiedon käyttö
•Toiminnan
seuranta ja
johtaminen
Raakatieto-
varannot
(tietoaltaat)
•Koostaa eri
järjestelmistä
kerättävän tiedon
säilytettäväksi
•Rakenteinen ja ei-
rakenteinen tieto
•Mahdollistaa tiedon
hyödyntämisen eri
käyttötarkoituksiin
joustavasti
Kanta
•Valtakunnallinen
asiakas- ja
potilastietojen
jakelu ja säilytys
•Rakenteinen ja ei-
rakenteinen tieto
•Luo pohjaa
yhteisille
tietorakenteille
Valtakunnalliset
tilastot ja rekisterit
•Lakiin perustuvat
valtakunnalliset
tiedonkeruut
•Luo pohjaa
yhteisille
tietorakenteille
Muita keskeisiä
•Genomidata
•Biopankit
•Valvontarekisterit
•Tutkimusaineistot
Uudistetut toimintamallit, tiedonkeruut ja
järjestelmät
Nykyiset toimintamallit, tiedonkeruut ja
järjestelmät
Kehityspolku - askeleet kohti tulevaa
1.6.2017 Mikko Huovila8
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Kehityspolkuun tunnistettuja reunaehtoja ja keskeisiä
kehityskohteita
• Valtakunnallisessa seurannassa ja
ohjauksessa joudutaan väistämättä
tukeutumaan ensimmäisten vuosien
aikana pitkälti jo nykyisin kerättävään
tietoon
• Yksityisten toimijoiden vahvempi
tuleminen mukaan tuottajiksi tuo myös
heidät osaksi valtakunnallisia keruita
• Kanta-palveluiden täysimääräinen
hyödyntäminen toissijaisessa käytössä
mahdollistuu vasta 2020-luvulla
• Tietoarkkitehtuurin harmonisointi
merkittävä työ, joka hidasta, mutta
välttämätöntä
• Tietoaltaat eivät ole pikaratkaisu.
Suuremmat hyödyt alussa tutkimukselle,
ehkä myöhemmin myös johtamiselle ja
seurannalle.
• Tietovarastotyyppisten ratkaisujen
toteutus maakunnille ja tuottajille
ensisijaisen tärkeää
• Ns. järjestäjän työkalut?
• Ammattilaisten kirjaamiskäytäntöjen
kehittäminen välttämätöntä
• Työnjaot tulevien ICT-toimijoiden kesken
vielä epäselviä. Arkkitehtuuria ei pystytä
vielä kiinnittämään kaikkiin toimijoihin.
Mikko Huovila1.6.20179
Tehtävät ja aikataulu
3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2017
Tavoitetilan kuvaaminen
(työpajat ja haastattelut)
Alustavan kehittämispolun
laadinta (työpajat ja
haastattelut)
Kommenttikierros
Viimeistely
1.6.2017 Mikko Huovila10
Työpajat:
12.4.2016 Mikko Huovila11
Miten suunnitelmista eteenpäin?
• Valtakunnallisesti yhteinen näkemys
kokonaisuudesta välttämätön
• Päällekkäisyyksien välttäminen
• Yhteentoimivuus
• Kustannustehokkuus
• Hallittu muutos
• Kytkeminen pysyvään kokonaisarkkitehtuurin
kehitys- ja ohjausrakenteeseen
• Uudistettu SOTE KA hallintamalli
• Laajapohjainen yhteistyö
• Onnistuminen edellyttää:
• Yhteistyö ja sitoutuminen kaikilla tasoilla ja tasojen
välillä
• Muutosten johtamista ja uusia toimintatapoja
• Hankkeiden menestyksekästä läpivientiä
• Hankintaprosesseissa onnistumista
1.6.2017 Mikko Huovila12
Kiitos!stm.fi @STM_Uutiset
@mikkohuo

More Related Content

What's hot

Katsaus hyvinvointialueisiin ja niiden muodostumiseen
Katsaus hyvinvointialueisiin ja niiden muodostumiseenKatsaus hyvinvointialueisiin ja niiden muodostumiseen
Katsaus hyvinvointialueisiin ja niiden muodostumiseenKarri Vainio
 
Sote uudistuksen näkymät ja vaikutukset Digi/ICT kehitykseen
Sote uudistuksen näkymät ja vaikutukset Digi/ICT kehitykseenSote uudistuksen näkymät ja vaikutukset Digi/ICT kehitykseen
Sote uudistuksen näkymät ja vaikutukset Digi/ICT kehitykseenKarri Vainio
 
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Digitalisaation merkitys uudella hallituskaudella. Sosiaali- ja terveysalan d...
Digitalisaation merkitys uudella hallituskaudella. Sosiaali- ja terveysalan d...Digitalisaation merkitys uudella hallituskaudella. Sosiaali- ja terveysalan d...
Digitalisaation merkitys uudella hallituskaudella. Sosiaali- ja terveysalan d...THL
 
Sosiaalihuollon tilastot ja raportit Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta
Sosiaalihuollon tilastot ja raportit Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistostaSosiaalihuollon tilastot ja raportit Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta
Sosiaalihuollon tilastot ja raportit Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistostaTHL
 
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetMaakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetKarri Vainio
 
Palveluväylä kestävän hyvinvoinnin mahdollistajana
Palveluväylä kestävän hyvinvoinnin mahdollistajanaPalveluväylä kestävän hyvinvoinnin mahdollistajana
Palveluväylä kestävän hyvinvoinnin mahdollistajanaSitra
 

What's hot (20)

Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalutMaakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
 
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAjankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
 
Katsaus hyvinvointialueisiin ja niiden muodostumiseen
Katsaus hyvinvointialueisiin ja niiden muodostumiseenKatsaus hyvinvointialueisiin ja niiden muodostumiseen
Katsaus hyvinvointialueisiin ja niiden muodostumiseen
 
Sote uudistuksen näkymät ja vaikutukset Digi/ICT kehitykseen
Sote uudistuksen näkymät ja vaikutukset Digi/ICT kehitykseenSote uudistuksen näkymät ja vaikutukset Digi/ICT kehitykseen
Sote uudistuksen näkymät ja vaikutukset Digi/ICT kehitykseen
 
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanneMaakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
 
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmisteluKansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
 
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
 
SoteDigi Oyn ajankohtaiskatsaus
SoteDigi Oyn ajankohtaiskatsausSoteDigi Oyn ajankohtaiskatsaus
SoteDigi Oyn ajankohtaiskatsaus
 
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne KymeenlaaksossaSote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa
 
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...
 
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
 
Kasvupalvelu-uudistus
Kasvupalvelu-uudistusKasvupalvelu-uudistus
Kasvupalvelu-uudistus
 
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekarttaKansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
 
Digitalisaation merkitys uudella hallituskaudella. Sosiaali- ja terveysalan d...
Digitalisaation merkitys uudella hallituskaudella. Sosiaali- ja terveysalan d...Digitalisaation merkitys uudella hallituskaudella. Sosiaali- ja terveysalan d...
Digitalisaation merkitys uudella hallituskaudella. Sosiaali- ja terveysalan d...
 
Sosiaalihuollon tilastot ja raportit Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta
Sosiaalihuollon tilastot ja raportit Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistostaSosiaalihuollon tilastot ja raportit Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta
Sosiaalihuollon tilastot ja raportit Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta
 
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetMaakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
 
Palveluväylä kestävän hyvinvoinnin mahdollistajana
Palveluväylä kestävän hyvinvoinnin mahdollistajanaPalveluväylä kestävän hyvinvoinnin mahdollistajana
Palveluväylä kestävän hyvinvoinnin mahdollistajana
 
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsausSote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
 
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne PirkanmaallaMaakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla
 
Pekka Ruuhonen: Palveluväylän hyötyjä Verohallinnon näkökulmasta
Pekka Ruuhonen: Palveluväylän hyötyjä Verohallinnon näkökulmastaPekka Ruuhonen: Palveluväylän hyötyjä Verohallinnon näkökulmasta
Pekka Ruuhonen: Palveluväylän hyötyjä Verohallinnon näkökulmasta
 

Similar to Sote-tiedon toisisijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri

Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuriSote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuriSitra / Hyvinvointi
 
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Maa- ja metsätalousministeriö
 
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Maa- ja metsätalousministeriö
 
Jari porrasmaa-Sote-tietopaketit & IT-arkkitehtuuri
Jari porrasmaa-Sote-tietopaketit & IT-arkkitehtuuri Jari porrasmaa-Sote-tietopaketit & IT-arkkitehtuuri
Jari porrasmaa-Sote-tietopaketit & IT-arkkitehtuuri Sitra / Hyvinvointi
 
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme Mindtrek
 
STM digi open 6.11. sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön arkkiteh...
STM digi open 6.11. sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön arkkiteh...STM digi open 6.11. sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön arkkiteh...
STM digi open 6.11. sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön arkkiteh...STM DigiOpen
 
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriinKokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriinPaivi Sutinen
 
Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut paikkatietotoiminnoiss...
Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut paikkatietotoiminnoiss...Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut paikkatietotoiminnoiss...
Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut paikkatietotoiminnoiss...Maa- ja metsätalousministeriö
 
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenKUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenTHL
 
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011sariheinonen
 
Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan
Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaanTutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan
Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaanJari Jussila
 
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM THL
 

Similar to Sote-tiedon toisisijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri (20)

Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuriSote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
 
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeetSOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet
 
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
 
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
 
Jari porrasmaa-Sote-tietopaketit & IT-arkkitehtuuri
Jari porrasmaa-Sote-tietopaketit & IT-arkkitehtuuri Jari porrasmaa-Sote-tietopaketit & IT-arkkitehtuuri
Jari porrasmaa-Sote-tietopaketit & IT-arkkitehtuuri
 
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelmaSote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
 
Maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus MATI-hanke
Maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus MATI-hankeMaakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus MATI-hanke
Maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus MATI-hanke
 
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme
 
Hallituksen selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja raho...
Hallituksen selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja raho...Hallituksen selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja raho...
Hallituksen selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja raho...
 
STM digi open 6.11. sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön arkkiteh...
STM digi open 6.11. sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön arkkiteh...STM digi open 6.11. sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön arkkiteh...
STM digi open 6.11. sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön arkkiteh...
 
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriinKokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnalla kaupunkihaasteet kuriin
 
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossaTimo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
 
Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut paikkatietotoiminnoiss...
Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut paikkatietotoiminnoiss...Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut paikkatietotoiminnoiss...
Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut paikkatietotoiminnoiss...
 
AKUSTIn ja STM:n ajankohtaiset aiheet
AKUSTIn ja STM:n ajankohtaiset aiheetAKUSTIn ja STM:n ajankohtaiset aiheet
AKUSTIn ja STM:n ajankohtaiset aiheet
 
Big data -strategia
Big data -strategiaBig data -strategia
Big data -strategia
 
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenKUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
 
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
 
Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan
Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaanTutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan
Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan
 
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
 
Digivalmistelijoiden ryhmätyöt 11.9.2018
Digivalmistelijoiden ryhmätyöt 11.9.2018Digivalmistelijoiden ryhmätyöt 11.9.2018
Digivalmistelijoiden ryhmätyöt 11.9.2018
 

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi (20)

Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenValtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
 
TOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanneTOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanne
 
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
 
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaValtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysMaakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
 
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvatMaakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
 
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkanaKanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
 
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
 
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
 
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
 
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
 
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelutValinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalliAsiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaanAsiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
 
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariotSOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 

Sote-tiedon toisisijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri

 • 1. 1.6.2017 Mikko Huovila1 SOTE-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri Maakuntadigiverkoston tapaaminen 31.5. Kuntatalo
 • 2. 1.6.20172 Mikko Huovila Toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri THL SITRA Maa- kunnat KELA / Kanta Tilasto- keskus SOTE- viranomaiset Hallitusohjelma SOTE-uudistus SOTE-tietohyöty- käyttöön strategia SOTE-tietojen tietoturvallisen hyödyntämisen laki
 • 3. Toissijainen käyttö / tietoturvallinen hyödyntäminen Tilastointi Tieteellinen tutkimus Kehittämis- ja innovaatiotoiminta Opetus Tietojohtaminen SOTE viranomaisohjaus ja -valvonta Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä 1.6.20173 Mikko Huovila
 • 4. Periaatteita ja kehitysvaatimuksia (esimerkkejä) Yksi tieto kerätään vain kerran Päällekkäiset tiedonkeruut minimoidaan Valtakunnallisia tietorakenteita hyödynnetään aina kuin mahdollista Tieto avoimesti saataville Kerran kerätyn tiedon hyödyntäminen toisiin käyttötarkoituksiin Ajantasaiset ja helppokäyttöiset tietojärjestelmät Ajantasaiset raportit Laadukas kirjaaminen 1.6.20174 Mikko Huovila
 • 5. Keskeisimpiä tuotettavia arkkitehtuurikuvauksia Toiminta-arkkitehtuuri • Toimijat • Toimijoiden välinen vuorovaikutus • Keskeiset prosessit Tietoarkkitehtuuri • Päätietoryhmät • Loogiset tietovarannot • Tietovarantojen väliset tietovirrat Tietojärjestelmä- arkkitehtuuri • Tietojärjestelmäpalvelut • Tietojärjestelmäkartta • Tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus 1.6.20175 Mikko Huovila Arkkitehtuuriperiaatteet, kehittämisvaatimukset Kehittämispolku 2019 & 202x
 • 6. Yhteisten prosessien hahmottaminen (esimerkki) 1.6.2017 Mikko Huovila6
 • 7. Tietovarantojen välinen työnjako 1.6.2017 Mikko Huovila7 Mittaristot ja indikaattorit (esim. palvelupaketit, KUVA) Operatiiviset järjestelmät •Lähde tiedonkeruulle •Rakenteinen ja ei- rakenteinen tieto •Yhteisesti määritelty tieto •Kirjaussäännöt •mm. asiakas- ja potilastiedot, taloustiedot, henkilöstöhallinnon tiedot Tietovarastot •Tarkkaan määritelty rakenteinen tieto •Yhdistää operatiivisten järjestelmien tietoa •Tehokas, ajantasainen tiedon käyttö •Toiminnan seuranta ja johtaminen Raakatieto- varannot (tietoaltaat) •Koostaa eri järjestelmistä kerättävän tiedon säilytettäväksi •Rakenteinen ja ei- rakenteinen tieto •Mahdollistaa tiedon hyödyntämisen eri käyttötarkoituksiin joustavasti Kanta •Valtakunnallinen asiakas- ja potilastietojen jakelu ja säilytys •Rakenteinen ja ei- rakenteinen tieto •Luo pohjaa yhteisille tietorakenteille Valtakunnalliset tilastot ja rekisterit •Lakiin perustuvat valtakunnalliset tiedonkeruut •Luo pohjaa yhteisille tietorakenteille Muita keskeisiä •Genomidata •Biopankit •Valvontarekisterit •Tutkimusaineistot
 • 8. Uudistetut toimintamallit, tiedonkeruut ja järjestelmät Nykyiset toimintamallit, tiedonkeruut ja järjestelmät Kehityspolku - askeleet kohti tulevaa 1.6.2017 Mikko Huovila8 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
 • 9. Kehityspolkuun tunnistettuja reunaehtoja ja keskeisiä kehityskohteita • Valtakunnallisessa seurannassa ja ohjauksessa joudutaan väistämättä tukeutumaan ensimmäisten vuosien aikana pitkälti jo nykyisin kerättävään tietoon • Yksityisten toimijoiden vahvempi tuleminen mukaan tuottajiksi tuo myös heidät osaksi valtakunnallisia keruita • Kanta-palveluiden täysimääräinen hyödyntäminen toissijaisessa käytössä mahdollistuu vasta 2020-luvulla • Tietoarkkitehtuurin harmonisointi merkittävä työ, joka hidasta, mutta välttämätöntä • Tietoaltaat eivät ole pikaratkaisu. Suuremmat hyödyt alussa tutkimukselle, ehkä myöhemmin myös johtamiselle ja seurannalle. • Tietovarastotyyppisten ratkaisujen toteutus maakunnille ja tuottajille ensisijaisen tärkeää • Ns. järjestäjän työkalut? • Ammattilaisten kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen välttämätöntä • Työnjaot tulevien ICT-toimijoiden kesken vielä epäselviä. Arkkitehtuuria ei pystytä vielä kiinnittämään kaikkiin toimijoihin. Mikko Huovila1.6.20179
 • 10. Tehtävät ja aikataulu 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2017 Tavoitetilan kuvaaminen (työpajat ja haastattelut) Alustavan kehittämispolun laadinta (työpajat ja haastattelut) Kommenttikierros Viimeistely 1.6.2017 Mikko Huovila10 Työpajat:
 • 11. 12.4.2016 Mikko Huovila11 Miten suunnitelmista eteenpäin? • Valtakunnallisesti yhteinen näkemys kokonaisuudesta välttämätön • Päällekkäisyyksien välttäminen • Yhteentoimivuus • Kustannustehokkuus • Hallittu muutos • Kytkeminen pysyvään kokonaisarkkitehtuurin kehitys- ja ohjausrakenteeseen • Uudistettu SOTE KA hallintamalli • Laajapohjainen yhteistyö • Onnistuminen edellyttää: • Yhteistyö ja sitoutuminen kaikilla tasoilla ja tasojen välillä • Muutosten johtamista ja uusia toimintatapoja • Hankkeiden menestyksekästä läpivientiä • Hankintaprosesseissa onnistumista
 • 12. 1.6.2017 Mikko Huovila12 Kiitos!stm.fi @STM_Uutiset @mikkohuo