SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
Kokemuksia maakunnallisesta tietohallinto jaICT-
yhteistyöstä
Kainuun sote
4.10.2016 / Veijo Romppainen / Tietohallintojohtaja
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen29.9.2016
Kainuun sote pähkinänkuoressa
• Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tuottaa seitsemälle
kunnalle kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun
ottamatta – kahdeksas kunta on osajäsen
• Kainuun sote on maakunnan suurin työnantaja – yhteensä n. 3 500
työntekijää
• Kainuu on edelläkävijä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja
sosiaalipalvelujen integraatiossa – palvelut yhdistettiin jo vuonna 2005
• yhteisvastuullinen, tulojen jakamiseen perustuva rahoitusmalli on hidastanut
sote-menojen kasvua – jäsenkunnille ei kuntalaskutusta
• kuntayhtymä tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon
palveluja – Kainuun sote hoitaa kaikkien Kainuun kuntien tietohallinnon
29.9.2016
Kainuun sote -kuntayhtymä
• jäsenkuntien välinen perussopimus on allekirjoitettu syksyllä 2012
• taustalla erillislain valtuutuksella toiminut Kainuun ns. hallintokokeilu eli
Kainuun maakunta -kuntayhtymä (2005-2012), joka sisälsi sote-toimintojen
lisäksi maakuntaliiton ja toisen asteen koulutuksen
• Kainuun soten jäsenkuntia ovat:
• Hyrynsalmi
• Kajaani
• Kuhmo
• Paltamo
• Ristijärvi
• Sotkamo
• Suomussalmi
– Puolangan kunta on osajäsenenä Kainuun sairaanhoitopiirissä,
kehitysvammaisten erityishuoltopiirissä ja ympäristöterveydenhuollon
yhteistoiminta-alueessa
29.9.2016
29.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen
TIETOHALLINTOJOHTAJA (1)
Veijo Romppainen
2 tulosyksikköä:
- 2016200000: Tietohallintopalvelut (26+4=30)
- 2016210000: Sote tietojärjestelmät (10+1=11)
ASIANTUNTIJAPALVELUT (2)
2016200000
Tiimivetäjä: Veijo Romppainen
Ari Kemppainen
Liisa Lamminen
Projektit
Järjestelmien käyttöönotto
Järjestelmien väliset liittymät
Sähköinen asiointi
Kokonaisarkkitehtuuri
KONESALIPALVELUT (8)
2016200000
Tiimivetäjä: Ville Turunen
(Kuhmo)
Markku Hankio
Esa Karjalainen
Seija Leinonen
Seppo Liuski
Ilkka Niskanen
Teemu Röpelinen (Sotkamo)
Petri Schroderus
Esa Kemppainen (poissa)
Tietoliikenne, etäyhteydet
Palvelimet (konesali)
Järjestelmäsuunnittelu
Työasemasuunnittelu
Työasemien ylläpito
KÄYTTÄJÄTUKIPALVELUT
(12+4=16)
2016200000
Tiimivetäjä: Arto Kovalainen
(Paltamo)
Mika Huotari (Kajaani)
Kari-Pekka Kauhanen (Kajaani) (määräaik.)
Maarit Kemppainen (Kajaani)
Timo Halonen (Kajaani, KAKS) (määräaik.)
Salla Korhonen (Kajaani, KAKS)
Jarkko Leinonen (Kajaani, KAKS)
Aldin Tokalic (Kajaani, KAKS)
Jaakko Seilonen (Kuhmo)
Kari Moilanen (Paltamo)
Kari Heikkinen (Puolanka)
Kari Lempiäinen (Sotkamo) (määräaik.)
Jani Malvisto (Sotkamo)
Eija-Riitta Juntunen (Suomussalmi)
Tarja Kyllönen (Suomussalmi) (määräaik.)
Jari Rautiainen (Suomussalmi) (osa-aik. 40%)
HelpDesk-palvelu
Laiteasennukset
Opastus
Lähituki
SUUNNITTELU, SOPIMUKSET
Tietohallinnon jory
Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen
Tietoturva
Kokonaisarkkitehtuuri
Veijo, Ville, Arto, Anne, Sirkku, Ari, Liisa
Tietohallinto, organisaatio 2016
22220000 Tietohallinto
Henkilöitä: 41
- Vakituisia: 36
- Määräaikaisia: 5
- Kajaani: 27
- Kuhmo: 4
- Suomussalmi: 4
- Paltamo: 2
- Sotkamo: 3
- Puolanka: 1
HANKINNAT, KÄYTTÖVALTUUDET,
LISENSSIT (3)
2016200000
Tiimivetäjä: Anne Tolonen
Jorma Hirvonen (myös HelpDesk ja lähituki)
Tuomo Härkönen
SOTE-TIETOJÄRJESTELMÄT
(10+1=11)
2016210000
Tiimivetäjä: Sirkku Malinen (Kuhmo)
Eija Heikkinen (Suomussalmi)
Margit Honkila
Minna Huovinen
Jaana Häyrinen (määräaik.)
Jutta Juntunen
Rauno Ketomäki
Arja Koistinen
Malva Lukinmaa
Tuula Moilanen
Kaisu Partanen (Kuhmo)
Ritva Heikkinen (Uusi sairaala –projektissa
1.6.15 alkaen)
SOTE-tietojärjestelmien+liittymien
määrittely, kehittäminen,
ylläpito, tuki ja koulutus
Sähköinen asiointi
29.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen
Tietohallinnon tehtävä
• Tietohallinto tuottaa palveluja keskitetysti johdettuna, asiakkaan lähellä ja tätä kuunnellen.
Asiakkaita ovat Kainuun kunnat ja kuntayhtymät + muutama muu toimija. Palvelut
muodostuvat ICT-palveluista sekä (sote-)tietojärjestelmäpalveluista.
• Tietohallinto toimii yhteistyössä Kainuun kuntayhtymien ja kuntien kanssa tavoitteenaan
keskitetty, tehokas ja taloudellinen palveluntuotanto.
• Tietohallintoa ohjaa linjaorganisaation lisäksi tietohallinnon ohjausryhmä, jossa jäseninä
ovat asiakkaan edustajat.
• Tietohallinto pyrkii kehittämään asiakasorganisaatioidensa toimintaa omalta osaltaan.
• Tietohallinto osallistuu aktiivisesti tulevaisuuden kehittämiseen mm. Uusi sairaala –
hankkeessa sekä sote-uudistuksessa.
29.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen
Tietohallinnon ohjaus- ja johtamisjärjestelmä – organisaatio, järjestelmät, vastuut, vastuuhenkilöt ja
sidosryhmät
Tietoturva ja -suoja
(Kalevi Yliniemi,
Hilkka Karivuo)
Infrastruktuuri
(Ville Turunen)
Päätelaitteet, lähituki
(Arto Kovalainen)
Sote-tietojärjestelmät
(Sirkku Malinen)
Hankinnat, lisenssit,
käyttövaltuudet
(Anne Tolonen)
Kokonaisarkkitehtuuri
(Veijo Romppainen,
Liisa Lamminen)
Tietohallintostrategia
(Veijo Romppainen)
Asiantuntijapalvelut
(Veijo Romppainen)
Johtaminen, toiminta,
sopimukset
(Veijo Romppainen)
Johto ja Hallinto
+
Keskitetyt
yhteiset
Tukipalvelut
(Maire Ahopelto,
Kalevi Yliniemi)
Perhepalvelut
(Matti Heikkinen)
Effica: Sirkku
Malinen
Effica Äitiyshuolto
-projekti: Sirkku
Malinen (PP)
Kainuunliitto,Työterveys-liikelaitos,KainuunPrikaati
Nordlab,Erva-alue,sairaanhoitopiirit,AKUSTI,UNA,…
Sairaanhoidon
palvelut
(Esa Ahonen)
Effica: Sirkku
Malinen
Terveyden ja
sairaudenhoito-
palvelut
(Mikko Timonen)
Effica, sis. lang.
kirj.: Sirkku
Malinen
RAIsoft: Marja-
Leena Lukkari /
Arja Huotari
Vanhuspalvelut
(Eija Tolonen)
Effica: Sirkku
Malinen
RAIsoft: Marja-
Leena Lukkari /
Arja Huotari /
Tuula Huovinen
mKotiHoito:
Margit Honkila,
Marja-Leena
Lukkari
Ympäristö-
terveydenhuolto
(Päivi Nykänen)
Radiologia
(RIS,PACS,RTGweb)
Minna Kemppainen /
Jorma Piirainen
Sirkku Malinen
Patologia
(Effica Qpati)
Pentti Stenholm /
Minna Kela
Sirkku Malinen
Lääkehuolto
(Marela, Sampo)
Kari Hiltunen
Sirkku Malinen
Ensihoito
(Saku, Erica)
Jukka Angerman
Sirkku Malinen
Leikkaus ja
anestesia
(Opera,Artux)
Tiina Kokkonen (ls)
Sirkku Malinen
Tehohoito
(Clinisoft)
Kari Auvinen
Sirkku Malinen
Välinehuolto
(Gemini)
Mari Romppainen /
Ulla Seppänen
Sirkku Malinen
Johto ja hallinto
(M-Files,Intra)
Helpdesk
Pääkäyttäjät
Henkilöstöpalvelut
(HRM,ProExcellenta,
M2)
Ari Kemppainen
Talouspalvelut
(SAP,Rondo,Analyste
,CPU)
Kaisu Heikkinen
Ari Kemppainen
Yleispalvelut
(Materiaalihallinto,
(Jamix,Miratel,
MobiRouter)
Infektion torjunta
(SAI)
Senja Torvinen
Margit Honkila
Kainuunkunnat(Kajaani,Sotkamo,Kuhmo,Suomussalmi,Paltamo,Hyrynsalmi,Ristijärvi,Puolanka)
Mielenterveys- ja
riippuvuuksien
hoitopalv.
Suun
terveydenhuolto
(Effica Hammashuol.)
Operatiivinen
(Implant DB)
Timo Ruotsalainen
Sirkku Malinen
Päivystys
Terveysvalvonta
(Digia Tarkastaja)
Janne Hämäläinen
Ville Turunen, Arto
Kovalainen
(lähituki/konesali)
Eläinlääkintähuolto
(Digia Tarkastaja)
Janne Hämäläinen
Ville Turunen, Arto
Kovalainen
(lähituki/konesali)
Kotona asumista
tukevat palvelut
Ympärivuorokauti-
set hoivapalvelut
Palveluohjaus ja
ostopalvelut
Lapsiperheiden
terveydenhuoltopalv
Lapsiperheiden
sosiaalipalvelut
(ProConsona)
Rauno Ketomäki
Minna Huovinen
Aikuissosiaalipalv.
(ProConsona)
Rauno Ketomäki
Minna Huovinen
Vammaispalvelut
(ProConsona)
Rauno Ketomäki
Minna Huovinen
Tietohallinto
(Sähköposti,Lync)
Arto Kovalainen,
Teemu Röpelinen,
Jorma Hirvonen,
Minna Huovinen,
Tuomo Härkönen
29.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen
Konservatiivinen
(KuntoApu,Endobas
e,ProWellness)
KuntoApu: Jaana
Leinonen / Eila
Mäntylä / Pirkko
Tolonen
Margit Honkila
Endobase: Pirra
Keränen / Jorma
Piirainen, Margit
Honkila
ProWellness: Anna-
Kaisa Reponen
Margit Honkila
Vastaanotto- ja
terveyskeskus-
sairaalat
(ProWellness,
silmänpohjakuv.)
Margit Honkila
Kainuun malli tietohallinnossa – hyvät
puolet
• Luotu maakuntakokeilun aikana, käytössä edelleen
• Yhteiset järjestelmät päällisin puolin
• Kainuun alueverkko
• Yhteinen AD (MS Active Directory)
• Yhteinen HelpDesk
• Yksi konesali
• Kustannusten jako
• Huom. sivistystoimi tekee myös itse tietohallintoa
29.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen
Sudenkuopat
• Ainakin:
– Muutosten suuruuden ”vähättely”
– Ylläpidon vaatiman työmäärän aliarviointi
– Kunnallisen päätöksenteon vaikeus kuntien välillä (yhteistyönäkökulma)
• Muitakin löytyy:
– Toimittajalukitus
– Kustannusten hallitsematon nousu
– Järjestelmien vaihtamisen vaikeus
29.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi
Kainuun alueverkko
• Operaattorina Kaisanet Oy
• Käyttäjinä Kainuun kunnat, kuntayhtymät ja oppilaitokset
• Sisäverkot operoimme itse
• Organisaatiokohtaiset palomuurit
• Yhteinen tietoturvapolitiikka
29.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen
Yhteinen AD (Active Directory)
• Yksi domain
• Yhteensä noin 12000 tunnusta, joista 8000 aktiivisia
– 4500 hallinnon käyttäjää
• Ohjelmistojen jakelu ja hallinta SCCM:llä
– Oppilaitokset hallitsevat omia ympäristöjään (KAO / KAMK)
• Mahdollistaa keskitetyt käyttäjähallinnan
29.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen
Yhteinen Helpdesk
• Yksi numero käytössä
• Etäyhteydet SCCM:llä
• Tukihenkilöt ympäri Kainuuta, vuorolistojen mukaan
• Vakioitu työasemaympäristö mahdollistaa tämän
• Efecte käytössä ”keikkojen” hallinnointiin
– Tukipyyntöjä noin 30000/vuosi, joista noin 6000 potilastietojärjestelmiin
• Huom: konesali- ja Effica-päivystys erikseen 24/7/365
29.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen
Yksi konesali
• Yksi keskitetty konesali mahdollistaa tehokkaan palvelutuotannon,
rakennettu v.2010
• Palvelut pyörivät sieltä koko Kainuuseen keskitetysti
• Suljettu ympäristö
• Etäyhteysmahdollisuudet Citrix ja Check Point Endpoint –kautta
• Noin 310 palvelinta joista noin 210 virtuaalisia
• Varmistus TSM:llä
29.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen
Kustannukset
• Asiakasorganisaatioiden kanssa tehty yhteistyösopimukset
• Tietohallintopalveluiden kustannukset jaetaan 50% työasemien määrän ja
50% käyttäjien lukumäärän mukaan
– Eli ei tuotteistettuja palveluita sinällään vaan kulut jaetaan em.
jakoperusteiden mukaisesti
• Sote-tietojärjestelmien kulut ovat osa sote-kuluja, jotka kunnat maksavat
• Kulutaso ~2% soten kulutasosta, huom: kunnat mukana!
29.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen
Yhteystiedot
Veijo Romppainen
Tietohallintojohtaja
veijo.romppainen@kainuu.fi
044 -0239329
helpdesk@kainuu.fi
08 615 66600
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen29.9.2016

More Related Content

What's hot (7)

Esitys Kuntaliitossa
Esitys Kuntaliitossa Esitys Kuntaliitossa
Esitys Kuntaliitossa
 
Järjestöt LAPE-muutosta vauhdittamassa
Järjestöt LAPE-muutosta vauhdittamassaJärjestöt LAPE-muutosta vauhdittamassa
Järjestöt LAPE-muutosta vauhdittamassa
 
Lape esittely lyhyt
Lape esittely lyhytLape esittely lyhyt
Lape esittely lyhyt
 
Mikä ihmeen SOTE?
Mikä ihmeen SOTE?Mikä ihmeen SOTE?
Mikä ihmeen SOTE?
 
Kuntasektorin edunvalvonta
Kuntasektorin edunvalvontaKuntasektorin edunvalvonta
Kuntasektorin edunvalvonta
 
Kimmo Tarvainen: Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn –projektin alust...
Kimmo Tarvainen: Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn –projektin alust...Kimmo Tarvainen: Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn –projektin alust...
Kimmo Tarvainen: Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn –projektin alust...
 
Isaacus – hyvinvoinnin palveluoperaattorin väliseminaari 17.5.2016
Isaacus – hyvinvoinnin palveluoperaattorin väliseminaari 17.5.2016Isaacus – hyvinvoinnin palveluoperaattorin väliseminaari 17.5.2016
Isaacus – hyvinvoinnin palveluoperaattorin väliseminaari 17.5.2016
 

Similar to Kokemuksia maakunnallisesta tietohallinto- ja ICT-yhteistyöstä Kainuussa

Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
 Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
THL
 

Similar to Kokemuksia maakunnallisesta tietohallinto- ja ICT-yhteistyöstä Kainuussa (20)

Espoon pilottiprojektin arviointi
Espoon pilottiprojektin arviointiEspoon pilottiprojektin arviointi
Espoon pilottiprojektin arviointi
 
Kanta-Häme - Oma Häme
Kanta-Häme - Oma HämeKanta-Häme - Oma Häme
Kanta-Häme - Oma Häme
 
Palvelujen järjestäminen maakunnassa
Palvelujen järjestäminen maakunnassaPalvelujen järjestäminen maakunnassa
Palvelujen järjestäminen maakunnassa
 
11.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja ryhmätyön tuotokset
11.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja ryhmätyön tuotokset11.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja ryhmätyön tuotokset
11.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja ryhmätyön tuotokset
 
Mitä kuuluu perusterveydenhuolto? Valinnanvapaus ja integraatio palveluiden k...
Mitä kuuluu perusterveydenhuolto? Valinnanvapaus ja integraatio palveluiden k...Mitä kuuluu perusterveydenhuolto? Valinnanvapaus ja integraatio palveluiden k...
Mitä kuuluu perusterveydenhuolto? Valinnanvapaus ja integraatio palveluiden k...
 
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
 Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
 
29.11.2017 Tyhyverkosto ja sen jatko Satakunnassa, Tuula Törhönen
29.11.2017 Tyhyverkosto ja sen jatko Satakunnassa, Tuula Törhönen29.11.2017 Tyhyverkosto ja sen jatko Satakunnassa, Tuula Törhönen
29.11.2017 Tyhyverkosto ja sen jatko Satakunnassa, Tuula Törhönen
 
Lohkoketjut ja keinoäly tulevat, missä menee ammattilaisten digiosaaminen?
Lohkoketjut ja keinoäly tulevat, missä menee ammattilaisten digiosaaminen? Lohkoketjut ja keinoäly tulevat, missä menee ammattilaisten digiosaaminen?
Lohkoketjut ja keinoäly tulevat, missä menee ammattilaisten digiosaaminen?
 
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
 
Avaus, Harri Lehtinen
Avaus, Harri LehtinenAvaus, Harri Lehtinen
Avaus, Harri Lehtinen
 
Ehkäisevän työn seutukoordinaatio, Päijät-Häme
Ehkäisevän työn seutukoordinaatio, Päijät-HämeEhkäisevän työn seutukoordinaatio, Päijät-Häme
Ehkäisevän työn seutukoordinaatio, Päijät-Häme
 
Suvi Parikka: Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (FinSote)
Suvi Parikka: Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (FinSote)Suvi Parikka: Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (FinSote)
Suvi Parikka: Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (FinSote)
 
Merja Tepponen: Ikäasumisen ratkaisuja haja asutusalueille
Merja Tepponen: Ikäasumisen ratkaisuja haja asutusalueilleMerja Tepponen: Ikäasumisen ratkaisuja haja asutusalueille
Merja Tepponen: Ikäasumisen ratkaisuja haja asutusalueille
 
Hanke esittely-siiliset14042011
Hanke esittely-siiliset14042011Hanke esittely-siiliset14042011
Hanke esittely-siiliset14042011
 
Aikuissosiaalityön vaikuttavuus
Aikuissosiaalityön vaikuttavuusAikuissosiaalityön vaikuttavuus
Aikuissosiaalityön vaikuttavuus
 
31.5.2016 Esitys ja tehtävät, Pohjanmaa, Kokkola
31.5.2016 Esitys ja tehtävät, Pohjanmaa, Kokkola31.5.2016 Esitys ja tehtävät, Pohjanmaa, Kokkola
31.5.2016 Esitys ja tehtävät, Pohjanmaa, Kokkola
 
TERVE-SOS 2018 ohjelma
TERVE-SOS 2018 ohjelmaTERVE-SOS 2018 ohjelma
TERVE-SOS 2018 ohjelma
 
Marjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perhe
Marjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perheMarjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perhe
Marjaana Lahti-Koski ja Terhi Koivumäki: Neuvokas perhe
 
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
 
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...
 

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi (20)

Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenValtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
 
TOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanneTOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanne
 
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
 
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaValtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysMaakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
 
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvatMaakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
 
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkanaKanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
 
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
 
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
 
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
 
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
 
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelutValinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalliAsiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaanAsiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
 
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariotSOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 

Kokemuksia maakunnallisesta tietohallinto- ja ICT-yhteistyöstä Kainuussa

 • 1. Kokemuksia maakunnallisesta tietohallinto jaICT- yhteistyöstä Kainuun sote 4.10.2016 / Veijo Romppainen / Tietohallintojohtaja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen29.9.2016
 • 2. Kainuun sote pähkinänkuoressa • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tuottaa seitsemälle kunnalle kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta – kahdeksas kunta on osajäsen • Kainuun sote on maakunnan suurin työnantaja – yhteensä n. 3 500 työntekijää • Kainuu on edelläkävijä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen integraatiossa – palvelut yhdistettiin jo vuonna 2005 • yhteisvastuullinen, tulojen jakamiseen perustuva rahoitusmalli on hidastanut sote-menojen kasvua – jäsenkunnille ei kuntalaskutusta • kuntayhtymä tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja – Kainuun sote hoitaa kaikkien Kainuun kuntien tietohallinnon 29.9.2016
 • 3. Kainuun sote -kuntayhtymä • jäsenkuntien välinen perussopimus on allekirjoitettu syksyllä 2012 • taustalla erillislain valtuutuksella toiminut Kainuun ns. hallintokokeilu eli Kainuun maakunta -kuntayhtymä (2005-2012), joka sisälsi sote-toimintojen lisäksi maakuntaliiton ja toisen asteen koulutuksen • Kainuun soten jäsenkuntia ovat: • Hyrynsalmi • Kajaani • Kuhmo • Paltamo • Ristijärvi • Sotkamo • Suomussalmi – Puolangan kunta on osajäsenenä Kainuun sairaanhoitopiirissä, kehitysvammaisten erityishuoltopiirissä ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueessa 29.9.2016
 • 4. 29.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen
 • 5. TIETOHALLINTOJOHTAJA (1) Veijo Romppainen 2 tulosyksikköä: - 2016200000: Tietohallintopalvelut (26+4=30) - 2016210000: Sote tietojärjestelmät (10+1=11) ASIANTUNTIJAPALVELUT (2) 2016200000 Tiimivetäjä: Veijo Romppainen Ari Kemppainen Liisa Lamminen Projektit Järjestelmien käyttöönotto Järjestelmien väliset liittymät Sähköinen asiointi Kokonaisarkkitehtuuri KONESALIPALVELUT (8) 2016200000 Tiimivetäjä: Ville Turunen (Kuhmo) Markku Hankio Esa Karjalainen Seija Leinonen Seppo Liuski Ilkka Niskanen Teemu Röpelinen (Sotkamo) Petri Schroderus Esa Kemppainen (poissa) Tietoliikenne, etäyhteydet Palvelimet (konesali) Järjestelmäsuunnittelu Työasemasuunnittelu Työasemien ylläpito KÄYTTÄJÄTUKIPALVELUT (12+4=16) 2016200000 Tiimivetäjä: Arto Kovalainen (Paltamo) Mika Huotari (Kajaani) Kari-Pekka Kauhanen (Kajaani) (määräaik.) Maarit Kemppainen (Kajaani) Timo Halonen (Kajaani, KAKS) (määräaik.) Salla Korhonen (Kajaani, KAKS) Jarkko Leinonen (Kajaani, KAKS) Aldin Tokalic (Kajaani, KAKS) Jaakko Seilonen (Kuhmo) Kari Moilanen (Paltamo) Kari Heikkinen (Puolanka) Kari Lempiäinen (Sotkamo) (määräaik.) Jani Malvisto (Sotkamo) Eija-Riitta Juntunen (Suomussalmi) Tarja Kyllönen (Suomussalmi) (määräaik.) Jari Rautiainen (Suomussalmi) (osa-aik. 40%) HelpDesk-palvelu Laiteasennukset Opastus Lähituki SUUNNITTELU, SOPIMUKSET Tietohallinnon jory Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen Tietoturva Kokonaisarkkitehtuuri Veijo, Ville, Arto, Anne, Sirkku, Ari, Liisa Tietohallinto, organisaatio 2016 22220000 Tietohallinto Henkilöitä: 41 - Vakituisia: 36 - Määräaikaisia: 5 - Kajaani: 27 - Kuhmo: 4 - Suomussalmi: 4 - Paltamo: 2 - Sotkamo: 3 - Puolanka: 1 HANKINNAT, KÄYTTÖVALTUUDET, LISENSSIT (3) 2016200000 Tiimivetäjä: Anne Tolonen Jorma Hirvonen (myös HelpDesk ja lähituki) Tuomo Härkönen SOTE-TIETOJÄRJESTELMÄT (10+1=11) 2016210000 Tiimivetäjä: Sirkku Malinen (Kuhmo) Eija Heikkinen (Suomussalmi) Margit Honkila Minna Huovinen Jaana Häyrinen (määräaik.) Jutta Juntunen Rauno Ketomäki Arja Koistinen Malva Lukinmaa Tuula Moilanen Kaisu Partanen (Kuhmo) Ritva Heikkinen (Uusi sairaala –projektissa 1.6.15 alkaen) SOTE-tietojärjestelmien+liittymien määrittely, kehittäminen, ylläpito, tuki ja koulutus Sähköinen asiointi 29.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen
 • 6. Tietohallinnon tehtävä • Tietohallinto tuottaa palveluja keskitetysti johdettuna, asiakkaan lähellä ja tätä kuunnellen. Asiakkaita ovat Kainuun kunnat ja kuntayhtymät + muutama muu toimija. Palvelut muodostuvat ICT-palveluista sekä (sote-)tietojärjestelmäpalveluista. • Tietohallinto toimii yhteistyössä Kainuun kuntayhtymien ja kuntien kanssa tavoitteenaan keskitetty, tehokas ja taloudellinen palveluntuotanto. • Tietohallintoa ohjaa linjaorganisaation lisäksi tietohallinnon ohjausryhmä, jossa jäseninä ovat asiakkaan edustajat. • Tietohallinto pyrkii kehittämään asiakasorganisaatioidensa toimintaa omalta osaltaan. • Tietohallinto osallistuu aktiivisesti tulevaisuuden kehittämiseen mm. Uusi sairaala – hankkeessa sekä sote-uudistuksessa. 29.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen
 • 7. Tietohallinnon ohjaus- ja johtamisjärjestelmä – organisaatio, järjestelmät, vastuut, vastuuhenkilöt ja sidosryhmät Tietoturva ja -suoja (Kalevi Yliniemi, Hilkka Karivuo) Infrastruktuuri (Ville Turunen) Päätelaitteet, lähituki (Arto Kovalainen) Sote-tietojärjestelmät (Sirkku Malinen) Hankinnat, lisenssit, käyttövaltuudet (Anne Tolonen) Kokonaisarkkitehtuuri (Veijo Romppainen, Liisa Lamminen) Tietohallintostrategia (Veijo Romppainen) Asiantuntijapalvelut (Veijo Romppainen) Johtaminen, toiminta, sopimukset (Veijo Romppainen) Johto ja Hallinto + Keskitetyt yhteiset Tukipalvelut (Maire Ahopelto, Kalevi Yliniemi) Perhepalvelut (Matti Heikkinen) Effica: Sirkku Malinen Effica Äitiyshuolto -projekti: Sirkku Malinen (PP) Kainuunliitto,Työterveys-liikelaitos,KainuunPrikaati Nordlab,Erva-alue,sairaanhoitopiirit,AKUSTI,UNA,… Sairaanhoidon palvelut (Esa Ahonen) Effica: Sirkku Malinen Terveyden ja sairaudenhoito- palvelut (Mikko Timonen) Effica, sis. lang. kirj.: Sirkku Malinen RAIsoft: Marja- Leena Lukkari / Arja Huotari Vanhuspalvelut (Eija Tolonen) Effica: Sirkku Malinen RAIsoft: Marja- Leena Lukkari / Arja Huotari / Tuula Huovinen mKotiHoito: Margit Honkila, Marja-Leena Lukkari Ympäristö- terveydenhuolto (Päivi Nykänen) Radiologia (RIS,PACS,RTGweb) Minna Kemppainen / Jorma Piirainen Sirkku Malinen Patologia (Effica Qpati) Pentti Stenholm / Minna Kela Sirkku Malinen Lääkehuolto (Marela, Sampo) Kari Hiltunen Sirkku Malinen Ensihoito (Saku, Erica) Jukka Angerman Sirkku Malinen Leikkaus ja anestesia (Opera,Artux) Tiina Kokkonen (ls) Sirkku Malinen Tehohoito (Clinisoft) Kari Auvinen Sirkku Malinen Välinehuolto (Gemini) Mari Romppainen / Ulla Seppänen Sirkku Malinen Johto ja hallinto (M-Files,Intra) Helpdesk Pääkäyttäjät Henkilöstöpalvelut (HRM,ProExcellenta, M2) Ari Kemppainen Talouspalvelut (SAP,Rondo,Analyste ,CPU) Kaisu Heikkinen Ari Kemppainen Yleispalvelut (Materiaalihallinto, (Jamix,Miratel, MobiRouter) Infektion torjunta (SAI) Senja Torvinen Margit Honkila Kainuunkunnat(Kajaani,Sotkamo,Kuhmo,Suomussalmi,Paltamo,Hyrynsalmi,Ristijärvi,Puolanka) Mielenterveys- ja riippuvuuksien hoitopalv. Suun terveydenhuolto (Effica Hammashuol.) Operatiivinen (Implant DB) Timo Ruotsalainen Sirkku Malinen Päivystys Terveysvalvonta (Digia Tarkastaja) Janne Hämäläinen Ville Turunen, Arto Kovalainen (lähituki/konesali) Eläinlääkintähuolto (Digia Tarkastaja) Janne Hämäläinen Ville Turunen, Arto Kovalainen (lähituki/konesali) Kotona asumista tukevat palvelut Ympärivuorokauti- set hoivapalvelut Palveluohjaus ja ostopalvelut Lapsiperheiden terveydenhuoltopalv Lapsiperheiden sosiaalipalvelut (ProConsona) Rauno Ketomäki Minna Huovinen Aikuissosiaalipalv. (ProConsona) Rauno Ketomäki Minna Huovinen Vammaispalvelut (ProConsona) Rauno Ketomäki Minna Huovinen Tietohallinto (Sähköposti,Lync) Arto Kovalainen, Teemu Röpelinen, Jorma Hirvonen, Minna Huovinen, Tuomo Härkönen 29.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen Konservatiivinen (KuntoApu,Endobas e,ProWellness) KuntoApu: Jaana Leinonen / Eila Mäntylä / Pirkko Tolonen Margit Honkila Endobase: Pirra Keränen / Jorma Piirainen, Margit Honkila ProWellness: Anna- Kaisa Reponen Margit Honkila Vastaanotto- ja terveyskeskus- sairaalat (ProWellness, silmänpohjakuv.) Margit Honkila
 • 8. Kainuun malli tietohallinnossa – hyvät puolet • Luotu maakuntakokeilun aikana, käytössä edelleen • Yhteiset järjestelmät päällisin puolin • Kainuun alueverkko • Yhteinen AD (MS Active Directory) • Yhteinen HelpDesk • Yksi konesali • Kustannusten jako • Huom. sivistystoimi tekee myös itse tietohallintoa 29.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen
 • 9. Sudenkuopat • Ainakin: – Muutosten suuruuden ”vähättely” – Ylläpidon vaatiman työmäärän aliarviointi – Kunnallisen päätöksenteon vaikeus kuntien välillä (yhteistyönäkökulma) • Muitakin löytyy: – Toimittajalukitus – Kustannusten hallitsematon nousu – Järjestelmien vaihtamisen vaikeus 29.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi
 • 10. Kainuun alueverkko • Operaattorina Kaisanet Oy • Käyttäjinä Kainuun kunnat, kuntayhtymät ja oppilaitokset • Sisäverkot operoimme itse • Organisaatiokohtaiset palomuurit • Yhteinen tietoturvapolitiikka 29.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen
 • 11. Yhteinen AD (Active Directory) • Yksi domain • Yhteensä noin 12000 tunnusta, joista 8000 aktiivisia – 4500 hallinnon käyttäjää • Ohjelmistojen jakelu ja hallinta SCCM:llä – Oppilaitokset hallitsevat omia ympäristöjään (KAO / KAMK) • Mahdollistaa keskitetyt käyttäjähallinnan 29.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen
 • 12. Yhteinen Helpdesk • Yksi numero käytössä • Etäyhteydet SCCM:llä • Tukihenkilöt ympäri Kainuuta, vuorolistojen mukaan • Vakioitu työasemaympäristö mahdollistaa tämän • Efecte käytössä ”keikkojen” hallinnointiin – Tukipyyntöjä noin 30000/vuosi, joista noin 6000 potilastietojärjestelmiin • Huom: konesali- ja Effica-päivystys erikseen 24/7/365 29.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen
 • 13. Yksi konesali • Yksi keskitetty konesali mahdollistaa tehokkaan palvelutuotannon, rakennettu v.2010 • Palvelut pyörivät sieltä koko Kainuuseen keskitetysti • Suljettu ympäristö • Etäyhteysmahdollisuudet Citrix ja Check Point Endpoint –kautta • Noin 310 palvelinta joista noin 210 virtuaalisia • Varmistus TSM:llä 29.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen
 • 14. Kustannukset • Asiakasorganisaatioiden kanssa tehty yhteistyösopimukset • Tietohallintopalveluiden kustannukset jaetaan 50% työasemien määrän ja 50% käyttäjien lukumäärän mukaan – Eli ei tuotteistettuja palveluita sinällään vaan kulut jaetaan em. jakoperusteiden mukaisesti • Sote-tietojärjestelmien kulut ovat osa sote-kuluja, jotka kunnat maksavat • Kulutaso ~2% soten kulutasosta, huom: kunnat mukana! 29.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen
 • 15. Yhteystiedot Veijo Romppainen Tietohallintojohtaja veijo.romppainen@kainuu.fi 044 -0239329 helpdesk@kainuu.fi 08 615 66600 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Veijo Romppainen29.9.2016