Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2012 Mobile Future in Focus

383 views

Published on

Tiêu đề gốc: 2012 Mobile Future in Focus
Tác giả: Sarah Radwanick, Camela Aquino
Tiêu đề tiếng việt: 2012 Mobile Future in Focus
Dịch bởi: Nhóm biên dịch công ty CP AI&T

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2012 Mobile Future in Focus

 1. 1. 2012 Mobile Future in Focus
 2. 2. Lời mở đầuNhóm biên dịch thuộc Công ty Cổ phần AI&T xin gửi lời chào trân trọng tới tất cả các bạn!Trong quá trình làm việc, chúng tôi đã dịch một số tài liệu và muốn chia sẻ cho tất cả.Chúng tôi luôn mong muốn bản dịch truyền tải đƣợc hết nội dung và tinh thần của bài viết, nhƣng trong quá trình dịch thuật có thể còn nhiều thiếusót, mong các bạn đóng góp ý kiến để bản dịch hoàn thiện hơn.Email đóng góp xin gửi về: support@ai-t.vnTất cả các bản dịch chỉ mang tính chất tham khảo và không nhằm mục đích kinh doanh, thƣơng mại, nhóm biên dịch không chịu trách nhiệm về nộidung và tác quyền.Xin chân thành cảm ơn!---------------------------------------------------------------------------------------------------------Dƣới đây, chúng tôi xin gửi tới các bạn bản dịch của bài viết “2012 Mobile Future in Focus” của tác giả Sarah Radwanick, Camela Aquino.Tiêu đề tiếng Việt: 2012 Mobile Future in Focus
 3. 3. Key Insights from 2011 and What They Mean for the Coming Year .
 4. 4. Giới thiệu 2011 là một năm quan trọng của ngành di động mobile, đánh dấu bởi sự trỗi dậy mạnh mẽ của smartphones trên thị trƣờng, sự phát triển rực rỡ của tablet và các thiết bị kết nối web khác; cũng là năm chứng kiến sự chuyển đổi thị trƣờng tiêu dùng số truyền thống đơn sang đa nền tảng. Điện thoại di động đóng vai trò nổi bật trong chiến lƣợc phát triển thị trƣờng số nên hơn bao giờ hết ta cần phải tìm hiểu xu hƣớng thời đại đang hình thành nên thị trƣờng mobile nhƣ thế nào bằng con mắt chiến lƣợc dự đoán trƣớc cho cả năm 2012. Bản báo cáo này do comScore tiến hành sẽ xem xét lĩnh vực mobile và các thiết bị kết nối web trên thị trƣờng mobile khởi đầu từ các nƣớc nhƣ Mỹ, Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Canada, thông qua việc tìm hiểu những xu hƣớng chính của việc sử dụng truyền thông di động( mobile media) và tăng trƣởng smartphone trên hệ sinh thái năng độngFOR FURTHER nhƣ mạng xã hội, mạng bán lẻ, cũng nhƣ xu hƣớng chuyển dịch sang thị INFORMATION, PLEASE trƣờng truyền thông số đa nền tảng. CONTACT: Sarah Radwanick comScore, Inc. +1 206 268 6310 press@comscore.com Carmela Aquino comScore, Inc. +1 703 438 2024 Stay Connected press@comscore.com Follow @comscore 2
 5. 5. Mục lục DATA NOTE This report is based on a combination 4 Tóm tắt nội dung chính of sources in the comScore mobile suite of products, including behavioral 6 Lãnh Vực Di Động Và Các Thiết Bị Có Kết Nối Mạng data from comScore Device Essentials, comScore Mobile Metrix 2.0 and GSMA 10 Mobile Handsets Mobile Media Metrics (MMM). The majority of this report utilizes data from 16 Sự Xâm Nhập Của Smartphone comScore MobiLens, which is based on a nationally-representative survey of mobile subscribers age 13+ in the U.S., 25 Lƣợng sử dụng Mobile MediaUK, France, Germany, Italy, Spain, Japan, and Canada. All monthly data from 36 Lƣợng Sử Dụng Máy Tính Bảng Và Thiết Bị Đa Nền Tảng comScore MobiLens are averaged over three months on a rolling basis, with the 43 Kết luận exception of Canada, which is measured monthly, four times a year (at the end of 48 Phƣơng pháp luận và Định nghĩa each quarter). Smartphones are defined throughout the report as mobile phones that use the Google Android, Apple iOS, RIM Blackberry, Microsoft, and other similar platforms. For more information on comScore products, please visit www.comscore.com/Products_Services.
 6. 6. Tóm tắt nội dung chínhSMARTPHONE ĐANG THU HÚT ĐẠI ĐA SỐ THỊ NGÀY CÀNG NHIỀU ỨNG DỤNG MOBILE ĐÃ MANGTRƢỜNG TRUYỀN THÔNG LẠI CHO NGƢỜI DÙNG TRẢI NGHIỆM DUYỆT ỨNGSmartphones đã tăng trƣởng nhanh chóng trong phân khúc tiêu DỤNG ĐÔI, TẠO ĐÀ CHO SỰ TĂNG TRƢỞNG HƠN NỮAthụ chính. Gần 42% các thuê bao tại Mỹ đã chuyển qua Cùng với sự phát triển thần kỳ của smartphone, việc các nhàsmartphone cùng với 44% ngƣời dùng ở khu vực EU5 (gồm phát hành rót tiền đầu tƣ làm các ứng dụng mobile đã thúc đẩyPháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Vƣơng quốc Anh). Truyền việc sử dụng ứng dụng của ngƣời dùng mobile. Vào năm 2011,thông di động (bao gồm duyệt web mobile, truy cập ứng dụng, cả Mỹ và EU cùng chứng kiến mức tăng trƣởng đáng kể củahay tải nội dung) đang tăng lên mạnh mẽ cũng với sự hỗ trợ các ứng dụng mobile, chỉ đến cuối 2011 nó đã đạt ngang bằngcủa tốc độ truyền tải internet và wifi ngày càng cao, đã vƣợt mức tăng trƣởng của chính smartphone. Các ứng dụng về sứcqua cả mốc thị phần 50% trên mọi thị trƣờng. khỏe đứng đầu về mức tăng trƣởng tại Mỹ năm 2011, theo sau là các trang bán lẻ và các hạng mục thƣơng mại khác nhƣ thanh toán điện tử và các trang đấu giá.CUỘC CHIẾN CÁC NỀN TẢNG SMARTPHONE NỔ RACĂNG THẲNG KHI APPLE VÀ ANDROID DẪN ĐẦU THỊ “SMART SHOPPERS”-CÁC KHÁCH HÀNG THÔNG MINHTRƢỜNG ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHU VỰC BÁN LẺ TRUYỀN THỐNGGoogle Android và Apple iOS nổi lên dẫn đầu thị trƣờng KHI DÙNG SMARTPHONE CAN THIỆP TẠI CÁC CỬAsmartphone Mỹ vào năm 2011, trong đó Android chiếm gần HÀNG “THỰC” STORESnửa thị phần, còn iOS chiếm khoảng 30%, lần lƣợt hất cẳng Năm 2011, hơn nửa ngƣời dùng Mỹ sử dụng điện thoại để tìmcác nền tảng khác khỏi thị trƣờng. Việc phát triển chóng mặt kiếm các mặt hàng khi đứng trong một cửa hàng bán lẻ, hiệncủa Android rất đáng chú ý vì nó mới bƣớc chân vào thị tƣợng này đã minh chứng xu thế mới của smartphone khi ngƣờitrƣờng. Trong khối EU5, Android cũng phát triển vƣợt bậc khi ta thích duyệt hàng trực truyến trong cửa hàng thật. Cuối nămnhanh chóng soán ngôi hệ điều hành Symbian của ông vua 2011, cứ 5 ngƣời dùng smartphone lại có 1 ngƣời dùng quétNokia ở 3 trong 5 thị trƣờng châu Âu. Nhƣng cuộc chiến barcode(mã vạch) của sản phẩm và cứ 8 ngƣời sẽ có 1 ngƣời soplatform còn lâu mới kết thúc khi có thêm ngƣời chơi tiếp tục sánh giá của cửa hàng với giá truy xuất trên phone. Ngƣời dùngnhập cuộc. Dƣới sự lãnh đạo mới, RIM giữ vững vị trí dẫn đầu smartphone nam và nữ có hành vi khác nhau tùy mức độ, ngƣờiở thị trƣờng Canada dù bị iOS bám đuổi sát sao. Microsoft mua nữ có xu hƣớng dùng smartphone để chia sẻ kinh nghiệmcũng từng bƣớc bắt tay với Nokia để xây dựng hệ điều hành shopping trong khi ngƣời dùng nam thích tự mình tìm kiếm sảnmới trên nền giao diện Metro để tƣơng thích với nhiều thiết bị phẩm hơn. Hành vi mua lẻ sử dụng mobile không chỉ tăngđồng bộ. trƣởng ở Mỹ mà còn tại các thị trƣờng khác, các nhà bán lẻ đối mặt với thử thách tìm hiểu thói quen tƣơng tác của ngƣời dùng với thiết bị của họ rồi từ đó tận dụng cơ hội để tăng tỉ lệ chuyển đổi khách hàng. 4
 7. 7. CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG TĂNG NHIỆT CHO HOẠT ĐIỆN THOẠI KẾT NỐI VÀ CÁC THIẾT BỊ CÓ KẾT NỐIEXECUTIE ĐỘNG MẠNG XÃ HỘI, THÚC ĐẨY TƢƠNG TÁC INTERNET KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG TRUYỀN THÔNGSUMMARY ONLINE THEO THỜI GIAN THỰC. SỐ ĐA NỀN TẢNG Với khả năng kết nối liên tục, những ngƣời sử dụng mobile Máy tính bảng phát triển thần tốc trong năm 2011 và mất chƣa không những tƣơng tác mạng xã hội theo thời gian thực ngày đầy 2 năm để đạt mốc 40 triệu máy xuất xƣởng tại Mỹ, áp đảo càng nhiều mà còn theo tần suất tăng dần.Tháng 12/2011, 64,2 so với smartphone vốn mất tới 7 năm để đạt đƣợc thành tựu triệu ngƣời dùng smartphone ở nƣớc Mỹ và 48,4 triệu ngƣời tƣơng đƣơng. Cuối năm 2011, gần 15% những ngƣời dùng dùng smartphone khu vực EU5 truy cập vào các mạng xã hội smartphone ở Mỹ cũng có tablet-một xu hƣớng tƣơng tự đồng và blog cá nhân bằng điện thoại di động ít nhất một lần, một thời xảy ra ở các thị trƣờng khác.Khả năng di động kết hợp trơn nửa trong số này truy cập gần nhƣ mỗi ngày. Phần lớn ngƣời tru với khả năng điện toán mạnh mẽ thành một thể thống nhất dùng dùng di động để đọc các bài đăng cá nhân hay ngƣời thân thiện với ngƣời dùng đã đƣa tablet nổi lên thành nền tảng quen nhƣng cũng hơn nửa số đó từ khu vực Mỹ và gần nửa số thứ tƣ báo trƣớc sự chuyển đổi sang phong cách đời sống đa tại EU5 có truy cập vào các bài đăng của các trang thƣơng ứng dụng của ngƣời dùng, phong cách ấy đang dần trở thành hiệu, tổ chức hay sự kiện. Đây là lý do quan trọng để nền tảng chuẩn mực của nhiều tín đồ công nghệ, những ngƣời có thể này trở thành cơ hội lý tƣởng cho các nhà đầu tƣ vào quảng tƣơng tác với nhiều thiết bị cảm ứng mỗi ngày. Dù dùng để truy cáo để thu hút và tƣơng tác fan thông qua dịch vụ đƣơng sở cập cùng một nội dung, mỗi thiết bị đƣợc ghi nhận là có những bằng di động. giờ truy cập cao điểm riêng trong một ngày, nhấn mạnh tính đa dụng và tỉ lệ giá trị của mỗi thiết bị đối với ngƣời dùng kết nối mạng.
 8. 8. Lãnh Vực Di Động Và Các Thiết Bị Kết Nối Mạng Truyền thông TRUYỀN THÔNG DI ĐỘNG TĂNG VỌT TRONG NĂM 2011 di động tại Mỹ và Năm 2011 chứng kiến bƣớc phát triển chóng mặt của truyền Trong các thị trƣờng đƣợc đƣa vào phân tích, Nhật Bản có tỉ trọng ngƣời tƣơng tác với truyền thông di động lớn nhất, lên Anh đã vƣợt mốc thông di động khắp các thị trƣờng, cộng hƣởng với sự phổ cập đến 76,2% tại tháng 12/2011. Tiếp sau đó là vƣơng quốc smartphone, sự phổ biến của WiFi cùng với mạng 3G và 4G50% vào năm 2011 Anh với tỉ lệ 56% trong số ngƣời dùng di động, tức là đã đồng thời chứng kiến bƣớc chuyển mình trong cuộc sống vƣợt ngƣỡng 50% trong nửa năm. Tỉ lệ sử dụng ở Mỹ cũng ngƣời tiêu dùng sang cuộc sống kết nối không ngừng. Theo tƣơng đƣơng ở mức 55,2%, tức là hơn một nửa trong số báo cáo đã có lƣợng lớn ngƣời dùng tƣơng tác với truyền ngƣời dùng di động đã tiếp cận mobile media vào đầu quý 3 thông di động ( mobile media), tất nhiên bao gồm cả các hoạt năm 2011. Tốc độ tăng trƣởng mạnh mẽ của việc ứng dụng động nhƣ duyệt web, dùng và download ứng dụng. Các hoạt mobile media cùng với việc sử dụng thêm nhiều phƣơng tiện động này đã tăng 9,2% ở khu vực EU5(Pháp, Đức, Ý, Tây Ban truy cập nội dung số khác nhau đã mang lại cơ hội to lớn cho Nha, Anh) và 11,6% ở nƣớc Mỹ. các nhà phát triển ứng dụng, các nhà phát hành và sản xuất nội dung số. Thị phần người dùng mobile media tại các thị trường Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011 76.2% 56.6% 55.2% 49.9% 49.7% 43.9% 43.6% 40.0% JAPAN UK U.S. CANADA SPA IN FRANCE ITALY GERMANY 6
 9. 9. SỰ TRỖI DẬY CỦA SMARTPHONES THÚC ĐẨY VIỆC SỬ DỤNG MOBILE MEDIA Việc sử dụng mobile media ngày càng tăng đóng góp không Lượng người sử dụng Smartphone (000) LÃNH VỰC nhỏ vào tầm mở rộng của smartphones trong cả năm 2011. Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011DI ĐỘNG VÀ Khách hàng của smartphones ở khu vực EU5 đã đạt mức tăng UK 25,386 44% lên 104 triệu thuê bao , tức là chiếm 44% tổng ngƣời CÁC THIẾT dùng mobile. Thị trƣờng Mỹ còn chứng kiến một mức tăng Spain Canada 17,855 9,103 ngoạn mục hơn với mức tăng 55% tƣơng đƣơng 98 triệu thuê BỊ KẾT NỐI bao smartphones, chiếm 42% ngƣời dùng di động tại Mỹ. Italy 21,067 MẠNG Vào tháng 7/2011, lƣợng ngƣời dùng mới lần đầu của US France 18,788 97,865 smartphones đã vƣợt qua điện thoại tính năng (feature phone), Germany 21,300 nguyên nhân do sự phát triển mẫu mã không ngừng của Japan 16,902 smartphones sinh ra nhiều dòng sản phẩm hợp túi tiền và đặc biệt là nền tảng miễn phí Android.Tại thời điểm cuối năm, gần 60% điện thoại mới đƣợc đƣa vào sử dụng ở Mỹ là smartphones đã chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ của dòng sản phẩm này đối với ngƣời dùng di động. So với đó vào cuối quí 1 năm 2009, mức ngƣời dùng mới chƣa đầy 20% mỗi tháng. Thị phần người dùng Smartphone tại các thị trường Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011 UK 51.3% SPAIN 51.0% CANADA 45.3% ITALY 43.9% U.S. 41.8% FRANCE 40.0% GERMANY 37.0% JAPAN 16.6% 7
 10. 10. MOBILE VÀ CÁC THIẾT BỊ KẾT NỐI TĂNG TỶ LỆ CỦA LƢỢNG TRUY CẬP INTERNET Vào năm 2011, tablet, máy đọc sách và các thiết bị cầm tay Tỷ lệ truy cập từ các thiết bị kết nối tại Mỹ LÃNH VỰC kết nối web, nói chung là thiết bị di động, càng ngày càng Nguồn: comScore Device Essentials, Dec-2011, U.S. DI ĐỘNG VÀ phát triển cùng với smartphones, chúng cho ngƣời dùng một phƣơng cách kết nối mới. Nó đã mở ra một thời đại mới của CÁC THIẾT internet đƣợc truy cập ở những thiết bị di động, truy cập mọi lúc mọi nơi trên đƣờng đi, không còn phụ thuộc vào cách truy 0.5% BỊ KẾT NỐI cập cổ điển từ web trên desktop hay laptop nhƣ xƣa nữa. 2.5% MẠNG Vào tháng 12, di động và các thiết bị kết nối đã giúp tăng thêm gần 8% lƣợng truy cập tại Mỹ. Trong đó di động 8% lƣợng truy cập 91.8% 8.2% chiếm 5,2% còn tablet chỉ chỉ chiếm 2,5%. Các thị trƣờng tại Mỹ là từ di động công nghệ phát triển khác cũng chứng kiến xu hƣớng tăng 5.2%và các thiết bị kết nối tỷ lệ lƣợng truy cập Internet tƣơng tự từ mobile và các thiết bị kết nối, xu hƣớng này đã khắc họa rõ thêm tầm ảnh hƣởng của những thiết bị này với thế giới internet. Năm 2012 các nhà sản xuất thiết bị sẽ cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm vừa túi tiền, đồng thời nhà cung cấp wifi cũng chú trọng công nghệ 4G và nâng cao chất lƣợng của COMPUTER OTHER TABLET MOBILE WiFi hotspot. Khi hạ tầng thiết bị và kết nối phát triển sẽ tăng nhiệt cho thị trƣờng di động và các thiết bị kết nối, lƣợng truy cập Internet trên các thiết bị này từ đây sẽ tăng không ngừng trong các năm tiếp theo. Nó chứng minh một xu hƣớng quan trọng ảnh hƣởng toàn bộ hệ sinh thái, bao gồm các nhà quảng cáo, các nhà phát hành,và các nhà phát triển ứng dụng. *Internet traffic is measured here and throughout the paper as census-level page view data collected from more than a million domains tagging with comScore. 8
 11. 11. Xu hƣớng tƣơng tự xảy ra trên khắp thế giới ở các mức độ khác nhau khi điện thoại di động và máy tính bảng phát triển liên tụcvới tƣ cách cổng kết nối với web. Trong bản báo cáo phân tích 10 thị trƣờng trên thế giới, Singapore dẫn đầu về tỷ lệ truy cậpinternet không qua máy vi tính, ở mức 11% tại thời điểm cuối năm. Xếp sau là vƣơng quốc Anh với tỉ lệ truy cập từ điện thoại,máy tính bảng và thiết bị kết nối là 10%. Hai thị trƣờng này cũng chiếm tỉ lệ phần trăm truy cập từ mobile cao nhất trong cácthị trƣờng đem ra nghiên cứu, Nhật Bản xếp thứ ba với tỷ lệ 6%. Sự chuyển đổi trong việc sử dụng thiết bị trên toàn cầu khôngchỉ tối quan trọng với các thƣơng hiệu sở tại và hệ thống sinh thái số, mà còn còn quan trọng với các thƣơng hiệu đa quốc giađể họ tìm ra phƣơng thức phân tích khách hàng khắp các quốc gia và qua các loại thiết bị họ sử dụng.Tỷ lệ truy cập từ các thiết bị không phải máy tính tại một số thị trường khácNguồn: comScore Device Essentials, Dec-2011SINGAPORE 11.5% UK 9.5% U.S. 8.2% AUSTRALI 7.7% A JAPAN 7.1% CANAD 6.5% A SPAIN 5.2% INDIA 5.1% FRANCE 2.8% BRAZIL 1.5% MOBILE TABLET OTHER 9
 12. 12. Mobile Handsets Apple iPhone 4 SMARTPHONE TẠO NÊN BỘ MẶT MỚI CHO THỊ TRƢỜNG TOÀN CẦUđứng đầu về lƣợng Năm 2011, ngƣời tiêu dùng chứng kiến sự ra đời liên tục của smartphone và bối rối không biết phải chọn mua smartphone nào. Chỉ tính riêng tại Mỹ, đã có hơn 400 thiết bị smartphone đƣợc tung ra thị trƣờng cuối năm 2011, cho ngƣời dùng vô số lựa chọn. tiêu thụ ở Mỹ và Ở một vài thị trƣờng smartphone đã vƣợt qua feature phone ( hay gọi vui là điện thoại “cục gạch”) để thống trị thị trƣờng điệnEU5 vào năm 2011 thoại lần đầu vào năm 2011 nhƣ Đức, Pháp, Italia, Canada và Mỹ , trong khi đó Anh và Tây Ban Nha đã đạt ngƣỡng này từ năm 2010. Anh và Tây Ban Nha đều có lƣợng sở hữu smartphone chiếm hơn nửa số ngƣời dùng điệnt hoại, báo trƣớc xu hƣớng đang lên của smartphone thống trị vào năm. Smartphone chiếm ngôi thiết bị di động được ưa chuộng chất của Feature phone Nguồn: comScore MobiLens May 2010 September 2010 January 2011 June 2011 UK Spain Germany Italy and Canada February 2011 July 2011 France U.S. 10
 13. 13. Nhìn vào lƣợng tiêu thụ điện thoại những năm trƣớc đây, ta sẽ Top các Smartphone bán chạy tại Mỹ. MOBILE thấy sự chuyển đổi này rõ ràng hơn khi ở Mỹ và các nƣớc EU5 Nguồn: comScore MobiLens, Jan-2011 to Dec-2011HANDSETS smartphone là đƣợc tiêu thụ mạnh nhất. Apple chứng tỏ sức mạnh của mình khi chiếm lĩnh 3 vị trí đầu tại Mỹ, chiếm 3 1 Apple iPhone 4 trong 5 vị trí đầu tại EU5, trong đó iPhone4 xếp hạng nhất ở cả 2 Apple iPhone 3GS hai khu thị trƣờng. Mặc dù đến tận tháng 10 mới ra mắt nhƣng 3 Apple iPhone 4S iPhone 4S cũng thăng hạng nhanh không kém, nắm vững vị trí 4 RIM - BlackBerry Curve 8530 thứ 3 tại thị trƣờng Mỹ và vị trí thứ 5 tại thị trƣờng châu Âu. 5 HTC - EVO 4G Tại Mỹ, BlackBerry Curve 8530 xếp số 4 dù hãng RIM đã đánh mất khá nhiều thị phần smartphone trong năm 2011. Top các Smartphone bán chạy tại EU5 HTC-EVO 4G yên vị ở vị trí thứ 5 và là thiết bị duy nhất Nguồn: comScore MobiLens, Jan-2011 to Dec-2011 chạy Android có lọt vào top 5. Điều này đã minh chứng rằng dù Android dẫn đầu thị phần nền tảng smartphone, sự phân 1 Apple iPhone 4 mảnh của nó giữa các thiết bị đã khiến các nhà sản xuất thiết 2 Apple iPhone 3GS bị gốc (OEMs) phải đấu tranh giành ngƣời dùng liên tục. Tại 3 Samsung - Galaxy Ace S5830 khối EU5, Samsung đảm bảo đƣợc vị trí số 3 và số 4 bằng 4 Samsung - Galaxy S II máy Galaxy Ace S5830 và Galaxy SII, họ đã tăng đƣợc thị 5 Apple iPhone 4S phần tại mỗi nƣớc của EU5. 11
 14. 14. NGƢỜI MUA SMARTPHONE TẠI MỸ VÀ EU ĐÁNH GIÁ RẤT CAO TẦM QUAN TRỌNG CỦA THƢƠNG HIỆU MOBILE Trong thị trƣờng cạnh tranh khốc liệt và phát triển nhƣ vũ quan đến hệ sinh thái di động mà hệ điều hành cung cấp. TiếpHANDSETS bão này, các nhà sản xuất thiết bị gốc, sản xuất hệ điều tục chứng minh rõ hơn tầm quan trọng của hệ sinh thái di hành phải hết sức thấu hiểu yếu tố nào có thể chi phối quyết động, ngƣời dùng chấm điểm khả năng lựa chọn ứng dụng, định mua hàng của ngƣời tiêu dùng.Trong số những ngƣời nhạc, video còn quan trọng hơn chính máy. Trong khi đó khẳ dùng di động nói chung và smarrtphone nói riêng tại Mỹ, năng kết nối mạng xã hội ít đƣợc chú trọng, không lọt nổi top chất lƣợng network đƣợc đánh giá là yếu tố quan trọng nhất 10 những yếu tố chi phối ngƣời mua bất chấp tính phổ biến khi mua một thiết bị mới. của việc dùng smartphone để truy cập mạng xã hội. Với ngƣời dùng smarrtphone tại Mỹ, yếu tố hệ điều hành xếp Đối với ngƣời dùng điện thoại di động nói chung và ngay sau ở vị trí thứ hai với điểm số 8,1/10, điều này chứng tỏ smartphone nói riêng đều coi giá thành, bao gồm chi phí tổng tầm quan trọng của khả năng nhận diện hệ điều hành OS tác mua máy và tiền cƣớc hàng tháng có mức quan trọng tƣơng động tới quyết định mua. Hệ điều hành còn quan trọng hơn đƣơng, chứng minh rằng giá thành vẫn và sẽ là một trong thƣơng hiệu của chính mẫu di động vì nó có giá trị cao hơn liên những yếu tố trung tâm ảnh hƣởng quyết định ngƣời mua trong năm 2012 và sau này. Top các nhân tố chi phối quyết định mua Smartphone so với tổng các loại mobile của người dùng tại Mỹ ( tỷ lệ 1-10, 10= quan trọng nhất) Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011, U.S. 8.2 NETWORK QUALITY OF MOBILE SERVICE PROVIDER 8.0 8.1 PHONE OPERATING SYSTEM 7.3 7.9 SELECTION OF APPS 7.1 7.8 OVERALL COST OF MONTHLY SERVICE 7.9 7.8 COST OF DATA PLAN 7.6 7.6 MUSIC AND VIDEO 6.8 7.5 CAPABILITIES BRAND NAME OF MOBILE 7.2 7.4 SERVICE PROVIDER PRICE OF PHONE (AFTER 7.5 REBATES/INCENTIVES) SMARTPHONE TOTAL MOBILE 12
 15. 15. Khi nhìn vào khối EU5, chất lƣợng nhà cung cấp dịch vụ mạng cũng đóng vai trò quyết định mua ở cả hai phân khúc thị trƣờng. MOBILE So với thị trƣờng Mỹ, ngƣời dùng ở thị trƣờng EU5 đánh giá giá thành tƣơng đối cao hơn các yếu tố khác khi ra quyết định muaHANDSETS hàng, yếu tố hệ điều hành và khả năng lựa chọn ứng dụng vẫn quan trọng đối với ngƣời mua smartphone ở hai bờ Atlantic. Top các nhân tố chi phối quyết định mua Smartphone so với tổng các loại mobile của người dùng tại EU5 ( tỷ lệ 1-10, 10= quan trọng nhất) Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011, EU5 7.8 NETWORK QUALITY OF MOBILE SERVICE PROVIDER 7.6 7.7 OVERALL COST OF MONTHLY SERVICE 7.5 7.6 PHONE OPERATING SYSTEM 7.0 7.5 SELECTION OF APPS 6.9 7.4 PRICE OF PHONE (AFTER REBATES/INCENTIVES) 7.3 7.3 COST OF DATA PLAN 7.0 7.2 MUSIC AND VIDEO 6.8 7.0 CAPABILITIES 6.7 BRAND NAME OF PHONE SMARTPHONE TOTAL MOBILE 13
 16. 16. TOP CÁC NHÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ GỐC- SMARTPHONES LÀM RUNG CHUYỂN THỊ TRƢỜNG MÁY DI ĐỘNG MOBILE Cuộc chiến giữa các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEMs) tại các Top OEMs by Share of Total Mobile Market and Smartphone Market HANDSETS thị trƣờng ngày càng căng thẳng, đặc biệt là cuộc chiến giữa Source: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011 Thiết bị di động các nhà sản xuất smartphone với tƣ cách đối tác với các hệ điều Total Mobile Smartphone của Samsung and hành, các nhà phân phối ngày càng tinh vi yêu cầu nhiều chiến Nokia Samsung 24.4% 19.9% Apple HTC 26.4% 18.5% Nokia có thị phần thuật hơn trong hệ thống đƣơng đại. Apple 13.6% RIM 18.3% lớn nhất ở 2 thị Theo phân tích ở thị trƣờng châu Âu, Nokia chiếm thị phần lớn Samsung 37.9% Samsung 27.3% Nokia 18.5% Apple 25.2%trƣờng Bắc Mỹ và nhất về tổng lƣợng điện thoại di động ( bao gồm cả feature Apple 10.1% Nokia 15.8% Châu âu phone và smartphone) trong 4/5 thị trƣờng ở EU5 tại tháng Nokia 29.1% Nokia 25.1% Samsung 24.3% Apple 22.2% 12/2011, bao gồm Anh (24,4 %), Đức( 29,1%), Italia (43,8%) Sony Eric. 13.5% Samsung 20.3% và Tây Ban Nha (40,7%). Tiếp ngay sau là Samsung với 18,5% Nokia 43.8% Nokia 51.7% Samsung 24.2% Apple 15.8% thị phần tại Pháp. Samsung nắm chắc hơn 1/3 thị phần mobile LG 7.2% Samsung 14.1% tại Pháp ( 37,9%) và dẫn đầu tại Mỹ (25,3) và Canada ( Nokia 40.7% Nokia 37.2% Samsung 20.4% Samsung 17.9% 24,3%). Apple, nhà sản xuất vắng mặt trong top 3 OEMs năm Sony Eric. 8.4% Apple 11.5% ngoái nay đã lọt vào vị trí số 3 tại Anh ( 13,6%) và Pháp ( Sharp 24.4% Apple 33.6% 10,1%) nhờ có sự ra mắt liên tục của smartphone đặc biệt là Panasonic 13.6% Sharp 27.7% Fujitsu 11.5% Sony Eric. 12.8% iPhone 4S. Samsung 24.3% RIM 32.6% Top OEMs tại Nhật lại không liên quan mấy tới Âu châu, LG 18.8% Apple 31.2% RIM 14.8% Samsung 11.0% Canada hay Pháp, Mỹ, điều này chứng minh tính độc lập của Samsung 25.3% Apple 29.6% thị trƣờng này. Sharp dẫn đầu top OEM với thị phần 24%, tiếp LG 20.0% RIM 16.0% Motorola 13.3% HTC 14.6% sau là Panasonic (13,6%) và Fujitsu ( 11,5%). Không một nhãn hiệu nào trong 3 thƣơng hiệu trên có mặt ở bất cứ đâu. RIM cũng xƣng vƣơng ở Canada với 32,6% thị phần. Vì smartphone đã Khi nhìn riêng vào phân khúc smartphone, Apple đang chiếm vƣợt qua feature phone tại năm 2011 nên cuộc chiến giành ngƣời dùng vị trí thứ nhất tại Mỹ (29,6%). Anh (26,4%) và Nhật bản ( giữa các OEMs và các hệ điều hành sẽ còn nóng hơn nữa trong thời gian 33,6%); Nokia dẫn đầu tại Đức, Ý và Tây Ban Nha, còn tiếp theo. Samsung đứng đầu tại Pháp . 14
 17. 17. NHÀ MẠNG CUNG CẤP SMARTPHONE CŨNG CẠNH TRANH KHỐC LIỆT HƠN MOBILEHANDSETS Theo phân tích thì tại Mỹ có bốn nhà cung cấp mạng lớn nhất là Nhƣng khi đánh giá riêng thị trƣờng smartphone ta lại có kết Verizon, AT&T, Sprint và T-Mobile, chiếm tổng 78% thuê bao quả khác khi AT&T chiếm thị phần lớn nhất với 33,5%, theo tại Mỹ vào tháng 12 năm 2011, Verizon dẫn đầu thị trƣờng với sát là Verizon với 30,4%. Thị phần của Verizon đã tăng 31,6% thuê bao. AT&T đã mua lại T-mobile vào tháng 12 nên thêm 3,7% từ năm trƣớc do sự gia tăng smartphone, bao xếp hạng 2, chiếm 26,3%, tiếp theo đó là Sprint (10,5%) và T- gồm sự ra mắt Verizon iPhone đầu năm 2011, chấm dứt thời mobile(9,5%) kỳ độc quyền phân phối mạng iPhone của AT&T với Apple. Cuối năm 2011 đến lƣợt Sprint đƣa thêm iPhone vào mạng và đạt 13,7% thuê bao, tiếp theo đó là T-mobile với 11,3% thị phần. Thị phần nhà mạng đối với toàn thị trường Mobile tại Mỹ Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011, U.S. VERIZON, 31.6% AT&T, 26.3% SPRINT, 10.5% T-MOBILE, 9.5% VERIZON (31.6%) TRACFONE, 7.1% SPRINT PREPAID, 5.1% T-MOBILE (9.5%) METROPCS, 3.2% OTHER, 2.8% US CELLULAR, 2.1% SPRINT (10.5%) CRICKET, 1.9% AT&T (26.3%) 15
 18. 18. S ự Xâm Nhập Của Smartphone Smartphone SỰ XÂM NHẬP CỦA SMARTPHONE VÀO CÁC THỊ TRƢỜNGđã thâm nhập vào thị trƣờng Anh và Tây Năm 2011 là năm smartphone phát triển mạnh mẽ trên các Những yếu tố chủ chốt giúp smartphone phát triển thần kỳ thị trƣờng phát triển. Tại Mỹ và EU5, mức tăng trƣởng của nhƣ vậy bao gồm sự phổ rộng của mạng 3G và 4G, các cảiBan Nha và đạt mốc smartphone đã tăng lên tối thiểu 8% và có khi còn hơn thế. tiến chức năng và ứng dụng mạnh mẽ cùng giá thành ngày 50% Smartphone đã vƣợt mốc 50% tại thị trƣờng Anh và Tây càng cạnh tranh. Dù các model smartphone mới nhất luôn có Ban Nha, đánh dấu mốc phát triển quan trọng của thiết bị giá cao, các model trƣớc đó sẽ đƣợc hạ giá xuống rất thấp, này. Trong khi đó tại Mỹ Pháp, Italia thì con số này là 40%. hay đôi khi là miễn phí (nhƣng đi kèm yêu cầu ký hợp đồng thuê bao với nhà mạng). Ví dụ nhƣ tại Mỹ Apple đang tặng iPhone 3GS dung lƣợng 8G miễn phí cho khách hàng với điều kiện hợp đồng 2 năm thuê bao. Với tốc độ tăng trƣởng này, smartphone đƣợc dự đoán là sẽ phát triển hơn nữa vào cuối năm 2012. Thị phần Smartphone đối với tổng lượng người dùng mobile Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011 vs. Dec-2010 51.3% 51.0% 44.0% 43.9% 41.8% 40.0% 37.6% 37.0% 34.2% 35.2% 31.0% 27.0% 25.8% 25.0% U.S. EU5 UK SPA IN ITALY FRANCE GERMANY DEC-10 DEC-11 16
 19. 19. SMARTPHONE PHỔ BIẾN NHẤT Ở LỨA TUỔI 25-34 Smartphone ngoài nhanh chóng xâm nhập vào dòng thị Ở cả Mỹ và châu Âu, lứa tuổi 25-34 chiếm phần lớn, tiếp theoCỦA trƣờng chính còn rất thịnh hành trong các phân khúc thị trƣờng là tỷ lệ 35-44 tuổi. Phía châu Âu tỷ lệ ngƣời dùng trên 55 tuổi khác. Ở Mỹ tỷ lệ nam nữ dùng smartphone khá cân bằng, cònSMARTPHONE ở EU5 tỷ lệ nam giới cao hơn so với nữ giới ( 55,7%). cao hơn còn ở Mỹ tỷ lệ 18-24 là cao hơn. Tỷ lệ sử dụng smartphone theo lứa tuổi Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. Dec-2011, U.S. and EU5 51.3% NAM 55.7% 48.7% NỮ 44.3% 6.3% AGE 13-17 7.6% 17.2% AGE 18-24 14.4% 25.6% AGE 25-34 22.0% 20.7% AGE 35-44 21.1% 15.6% AGE 45-54 16.0% AGE 55+ 14.6% 18.9% U.S. EU5 17
 20. 20. PHÂN KHÚC PHÁT TRIỂN NHANH NHẤT LÀ SỰ XÂM NHẬP CỦA SMARTPHONE CHI PHỐI SỰ TĂNG TRƢỞNG HỢP LÝSMARTPHONE Các số liệu về tuổi và giới tính đã chỉ ra rằng thị trƣờng Phân khúc người dùng có tỷ lệ phát triển smartphone nhanh nhất tại Mỹ ADOPTION smartphone vẫn chƣa chín muồi vì còn nhiều phân khúc Nguồn: comScore Mobilens, 3 mon avg. ending Dec-2011 vs. Dec-2010, U.S. về nhân khẩu học chƣa hoàn toàn tiếp cận với smartphone. Trong năm ngoái smartphone đã tăng trƣởng trong hầu hết phân khúc về nhân khẩu nhƣng một số phân khúc có mức tăng trƣởng nhanh hơn so với các phân khúc khác.Một báo cáo phân tích về phân khúc nhân khẩu học ( tuổi HH SIZE: 6 PERSONS HH 99% tác, giới tính, thu nhập hộ gia đình, quy mô hộ gia đình, trình độ giáo dục) đang phát triển nhanh nhất tại Mỹ cùng bản điều tra dân số đã vẽ cho ta thấy một bức tranh sinh động về sự INCOME: UNDER $25K 98% thay đổi của một thị trƣờng cực kỳ năng động. Mức tăng trƣởng mạnh mẽ nhất ( 99%) xảy ra ở khu vực hộ gia đình có EMPLOYMENT: RETIRED 92% 6 ngƣời, một phân khúc rất nhạy cảm với giá cả do kích cỡ của hộ, điều này cho thấy việc xuất hiện smartphone giá thấp đƣợc nhà mạng bao cấp đi kèm với hợp đồng wireless hay bổ sung EDUCATION: ASSOC DEGREE 80% thêm gói thuê bao ƣu đãi cho gia đình sẽ thúc đẩy khả năng thâm nhập của smartphone vào thị trƣờng. Giả thuyết này đƣợc củng cố thêm bởi một phân khúc có tốc độ tăng trƣởng AGE: 55-64 79% nhanh khác, bao gồm cả những ngƣời thu nhập dƣới 25 000$/năm, những ngƣời đã về hƣu, ngƣời có độ tuổi 55-64, tất GENDER: FEMALE 70% cả đều có xu hƣớng nhạy cảm với giá thành. Thêm vào đó phụ nữ và những ngƣời sống ở Trung Tây tiếp cận smartphone nhanh hơn tốc độ trung bình rất nhiều. REGION: MIDWEST 62% Những số liệu về mức độ tăng trƣởng ngƣời dùng smartphone vào năm 2011 đã cho thấy phân khúc ngƣời dùng tiếp cận smartphone dù muộn nhƣng lại phát triển nhanh nhất. Dù ở nhiều góc độ phân khúc này vẫn nhỏ hơn nhiều phân khúc khác, tốc độ tăng trƣởng thần kỳ của nó cho thấy smartphone sẽ nhanh chóng là xu hƣớng chủ đạo trong tƣơng lai. Giá thành ngày càng giảm của smartphone sẽ là động lực mạnh thúc đẩy đà tăng trƣởng, khiến rất nhiều ngƣời Mỹ cảm thấy họ là thành viên của một câu lạc bộ vốn trƣớc đây chỉ dành cho ngƣời nhiều tiền. 18
 21. 21. ANDROID THÂU TÓM NỬA THỊ TRƢỜNG SMARTPHONE TẠI MỸ Thị trƣờng smartphone tại Mỹ đã có những thay đổi đáng kể SỰ XÂM theo thị phần trong những năm gần đây khi các thiết bị dùng U.S. Smartphone Market Share by OS Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Jun-2010 to Dec-2011, U.S. Android và iOS chia nhau rất nhiều phân khúc giá thành. Đặc 100% biệt Android đã nhanh chóng chiếm thị phần lớn nhất để trở 90% Android và iOS thành ông vua nền tảng smartphone ở mức 47,3%. Những 80% chiếm ¾ thị phần ngƣời dùng Android mới này đến từ đâu? Dữ liệu cho thấy rất 70% nhiều ngƣời dùng RIM đã chuyển sang Android khi họ mua 60%smartphone tại MỸ smartphone mới. Trong năm 2011, 31% ngƣời dùng RIM 50% 40% chuyển qua mua Android, 43% vẫn ở lại với RIM. Dù từng dẫn 30% đầu thị trƣờng Mỹ trong thời gian dài, RIM nay phải đối mặt 20% thách thức ngƣời dùng đang nhanh chóng quay hƣớng chuyển 10% sang nền tảng di động tốt hơn, “touch” chạm thuận tiện hơn và 0% JUN-10 OCT-10 FEB-11 JUN-11 OCT-11 thị trƣờng ứng dụng ngày càng rộng hơn.. MICROSOFT SYMBIAN PALM RIM IOS ANDROID iOS tăng trƣởng dần dần, nền tảng này vốn chƣa tăng quá 0,6% mỗi tháng cho tới tận cuối năm 2011. Tuy nhiên trong 4,6% thị phần tăng , có tới 1,5% xảy ra trong 2 tháng cuối năm 2011 khi iPhone 4S đƣợc ra mắt vào tháng 10. RIM hiện xếp thứ 3 trên thị trƣờng Mỹ , đã bị giảm đến một nửa thị phần vốn có trong năm ngoái xuống còn 16%. 19
 22. 22. 2012 sẽ là năm quan trọng chứng kiến sự tăng trƣởng đáng kể Thị phần Smartphone khi xu hướng hệ điều hành thay đổi tại MỹSMARTPHONE của thị trƣờng Mỹ khi lƣợng sử dụng đã vƣợt ngƣỡng 100 Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2005 to Dec-2011, U.S. ADOPTION triệu, trong đó hơn một nửa sử dụng smartphone với tƣ cách 100% thiết bị di động đầu tiên. iOS và Android sẽ vẫn là hai thế lực SYMBIAN RIM PALM MICROSOFT IOS ANDROID dẫn đầu nhờ hệ sinh thái ứng dụng phong phú và rất nhiều sản phẩm hỗ trợ, còn RIM tiếp tục đối mặt thách thức giành lại thị phần khi còn bộc lộ nhiều điểm yếu so với những nền tảng khác. Cuối cùng Microsoft đã ra con bài giao diện Metro hứa hẹn thống nhất một nền tảng Window cho window phone, máy tính bảng và máy vi tính, thêm vào đó là sự hợp tác với Nokia để hỗ trợ nền tảng ban đầu cho smartphone. Nếu ngƣời ta nghĩ rằng iPhone và Android đã chắc chân vị trí dẫn đầu thị trƣờng smartphone thì nên nhớ lại thị trƣờng này đã thay vua nhanh nhƣ thế nào chỉ trong thời gian ngắn. Ta Tƣơng lai của thị trƣờng smartphone Mỹ sẽ ra sao? Có thể nói hãy quay lại lịch sử năm 2005, Palm từng dẫn đầu với 35% thị rằng việc các ứng dụng và hệ sinh thái smartphone ngày càng phần, tiếp theo là RIM rồi Symbian với 20% thị phần Mỹ mỗi phát triển sẽ giúp các hãng dẫn đầu hiện nay tiếp tục giữ chân nền tảng. Năm 2006 Microsoft chiếm ngôi dẫn đầu , nhƣng khách hàng tốt hơn và giúp họ duy trì vị trí dẫn đầu. Nhƣng nhanh chóng bị RIM lật đổ vào năm 2008 và RIM giũ vững Microsoft đang tập trung đại tu nền tảng và giao diện của họ, ngôi vị này đến vài năm sau. Tới năm 2011 Android đã chiếm đồng thời bắt tay với Nokia, cùng lúc RIM đang hy vọng quay ngôi vƣơng, còn iOS theo sát ở vị trí thứ 2. Dù ngôi vƣơng tại trở lại dƣới sự dẫn dắt của một vị giám đốc điều hành mới , thị trƣờng smartphone Mỹ đã đổi chủ nhiều lần, Apple chƣa chúng ta không thể dự đoán chắc chắn bộ mặt tiếp theo của thị một lần đạt đƣợc vị trí đó. trƣờng có sức thay đổi chóng mặt này. 20
 23. 23. ANDROID NẮM GIỮ VỊ TRÍ ĐẦU BẢNG TẠI THỊ TRƢỜNG EU5SMARTPHONE Thị trƣờng smartphone ở châu Âu đã có nhiều thay đổi thị phần Thị phần Smartphone theo hệ điều hành tại thị trường EU5 ADOPTION đáng kể trong những năm gần đây khi Android và iOS lần lƣợt Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011, EU5 lấn át các nền tảng khác. Trong những tháng gần đây, Android 0.2% đã giành mất vị trí dẫn đầu của Symbian tại EU5 và vẫn tiếp tục giành thêm thị phần một cách chắc chắn tại thị trƣờng các nƣớc. Tổng kết lại, thị phần của Android đã tăng lên từ 12% 3.4% tháng 12/2010 lên 31,2% tháng 12/2011. Symbian mất dần 5.2% thị phần nhƣng vẫn giữ đƣợc vị trí dẫn đầu tại Tây Ban Nha và Italia. iOS thì duy trì hay mở rộng thị trƣờng từng chút 9.4% theo tháng tại châu Âu. Dù chiếm thị phần nhỏ hơn hẳn 31.2% nhƣng RIM lại mở rộng đƣợc thị trƣờng ở châu Âu dù đã đánh mất thị phần đáng kể tại Mỹ. 20.7% 29.9% ANDROID SYMBIAN IOS RIM MICROSOFT OTHER SMARTPHONE PALM 21
 24. 24. SỰ XÂM NHẬP Thị trƣờng châu Âu có tính cạnh tranh rất lớn trong những năm gần đây khi Nokia chuyển sang hệ điều hành Window Android. Nền tảng hứa hẹn này nổi lên nhƣ một hệ sinh thái thứ 3 rất có lợi cho ngƣời tiêu dùng, nhƣng có thể lại làm các CỦA phone của Microsoft. Nếu Nokia có thể duy trì thị phần tƣơng nhà phát triển phải đau đầu lựa chọn. Ta cũng không nên bỏ tự tại thị trƣờng OEM-nhà sản xuất thiết bị gốc, thì Microsoft RIM đứng ngoài, đặc biệt là tại UK.Sự cạnh tranh đẩy nhanhSMARTPHONE có thể cạnh tranh với tƣ cách nền tảng thứ 3 chống lại iOS và hơn sự đổi mới về hệ điều hành và các ứng dụng. Thị phần Smartphone theo hệ điều hành tại thị trường EU5 Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011 to Dec-2010 2.5% 7.0% 4.3% 4.9% 10.0% 9.3% 9.6% 7.9% 90% 4.4% 12.5% 4.9% 9.7% 18.3% 3.3% 6.8% 17.1% 8.1% 80% 5.2% 10.1% 11.5% 22.2% 70% 20.7% 12.9% 15.8% 30.0% 25.2% 27.4% 26.4% 60% 40.4% 50% 28.4% 14.5% 17.0% 40% 64.7% 30.2% 46.4% 52.8% 29.6% 30% 67.1% 36.6% 35.4% 33.6% 32.1% 11.6% 7.2% 0% 4.1% 17.9% DEC-2010 DEC-2011 DEC-2010 DEC-2011 DEC-2010 DEC-2011 DEC-2010 DEC-2011 DEC-2010 DEC-2011 UK FRANCE GERMANY ITALY SPA IN OTHER MICROSOFT RIM IOS SYMBIAN ANDROID 22
 25. 25. THỊ TRƢỜNG SMARTPHONE TẠI NHẬT VÀ CANADA CÓ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM RIÊNG KHÁC NHAUSMARTPHONE comScore báo cáo các chỉ số của thị trƣờng mobile Canada Japan Smartphone Market Share by OS ADOPTION năm 2011 và Nhật Bản năm 2010, nhấn mạnh vào tính đặc Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011, Japan thù trong việc sử dụng smartphone ở hai thị trƣờng này. 0.3% 0.2% Thị trƣờng Nhật Bản có tỷ lệ sử dụng smartphone mới ở mức 17%, thấp hơn nhiều so với thị trƣờng châu Âu và Bắc Mỹ. Điểm đặc thù của Nhật Bản là ngƣời tiêu dùng đã 5.4% đƣợc tiếp cận các tính năng cao cấp trên feature phone vốn chỉ đƣợc sản xuất riêng cho ngƣời Nhật từ trƣớc đó rất lâu nên việc thâm nhập của smartphone vào thị trƣờng này khá khó khăn. Thị trƣờng smartphone Nhật Bản ngày nay chủ yếu là Android và iOS, hai nền tảng này chiếm 94,1% thị phần 33.6% smartphone Nhật. Microsoft là nền tảng thứ ba có tỉ phần 60.5% đáng kể một chút ở mức 5,4%. Dù mức phát triển của smartphone tại thị trƣờng này vẫn còn thấp, trong những năm tiếp theo khi smartphone vẫn tiếp tục đƣợc nâng cấp thêm nhiều chức năng, thêm nhiều lựa chọn với nhiều mức giá hợp lý thì smartphone sẽ có khả năng tăng trƣởng ổn định. ANDROID IOS MICROSOFT SYMBIAN RIM 23
 26. 26. Trong khi đó thị trƣờng Canada lại có những phức tạp Thị phần Smartphone theo hệ điều hành tạiSMARTPHONE riêng do sự thống trị hùng mạnh của RIM/Blackberry. Với thị trường Canada Nguồn: comScore MobiLens, Dec-2011, Canada ADOPTION thị phần 32,6%, comScore cho biết Canada là thị trƣờng còn lại duy nhất mà RIM vẫn giữ ngôi vị bá chủ. Đáng 0.4% 0.6% chú ý thứ 2 trong top 5 là iOS với tỷ phần 31,2%, hơn 2.9%Canada là thị trƣờng Android một chút ( 27,8%). Tiếp theo là Symbian (4,5%) 4.5% và Microsoft (2,9%).smartphone duy nhất theo báo cáo của comScore cho rằng Dù rằng RIM vẫn đang ở ngôi vƣơng tại Canada, sự thay đổiRIM vẫn giữ ngôi vị nhanh chóng của thị trƣờng đang khiến ngôi vị của hãng này 27.8% mong manh hơn bao giờ hết. Apple bình chân khi giữ vững vị bá chủ trí top trên trong những tháng đầu của năm dù trƣớc đó 32.6% Android gây bất ngờ khi chiếm giữ vị trí này trƣớc. Trong 6 tháng qua RIM đã mất thêm 6% thị phần vào tay Android. Nhƣng đáng chú ý là RIM đã bổ nhiệm một vị CEO mới vào tháng 1, báo hiệu một chiến lƣợc mới, một dòng sản phẩm mới đột phá. Liệu sự thay đổi ngƣời lãnh đạo và sản phẩm 31.2% mới này có mang lại thành công, quê nhà Canada của RIM có lẽ là cơ hội tốt nhất để hãng này đảo ngƣợc tình thế và lấy lại thị phần đã mất. MICROSOFT SYMBIAN PALM RIM IOS ANDROID OTHER 24
 27. 27. Lƣợng sử dụng Mobile Media LƢỢNG NGƢỜI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ CÁC TRÌNH DUYỆT BẰNG NHAU KHI CHÚNG ĐỒNG THỜI NHÀO NẶN TRẢI NGHIỆM CỦA NGƢỜI DÙNGỞ cả U.S. và EU5, số Kết thúc năm 2011, hơn 127,6 triệu ngƣời dùng di động ở U.S Tính đến tháng mƣời hai năm 2011, 47,6 % tổng số ngƣờingƣời dùng ứng dụng và 108 triệu ngƣời dùng ở Châu Âu truy cập mobile media dùng di động ở U.S. sử dụng ứng dụng (tăng 13,3 %), trong bằng trình duyệt hoặc ứng dụng trên di động của họ và con số khi đó có 47,5 % trong số đó sử dụng trình duyệt trên di động nhiều hơn lƣợng này tăng trên 30% với cả hai loại. Trong năm 2011, do lƣợng (tăng 11,1%). Ở châu Âu, 38,2 % ngƣời dùng truy cập mobile ngƣời dùng trình ngƣời dùng smart phone tăng và họ có nhiều sự lựa chọn ứng media bằng ứng ụng (tăng 10,1%), trong khi đó 38,1% sử duyệt di động dụng hơn nên lƣợng ngƣời dùng ứng dụng trên thiết bị di động dụng trình duyệt ( tăng 9,2 %). ở cả hai khu vực đều vƣợt qua lƣợng ngƣời dùng trình duyệt. % số người dùng ứng dụng và trình duyệt tháng 12 năm 2011 so với năm 2010 Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011 vs. Dec-2010 38.2% +10.1 pts DÙNG ỨNG DỤNG 47.6% +13.3 pts 38.1% +9.2 pts DÙNG TRÌNH DUYỆT 47.5% +11.1 pts EU5 U.S. 25
 28. 28. Tỷ lệ % lượt truy cập vào hai trang BBC Sites và SkyLƢỢNG SỬ Ứng dụng và trình duyệt trên di động đã cho các thƣơng hiệu một cách đặc biệt khác để tƣơng tác với ngƣời dùng của họ. Sites của mỗi phương thức truy cậpDỤNG MOBILE Kết quả nghiên cứu về hai thƣơng hiệu mới của UK (BBC Sites và Sky Sites) cho thấy các phƣơng thức truy cập bằng Nguồn: comScore GSMA MMM, Dec-2011, UKMEDIA thiết bị di động vào hai trang này khác nhau. Ba trong bốn ngƣời dùng truy cập BBC Sites bằng trình duyệt trên di động của họ, trong khi hai phần năm số ngƣời (42,2%) sử dụng ứng dụng để truy cập. Trong khi đó, Sky Sites (giới thiệu ứng dụng di động của họ trƣớc BBC 1 năm) đã có 63,4% truy cập bằng ứng dụng trên di động và chỉ có 48 % ngƣời dùng sử dụng thiết bị di động của họ truy cập bằng trình duyệt trên di động. Điều này thể hiện sự ảnh hƣởng của việc sử dụng ứng dụng vào mối quan hệ giữa hai phƣơng thức truy cập. Ở cả hai thƣơng hiệu, lƣợng lớn ngƣời dùng mobile truy cập thông tin của họ bằng ứng dụng và bằng trình duyệt trên di động đã chứng minh sự quan trọng của cả hai kênh truyền thông cho việc sử dụng mobile media. Trong tháng mƣời hai, 17% ngƣời truy cập bằng di động đã vào BBC Sites bằng cả ứng dụng và trình duyệt và 11% cho Sky Sites 26
 29. 29. ỨNG DỤNG TRÊN GOOGLE ĐƢỢC DÙNG NHIỀU NHẤT BỞI CẢ NGƢỜI DÙNG IPHONE VÀ ANDROIDMOBILEMEDIA Ứng dụng là một phần quan trọng của các hệ điều hành, bên Bảng xếp hạng các ứng dụng trên iPhone và Android được dùngCONSUMPTION cạnh việc nó có ảnh hƣởng lớn tới quyết định mua hàng của nhiều nhất tại U.S. (Tính trên lượng người dùng thật ở độ tuổi 18+) ngƣời dùng thì nó cũng góp phần xây dựng cách thức ngƣời Nguồn: comScore Mobile Metrix 2.0, Beta Data, Dec-2011, U.S.Facebook là ứng dụng đó tƣơng tác với nội dung trên các thiết bị di động. Sau khi iPhone Top Mobile Apps Android Top Mobile Apps phổ biến thứ 3 trên nhìn vào bảng xếp hạng các ứng dụng đƣợc dùng nhiều nhất YouTube Google Search iPhone và thứ 4 với ở U.S., đƣợc đo bởi ứng dụng đo lƣờng hành vi ngƣời dùng Google Maps Gmail Mobile Metrix 2.0 của comScore, ta có thể thấy các ứng dụng ngƣời dùng Android của Google đứng đầu ở cả hai loại thiết bị về số lƣợng ngƣời Facebook Google Maps dùng thật. Với ngƣời dùng iPhone, Youtube có lƣợng ngƣời Yahoo! Weather Facebook dùng thật lớn nhất, theo sau đó là Google Maps, Facebook, Pandora Radio Google News and Weather Yahoo! Weather và Pandora Radio. Nghiên cứu ở thị trƣờng Angry Birds YouTube Android cho thấy Google Search là ứng dụng đầu bảng, tiếp Yahoo! Stocks Pandora Radio theo là Gmail, Google Maps, Facebook và Google News & ESPN ScoreCenter Angry Birds Weather. Những ứng dụng khác trong bảng xếp hạng này ở The Weather Channel Adobe Reader cả hai hệ điều hành gồm có các game nổi bật nhƣ Angry Google Search Words With Friends Birds và Words with Friends. Ở cả hai nền tảng, Twitter là hệ Words With Friends Twitter điều hành duy nhất bên cạnh Facebook đứng trong top 15. Netflix Yahoo! Messenger Fruit Ninja Amazon Appstore Twitter Yahoo! Mail Movies by Flixster Google Talk Facebook Messenger The Weather Channel 27
 30. 30. 1/3 LƢỢNG NGƢỜI DÙNG DI ĐỘNG TẠI BẮC MỸ TRUY CẬP CÁC MẠNG XÃ HỘI BẰNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNGMOBILEMEDIA Nghiên cứu về hoạt động phổ biến của ngƣời dùng trên điện % các hoạt động phổ biến trên điện thoạiCONSUMPTION thoại di động (gồm cả feature phone và smartphone) tại U.S., Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011 Châu Âu, Canada và Nhật Bản thu đƣợc khá nhiều số liệu về U.S. EU5 Canada Japan lƣợng sử dụng và hoạt động ƣa thích của họ. Ngƣời Mỹ và Canada có xu hƣớng truy cập các mạng xã hội và blog bằng Gửi tin nhắn 74.3% 84.4% 69.2% 44.4% điện thoại (35,2% ở U.S. và 31,2% tại Canada). Ngƣời Mỹ Chụp ảnh 60.3% 59.8% 55.1% 63.9% cũng truy cập bản đồ và tin tức bằng điện thoại (cứ 4 ngƣời thì Gửi thƣ điện tử 40.8% 30.0% 35.9% 57.3% có 1 ngƣời thực hiện hành động này tính trong tháng mƣời hai Truy cập mạng xã hội và blog 35.3% 25.7% 31.2% 19.6% năm 2011). Truy cập thông tin thời tiết 35.2% 23.2% 29.8% 35.1% Chơi game 31.4% 27.5% 30.8% 15.3% Tính trong tháng 12 năm 2011, ngƣời Châu Âu là những ngƣời Tìm kiếm thông tin 29.5% 20.4% 25.6% 30.8% nhắn tin nhiều nhất với gần 85% ngƣời dùng gửi ít nhất 1 tin Sử dụng bản đồ 26.5% 18.2% 21.6% 19.4% nhắn. Họ cũng thƣờng dùng điện thoại để nghe nhạc, chụp ảnh Đọc tin tức 25.5% 20.0% 20.1% 24.3% và quay video với tỷ lệ 1 trong 4 ngƣời dùng. Trong khi đó, Nghe nhạc 23.8% 27.4% 23.0% 13.3% Nhật bản đứng đầu về lƣợt truy cập nội dung kỹ thuật số, đứng đầu trong 4 thị trƣờng về lƣợng sử dụng mobile media. Nghiên Truy cập thông tin thể thao 21.8% 16.5% 16.0% 19.7% cứu thị trƣờng cho thấy, cứ 5 ngƣời Nhật thì có 3 ngƣời Truy cập thông tin tài chính 15.1% 11.3% 11.4% 17.9% chứng khoán thƣờng vào hòm thƣ bằng điện thoại, trong khi 17,9% truy cập Vào các trang bán lẻ trực tuyến 12.2% 8.2% 6.1% 10.0% thông tin thƣơng mại/kinh tế/chứng khoán. 28
 31. 31. Phân tích các hoạt động của ngƣời dùng trên điện thoại tại năm ngoái và chƣa có dấu hiệu chậm lại. Các thông tin vềMOBILE U.S. cho thấy gần đây ngƣời dùng hay sử dụng điện thoại để thƣơng mại, bao gồm thanh toán điện tử (tăng 80%), rao vặtMEDIA xem tin tức về các hoạt động bán lẻ và thƣơng mại –đây là (tăng 72%), các trang đấu giá online (tăng 70%) và chỉ dẫn mua một điểm đáng chú ý trong năm 2012. Sự đột phá của điện sắm (tăng 67%), tất cả đều tăng trong suốt năm qua.CONSUMPTION thoại di động trong môi trƣờng kinh doanh bán lẻ cung cấp cho các thƣơng hiệu một cơ hội lớn để tiếp cận khách qua các Năm 2011, thông tin về sức khỏe đã tiếp tục đứng đầu trong các kênh cá nhân; đồng thời cũng cho họ một thử thách khi mà loại thông tin đƣợc ngƣời dùng điện thoại di động quan tâm nhất khách hàng thƣờng tham khảo ý kiến về sản phẩm khi mua trong, tăng 134%, nâng tổng số ngƣời dùng trong mục này tại sắm tại cửa hàng bằng điện thoại của họ. Vào tháng 12 năm U.S. lên 18.5 triệu. Lĩnh vực này sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2011 có 28,5 triệu ngƣời dùng điện thoại di động truy cập các 2012 bởi bên cạnh sự cải thiện chiến lƣợc của các nhà cung cấp nội dung bán lẻ bằng thiết bị di động của họ, tăng 87% so với hiện thời thì cũng đang có nhiều nhà cung cấp bắt đầu thâm nhập thị trƣờng này. . Top các danh mục thông tin được truy cập nhiều tại Mỹ (000) Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011 vs. Dec-2010, U.S. 7,895 +134% THÔNG TIN SỨC KHỎE 18,491 15,221 +87% MUẤ SẮM TRỰC TUYẾN 28,537 6,250 +82% TẠP CHÍ NAM GIỚI 11,356 13,056 THANH TOÁN ĐIỆN TỬ +80% 23,480 13,789 THÔNG TIN GAME +77% 24,358 11,794 THÔNG TIN VIỆC LÀM +74% 20,570 19,992 THAM KHẢO KIẾN THỨC CHUNG +74% 34,859 16,971 RAO VẶT +72% 29,164 13,908 WEBSITE ĐẤU GIÁ +70% 23,675 9,803 GIẢI TRÍ GIA ĐÌNH +69% 16,593 DEC-2010 DEC-2011 29

×