Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Meer omzet met je hotelwebsite

17,668 views

Published on

18 usability en conversie tips voor betere websites van hotels.

Published in: Business
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Meer omzet met je hotelwebsite

 1. 1. Tips voor meer omzet met je hotelwebsite Karl Gilis – De G in AGConsult Web usability & Informatiearchitectuur Twitter.com/AGConsult www.usability-blog.be
 2. 2. Omdat slides zonder de presentatievaak mooi zijn om naar te kijken,maar moeilijk om te begrijpen,zal je vaak deze tekstballonnen zienopduiken.Hopelijk wordt het verhaal zo ietsduidelijker.
 3. 3. In deze presentatie geef ik tipszodat bezoekers vanhotelwebsites niet gefrustreerdraken en vinden wat ze nodighebben.De tips zelf zijn trouwensbruikbaar voor eender welkewebsite.
 4. 4. Als je website makkelijk is omte gebruiken en inspeelt op denoden en verwachtingen van debezoeker, is hij gelukkig.Als je zijn verwachtingenovertreft, is het kassa-kassa.
 5. 5. 1. Voor surfers is uw website alles  Zorg dat alles correct werkt
 6. 6. Dode links zijn dodelijk voor degebruikservaring.Dergelijke mankementen stralen afop je imago."Als je website zo in elkaarsteekt, wat gaat er dan allemaal nietwerken in mijn hotelkamer?"
 7. 7. Zorg ook dat je website correctwerkt in elke gangbare browser.Op deze lege plek moet normaaleen kaartje staan.
 8. 8. Hier werkt het kaartje dan wel, maar despeldekoppen staan zo dicht bij elkaar, dat hetquasi onbruikbaar is. Ook niet goed dus.En wat betekenen die cijfers? Het aantal parken?Het aantal bungalows in zon park? Moeilijk…
 9. 9. 2. Denk vanuit je klanten Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is wel de basis van alles. Luister naar wat je klanten en doelpubliek wil, speel daarop in en je bent vertrokken.
 10. 10. "Sell your products the waycustomers wants to buy them,not the way you want to sell them." Lynda LybertDit is voor mij de basis vansuccesvol verkopen.En op internet een must.
 11. 11. Een mooie pagina, dat kan ik nietontkennen. Maar als ik op diningklik, wil ik zien wat de pot schaft.Wat is de menu? Met welk budgetmoet ik rekening houden?Dat staat niet op deze pagina of indeze rubriek. Een gemiste kans.
 12. 12. Als ik op business klik, wil ik geen dwazefoto zien van mensen op een golfbreker. Nietmijn idee van een geschikte plek om met 10mensen te vergaderen.Ik wil ook geen ellenlange teksten. Maar eensnel overzicht van de zalen, mogelijkhedenen prijzen.
 13. 13. Esthetisch misschien minderaantrekkelijk, maar inhoudelijkwel veel beter.Let bijvoorbeeld op de tabel metoverzicht van de zalen en decapaciteit bij verschillendeindelingen / opstellingen.
 14. 14. 3. Doe normaal, dat is al erg genoeg
 15. 15. Op introfilmpjes en dito slideshowszit niemand te wachten.Schrappen die handel.
 16. 16. Fotos die in- en uitschuivenwekken vooral irritatie op.
 17. 17. Let ook op de leesbaarheid. Kleine wittelettertjes op een donkere achtergrond zijngeen goed idee.En zon sierschrift is de hel om te lezen.En dat blijft toch de basis: dat mensenkunnen lezen wat jij vertelt.
 18. 18. Kijk ook de vertaalde teksten opje site na. Die Engelstaligebezoeker heeft geen flauw ideewat naar t Stad is.
 19. 19. Gebruik geen vaktermen. Ikassocieer mice met muizen.Niet met de business-oplossingen en vergaderingen.
 20. 20. Vind ook geen marketingtermen en woordenuit. Wat is dat 5 gratis toppings?. Krijgt mijnkindje dan 5 keer van die bolletjes op haarijsje?De term zegt niets en is dus slecht. Een mooivoorbeeld van marketing uit de prehistorie.
 21. 21. Als je ergens op je website eenpagina nodig hebt, om een termuit te leggen, weet je dat je nietgoed bezig bent.En wat is er mis om gewoon tezeggen + 5 gratis activiteiten?Doe gewoon. Dat werkt perfect!
 22. 22. 4. Duidelijke, taakgerichte homepage Mensen komen niet zomaar naar je website. Ze komen om iets te doen. Zorg dat je homepage inspeelt op die taken.
 23. 23. Voor hotelwebsites zijn die toptaken vrijeenvoudig: • Is dit hotel iets voor mij? • Kamerprijzen en kamers boeken • Kan ik er iets eten? • Zijn er vergaderfaciliteiten?
 24. 24. Lange introteksten zijn geen goed idee.Val met de deur in huis. Toon wat je tebieden hebt.De mogelijkheid om te reserveren alleenmaar aanbieden in je navigatie is niet goedgenoeg.
 25. 25. Mooi en een goede, korte tekst.Een link of knop in die buurt zouhelpen om bezoekers naar binnen tetrekken.Geef hen de pap in de mond.
 26. 26. Zeker niet slecht: grote fotos, eenduidelijke opsomming en eenactieknop.
 27. 27. Ook niet slecht: 3 duidelijke keuzesin het contentgedeelte van dehomepage.
 28. 28. Het tonen van prijzen en -vooral- deeerste stap in boekingsproces/kamerkeuzeis erg belangrijk op de homepage.Maar het mag nog prominenter dan hier.
 29. 29. Kijk naar hoeveel ruimte ditinneemt bij Booking.com.Daar kan je gewoon nietnaast kijken.
 30. 30. Een ander typisch verschijnselop homepages is overdaad.Zoals hier: veel te veel knoppendie allemaal om de aandachtschreeuwen.Dat is niet goed. Focus!
 31. 31. 5. Eenvoudige en eenduidige navigatie
 32. 32. Meer dan 10 keuzes in een hoofdnavigatievan een hotel, is van het goede te veel.Het creëert eerder verwarring danduidelijkheid.Hotel/rates/rooms is eigenlijk toch 1hoofdbrok?
 33. 33. Als een bedrijf als Apple toekomt met 7items om al haar producten en dienstenaan te bieden, moet dat toch ook lukkenvoor een hotel?Of heb je echt meer te bieden dan eenbedrijf als Apple?
 34. 34. Dit is veel beter.Korter.Krachtiger.Bevattelijker.
 35. 35. 6. Veel keuzes maken kiezen moeilijker Als mensen te veel keuzes hebben, hebben ze het moeilijker om te kiezen. Alles wat je hebt meteen tonen, is vaak geen goed idee.
 36. 36. In de offline wereld werd ditexperiment uitgevoerd.In een supermarkt stond eenstandje waar mensen confituurkonden proeven en kopen. • 6 soorten confituur • 40% klanten stopt en proeft • 30% van hen koopt • 24 soorten confituur • 60% klanten stopt en proeft • 3% van hen koopt  7x meer verkoop bij minder keuze
 37. 37. Meer dan 10 arrangementen lijkt me danook geen goed idee.Vaak zijn ze onderling ook te weinigverschillend, waardoor de keuze nogmoeilijker is.Mijn gok: 5 duidelijke en erg verschillendearrangementen zal beter verkopen. Test heten laat me iets weten.
 38. 38. 7. Focus op je boodschap – Geen afleiding Hoe bedoel je, mensen luisteren niet naar wat ik zeg?
 39. 39. Een productpagina op de website van Apple.Geen afleiding. Het hele scherm wordt ingenomendoor het product, met uitzondering van de smallenavigatie bovenaan.
 40. 40. Op deze productpagina moet je zoekennaar het product (de familiesuite).Dat is jammer. De grote topbalk isballast.De andere kamertypes eigenlijk ook.
 41. 41. Waarom iemand me een foto van eenboom wil tonen op de pagina Kamersis me een raadsel. Dit is wat ik wil zien. Het aanbod. Toon dat bovenaan op de pagina!
 42. 42. 8. Leg meteen je belangrijkste troeven op tafel Goeiemiddag allemaal.
 43. 43. Begin met een executive summaryKijk eens naar deze pagina opAmazon.Foto, titel, prijs en de 5 belangrijkstekenmerken. Alle troeven meteen optafel.
 44. 44. Vergelijk dat eens met de detailpagina opde volgende slide.Een pagina die gaat over een all inclusiveverblijf in het Teutoburgerwald.En let vooral eens op alle afleidingen…
 45. 45. Ik heb daar snel-snel dit van gemaakt.Zet hier nog een designer op, doe een ab-test en ik weet dat deze versie wint.
 46. 46. 9. Bullets en opsommingen zijn zeer effectief
 47. 47. Gebruik opsommingen als hetkan.In dit voorbeeld zorgde deversie met bullets voor 20,5%meer omzet.Dat zijn feiten, geenverzinsels.
 48. 48. Zo veel tekst leest niemandnog.Krachtige opsommingen zijnde basis van goede onlinecopywriting.
 49. 49. Dit is de pagina van eendeluxe kamer.Met volzinnen.En heel veel afleiding aan derechterkant.
 50. 50. De basisbouwstenen van een goede detailpaginavan een kamer zijn nochtans eenvoudig • Grote fotos • Belangrijkste kenmerken als opsomming • Start boekingsprocesMeer onderaan op de pagina kan je dan gerust nogmeer tekstuele info plaatsen.Op de volgende slide heb ik snel-snel diebouwstenen eens wat samengegooid. Ik hoop dat jehet verschil ziet met de oorspronkelijke versie (zievorige slide).
 51. 51. 10. Goede, mooie en grote fotos Zelfde kasteel, andere fotograaf. Waar wil je het liefst naartoe?
 52. 52. Als je online je Royal Suite wilverkopen, ga je toch de moeite moetendoen om er (1) een afzonderlijke paginavan te maken en (2) meer dan 1 foto vanonline te zetten.Mensen verwachten veel fotos. Kijkmaar naar Booking.com. Mensen willenhet vakantiegevoel al beleven op jewebsite. Zich thuis voelen in je kamers…
 53. 53. Zorg zoals hier dat je die fotosvoldoende kunt vergroten.
 54. 54. En let er op dat de bedden deftig zijnopgemaakt! Is dit de service die jemij gaat geven?
 55. 55. Vergeet niet: veel fotos. Ik kan alsbezoeker zelf kiezen of ik wil stoppenmet meer fotos te bekijken. Maarprobeer me te verleiden doorsfeervolle, mooie fotos.
 56. 56. 11. Heldere en up-to-date info
 57. 57. Als ik in mei je website bezoek, wil ik geenValentijns-arrangementen meer zien. Datgeeft een slechte indruk.
 58. 58. Ook weinig vertrouwenswekkend zijnfouten zoals dit: 2 verschillendeprijzen voor hetzelfde arrangement.Dit wekt de indruk dat je het niet zonauw neemt met de juiste prijzen.
 59. 59. En waar zijn diearrangementen?
 60. 60. Oeps. Geen nieuws.Bestaat je hotel niet meer?Tip: maak geen nieuwsrubriek op jewebsite. En zet echt belangrijke, tijdelijkezaken dan gewoon op je homepage.
 61. 61. Geef voldoende info. Boeiend dat jeverschillende kamertypes hebt, maar alspotentiële gast wil ik wel weten wat deverschillen zijn tussen die kamers.
 62. 62. 4 kamertypes, maar wel bijnadezelfde omschrijving. Waarom zouik dan een superior kamer kiezen?
 63. 63. Hetzelfde tekstje voor anderebusinessflats. Zo werkt het echtniet.
 64. 64. 12. Een duidelijke call-to-action Je hebt de mensen warm gemaakt. Nu moeten ze overgaan tot actie.
 65. 65. Waar is de call-to-action?Een hele uitleg over je kamersmaar geen oproep om tereserveren.Ik weet wel dat dat bovenaanergens in je navigatie staat, maardie knop moet op individuelepaginas staan.Amazon zou niet zon succes zijnals er alleen maar in de navigatieeen algemene koop-knop stond inplaats van op alle individueleproductpaginas.
 66. 66. Ik ben echt verbaasd hoevaak dit probleem voorkomt.
 67. 67. Nog een voorbeeldje.
 68. 68. Hier staat al wel eenlinkje, maar het is veel tebescheiden.Vergeet niet dat mensenuiteindelijk wel daarvoornaar je site komen: omeen kamer te vinden en teboeken!
 69. 69. Das al beter. Maar het magnog groter…
 70. 70. Dat is duidelijk.Kijk ook naar diegeruststellendeboodschap net onder deknop…
 71. 71. 13. Herhaal je call-to-action onderaan Bezoekers die het einde van je pagina halen, zijn waarschijnlijk erg geïnteresseerd in je aanbod. Zet daarom ook onderaan je pagina een call-to-action.
 72. 72. Bij IBM komt 70% van deleads uit de onderste call-to-action
 73. 73. 14. Maak het boekingsproces zo simpel mogelijk Ook deze man moet een kamer kunnen boeken…
 74. 74. Een boekingsmodule in een pop-up of overlayis niet meteen het meest gebruiksvriendelijkedat er bestaat.Probeer dit te integreren in je lay-out.
 75. 75. Deze aanpak is beter.Beperk wel het aantal stappen. 6stappen is redelijk veel.
 76. 76. Bij Booking.com pakken ze dat slim aan. Erzijn maar 4 stappen, en ik begin al bij stap2. Omdat ze het kiezen van de kamer albeschouwen als eerste stap.En bij stap 4 is de reservatie al afgerond. Op2 schermen is het dus al geregeld.En kijk eens hoe weinig ze vragen op dateerste scherm…
 77. 77. 15. Vermijd de kans op 0 resultaten Het is erg frustrerend als je allerlei zaken selecteert en dan blijkt dat je geen enkel resultaat krijgt.
 78. 78. Een datum kiezen.Handig. Aha, en het is preciesallemaal nog vrij…
 79. 79. Verdorie, ze kunnen me niethelpen.Dan ben ik weg…
 80. 80. 16. Klassieke verkooptrucs werken ook online De trucjes die marktkramers, autover kopers etc. al eeuwen gebruiken, werken ook online.
 81. 81. Das hier onstopmodelleke, ma dammeke!
 82. 82. Door mensen eerst warm te maken voor devoordelen en mogelijkheden van de duurdereproducten en pas daarna de goedkopere modellenvoor te stellen, zijn ze sneller geneigd iets duurder tenemen.Je neemt hen namelijk zaken af bij elk goedkopermodel.
 83. 83. Probeer het maar eens.Door hun producten van duur naar goedkoop teordenen, steeg bij dit bedrijf het gemiddelde bedragper aankoop.
 84. 84. Er zijn nauwelijks hotels die dit doen. Ik was dan ookaangenaam verrast toen ik dit zag.Hopelijk werkt het, en verkopen ze meer luxueuzerekamers dan vroeger.
 85. 85. Iedereen is hier tevredenvan, madammeke!
 86. 86. Mensen kopen graag wat anderen kopenén goed vinden.Verwijzen naar klantenbeoordelingenwerkt dan ook zeer goed.Toon de cijfers die je hotel haalt op eenZoover of Tripadvisor.
 87. 87. t Zijn delaatste, madamme ke!
 88. 88. Schaarste zorgt ervoor dat je denkt dat ietspopulair is.Het zet je aan om het ook te kopen."Oei, nog maar 2 kamers.Dan zal ik maar snel bestellen, zeker?"
 89. 89. Alleen vandaag aan die prijs,madammeke!
 90. 90. Dit fenomeen kentiedereen intussen wel.Een aanbod beperken inde tijd, geeft een extraimpuls om te kopen.
 91. 91. En deze sleutelhangerkrijgt ge er gratisbij, madammeke!
 92. 92. Een verkooptruc die in dereiswereld zeer gretig wordttoegepast.
 93. 93. En als ge dat allemaaldoet, verkoopt genet zo goe als ik!
 94. 94. Of toch zo goed alsBooking.com.Kijk eens welke verkooptrucszij allemaal toepassen opbijvoorbeeld eenproductpagina.
 95. 95. Iedereen koopt dit. Mij kan je vertrouwen. (Want 4 sterren en thumbs up.) Iedereen is hier tevreden van. + Iedereen koopt dit.Mij kan je vertrouwen.(Want de info werd recent bijgewerkt.)
 96. 96. Iedereen koopt dit.Mij kan je vertrouwen(Want je kan GRATISannuleren.) Een superkoopje! Het zijn de laatste…
 97. 97. Mij kan je vertrouwen. (Want je krijgt onmiddellijk bevestiging.)Mij kan je vertrouwen.(Want het is gegarandeerdde beste prijs.) Iedereen koopt dit. En je bent niet de enige die uit is op dit koopje!
 98. 98. Ik weet niet of je ze geteldhebt. Maar dat zijn 13verkooptrucs op 1 pagina.Los van de goede fotos enduidelijke inhoud.
 99. 99. Ge gaat er gene spijt vankrijgen, madamme ke! Zodra de bezoeker in je aankoopproces zit, moet je zorgen dat hij dat proces vlot kan voltooien. Dat proces moet kort zijn en vlot werken, maar ook hier kan je weer kleine trucs toepassen.
 100. 100. Deze pagina uit hetaankoopproces vanBooking.com is hetperfecte voorbeeld.
 101. 101. 99,82% van deklanten is tevreden.
 102. 102. Net onder het prijsoverzichtbenadrukken ze nog eenshun laagsteprijsgarantie.En maken ze extra duidelijkdat ik nog GRATIS kanannuleren!
 103. 103. Ze maken meteen duidelijkwat ze met mijn e-mailadresgaan doen en waarvoor zehet nodig hebben. En ze benadrukken nog eens dat GRATIS annuleren...
 104. 104. Onder de knop Volgendestaat nog een extra duwtje inde juiste richting: Hey, er zijngeen reserveringskosten!
 105. 105. 7 elementen die extravertrouwen geven. Op 1 pagina.Zonder meer geniaal.
 106. 106. Vergelijk het korte proces vanBooking.com met deze langeprocedure bij Accor Hotels.
 107. 107. Of dit formulier. Vol metknoppen en moeilijke keuzes.Of ken jij van elk bedrijf waar jeooit iets kocht je klantnummer?
 108. 108. Misschien moet je ook mijnschoenmaat vragen?Stop met meer te vragendan wat echt noodzakelijkis!
 109. 109. 17. Mis mijn tips op usability-blog.be niet
 110. 110. 18. Huur een specialist in AGConsult 03 293 39 96 karl.gilis@agconsult.be www.agconsult.be Twitter.com/agconsult www.usability-blog.be

×