Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20120921 btc contractacio_manresa_judit

328 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20120921 btc contractacio_manresa_judit

 1. 1. Contractació i models de negoci Centres de comercialització i logística  de biomasses Manresa, 21 de setembre de 2012 Presenta Judit Rodríguez Elaboració de continguts Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa http://afib.ctfc.cat/ Projecte BTCII http://www.biomasstradecentre2.euEl contingut d’aquesta presentació només compromet a la seva autora i no reflecteix necessàriament  la opinió de la Unió Europea. Ni la EACI ni la Comissió Europea són responsables de la utilització que  es podrà fer a la informació que hi figura. I www.ctfc.cat www.ctfc.cat
 2. 2. De què parlarem?I. Models de negociII. ContractesIII. Centres de logística i comercialització de  biomasses www.ctfc.cat
 3. 3. I. Com entrar en aquest àmbit d’activitat? Per al consumidor... Vostè vol…? COMPRAR CALOR COMPRAR BIOCOMBUSTIBLE Empresa de  Quant control  Serveis  vol tenir sobre  Energètics la instal∙lació? Control mínim: Control intermedi: Control total: Tenir resolts el  gestionar el  gestionar el subministrament, el  subministrament,  subministrament, el  manteniment i les  però tenir resolts el  manteniment i  les  revisions. manteniment i les  revisions de la  revisions instal∙lació Contracte de  Servei complert Claus en mà i  Instal∙lació claus en  manteniment mà subministrament  biocombustible • NNFCC Guide. Woodfuel Heating for Public Buildings www.ctfc.cat • http://www.nnfcc.co.uk/publications/nnfcc‐guide‐woodfuel‐heating‐for‐public‐buildings
 4. 4. I. Com entrar en aquest àmbit d’activitat?  Per al subministrador de serveis... • Instal∙lació i subministrament d’equips • Manteniment d’instal∙lacions i revisions • Producció i venda de biomasses • Serveis energètics – (ESE: empresa de serveis energètics) • Consultoria/enginyeria en bioenergia • Combinacions dels anteriors serveis www.ctfc.cat
 5. 5. Tipus d’emprenedor• Empresa individual• Agrupacions, associacions o cooperatives – Model austríac, finlandès, eslovè, francès... – Agrupacions de propietaris (2‐10, generalment 3‐5)  inverteixen  en una instal∙lació de calefacció i la xarxa de distribució – És responsabilitat de la cooperativa la operació i manteniment – Es ven la calor en contractes de base de 15 anys – L’espai per a la instal∙lació i la sitja es lloguen a la cooperativa  durant els 15 anys de contracte• Agrupacions d’empreses (propietari, rematant,  instal∙lador, etc.) www.ctfc.cat
 6. 6. II. Contractes: Perquè fer contractes? • En general: – Es redueix la incertesa – Es crea confiança – Generació de llocs de treball, ingressos i valor afegit a zones rurals www.ctfc.cat
 7. 7. Contingut al contracte de servei d’energia• Què inclou el contracte de subministrament d’energia? – Quantitat de calor a produir – Preu de la calor i bases de càlcul de la factura – La mesura de la quantitat de calor proporcionada – Propietat i responsabilitats sobre l’equipament de  calefacció, elements de mesura, el seu manteniment i  reparació – Garantia de subministrament de calor – Data d’inici del subministrament – Durada del contracte – Terminació del contracte i compensacions www.ctfc.cat
 8. 8. Contingut al contracte de subministrament  de biomassa• Parts  d’un contracte de subministrament de  biomassa: – Especificació del tipus i qualitat de la biomassa – Quantitats – Preu – Lliuraments – Mostrejos – Producció de calor – Durada del contracte – Temes de pagament – Altres termes I condicions www.ctfc.cat
 9. 9. III. Centres de logística i comercialització de biomasses• Què són? – “Estació de serveis” regional de subministrament de  biocombustibles llenyosos de diferents tipus i qualitats • Funciona gràcies a un/un grup de pagesos locals, empresaris  forestals o agrupacions d’empreses • Valor afegit pels impulsors: sinèrgies, seguretat, solidesa,  major capacitat que un emprenedor sol. • Valor afegit pels clients: seguretat, garantia, confiança, valor  regional, qualitat, etc. • Subministrament de diferents biocombustibles (estella,  llenya, pèl∙lets, briquetes, etc.) de diferents qualitats. – Presentació visible del proveïment de biomasses – Promoció de serveis associats (ESE, instal∙lacions, etc.) www.ctfc.cat
 10. 10. Centre de comercialització: Què més  poden oferir?• Serveis associats: – Serveis energètics – Assessorament competent respecte l’ús adequat dels  biocombustibles – Garantia de subministrament, disponibilitat contínua – Àmbit de proximitat, renovable, economia local – Foment de projectes de biomassa forestal per energia – Garantia de qualitat i garantia de servei• Equipaments: – Edifici cobert – Zona d’emmagatzematge a l’aire lliure pavimentada – Bàscula calibrada – Maquinària: estelladora, ascladora, pales i vehicles de transport – Registre de compres, vendes i lliuraments www.ctfc.cat
 11. 11. Plantejament d’un Centre de comercialització i logística de biomasses  (CCB) • 1. Definició de criteris per al CCB – Requeriments (Equipaments, matèries primeres,  productes, control de qualitat, servei de confiança i  traçable, compra fàcil i convenient, garantia de  subministrament, estabilitat i transparència de preus) – Qüestions prèvies (origen matèries primeres,  potencials clients, sectors energètics en competició) • 2. Estudi de viabilitat • 3. Avaluació de la viabilitat www.ctfc.cat
 12. 12. Estudi de viabilitat• Descripció de la ubicació i instal∙lacions  disponibles i previstes• Anàlisi de potencial de biomassa a la regió• Identificació de proveïdors/productors  potencials• Identificació de clients potencials• Anàlisi de disponibilitat de maquinària i  serveis (p.ex. Estelladores, ascladores de  llenya, vehicles de transport d’estella, etc.) www.ctfc.cat
 13. 13. Càlcul de costos/ estudi econòmic• En base a .... – A) Despeses • Adquisició de biomasses • Transport de matèries primeres • Processament i maneig de biomassa • Lliurament de la biomassa • Despeses operacionals addicionals relacionades amb el consum – B) Ingressos • Venda de biomasses • Altres ingressos – C) Cost total del projecte – D) Finançament• S’obte el flux de caixa (cash flow) descomptat i acumulatiu www.ctfc.cat
 14. 14. Exemples www.ctfc.cat
 15. 15. www.ctfc.cat
 16. 16. www.ctfc.cat
 17. 17. www.ctfc.cat
 18. 18. www.ctfc.cat
 19. 19. www.ctfc.cat
 20. 20. www.ctfc.cat
 21. 21. www.ctfc.cat
 22. 22. www.ctfc.cat
 23. 23. www.ctfc.cat
 24. 24. www.ctfc.cat
 25. 25. www.ctfc.cat
 26. 26. www.ctfc.cat
 27. 27. IV. Conclusions• Aspectes a tenir en compte: – Les condicions aquí són diferents que a altres països: • Si una calefacció austríaca funciona 3.000h/any; aquí pot treballar 1.000‐1.500h/any. • Les condicions aquí són més favorables a l’assecat de la fusta i/o estella. – L’assecat natural de l’estella requereix temps. – La temporització del servei varia. – Vetllar per la qualitat del biocombustible: “lo barat, surt car”, a cada instal∙lació el  producte més adient i millor qualitat/preu. – Evitar el sobredimensionament de les calderes. – El primer any és moment d’ajustaments. – Activitat progressiva, però creixent per a les empreses, cooperatives, associacions o  agrupacions.• Quines conclusions podem treure’n? ENTRE TOTS/ES www.ctfc.cat
 28. 28. Gràcies per la vostra atenció Equip de l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i  Biomassa: http://afib.ctfc.cat/Pere NavarroCap d’Àrea Mireia Codina Ignacio López Marisol Porquerespere.navarro@ctfc.cat mireia.codina@ctfc.cat Ignacio.lopez@ctfc.cat Marisol.porqueres@ctfc.cat Isart Gaspà Jairo Lindes Judit Rodríguez Isart.gaspa@ctfc.cat Jairo.lindes@ctfc.cat Judit.rodriguez@ctfc.cat Contacte: gafib@ctfc.cat Tlf: +34 973 48 17 52 www.ctfc.cat
 29. 29. Contactes rellevants• Cercador ICAEN: aplicacions.icaen.cat/biomassa/• ICAEN: www.gencat.cat/icaen/ • Gremi instal∙ladors: www.ferca‐catalunya.com• Més informació a: – www.biomasstradecentre2.eu: projecte BTCII  – infobio.ctfc.cat: informació sobre bioenergia forestal – afib.ctfc.cat : l’equip de bioenergia del CTFC www.ctfc.cat
 30. 30. Bibliografia emprada• Glettler, R. 2012. Wood Energy Contracting. Biomass Trade Centre 2. • Metschina, C. 2011. Wood mobilisation and biomass projects in Styria.  • Jaunschnegg, H. 2005. Farmers as energy seller: the “Holzenergie Contracting” model and the case of Mureck. • Gletter, R. 2010. The development of a biomass contracting project. • Hodsman, L.; Smallwood, M. 2005. Woodfuel heating in the North of England: A  Practical Guide. National Non‐Food Crops Centre. 41pp. • Raitila, J. 2009. Contracts and pricing in heat entrepreneurship. WhS Study Tour in  Finland. Eubionet 2. • Aigner, S. 2011. Making a project work. Ninth Biennial Wood Residue Conference.  Vancouver. • Altres fonts d’informació:• Loignegger, T. 2010. Telling the story in Austria; Sustainable wood energy supply.  Wood Heat Solutions.  www.ctfc.cat

×