Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Contractes d'energia i models de negoci en bioenergia

Ponència de la jornada celebrada a la I Fira de Biomassa Forestal a Vic (Catalunya) el 24 de febrer de 2012 per l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Contractes d'energia i models de negoci en bioenergia

 1. 1. Contractes d’energia i models de negoci en bioenergia Projecte BTCIIhttp://www.biomasstradecentre2.euEl contingut d’aquesta presentació només compromet a la seva autora i no reflecteix necessàriament la opinió de la Unió Europea. Ni la EACI ni la Comissió Europea sónresponsables de la utilització que es podrà fer a la informació que figura a la mateixa Judit Rodríguez Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa http://afib.ctfc.cat/ www.ctfc.cat www.ctfc.cat
 2. 2. De què parlarem?• Contractes de què?• Què cal per un bon contracte?• Tipus de contractes• Altres contractes• Model finès• Model austríac – Exemples• Perquè fer contractes www.ctfc.cat
 3. 3. Scheme of sales systems Contractes de què? Forest owners Private Public Forester Technical administration Auction/Sales/ Contests with written contract Contract Contract*Contract Forest operator / forestry company Contract*Industry IndustryHarvests Harvests Industrial buyers www.ctfc.cat *Contractes que poden ser per escrit o verbals
 4. 4. Què cal per un bon contracte?• Per escrit• Comprensible• Sense ambigüitats• Eficient en esforç• Que creï confiança entre les parts• Proporcioni els procediments a emprendre en cas de disputa• Vàlid al llarg del temps• Amb validesa legal www.ctfc.cat
 5. 5. Tipus de contractes 1/4 Contracte de proveïment de biocombustible• NNFCC Guide. Woodfuel Heating for Public Buildings• www.ctfc.cat http://www.nnfcc.co.uk/publications/nnfcc-guide-woodfuel-heating-for-public-buildings
 6. 6. Tipus de contractes 2/4• Claus en mà (Turnkey) (+ apart contracte de manteniment + apart contracte de subministrament biocombustible) – Serveis: el contractat instal·la simplement un sistema convencional de calefacció. – La resta d’aspectes (manteniment, gestió, subministrament, reparacions, etc) han de ser proveïts apart. – Despeses: només la de la construcció i instal·lació.• Claus en mà i servei (Turnkey and Service) (+ apart contracte de subministrament biocombustible) – Serveis: el contractat instal·la el sistema de calefacció i realitza serveis periòdics. Es poden ampliar les garanties de la instal·lació. – El client es fa càrrec del subministrament de combustible i de possibles reparacions. – Despeses: Els costos de la instal·lació, més un càrrec anual per manteniment.• Complert (Back-to-Back) – Serveis: el contractat instal·la el sistema de calefacció i vetlla pel manteniment, operació i subministrament de la instal·lació. – El client està involucrat en el funcionament diari del sistema, tot i que té el suport i guiatge del contractat. – Despeses: Costos de la instal·lació, cost periòdic de manteniment, i despesa de calor produït (per kWh). www.ctfc.cat
 7. 7. Tipus de contractes 3/4• Contracte de subministrament de biomassa – El client es fa responsable de la instal·lació I el seu manteniment, ell mateix o a través daltres contractes. – Despeses: es paga per quantitat subministrada en calor (kWh), pes o volum –prorratejats segons la humitat-.• Parts d’un contracte de subministrament de biomassa: – (Preàmbul) – (Contracte) – Especificació del tipus i qualitat de la biomassa – Durada del contracte – Quantitats – Preu – Lliuraments – Mostrejos – Producció de calor – Temes de pagament – Altres termes I condicions www.ctfc.cat
 8. 8. Tipus de contractes 4/4• Subministrament d’energia (Energy Management Contract) – Servei: una empresa de subministrament d’energia (ESE/ ESCo), instal·la els equips, i s’encarrega de tot, inclòs el subministrament. L’empresa gestiona tot el sistema i ven calor. – El client només compra energia i no s’ha d’encarregar de res. – El client només controla el subministrament en la mesura que al contracte de subministrament d’energia especifiqui l’origen i característiques que requereix per a la font d’energia. – Despeses: Taxa de connexió i pagaments regulars per despesa de calor. No es requereix inversió per part de l’usuari.• Què inclou el contracte de subministrament d’energia? – Quantitat de calor a produir – Preu de la calor i bases de càlcul de la factura – Data d’inici del subministrament – La mesura de la quantitat de calor proporcionada – Propietat i responsabilitats sobre l’equipament de calefacció, elements de mesura, el seu manteniment i reparació – Garantia de subministrament de calor – Durada del contracte – Terminació del contracte i compensacions www.ctfc.cat
 9. 9. Altres contractes• Contractes entre altres empreses – També s’estableixen contractes p.ex. Entre un subministrador de calor o cooperativa i altres contractistes – Empreses d’estellat poden fer contractes en nom del subministrador de calor per a la compra de biomassa en brut – Poden sorgir disputes per compra de biomassa en brut segons el sistema de mesura de les quantitats (m3 sòlids, esteris, MAP) – També pot ser motiu de problemes la facturació, l’increment dels preus dels combustibles i la temporització del proveïment• Activitats cooperatives – Model finés – Model austríac www.ctfc.cat
 10. 10. Model finès• A Finlàndia són habituals les cooperatives de propietaris- agricultors en el subministrament de calor – Els membres de la cooperativa aconsegueixen un ingrés extra i serveixen els seus recursos forestals a una destinació sostenible. – Sovint duen a terme ells mateixos les operacions d’aprofitament forestal, estellat i transport. – El benefici distribuït està basa en els inputs de cada membre (activitat duta a terme)• Per tant, els propietaris actuen com a subministradors de calors. Lloguen l’espai per a la instal·lació i la sitja, i proporcionen l’estella com a font de calor.• La propietat de la instal·lació és del client. www.ctfc.cat
 11. 11. Model austríac 1/2• Projectes de contractació de calor: aspectes tècnics – Un grup de propietaris (2-10, generalment 3-5) inverteix en una instal·lació de calefacció i la xarxa de distribució – És responsabilitat de la cooperativa la operació i manteniment – Es ven la calor en contractes de base de 15 anys – L’espai per a la instal·lació i la sitja es lloguen a la cooperativa durant els 15 anys de contracte• Aspectes organitzacionals – La cooperativa és responsable del monitoratge, servei, reparació i reinversió –si s’escau- de la instal·lació – El consumidor de la calor no té cap responsabilitat sobre el sistema – La factura es divideix en una taxa fixa, taxa per kWh, més taxa de comptador (metering charge) – La taxa de kWh es signa per 15 anys i es vincula a algun índex de preus• En quins projectes s’aplica? www.ctfc.cat
 12. 12. Model austríac 2/2• El consorci/ cooperativa actua com a venedor de calor, i a canvi es disposa d’uns ingressos major que per subministrar només fusta.• Material subministrat: – Calefaccions individuals: • Calderes d’estella i de llenya: els propietaris subministren biomassa autoproduïda • Calderes de pèl·let: pèl·let d’empreses productores – Contractes de calor (50-300 kW): • biomassa autoproduïda – Xarxes de calor (> 300kW): • biomassa autoproduïda, però sobretot subproductes d’indústries.• Possibles instal·lacions: – Escoles, llars d’infants, ajuntaments, hospitals, edificis públics, etc. www.ctfc.cat
 13. 13. Exemple 1 www.ctfc.cat
 14. 14. Exemple 2 www.ctfc.cat
 15. 15. Perquè fer contractes?• Avantatges pel productor/subministrador: – Els contractes a llarg termini permeten tenir ingressos continuats i assegurats a diferència d’altres activitats forestals o agràries. – Garantia de continuïtat en lactivitat – Es millora la productivitat – Es redueixen els riscos• Avantatges pel client final:• Assegurament de les condicions – Una persona de contacte per tot – Us de tecnologies modernes i eficients – Us d’energies netes i renovables – Contractació d’un especialitat en bioenergia, amb progressiva experiència – Estalvi en la despesa energètica – Assignació de responsabilitats i riscos al contractat. – Garantia de fiabilitat en el servei, ja que tots els serveis són realitzats pel contractat. – Seguretat de subministrament i confort www.ctfc.cat
 16. 16. Perquè fer contractes?• En general: – Es redueix la incertesa – Es crea confiança – Generació de llocs de treball, ingressos i valor afegit a zones rurals – Substitució de combustibles fòssils per bioenergia renovable. www.ctfc.cat
 17. 17. Bibliografia emprada• Glettler, R. 2012. Wood Energy Contracting. Biomass Trade Centre 2. http://www.biomasstradecentre2.eu/scripts/download.php?file=/data/pdf_vsebine/Contracting/Wood energy_contracting.pdf• Metschina, C. 2011. Wood mobilisation and biomass projects in Styria. www.agriforenergy.com. http://www.qm-heizwerke.at/Canada/Bioenergy_in_Styria_Metschina.pdf• Jaunschnegg, H. 2005. Farmers as energy seller: the “Holzenergie Contracting” model and the case of Mureck. http://www.arsia.toscana.it/eventiold/agrienergie/pdf/27p/horst.pdf• Gletter, R. 2010. The development of a biomass contracting project. http://www.woodheatsolutions.eu. http://www.woodheatsolutions.eu/documents/1-Energy%20contracting_at.pdf• Hodsman, L.; Smallwood, M. 2005. Woodfuel heating in the North of England: A Practical Guide. National Non-Food Crops Centre. 41pp. http://www.biomassenergycentre.org.uk/pls/portal/docs/PAGE/RESOURCES/USEFUL%20BIOMASS%20L INKS/ENGLAND/WOODFUEL%20BOOKLETV2_FINAL.PDF; http://www.nnfcc.co.uk/publications/nnfcc- guide-woodfuel-heating-in-the-north-of-england• Raitila, J. 2009. Contracts and pricing in heat entrepreneurship. WhS Study Tour in Finland. Eubionet 2. http://www.woodheatsolutions.eu/documents/WhS_Contracts%20and%20pricing%20long.pdf• Aigner, S. 2011. Making a project work. Ninth Biennial Wood Residue Conference. Vancouver. http://www.forestnet.com/rwc/pdfs/Siegfried%20Aigner.pdf• Altres fonts d’informació:• Loignegger, T. 2010. Telling the story in Austria; Sustainable wood energy supply. Wood Heat Solutions. http://www.woodheatsolutions.eu/documents/Telling%20the%20story%20in%20Austria_sustainable% 20wood%20energy%20supply.pdf www.ctfc.cat
 18. 18. Exemples i models de contractes• Carbon Trust. 2009. Contract for supply of biomass fuel. http://www.carbontrust.co.uk/SiteCollectionDocuments/Various/Emerging%20technologies/Current%20Focus %20Areas/Biomass%20Heat/REVISED%20CONTRACT%20FOR%20SUPPLY%20OF%20BIOMASS%20FUEL%20(2). doc• Carbon Trust. 2009. Contract for Supply of Heat Energy. http://www.carbontrust.co.uk/SiteCollectionDocuments/Various/Emerging%20technologies/Current%20Focus %20Areas/Biomass%20Heat/REVISED%20CONTRACT%20FOR%20SUPPLY%20OF%20HEAT%20ENERGY%20(2).d oc• Carbon Trust. 2009. Guidance notes for completion of biomass fuel supply contract (weight or volume). http://www.carbontrust.co.uk/SiteCollectionDocuments/Various/Emerging%20technologies/Current%20Focus %20Areas/Biomass%20Heat/Guidance%20note%20for%20fuel%20supply%20contract%20CT%20Template.pdf• Carbon Trust. 2009. Guidance notes for completion of biomass heat supply contract. http://www.carbontrust.co.uk/SiteCollectionDocuments/Various/Emerging%20technologies/Current%20Focus %20Areas/Biomass%20Heat/Guidance%20note%20for%20supply%20of%20heat%20contract%20CT%20Templ ate.pdf• Carbon Trust. 2009. Guidance notes for operation and maintenance agreement. http://www.carbontrust.co.uk/SiteCollectionDocuments/Various/Emerging%20technologies/Current%20Focus %20Areas/Biomass%20Heat/GuidancenoteforOperationandMaintenanceAgreement.pdf• Carbon Trust. 2009. Guidance Notes For Services Agreement. http://www.carbontrust.co.uk/SiteCollectionDocuments/Various/Emerging%20technologies/Current%20Focus %20Areas/Biomass%20Heat/GuidancenoteforServicesAgreement.pdf.• Carbon Trust. 2009. Operation and maintenance agreement. http://www.carbontrust.co.uk/SiteCollectionDocuments/Various/Emerging%20technologies/Current%20Focus %20Areas/Biomass%20Heat/OPERATIONANDMAINTENANCEAGREEMENT.doc• Freeth Cartwright. 2007. Services Agreement. http://www.carbontrust.co.uk/SiteCollectionDocuments/Various/Emerging%20technologies/Current%20Focus %20Areas/Biomass%20Heat/SERVICESAGREEMENTv2.doc• Savolainen, M. 2006. Chip contract. TEKES-project. www.ctfc.cat http://elearn.ncp.fi/materiaali/kainulainens/5eures/economy_society/Contracts/material/Chipcontract.pdf
 19. 19. Gràcies per la vostra atenció Equip de l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa: http://afib.ctfc.cat/Pere NavarroCap d’Àrea Mireia Codina Ignacio López Marisol Porquerespere.navarro@ctfc.cat mireia.codina@ctfc.cat Ignacio.lopez@ctfc.cat Marisol.porqueres@ctfc.cat Isart Gaspà Jairo Lindes Judit Rodríguez Isart.gaspa@ctfc.cat Jairo.lindes@ctfc.cat Judit.rodriguez@ctfc.cat Contacte: gafib@ctfc.cat Tlf: +34 973 48 17 52 www.ctfc.cat

×