Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Vreugde van het Evangelie van paus Franciscus

163 views

Published on

De vreugde van het evangelie
presentatie gehouden op 11 februari 2017 in het Conferentieoord Zonnewende door A. Driessen
De Apostolische Exhortatie van paus Franciscus van 24-11-2013 werd geschreven n.a.v. de Gewone Algemene Synode XIII van 2012 onder paus Benedictus XVI
De nieuwe evangelisatie voor de overdracht van het christelijk geloof.
De paus begint de exhortatie met:
EG1. De VREUGDE VAN ET EVANGELIE vervult het hart en het gehele leven van hen die Jezus ontmoeten. Diegenen, die zich door Hem laten redden, zijn bevrijd van de zonde, van hun droefheid, van de innerlijke leegte en van de eenzaamheid. Met Jezus Christus komt steeds - en telkens opnieuw - de vreugde.
In dit schrijven wil ik mij tot de Christengelovigen richten, om hen uit te nodigen voor een nieuwe etappe in de evangelisering, die door de vreugde bepaald is, en om een weg te tonen voor de weg van de Kerk in de komende jaren.
Mgr. van dee Hende schrijft hierover: “Waar het gaat om de evangelisatie benadrukt de paus dat Christus centraal staat. En de paus (in Evangelii gaudium) geeft aan dat een voorwaarde is: zelf geraakt te worden door Christus, opnieuw en méér dan voorheen. Nieuwe evangelisatie is naar binnen en buiten gericht.”
De exhortatie eindigt met een gebed tot Onze Lieve Vrouw
Ster van de nieuwe evangelisatie,
help ons te stralen door het getuigenis van gemeenschap,
dienstbaarheid, vurig en grootmoedig geloof,
gerechtigheid en liefde voor de armen,
opdat de vreugde van het Evangelie
tot aan de grenzen van de aarde zou reiken
en geen enkele periferie van zijn licht zou beroofd worden.

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De Vreugde van het Evangelie van paus Franciscus

 1. 1. paus Franciscus De vreugde van het evangelie
 2. 2. CSR: Culture, Science and Religion paus Franciscus: Evangelii gaudium pagina 2 datum: 11-2-2017 De bisschoppensynode van 2012 De Gewone Algemene Synode XIII van 2012 onder paus Benedictus XVI De nieuwe evangelisatie voor de overdracht van het christelijk geloof.
 3. 3. CSR: Culture, Science and Religion paus Franciscus: Evangelii gaudium pagina 3 datum: 11-2-2017 p. Franciscus: Evangelii gaudium, 24-11-2013 EG1. De VREUGDE VAN HET EVANGELIE vervult het hart en het gehele leven van hen die Jezus ontmoeten. Diegenen, die zich door Hem laten redden, zijn bevrijd van de zonde, van hun droefheid, van de innerlijke leegte en van de eenzaamheid. Met Jezus Christus komt steeds - en telkens opnieuw - de vreugde. In dit schrijven wil ik mij tot de Christengelovigen richten, om hen uit te nodigen voor een nieuwe etappe in de evangelisering, die door de vreugde bepaald is, en om een weg te tonen voor de weg van de Kerk in de komende jaren. Nederlandse tekst genomen van https://www.rkdocumenten.nl
 4. 4. CSR: Culture, Science and Religion paus Franciscus: Evangelii gaudium pagina 4 datum: 11-2-2017 Christus staat centraal Commentaar van bisschop van den Hende (2014) “Waar het gaat om de evangelisatie benadrukt de paus dat Christus centraal staat. En de paus (in Evangelii gaudium) geeft aan dat een voorwaarde is: zelf geraakt te worden door Christus, opnieuw en méér dan voorheen. Nieuwe evangelisatie is naar binnen en buiten gericht.”
 5. 5. CSR: Culture, Science and Religion paus Franciscus: Evangelii gaudium pagina 5 datum: 11-2-2017 p. Franciscus: Evangelii gaudium, 24-11-2013 Inhoud INLEIDING HOOFDSTUK 1 De verandering van de missionaire Kerk (19-49) HOOFDSTUK 2 In de crisis van het gemeenschappelijke engagement (50-109) HOOFDSTUK 3 De verkondiging van het Evangelie (110-175) HOOFDSTUK 4 De maatschappelijke dimensie van de evangelisatie (176-258) HOOFDSTUK 5 Verkondigers van het Evangelie met geestkracht (259-288) Nederlandse tekst genomen van https://www.rkdocumenten.nl
 6. 6. CSR: Culture, Science and Religion paus Franciscus: Evangelii gaudium pagina 6 datum: 11-2-2017 p. Franciscus: Evangelii gaudium, 24-11-2013 INLEIDING EG 3: 3. Ik nodig alle christenen, overal, op dit moment uit tot een hernieuwde persoonlijke ont- moeting met Jezus Christus, of tenminste een open- heid om Hem te ontmoeten; ik vraag u allen om dit zonder feilen elke dag te doen. EG 8: We worden volledig mens als we meer dan mensen worden, als we ons door God boven onszelf uit laten stijgen om de volste waarheid over ons zijn te verkrijgen. Hier vinden we de bron en inspiratie van al onze evangelisatiepogingen. Want als we de liefde hebben ontvangen die opnieuw betekenis geeft aan onze levens, hoe kunnen we die liefde dan niet met anderen delen? EG 15: De Kerk groeit niet door proberen te bekeren, maar “door aantrekking”
 7. 7. CSR: Culture, Science and Religion paus Franciscus: Evangelii gaudium pagina 7 datum: 11-2-2017 p. Franciscus: Evangelii gaudium, 24-11-2013 HOOFDSTUK 1 De verandering van de missionaire Kerk EG 19: Evangelisatie gebeurt in gehoorzaamheid aan de opdracht van Jezus: “Ga, en maak alle volkeren tot leerling”. EG 20 maar we zijn allen geroepen om vanuit onze veilige omgeving naar buiten te treden om zo alle “randgebieden” te bereiken die het licht van het Evangelie nodig hebben. EG 24 Die Kerk die “erop uit gaat” is een gemeenschap van missionaire leerlingen die de eerste stap zetten, die betrokken en elkaar en anderen tot steun zijn, die vrucht dragen en vieren. (…) Hij heeft ons als eerste liefgehad, en daarom kunnen wij voortgaan, moedig het initiatief nemen, naar anderen toe gaan. (…) Laten we iets meer ons best doen om de eerste stap te zetten en betrokken te zijn.
 8. 8. CSR: Culture, Science and Religion paus Franciscus: Evangelii gaudium pagina 8 datum: 11-2-2017 p. Franciscus: Evangelii gaudium, 24-11-2013 HOOFDSTUK 1 De verandering van de missionaire Kerk EG 49 Laten wij erop uitgaan, laten wij uitgaan om aan allen het leven van Jezus Christus aan te bieden. Als iets ons heilig moet verontrusten en ons geweten zorgen moet baren, dan is dat het feit dat zovelen van onze broeders en zusters zonder de kracht, het licht en de troost van de vriendschap met Jezus Christus leven.
 9. 9. CSR: Culture, Science and Religion paus Franciscus: Evangelii gaudium pagina 9 datum: 11-2-2017 p. Franciscus: Evangelii gaudium, 24-11-2013 HOOFDSTUK 2 In de crisis van het gemeenschappelijke engagement EG 53 Nee tegen een economie van de uitsluiting! Evenals het gebod “gij zult niet doden” een duide- lijke grens stelt om de waarde van het menselijk leven te verzekeren, moeten wij vandaag “nee tegen een economie van uitsluiting en ongelijkheid” zeggen. Deze economie doodt. EG 55 Nee tegen de nieuwe verafgoding van het geld! Een van de oorzaken van deze situatie is gelegen in de relatie die wij met geld tot stand hebben gebracht, aangezien wij rustig de macht ervan over ons en onze maatschappijen accepteren. De financiële crisis die wij door- maken, doet ons vergeten dat deze haar oorsprong vindt in een diepe antropologische crisis: het ontkennen van het primaatschap van het menselijk wezen! Wij hebben nieuwe afgoden geschapen. De aanbidding van het oude gouden kalf ….
 10. 10. CSR: Culture, Science and Religion paus Franciscus: Evangelii gaudium pagina 10 datum: 11-2-2017 p. Franciscus: Evangelii gaudium, 24-11-2013 HOOFDSTUK 2 In de crisis van het gemeenschappelijke engagement EG 58 Nee tegen het geld dat heerst in plaats van te dienen! (…) Geld moet dienen en niet heersen! De paus heeft allen lief, rijk en arm, maar heeft de plicht in naam van Christus eraan te herinneren dat de rijken de armen moeten helpen, respecteren en voor hen moeten zorgen. EG 59 Nee tegen ongelijkheid die geweld voortbrengt! Vandaag vraagt men van veel kanten om meer zekerheid. Maar zolang er geen einde wordt gemaakt aan uitsluiting en ongelijkheid in de maatschappij en tussen de verschillende volken, zal het onmogelijk zijn geweld met wortel en tak uit te roeien. Ik nodig u uit tot belangeloze solidariteit.
 11. 11. CSR: Culture, Science and Religion paus Franciscus: Evangelii gaudium pagina 11 datum: 11-2-2017 p. Franciscus: Evangelii gaudium, 24-11-2013 HOOFDSTUK 3 De verkondiging van het Evangelie (110-175) EG 111. De evangelisatie is een taak van de Kerk. Maar dit subject van de evangelisatie is veel meer dan een organische en hiërarchische instelling, omdat het vóór alles een volk is op weg naar God. EG 119. In alle gedoopten, van de eerste tot de laatste, is de heiligende kracht van de Geest, die tot evangeliseren aanzet, werkzaam. EG 127. Leerling zijn betekent voortdurend bereid zijn aan anderen de liefde van Christus te brengen en dit gebeurt spontaan op iedere plaats, op weg, op het plein, op het werk, op straat.
 12. 12. CSR: Culture, Science and Religion paus Franciscus: Evangelii gaudium pagina 12 datum: 11-2-2017 p. Franciscus: Evangelii gaudium, 24-11-2013 HOOFDSTUK 4 De maatschappelijke dimensie van de evangelisatie EG 178. Een Vader belijden die oneindig ieder mense- lijk wezen liefheeft, houdt in dat “men Hem daarmee een oneindige waardigheid toekent”. Belijden dat de Zoon van God ons menselijk vlees heeft aangenomen, betekent dat iedere menselijke persoon verheven is tot het hart van God zelf. (…) Belijden dat de Heilige Geest in allen werkzaam is, houdt in te erkennen dat Hij tracht door te dringen in iedere menselijke situatie en alle maatschappelijke banden. EG 183. Niemand kan van ons eisen dat wij de godsdienst verbannen naar de geheime intimiteit van de personen zonder enige invloed op het maatschappelijke en nationale leven, (… ) zonder zich uit te drukken over de gebeurtenissen die de burgers aangaan.
 13. 13. CSR: Culture, Science and Religion paus Franciscus: Evangelii gaudium pagina 13 datum: 11-2-2017 p. Franciscus: Evangelii gaudium, 24-11-2013 HOOFDSTUK 4 De maatschappelijke dimensie van de evangelisatie EG 186. Uit ons geloof in Christus die arm is gewor- den en altijd de armen en de buitengeslotenen nabij is, vloeit de zorg voort uit de integrale ontwikkeling van degenen die in de maatschappij het meest aan hun lot worden overgelaten. EG 200. Aangezien deze exhortatie is gericht tot de leden van de katholieke Kerk, wil ik met verdriet zeggen dat de ergste discriminatie waaronder de armen lijden, het gebrek aan geestelijke aandacht is. EG 210. Het is absoluut noodzakelijk aandacht te schenken aan nieuwe vormen van armoede en broosheid, waarin wij geroepen zijn de lijdende Christus te herkennen,(…): de daklozen, de drugsverslaafden, de vluchtelingen, de noodlijdende volken, de steeds eenzamere en in de steek gelaten ouderen enz.
 14. 14. CSR: Culture, Science and Religion paus Franciscus: Evangelii gaudium pagina 14 datum: 11-2-2017 p. Franciscus: Evangelii gaudium, 24-11-2013 HOOFDSTUK 4 De maatschappelijke dimensie van de evangelisatie EG 242. Ook de dialoog tussen wetenschap en geloof maakt deel uit van de evangeliserende activiteit die de vrede begunstigt. Sciëntisme en positivisme wei- geren “geldigheid van kennis buiten die van de positieve wetenschappen te erkennen”. (…) Het geloof heeft geen angst voor de rede; integendeel, het zoekt haar en heeft vertrouwen in haar, omdat “het licht van de rede en dat van het geloof beide komen van God” EG 255. De synodevaders hebben herinnerd aan het belang van het respect voor de godsdienstvrijheid, die wordt beschouwd als een fundamenteel recht van de mens. Zij houdt in “de vrijheid om de godsdienst te kiezen die men voor waar houdt, en openbaar het eigen geloof te tonen”.
 15. 15. CSR: Culture, Science and Religion paus Franciscus: Evangelii gaudium pagina 15 datum: 11-2-2017 p. Franciscus: Evangelii gaudium, 24-11-2013 HOOFDSTUK 5 Verkondigers van het Evangelie met geestkracht EG 259. Verkondigers van het Evangelie met Geest- kracht wil zeggen verkondigers van het Evangelie die zich zonder angst openstellen voor het werken van de Heilige Geest. Laten wij Hem vandaag aanroepen, hecht verankerd in het gebed, want zonder het gebed loopt iedere activiteit van ons gevaar zinloos te blijven en is de verkondiging ten slotte zonder ziel. EG 262. Verkondigers van het Evangelie met Geestkracht betekent verkondigers van het Evangelie die bidden en werken. EG 264. De eerste motivering om te evangeliseren is de liefde van Jezus die wij hebben ontvangen, de ervaring door Hem te zijn gered die ons ertoe aanzet Hem steeds meer lief te hebben.
 16. 16. CSR: Culture, Science and Religion paus Franciscus: Evangelii gaudium pagina 16 datum: 11-2-2017 p. Franciscus: Evangelii gaudium, 24-11-2013 HOOFDSTUK 5 Verkondigers van het Evangelie met geestkracht EG 281. Er is een vorm van gebed dat ons in het bij- zonder ertoe aanzet om ons geheel in te zetten voor de evangelisatie en ons motiveert om het welzijn van de ander te zoeken: het gebed van voorspraak. (…) Zo ontdekken wij dat voor iemand ten beste spreken ons niet scheidt van de ware contemplatie. EG 284. Samen met de Heilige Geest staat altijd Maria te midden van het volk. Zij verzamelde de leerlingen om Hem aan te roepen (Hand. 1, 14) en heeft zo de missionaire explosie mogelijk gemaakt die met Pinksteren plaatsvond. Zij is de Moeder van de evangeliserende Kerk en zonder haar kunnen wij de geest van de nieuwe evangelisatie niet ten volle begrijpen.
 17. 17. CSR: Culture, Science and Religion paus Franciscus: Evangelii gaudium pagina 17 datum: 11-2-2017 p. Franciscus: Evangelii gaudium, 24-11-2013 HOOFDSTUK 5, EG 288 Moeder en Maagd Maria, Gij die door de Geest bewogen, in de diepte van Uw nederig geloof, helemaal overgeleverd aan de Eeuwige, het Woord van het Leven ontvangen hebt, help ons, ons “ja” te zeggen in de hoge nood, dringender dan ooit, om Jezus’ Blijde Boodschap te laten horen. Ster van de nieuwe evangelisatie, help ons te stralen door het getuigenis van gemeenschap, dienstbaarheid, vurig en grootmoedig geloof, gerechtigheid en liefde voor de armen, opdat de vreugde van het Evangelie tot aan de grenzen van de aarde zou reiken en geen enkele periferie van zijn licht zou beroofd worden.
 18. 18. CSR: Culture, Science and Religion paus Franciscus: Evangelii gaudium pagina 18 datum: 11-2-2017 Vragen van Mgr. van den Hende Na een inleiding over Evangelii Gaudium op 24-4-2014 legde Mgr. van den Hende drie vragen voor om in kleine groepen te bespreken. 1. Heeft u in uw dagelijks leven voldoende aandacht voor Christus, staat Hij centraal in uw leven? Op welke manier zouden wij aan verbetering kunnen doen? 2. Wat betekent de vreugde van het evangelie voor u? Kunt u dat in één zin zeggen? 3. Op welke wijze draagt u persoonlijk concreet bij aan de uitvoering van de verkondigingstaak van de Kerk?
 19. 19. CSR: Culture, Science and Religion paus Franciscus: Evangelii gaudium pagina 19 datum: 11-2-2017 Conferentieoord Zonnewende, 11 februari 2017

×