Cel voor Duitse moeders

1,059 views

Published on

Verschillende Duitse moeders met kleine kinderen zijn tot gevangenisstraf veroordeeld omdat zij met beroep op hun geweten hun kinderen niet naar het verplichte vak seksuele voorlichting hebben laten gaan. Het is onvoorstelbaar en zorgwekkend dat dit soort zware maatregelen in een ideologisch conflict worden genomen.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,059
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cel voor Duitse moeders

 1. 1. GevangenisvoorDuitsedissidentemoedersCSR: Culture, Science and Religion Gevangenis voor Duitse dissidente moeders pagina 1 datum: 3 april 2011
 2. 2. zo begon het in 2009CSR: Culture, Science and Religion Gevangenis voor Duitse dissidente moeders pagina 2 datum: 3 april 2011
 3. 3. zo begon het in 2009 (vervolg artikel)Theaterproject over seksueel geweldDe zaak was aangespannen door een gelovig baptisten- ouderpaar dat zijn kinderen thuishield toen erop school een theaterproject werd gegeven over het thema „seksueel misbruik‟. Zij vonden op grondvan hun geloofsovertuiging dat hun kinderen niet aan dit project hoefden deel te nemen.Ook carnaval niet te verenigen met geloofDe kinderen werden ook thuisgehouden toen er op school een carnavalsfeest was. Carnaval isvolgens de ouders een katholiek feest waarop overmatig gegeten en gedronken wordt en mensen zichgemaskerd als narren gedragen. “Dat is met ons christelijk geloof niet te verenigen”, aldus de ouders.Neutraliteit en tolerantieDe zaak heeft voor verschillende rechtbanken gediend en het constitutioneel hof in Karlsruhe heeft nuuitspraak gedaan. Een school moet weliswaar neutraal en tolerant tegenover de opvoedkundigeideeën van de ouders staan, maar de geloofsovertuiging van de ouders wordt niet aangetast door eentheaterproject over seksueel geweld of een carnavalsfeest, aldus het hof. De ouders zijn het niet eensmet het vonnis.Schoolplicht contra godsdienstvrijheidVolgens hen staat de wettelijke schoolplicht op gespannen voet met de vrijheid van godsdienst engeweten, zoals die in de Duitse grondwet is vastgelegd. In Duitsland laten meer gelovige ouders hunkinderen voor bepaalde lessen niet naar school gaan. Met behulp van vakleerkrachten krijgen zij thuisles. Er is een organisatie opgericht, die de ouders met lesmateriaal en pedagogisch advies bijstaat.Joost Middelhoffhttp://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=56334 CSR: Culture, Science and Religion Gevangenis voor Duitse dissidente moeders pagina 3 datum: 3 april 2011
 4. 4. zo is de situatie vandaag (februari 2011)Moeder van twaalf kinderen naar de gevangenis in Duitsland,omdat zij weigerde haar kinderen te laten deelnemen aanlessen in seksuele opvoeding. lees verder op de volgende pagina!http://www.lifesitenews.com/news/mother-of-twelve-jailed-in-germany-for-refusing-to-enroll-children-in-sex-e?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+LifesitenewscomLatestHeadlines+%28LifeSiteNews.com+Latest+Headlines%29CSR: Culture, Science and Religion Gevangenis voor Duitse dissidente moeders pagina 4 datum: 3 april 2011
 5. 5. zo is de situatie vandaag (februari 2011)de jongere kinderen missen hun moederGERMANY, February 23, 2011 (LifeSiteNews.com) - A mother of twelve has been sentenced to 43days in jail in the German town of Salzkotten for refusing to enroll her children in the sex educationprogram in a local elementary school, according to two German Catholic news sites, Kath.net andKatholishes.info.The woman, whose name is not revealed in the articles, is reportedly a Baptist who is opposed to theprogram based upon her religious convictions. The couple says that their rights under the EuropeanConvention on Human Rights, to which Germany is a signatory, are being ignored.They cite article 2 of the convention‟s first protocol, which states: “the State shall respect the right ofparents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious andphilosophical convictions.” The local elementary school has reportedly ignored this right since 2005,and is being supported by the judiciary.The woman‟s husband says that “his wife has really missed her family, but finds her solace in God”according to Kath.net, which also reports that the younger children “miss their mother,” but thatsuffering injustice is part of the experience of being Christian.The persecution of Germans who homeschool or reject government sex education is an ongoingphenomenon. In April of last year the website Kopp Online reported several cases of Germanmothers who reside in Salzkotten spending up to a week in jail for refusing the local sex ed programfor their children. Similar persecution was reported in the same town, which is located in the districtof Paderborn, in December of 2009.In January of 2010 a German family was granted asylum in the United States after years ofharassment by the German government for homeschooling their children. http://www.lifesitenews.com/news/mother-of-twelve-jailed-in-germany-for-refusing-to-enroll-children-in-sex- e?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+LifesitenewscomLatestHeadlines+%28LifeSiteNews.com+Latest+ Headlines%29 CSR: Culture, Science and Religion Gevangenis voor Duitse dissidente moeders pagina 5 datum: 3 april 2011
 6. 6. zo is de situatie vandaag (maart 2011) lees verder op de volgende pagina! http://www.katholiekgezi n.nl/index.php?option=c om_content&task=view& id=1848&Itemid=1CSR: Culture, Science and Religion Gevangenis voor Duitse dissidente moeders pagina 6 datum: 3 april 2011
 7. 7. zo is de situatie vandaag (maart 2011)Celstraf voor weigeren lessen seksuele voorlichtingzaterdag 05 maart 2011Een Duitse christelijke moeder moet een gevangenisstraf uitzitten omdat zij geweigerd heeft haarkinderen aan de verplichte lessen seksuele opvoeding op school mee te laten doen. Haar man Heinrichmoest eerder al 43 dagen in de cel doorbrengen. Irene Wiens is de tiende christelijke ouder die om gelijksoortige reden een gevangenisstraf krijgtopgelegd. Het echtpaar is baptist en hun zaak is ter harte genomen door het Alliance Defense Fund(ADF) - een christelijke juridische alliantie die vrijheid van godsdienst, heiligheid van het leven, van hethuwelijk en van het gezin verdedigt. In juni 2006 maakte het echtpaar Wiens bezwaar tegen het aanwezig moeten zijn van hun kinderenbij zowel een verplicht toneelstuk als vier lesdagen gewijd aan seksuele voorlichting. Beide ouderswaren ervan overtuigd dat de programmas hun oprechte godsdienstige overtuiging tegengespraken.Het echtpaar hield de kinderen thuis tijdens de genoemde periode en onderwezen hen thuis hun eigenchristelijke normen en waarden over seksualiteit. De ouders werden in juni 2008 veroordeeld door eenlagere rechtbank en kregen een boete van in totaal € 2.340. Deze weigerden zij te betalen op grondvan juridische en morele argumenten. Vandaar dat later de gevangenisstraf volgde. Het ADF heeft een spoedoproep tot het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gericht, waarinom de onmiddellijke vrijlating van mevrouw Wiens wordt verzocht. Volgens raadsman Roger Kiskastaan Heinrich en Irene Wiens geheel in hun rechten binnen het Europees Verdrag voor de Rechtenvan de Mens en andere wetten. ADF heeft vier vergelijkbare zaken bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens neergelegd.(Family Edge) http://www.katholiekgezin.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1848&Itemid=1 CSR: Culture, Science and Religion Gevangenis voor Duitse dissidente moeders pagina 7 datum: 3 april 2011
 8. 8. zo is de situatie vandaag (maart 2011) Nederlands Dagblad, 18 maart 2011 lees verder op de volgende pagina!http://christenleven.blogspot.com/2011/03/ouders-in-cel-om-religieuze-opvoeding.html/CSR: Culture, Science and Religion Gevangenis voor Duitse dissidente moeders pagina 8 datum: 3 april 2011
 9. 9. zo is de situatie vandaag (maart 2011)Volgens de overheid is het lesprogramma bedoeld om kinderen weerbaar te maken enseksueel misbruik te voorkomen. Maar volgens het baptistenechtpaar Wiens is er geenenkel wetenschappelijk bewijs dat die lessen de kans op seksueel misbruik verkleinen.Veeleer worden kinderen erdoor gestimuleerd seksueel actief te zijn. Zij hielden dan ookhun kinderen thuis op de dagen waarop op school seksuele opvoeding werd gegeven. Inplaats daarvan onderrichtten zij hun kroost thuis over seksualiteit, volgens hun eigen,christelijke normen – met nadruk op kuisheid.Het kwam hen aanvankelijk op een boete van 2340 euro te staan. Die weigerden zeechter te betalen, op morele en juridische gronden. Met als gevolg dat vorig jaar Heinrichvoor zes weken de gevangenis in ging.En nu zit Irene vast. Zij is inmiddels al de tiende christelijke ouder die om vergelijkbarereden achter de tralies is verdwenen. De Duitse overheid heeft namelijk besloten in zulkegevallen te blijven straffen, totdat de ouders toegeven.Het gezin Wiens heeft inmiddels steun gekregen van de in de Verenigde Statengevestigde christelijke juridische organisatie Alliance Defense Fund (ADF). Die heeft eenspoedoproep gestuurd naar het Europees Hof voor de Mensenrechten, waarin verzochtwordt Irene Wiens onmiddellijk vrij te laten.Volgens Roger Kiska, juridisch adviseur van ADF, hebben de rechters geweigerd meteenin te grijpen, maar zal het hof de zaak wel spoedig behandelen. Kiska stelt dat hetechtpaar Wiens „legitieme redenen‟ heeft voor zijn handelwijze. Onder meer de UniverseleVerklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag over Burgerlijke enPolitieke Rechten geven ouders het recht, te kiezen welke morele en religieuze opvoedinghun kinderen krijgen. CSR: Culture, Science and Religion Gevangenis voor Duitse dissidente moeders pagina 9 datum: 3 april 2011
 10. 10. zo is de situatie vandaag (maart 2011)http://www.mercatornet.com/family_edge/view/german_mother_in_prison_over_sex_ed_issue/CSR: Culture, Science and Religion Gevangenis voor Duitse dissidente moeders pagina 10 datum: 3 april 2011
 11. 11. zo is de situatie vandaag (maart 2011)http://www.adfmedia.org/News/PRDetail/4645CSR: Culture, Science and Religion Gevangenis voor Duitse dissidente moeders pagina 11 datum: 3 april 2011
 12. 12. zo is de situatie vandaag (maart 2011)http://www.youtube.com/watch?v=2II2WfbRGf0&feature=player_embeddedCSR: Culture, Science and Religion Gevangenis voor Duitse dissidente moeders pagina 12 datum: 3 april 2011
 13. 13. steun van 43 verenigingen voor Ethiekhttp://www.profesionalesetica.org/2011/03/28/press-release-on-the-german-case/CSR: Culture, Science and Religion Gevangenis voor Duitse dissidente moeders pagina 13 datum: 3 april 2011
 14. 14. leerplicht versus vrijheid van godsdienst?"het echtpaar Wiens maaktebezwaar tegen het aanwezig moetenzijn van hun kinderen bij zowel eenverplicht toneelstuk als vier lesdagengewijd aan seksuele voorlichting.Beide ouders waren ervan overtuigddat de programmas hun oprechtegodsdienstige overtuigingtegenspraken."Seksuele opvoeding kan nooit zedelijk neutraal zijn!In vele gevallen kan les geven over sexuele handelingen tussen kinderen,voorbehoedmiddelen en abortus de indruk wekken dat deze zaken moreelgeoorloofd zijn.De school draagt daarmee een bepaalde seksuele moraal over die strijdigkan zijn met de seksuele opvattingen van de kinderen en hun ouders. Alsde staat een school daartoe verplicht, is er sprake van het overdragen vaneen staatsideologie of staatsmoraal.De staat hoort in moreel opzicht neutraal te zijn.CSR: Culture, Science and Religion Gevangenis voor Duitse dissidente moeders pagina 14 datum: 3 april 2011
 15. 15. leerplicht versus vrijheid van godsdienst?Vraag aan de overheid:Waar haalt de overheid (wetgever en rechterlijke macht) de zekereovertuiging vandaan dat de heersende staatsideologie moet prevalerenboven het welzijn van het kind dat zijn moeder gedurende 43 dagenmoet missen?Als men naar de recente geschiedenis (de 20e eeuw) in Europa kijkt zoumen waarschijnlijk minder geneigd zijn bij een botsing tussen gewetenen staatsideologie als vanzelfsprekend voor de staatsideologie tekiezen. 17e juni 1953 BerlijnCSR: Culture, Science and Religion Gevangenis voor Duitse dissidente moeders pagina 15 datum: 3 april 2011
 16. 16. een heel ander aspect:In recente jaren is er - gelukkig - een grotere gevoeligheid ontstaanvoor seksueel misbruik van minderjarigen.Algemene omschrijving van seksueel geweld in de Zedenalmanak *)Alle gebeurtenissen waarbij mensen tegen hun wil, zowel binnens-als buitenshuis, geconfronteerd worden met seksuele of seksueelgeladen handelingen van derden en waarbij sprake is van geweldbinnen een ongelijke (machts)verhouding.Met geweld wordt daarbij bedoeld:de aantasting van de persoonlijke integriteit*) Zedenalmanak, deel 1, pag. 10, Uitgever:Ministerie van Justitie, Directie Jeugd enCriminaliteitspreventie, Den Haag, 2003http://www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/seksueel_kindermisbruik/publicaties/handboeken/zedenalmanak CSR: Culture, Science and Religion Gevangenis voor Duitse dissidente moeders pagina 16 datum: 3 april 2011
 17. 17. een heel ander aspect:In lessen op school over seksuele voorlichting worden jonge kinderenreeds op de basisschool in woord en beeld geconfronteerd met seksueelgeladen handelingen.Deze voorlichting kan - meestal onbedoeld door de onderwijzer(es) -een aantasting van de persoonlijke integriteit van het kind betekenen. Dekinderen krijgen "rode oortjes".Het is niet altijd aangetoond dat jonge kinderen de emotionele rijpheidhebben om de lesstof te verwerken zonder schade op korte of langetermijn op te doen.Conclusie:Er bestaat een gegrond vermoeden, dat de grens tussen seksuelevoorlichting en seksueel geweld niet altijd even scherp is en insommige gevallen, zoals verplichte seksuele voorlichting, wordtoverschreden.CSR: Culture, Science and Religion Gevangenis voor Duitse dissidente moeders pagina 17 datum: 3 april 2011
 18. 18. samenvattingHet onbegrip met de gang van zaken m.b.t de dissidente moeders isgebaseerd op het volgende:-- In de overtuiging van velen is vrijheid vangodsdienst een groot goed, zie VN enEuropees Hof van de Rechten van de Mens;-- Bij velen is er een diep geworteld wan-trouwen tegen een staatsideologie die bijgebrek aan overtuiging gebruik maakt vanrepressieve maatregelen;-- Er is een groeiend besef bij velen dat jonge kinderen beschermd dienente worden voor confrontatie met handelingen op seksueel gebied als diteen aantasting van hun persoonlijke integriteit zou kunnen betekenen.Aanbeveling:Om aan de wetten van de leerplicht te voldoen zou men in overleg met deouders alternatief onderwijs voor de gemiste schooluren kunnenaanbieden.CSR: Culture, Science and Religion Gevangenis voor Duitse dissidente moeders pagina 18 datum: 3 april 2011
 19. 19. hoe de dissidente moeders steunen?1) Bekendheid geven aan de feitelijke gebeurtenissen,bij voorbeeld door deze presentatie via de media teverspreiden zoals Twitter, facebook, blogs etc.2) Bekendheid geven aan een open brief aan de Duitse bondskanselierAngela Merkel, zie:http://www.slideshare.net/ADriessen/open-brief-angela-http://www.slideshare.net/ADriessen/open-brief-angela-merkel3) Contact opnemen met de Duitse Ambassade, en daar hetongenoegen met de gang van zaken kenbaar maken.(Dit kan per internet, zie volgende pagina)Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, Groot Hertoginnelaan 18-20, 2517 EG Den Haag4) Contact opnemen bondskanselier Angela Merkel, en daar hetongenoegen met de gang van zaken kenbaar maken.(Dit kan per internet, zie daarop volgende pagina)Bondskanselier Angela Merkel, Willy-Brandt-Straße 1,10557 Berlin CSR: Culture, Science and Religion Gevangenis voor Duitse dissidente moeders pagina 19 datum: 3 april 2011
 20. 20. hoe de dissidente moeders steunen? contact opnemen met de Duitse ambassade in Den Haag, en het contactformulier invullen met de vermelding: Stop gevangenis voor dissidente moeders!http://www.niederlande.diplo.de/Vertretung/denhaag/nl/Kontakt.html?verteiler=183150CSR: Culture, Science and Religion Gevangenis voor Duitse dissidente moeders pagina 20 datum: 3 april 2011
 21. 21. hoe de dissidente moeders steunen? contact opnemen met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, en het contactformulier invullen met de vermelding: Stop jail for dissident mothers in Salzkottenhttp://www.bundeskanzlerin.de/Webs/BK/En/Service/Contact/contact.htmlCSR: Culture, Science and Religion Gevangenis voor Duitse dissidente moeders pagina 21 datum: 3 april 2011
 22. 22. Ten slotteDeze presentatie is opgesteld doorAlfred Driessen, die in Duitslandopgroeide en later naar Nederlandemigreerde.Als natuurkundige werkte hij aan diverseNederlandse Universiteiten; nu is hijemeritus hoogleraar en is werkzaamvoor verschillende maatschappelijkeinstellingen.Voor opmerkingen en vragen:Alfred Driessen@gmail.comDeze en andere presentaties zijnte vinden op slideshare:http://www.slideshare.net/group/csr-educationCSR: Culture, Science and Religion Gevangenis voor Duitse dissidente moeders pagina 22 datum: 3 april 2011

×