Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Academisch denken II

714 views

Published on

Dit is deel II in een serie van 3 inleidingen in het academisch denken. Daarbij worden de uitgangspunten van de klassieke metafyscia genoemd, zoals die bij voorbeeld door Aristoteles werden gebruikt. Door de analyse van de verandering komt men tot de begrippen materie en vorm (hylemorfisme) en tot de 4 aspecten van oorzakelijkheid. Tot het metafysica behoren ook de godsbewijzen, waarbij rationele argumenten voor het al dan niet bestaan van God worden gegeven.

Published in: Technology, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Academisch denken II

 1. 1. Academisch denken II een introductie tot filosofie deel II, metafysica Alfred Driessen, Driessen.Alfred@gmail.comCSR: Culture, Science and Religion Academisch denken II Leidenhoven 13 oktober 2010 pagina 1
 2. 2. abstractie: 3e stap,volgende abstractie:kunnen dingen bestuderen dieimmaterieel zijn die ook immaterieelkunnen worden gedachtGod, engelen, substantie, wezen derdinge, liefdeniveau vanzijnde op zich, zijnde als zodanigontologie of metafysicabestudeert-- structuur van het zijnde-- relaties tussen zijndeCSR: Culture, Science and Religion Academisch denken II Leidenhoven 13 oktober 2010 pagina 2
 3. 3. basis van bewijsbeginsel van tegenspraak:Wat is kan niet tegelijk en in hetzelfde opzicht niet-zijn.daarnaastbeginsel van identiteit:a=abeginsel van uitgesloten derde:tussen zijn en niet-zijn van hetzelfde iets bestaat geen derdebeginsel van voldoende grondalles heeft zijn grond binnen of buiten zichzelfCSR: Culture, Science and Religion Academisch denken II Leidenhoven 13 oktober 2010 pagina 3
 4. 4. Uitgangspunten van de metafysica IMetafysica is de wetenschap van het zijnde als zodanigveronderstelling (en empirisch gegeven):realiteit is kenbaarAristoteles: scepticisme is tegenstrijdig met zichzelfprincipe van niet tegenspraak:het is onmogelijk voor iets tegelijk te zijn en niet te zijnin dezelfde betekenis en in hetzelfde subjectprincipe van causaliteitDatgene wat tot zijn komt of wordt bewogen, komt tothet zijn of is bewogen door een andere.CSR: Culture, Science and Religion Academisch denken II Leidenhoven 13 oktober 2010 pagina 4
 5. 5. analyse van verandering bij Aristotelesanalogie met kleivormloze klei => gezicht => vormloze klei => vaasklei: op zich onbepaald: materie (hyle)gezicht, vaas: iets dat bepaalt: vorm (morphe) ==> Hylemorfismeverandering:zijnde I bestaat uit materie en vorm Ivorm van I vergaat, vorm II komt hiervoor in plaatszijnde II bestaat nu uit materie en vorm IICSR: Culture, Science and Religion Academisch denken II Leidenhoven 13 oktober 2010 pagina 5
 6. 6. moderne analogie van materie en vormhardware - softwaresoftware is altijd in een hardwaredevice geïmplementeerd,voorbeeld: programma file op memory-stick op CD op hard-disk op ponscard als code op papier geschrevenhardware, die ingeschakeld is, heeft altijd een zekere informatie, i.e.softwarevoorbeeld: tv scherm film tele-tekst sneeuw als alleen ruis als inputIn de taal van Aristoteles: informatie, de vorm, moet altijdgeïmplementeerd zijn in een soort hardware, het materiaal, anders ishet niet reeel, maar alleen virtueel, virtual realityCSR: Culture, Science and Religion Academisch denken II Leidenhoven 13 oktober 2010 pagina 6
 7. 7. De vier oorzaken van Aristoteles Izie: http://knol.google.com/k/aristotle-s-physics-the-four-causes#auteur: Ira GlicksteinCSR: Culture, Science and Religion Academisch denken II Leidenhoven 13 oktober 2010 pagina 7
 8. 8. De materiële oorzaakCSR: Culture, Science and Religion Academisch denken II Leidenhoven 13 oktober 2010 pagina 8
 9. 9. De vormoorzaakCSR: Culture, Science and Religion Academisch denken II Leidenhoven 13 oktober 2010 pagina 9
 10. 10. De werkoorzaakCSR: Culture, Science and Religion Academisch denken II Leidenhoven 13 oktober 2010 pagina 10
 11. 11. De doeloorzaakCSR: Culture, Science and Religion Academisch denken II Leidenhoven 13 oktober 2010 pagina 11
 12. 12. De vier oorzaken van Aristoteles IIDe vier oorzaken of beter aspecten van oorzakelijkheidI) materiële oorzaak: waaruit bestaat het?II) vormoorzaak: wie of wat bepaalt het?III) werkoorzaak: wie of wat veroorzaakt het?IV) doeloorzaak: waarom of waarvoor bestaat het zo enniet anders?In natuurwetenschappen (Science): doeloorzaak (IV)speelt geen rol.CSR: Culture, Science and Religion Academisch denken II Leidenhoven 13 oktober 2010 pagina 12
 13. 13. Uitgangspunten van de metafysica IIHet zijnde is samengesteld, niet eenvoudigwant het bestaat uit:a) het subject dat act van zijn heeft, met zijn wezenb) de act van zijn, dat het subject daadwerkelijk laatbestaan.Alle dingen zijn beperkt door hun wezen, hebben nietvolheid van zijn, zijn dus van buiten veroorzaakt.Er is dus een zijn nodig, dat niet door zijn wezen wordtbeperkt.=> godsbewijzen(heel actueel: Hawking, evolutionisme: genre:godsbewijzen, ook al ontkennen juist bestaan van God)CSR: Culture, Science and Religion Academisch denken II Leidenhoven 13 oktober 2010 pagina 13
 14. 14. Uitgangspunten van de metafysica IIIEr is dus een zijn nodig, datniet door zijn wezen wordtbeperkt.Dit wezen wordt Godgenoemd:het wezen van God is hetzijn: geen samenstelling vanzijn en wezen.Jahwe: Ik ben die er is.Exodus 3,14CSR: Culture, Science and Religion Academisch denken II Leidenhoven 13 oktober 2010 pagina 14

×