Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AJUTS LEADER 
CONVOCATÒRIA D’AJUTS 
LEADER 2014
L’Associació pel Desenvolupament 
Rural de la Catalunya Central 
• Som un Grup d’Acció Local (GAL) 
• A Catalunya hi ha 13...
L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya 
Central: 
EL TERRITORI 
58 municipis, 2.010,10 km2 
64.317 habitan...
L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya 
Central: 
SEUS, SUBSEUS I COL·LABORADORS 
C/ Francesc Macià, 12 
B...
Els ajuts Leader 
El Leader és una metodologia inclosa dins el Programa de 
Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR 2007-2...
Dotació i finançament 
• La dotació pressupostària assignada per a la convocatòria 
2014 és de 720.073,79 € 
• Finançament...
Beneficiaris i finalitat dels ajuts 
Línies d’ajut Qui s’hi pot acollir? Quines accions pot 
desenvolupar? 
Mesura 312. Cr...
Projectes elegibles 
Foment d’activitats turístiques
Projectes elegibles 
Creació i desenvolupament de microempreses
Percentatges de subvenció 
Mesura Percentatge màxim d’ajut 
* Les mesures 312 i 313, se sotmeten a la normativa europea re...
Requisits dels beneficiaris 
 Que realitzin inversions elegibles d’un mínim de 12.000 euros en l’àmbit territorial 
Leade...
Concurrència amb altres ajuts 
• Son incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la 
mateixa finalitat, sigui...
Pla de millora - RSE 
• La realització del Pla de millora és opcional (s’indica en el moment 
de complimentar la sol·licit...
Presentació de la sol·licitud 
• La manera d’acollir-s’hi és presentant una sol·licitud d’ajut (model 
L1) i tota la docum...
Terminis 
Publicació de la convocatòria: 8 d’agost de 2014 
Termini de presentació de sol·licituds 45 dies naturals post-c...
plataforma 
Benvinguts a la plataforma de tramitació 
d’ajuts Leader.
MOLTES GRÀCIES 
Per més informació: 
Associació pel Desenvolupament 
Rural de la Catalunya Central 
Telf. 93 821 42 25 
Of...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Presentació leader convocatòria 2014 Slide 1 Presentació leader convocatòria 2014 Slide 2 Presentació leader convocatòria 2014 Slide 3 Presentació leader convocatòria 2014 Slide 4 Presentació leader convocatòria 2014 Slide 5 Presentació leader convocatòria 2014 Slide 6 Presentació leader convocatòria 2014 Slide 7 Presentació leader convocatòria 2014 Slide 8 Presentació leader convocatòria 2014 Slide 9 Presentació leader convocatòria 2014 Slide 10 Presentació leader convocatòria 2014 Slide 11 Presentació leader convocatòria 2014 Slide 12 Presentació leader convocatòria 2014 Slide 13 Presentació leader convocatòria 2014 Slide 14 Presentació leader convocatòria 2014 Slide 15 Presentació leader convocatòria 2014 Slide 16 Presentació leader convocatòria 2014 Slide 17
Upcoming SlideShare
Slide Show(Jai Bharat Packers)
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Presentació leader convocatòria 2014

Download to read offline

Resum de les ajudes del programa LEADER.
Tu també pots ser LEADER!

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Presentació leader convocatòria 2014

 1. 1. AJUTS LEADER CONVOCATÒRIA D’AJUTS LEADER 2014
 2. 2. L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central • Som un Grup d’Acció Local (GAL) • A Catalunya hi ha 13 Grups d’Acció Local en total • L’Associació va ser creada per gestionar l'eix 4 d'aplicació de la metodologia Leader en el seus àmbits d’actuació • Comptem amb la representació dels principals agents públics i privats de cada territori
 3. 3. L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central: EL TERRITORI 58 municipis, 2.010,10 km2 64.317 habitants 32 hab./km2 • El Berguedà. • El Lluçanès: Alpens, Lluçà, Olost,Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau , Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d’Albars, Sobremunt i Sant Feliu Sasserra. • El Moianès: Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, Granera, L’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Maria d’Oló. • Els municipis de Mura, Talamanca, Santa Eulàlia de Riuprimer, Muntanyola i Gaià.
 4. 4. L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central: SEUS, SUBSEUS I COL·LABORADORS C/ Francesc Macià, 12 BERGA Telf. 93 821 42 25 C/ de les Joies, 11-13 MOIÀ Telf. 93 830 14 18 Santa Creu de Jutglar Telf. 93 888 00 50 Plaça St. Joan, 4 BERGA Telf. 93 824 77 00 Servei de Promoció Econòmica Osona Sud-Alt Congost Telf. 93 881 12 57
 5. 5. Els ajuts Leader El Leader és una metodologia inclosa dins el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR 2007-2013) en base a la qual es convoquen ajuts per a entitats i empreses amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a les zones rurals i fomentar la diversificació econòmica, preservant-ne el medi ambient i l’entorn rural. Vídeo Ajuts Leader Catalunya Central
 6. 6. Dotació i finançament • La dotació pressupostària assignada per a la convocatòria 2014 és de 720.073,79 € • Finançament: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (45%) Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) (55%)
 7. 7. Beneficiaris i finalitat dels ajuts Línies d’ajut Qui s’hi pot acollir? Quines accions pot desenvolupar? Mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses Microempreses, excepte les dedicades a activitats agroalimentàries el producte de les quals estigui inclòs a l’annex1 del tractat CE i les de turisme i lleure. <10 treballadors ,volum anual de negoci < 2 millions € i balanç anual<2 millions€ Persones físiques o jurídiques que tinguin la consideració de microempreses, amb ànim de lucre que no pertanyin als sectors del turisme o de l’oci Creació, ampliació i/o millora Mesura 313. Foment d’activitats turístiques Microempreses i PIMES del sector turístic i empreses d’activitats d’oci. Cooperatives, associacions i/o fundacions sense ànim de lucre Creació, ampliació i/o millora Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, Consells Comarcals i Entitats sense ànim de lucre participades per ens locals Creació, ampliació i/o millora (projectes d’inversió superior a 40.000,00€)
 8. 8. Projectes elegibles Foment d’activitats turístiques
 9. 9. Projectes elegibles Creació i desenvolupament de microempreses
 10. 10. Percentatges de subvenció Mesura Percentatge màxim d’ajut * Les mesures 312 i 313, se sotmeten a la normativa europea referent als ajuts de mínimis, i per tant el total d’ajuts de mínimis atorgat a una persona sol·licitant no podrà excedir de 200.000 euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors. Mesura Percentatge màxim d’ajut 323. Conservació i millora del patrimoni rural Fins a un 80 % i un màxim de 100.000 € d’ajut 312. Microempreses 20 % – 35 % ampliable 40 % si s’acull a un Pla de Millora de l’empresa 313. Activitats turístiques i un màxim de 100.000 € d’ajut.
 11. 11. Requisits dels beneficiaris  Que realitzin inversions elegibles d’un mínim de 12.000 euros en l’àmbit territorial Leader.  Que en el moment de presentar la sol·licitud no s’hagi iniciat l’obra o inversió objecte de l’ajut.  Ser titulars del lloc on es realitza la inversió (propietari/ària, arrendatari/ària, cessionari/ària o altres) • Que es comprometin a mantenir i gestionar directament l’activitat subvencionada durant un període de 5 anys.  Queden excloses de ser persones beneficiàries les persones que reuneixin les condicions necessàries per acollir-se als ajuts mitjançant el Contracte Global d’Explotació. Algunes limitacions: • No són subvencionables els projectes fragmentats o en fases; el projecte subvencionat ha de permetre el ple funcionament de l’activitat econòmica • No totes les despeses són subvencionables (vehicles, IVA i taxes, compra de terrenys, despeses corrents, etc.) • Algunes despeses subvencionables tenen limitacions (honoraris tècnics, entrades d’aigua i llum, programes informàtics, etc.)
 12. 12. Concurrència amb altres ajuts • Son incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, sigui finançat per fons comunitaris (fons estructurals, fons de cohesió o qualsevol altre instrument financer. • Aquests ajuts són compatibles amb altres que per la mateixa finalitat puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, sempre que la quantia total d’ajuts no superi el 40% del cost de la inversió subvencionable, a excepció de la mesura 323 (patrimoni rural) en la qual la quantia d’ajuts pot arribar al 100%.
 13. 13. Pla de millora - RSE • La realització del Pla de millora és opcional (s’indica en el moment de complimentar la sol·licitud). • Es seleccionen 2 projectes per convocatòria. • Es podrà obtenir un 5% d’ajut addicional. • L’obtenció de l’ajut del 5% està condicionada al desenvolupament d’un conjunt d’accions per millorar la gestió de l’empresa en els àmbits econòmic, ambiental i social. • Aquest Pla de Millora es desenvolupa de forma paral·lela a la realització de la inversió per la qual s’ha sol·licitat l’ajut, en un termini màxim de 12 mesos a partir de la resolució favorable del DAAM i amb l’acompanyament d’un tècnic del GAL
 14. 14. Presentació de la sol·licitud • La manera d’acollir-s’hi és presentant una sol·licitud d’ajut (model L1) i tota la documentació complementària que convingui abans de 45 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’ordre de convocatòria al DOGC. Publicació de l’ordre: 8 d’agost de 2014 Data límit de presentació de sol·licituds: 2 d’octubre de 2014 • S’haurà de presentar la sol·licitud degudament complimentada, l’annex de la sol·licitud i tota la documentació requerida per a cada mesura i tipus de sol·licitant. • En el moment de presentar la sol·licitud no es podrà haver iniciat l’obra o inversió objecte de l’ajut. L’obra es podrà iniciar quan s’hagi passat a fer al visita de no inici. • És un ajut a fons perdut que es cobra una vegada certificat el projecte.
 15. 15. Terminis Publicació de la convocatòria: 8 d’agost de 2014 Termini de presentació de sol·licituds 45 dies naturals post-convocatòria 2 d’octubre del 2014 Visita de no inici d’obres Aproximadament durant els 15 dies següents a la presentació de la sol·licitud Resolució Aprox. 6 mesos post-sol·licitud Desenvolupament de la inversió + Pla de millora RSE, si s’escau Es pot iniciar després de la visita de no inici d’obres El termini d’execució s’especifica en la resolució favorable (màxim 12 mesos) Certificació Termini determinat en la resolució favorable (juny 2015) Compliment dels compromisos Durant cinc anys següents a la certificació
 16. 16. plataforma Benvinguts a la plataforma de tramitació d’ajuts Leader.
 17. 17. MOLTES GRÀCIES Per més informació: Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central Telf. 93 821 42 25 Oficines Comarcals del DAAM : www.gencat/daam/ajuts

Resum de les ajudes del programa LEADER. Tu també pots ser LEADER!

Views

Total views

2,839

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,908

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×