Kinderbijslag 3 De Rechthebbende

943 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
943
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kinderbijslag 3 De Rechthebbende

 1. 1. Deel 3: de rechthebbende
 2. 2. Rechthebbende: situering RSZ RKW KINDERBIJSLAGFONDS BIJSLAGTREKKENDE RECHTGEVEND KIND RECHTHEBBENDE WERKGEVER GELDSTROOM RELATIE verwantschap tewerkgesteld (geweest) lid voedt op
 3. 3. 2 luiken: “ Professionele” situatie van de rechthebbende band van verwantschap rechthebbende - kind
 4. 4. “ professionele” situatie van de rechthebbende <ul><li>Situatie van tewerkstelling </li></ul><ul><li>Situatie van gelijkstelling </li></ul><ul><li>Situatie van toekenning </li></ul>
 5. 5. Situatie van tewerkstelling <ul><li>Je bent rechthebbende indien je voor een Belgische werkgever tewerkgesteld bent en deze werkgever bijdragen betaalt bij RSZ . </li></ul><ul><li>Geen beperking qua omvang tewerkstelling tenzij ook tewerkstelling in ander stelsel (vb zelfstandig ): minstens halftijds tewerkgesteld </li></ul>
 6. 6. Situatie van gelijkstelling <ul><li>Inhaalrustdagen </li></ul><ul><li>Betaalde vakantie </li></ul><ul><li>Feestdagen en vervangende verlofdagen </li></ul><ul><li>Periodes van militieverplichtingen </li></ul><ul><li>Dagen van een door de vakbond erkende staking </li></ul><ul><li>Afwezigheden reden van burgerlijke stand </li></ul><ul><li>Periodes van opzegvergoeding </li></ul><ul><li>… .. </li></ul>
 7. 7. Situatie van toekenning <ul><li>De verlaten echtgenoot </li></ul><ul><li>De zieke, invalide of door ongeval getroffen werknemer </li></ul><ul><li>Het weeskind </li></ul><ul><li>De persoon met een overlevingspensioen </li></ul><ul><li>De mindervalide rechthebbende zonder beroepsactiviteit </li></ul><ul><li>De student of daaraan gelijkgesteld </li></ul><ul><li>De werknemer die tijdskrediet opneemt </li></ul><ul><li>De werkloze </li></ul><ul><li>De gedetineerde </li></ul><ul><li>De gepensioneerde </li></ul>
 8. 8. De verlaten echtgeno(o)t(e) <ul><li>Voorwaarden </li></ul><ul><ul><li>geen recht meer hebben op kinderbijslag ingevolge de verlating </li></ul></ul><ul><ul><li>binnen de 3 maand na de verlating aangifte gedaan hebben bij de vrederechter of een klacht neergelegd hebben bij de rijkswacht of politie. </li></ul></ul><ul><li>Voor welke kinderen? </li></ul><ul><ul><li>De kinderen die hij of zij opvoedt en deel uitmaakten van het gezin op het ogenblik van de verlating ; </li></ul></ul><ul><ul><li>De gemeenschappelijke kinderen en de kinderen die geboren worden binnen de 6 maand na de verlating . </li></ul></ul>
 9. 9. De arbeidsongeschikte rechthebbende <ul><li>Is rechthebbende op kinderbijslag </li></ul><ul><ul><li>De zieke of door ongeval getroffen werknemer die een uitkering geniet van de mutualiteit; </li></ul></ul><ul><ul><li>De werkneemster in bevallingsrust die een moederschapsuitkering geniet; </li></ul></ul><ul><ul><li>De werknemer die wegens een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% een uitkering arbeidsongevallen of beroepsziekten geniet; </li></ul></ul><ul><ul><li>De zieke werknemer die geen uitkering geniet indien hij ten minste 66% arbeidsongeschikt is; </li></ul></ul><ul><ul><li>De door een ongeval getroffen werknemer die geen uitkering arbeidsongevallen of beroepsziekten geniet (wel 66% ongeschikt) </li></ul></ul>
 10. 10. De wees (rechthebbende voor zichzelf!) <ul><li>Wat? </li></ul><ul><ul><li>Eén van beide ouders overleden </li></ul></ul><ul><ul><li>Beide ouders overleden: volle wees </li></ul></ul><ul><li>Voorwaarde </li></ul><ul><ul><li>in de loop van de 12 maand voor het overlijden minstens recht op 6 maand kinderbijslag </li></ul></ul>
 11. 11. De persoon met een overlevingspensioen <ul><li>Voorwaarden? </li></ul><ul><ul><li>Het kind moet deel uitmaken van het gezin van de overlevende persoon op het ogenblik van het overlijden </li></ul></ul><ul><ul><li>De overleden echtgenoot moet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recht openen voor dit kind op het ogenblik van het overlijden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zes maandelijkse bijslagen bewijzen in de voorbije twaalf maanden. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Deze voorwaarden moet niet vervuld zijn voor bepaalde kinderen (vb. kleindkinderen) </li></ul></ul><ul><ul><li>de overlevende ouder mag niet samenwonen of herhuwd zijn. </li></ul></ul>
 12. 12. De mindervalide rechthebbende <ul><li>Voorwaarden? </li></ul><ul><ul><li>Enkel tegemoetkoming (niet werkend!) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kinderen in gezin of geplaatst vanuit gezin </li></ul></ul><ul><ul><li>Bevoegdheid: RKW </li></ul></ul>
 13. 13. De student rechthebbende <ul><li>Voorwaarden? </li></ul><ul><ul><li>De jongere, verbonden door een industriële leerovereenkomst </li></ul></ul><ul><ul><li>De leerplichtige, leerling en student (hoger onderwijs) </li></ul></ul><ul><ul><li>Diegene die een stage doorbrengt of een eindverhandeling voorbereidt </li></ul></ul><ul><ul><li>De jonge werkzoekende . </li></ul></ul><ul><li>Welke kinderen? </li></ul><ul><ul><li>Voor de eigen kinderen of kinderen van partner, die deel uitmaken van zijn gezin . </li></ul></ul><ul><li>Bevoegdheid </li></ul><ul><ul><li>RKW </li></ul></ul><ul><ul><li>Residuair recht </li></ul></ul>
 14. 14. De rechthebbende met tijdskrediet <ul><li>Het recht gaat verloren indien deze werknemer een zelfstandige activiteit uitoefent die recht geeft op kinderbijslag in het stelsel van de zelfstandigen. </li></ul>
 15. 15. De werkloze rechthebbende <ul><li>De werkloze, vergoed of niet vergoed, is rechthebbend op kinderbijslag. </li></ul>
 16. 16. De gepensioneerde rechthebbende <ul><li>Voorwaarde </li></ul><ul><ul><li>Minstens zes maandelijkse bijslagen bewijzen in de twaalf maanden voor de pensionering. </li></ul></ul>
 17. 17. De gedetineerde rechthebbende <ul><li>Voorwaarden </li></ul><ul><ul><li>Recht hebben op minstens zes maandelijkse bijslagen in de voorbije twaalf maanden </li></ul></ul><ul><ul><li>Detinering moet plaatshebben in België </li></ul></ul>
 18. 18. Band van verwantschap <ul><li>Zijn kinderen, kinderen echtgenoot </li></ul><ul><li>De adoptie- en pleegkinderen </li></ul><ul><li>Zijn van hetzelfde gezin deel uitmakende kleinkinderen, neven of nichten </li></ul><ul><li>Broer en zuster die deel uitmaken van hetzelfde gezin </li></ul><ul><li>Broer en zuster die geen deel uitmaken van hetzelfde gezin </li></ul><ul><li>De kinderen van de persoon waarmee hij een gezin vormt </li></ul><ul><li>De kinderen die aan het gezin zijn toevertrouwd ingevolge plaatsingsmaatregelen </li></ul><ul><li>De kinderen, die deel uitmaken van zijn gezin, en waarvoor hij bekleed werd met het ouderlijk gezag. </li></ul><ul><li>Er is dus geen recht tussen echtgenoten onderling </li></ul><ul><li>Geen rechthebbende: Ministeriële Afwijking </li></ul>
 19. 19. De voorrangsrechthebbende <ul><li>Voorrangsregels </li></ul><ul><li>Afstand van voorrang </li></ul><ul><li>Wijziging van voorrangsrechthebbende </li></ul>
 20. 20. Voorrangsregels <ul><li>Indien meerdere rechthebbenden geeft de wet een volgorde aan </li></ul><ul><ul><li>Wees is rechthebbend voor zichzelf </li></ul></ul><ul><ul><li>Indien verschillende rechthebbenden wordt de volgende hiërarchie gerespecteerd, eerst in het gezin </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vader </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moeder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stiefvader </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stiefmoeder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oudste van de andere rechthebbenden </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Zijn er geen rechthebbenden in het gezin dan wordt de zelfde hiërarchie gevolgd buiten het gezin </li></ul></ul>
 21. 21. Afstand van voorrangsrecht <ul><li>Keuze voorrangsrechthebbende </li></ul><ul><ul><li>Hoofdgroep van rechthebbenden in gezin kind </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vader </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moeder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stiefvader </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stiefmoeder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Een persoon waarmee de vader of de moeder een feitelijk gezin vormt </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indien geen enkele rechthebbende van de hoofdgroep aanwezig is in het gezin kan het recht aan een andere rechthebbende worden afgestaan. </li></ul></ul>
 22. 22. Afstand van voorrangsrecht <ul><li>Collectieve ministeriële afwijking </li></ul><ul><ul><li>Hoofdgroep van rechthebbenden in gezin kind </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vader </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moeder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stiefvader </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stiefmoeder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Een persoon waarmee de vader of de moeder een feitelijk gezin vormt </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indien recht op een hoger bedrag </li></ul></ul><ul><ul><li>Automatisch toegekend door kinderbijslagfonds. </li></ul></ul>
 23. 23. Wijziging van voorrangsrecht <ul><ul><li>Wijziging in gezins- of professionele situatie van voorrangsrechthebbende </li></ul></ul><ul><ul><li>Vanaf kwartaal volgend op kwartaal van gebeurtenis </li></ul></ul>

×