Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Online Summit 27.9.2016: Social Products - Delight the customer (Matej Michlík, Digita.sk)

Ak dnes ešte niečo bráni značkám prinášať produkty šité na mieru jednotlivým zákazníkom, sú to najčastejšie ich procesy a zažité spôsoby uvažovania. Koncept Social Products vyzdvihuje myšlienku, že vytvorenie produktu pre konkrétneho klienta merateľne zvýši jeho afinitu či pôsobí ako silný motivátor k jeho akvizícii. Ako z tohoto posunu vyťažiť maximum, a ako ho ideálne realizovať?

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Online Summit 27.9.2016: Social Products - Delight the customer (Matej Michlík, Digita.sk)

 1. 1. Social Products - Delight the customer Online Summit 27. 9. 2016
 2. 2. Content - Social Products - 5 reasons - Psychology, Tactics - Effect - Integration
 3. 3. Social Products
 4. 4. KLM Meet & Seat
 5. 5. #Squareshakes
 6. 6. Instagramers City Guides
 7. 7. Possible Social Products
 8. 8. Mobile Tariffs
 9. 9. Car Configurators
 10. 10. Take aways: 1. 2. 3. Customization Mechanics Delivery
 11. 11. 5 reasons for transforming businesses, not customers
 12. 12. 1. Changing landscape: Growing quality demands
 13. 13. 2. Changing landscape
 14. 14. 2. Opportunities in technology
 15. 15. 2. Opportunities in technology
 16. 16. 2. Opportunities in technology
 17. 17. 2. Opportunities in technology
 18. 18. 3. Earned media
 19. 19. 3. Earned media
 20. 20. 4. Affinity & emotional bonding
 21. 21. 4. Affinity & emotional bonding
 22. 22. 5. Premium Revenue
 23. 23. 5. Premium Revenue ...but also investments and other costs.
 24. 24. Psychology and Tactics
 25. 25. Psychology 1. 2. 3. Demand Surprise Satisfaction
 26. 26. Psychology
 27. 27. Tactics 1. 2. 3. Awareness Engagement Conversion
 28. 28. Effects and Synergies
 29. 29. Effects and synergies
 30. 30. Brand Comm Integration
 31. 31. Brand Comm Integration
 32. 32. What‘s so Social about it?
 33. 33. What‘s so Social about it? Our clients know.
 34. 34. Thank you for attention!

×