Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FMUK - E-business & E-marketing 17.10.2016: GA - ako sa nestratiť v číslach a využiť ich na marketing? (Peter Šebo & Róbert Szabó, PS:Digital)

Na prednáške bol prezentovaný základný prehľad Google Analytics prostredia a jeho najdôležitejších metrík, vyhodnocovanie úspešnosti kampaní, návštevnosti webu a
benchmarkovanie jednotlivých parametrov voči štandardným hodnotám na trhu.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

FMUK - E-business & E-marketing 17.10.2016: GA - ako sa nestratiť v číslach a využiť ich na marketing? (Peter Šebo & Róbert Szabó, PS:Digital)

  1. 1. Google Analytics: Ako sa nestratiť v číslach a využiť ich na marketing? E-business & E-marketing pre 4. ročník FMUK, 17. 10. 2016
  2. 2. Úvod (do GA) Praktická časť Záver (dňa?)
  3. 3. Úvod do GA
  4. 4. Prostredie kvantitatívne dáta kvalitatívne dáta
  5. 5. Štruktúra dát
  6. 6. UTM parametre
  7. 7. A teraz poďme LIVE 
  8. 8. Ďakujeme za pozornosť J

×