Curs 4 (2)

ADENC
ADENCADENC
Escoltant el què ens diu el mar          Índex

 1. Biodiversitat marina
   –  Zonació marina
   –  El plàncton
   –  El bentos
   –  Els organismes marins

 2. Canvi global: efectes al mar
   –  Alteracions sobre el medi físic:
   –  Canvis en la biota i les comunitats
   –  Canvis en els ecosistemes: L’Antàrtica
   –  Impactes sobre la biodiversitat
Escoltant el què ens diu el mar      Biodiversitat marina

 Els organismes marins
     Vegetals:
         Unicel·lulars: diatomees i dinoflagel·lats
         Cloròfits o algues verdes
         Feòfits o algues brunes
         Rodòfits o algues roges
         Fanerògames (plantes superiors)
Escoltant el què ens diu el mar      Biodiversitat marina

 Algues unicel·lulars
       DIATOMEES
 •Esquelet extern de sílici
 • Formen part del fitoplàncton
 • Quan moren es dipositen al fons marí

     DINOFLAGEL·LATS
 • Proveïdes de flagels
 • Formen part del fitoplàncton
 • Bioluminescents
 • Poden provocar intoxicacions
Escoltant el què ens diu el mar    Biodiversitat marina

 Cloròfits o algues verdes
 • Algues macroscòpiques
 • Bentòniques en diversos ambients
 (durs i tous)
 • Zona fòtica
                      Acetabularia acetabulum

 Codium vermilara
            Ulva lactuca
Escoltant el què ens diu el mar       Biodiversitat marina

 Feòfits o algues brunes
 • Algues macroscòpiques
 • Bentòniques en diversos ambients (durs
 i tous)
 • Algues amb estructures més complexes
                          Dyctiota dichotoma
 Padina pavonica
           Laminaria sp.
Escoltant el què ens diu el mar              Biodiversitat marina

 Rodòfits o algues roges
 • Algues macroscòpiques
 • Bentòniques en llocs ombrívols
 • Delimiten el límit inferior del circalitoral                      Jania rubens
 Sphaerococcus sp.
        Corallina sp.                     Lithophyllum sp.
Escoltant el què ens diu el mar          Biodiversitat marina

 Fanerògames o plantes superiors
 • Plantes amb flor
 • Bentòniques de fons tous
 • Posidònia oceànica, endèmica del Mediterrani
Escoltant el què ens diu el mar     Biodiversitat marina

 Els organismes marins
     Animals:
         Porífers o esponges
         Cnidaris
         Anèl·lids
         Mol·luscs
         Artròpodes: crustacis
         Equinoderms
         Condrictis
         Osteïctis: peixos
         Aus marines
         Mamífers marins
Escoltant el què ens diu el mar       Biodiversitat marina

 Porífers o esponges
 • 15000 esp
 • Pluricel·lulars: agregats de cèl·lules
 diferenciades. Sense òrgans ni teixits
 • Animals filtradors
 • Elements esquelètics
Escoltant el què ens diu el mar          Biodiversitat marina

 Porífers o esponges
 • Calcàries
               Clathrina coriacea        Sycon sp.
 • Hexactinèl·lides
                  Euplectella aspergillum
Escoltant el què ens diu el mar          Biodiversitat marina

 Porífers o esponges
 • Demosponges
                  Spongia officinalis
                  Només espongina
Suberites domuncula
                             Axinella polypoides
 Tethya aurantium   Petrosia ficiformis      Ircina oros
Escoltant el què ens diu el mar      Biodiversitat marina

 Cnidaris
 • 9000 esp
 • Carnívors
 • Cnidocists (cèl·lules urticants) amb
 nematocists (càpsula + verí + filament)
Escoltant el què ens diu el mar         Biodiversitat marina
                       Carabela portuguesa
 Cnidaris
                       Physalis sp.
 • Hidrozous
    Velella velella
 • Escifozous                            Cothylorrhiza
  Rhyzostoma                      tuberculata
     pulmo

                 Pelagia noctiluca
Escoltant el què ens diu el mar          Biodiversitat marina

 Cnidaris
 • Antozous
                 Paramuricea clavata


                              Eunicella sp.

     Corallium rubrum
               Actinia equina
                      Parazoantus
              Anemonia sp.      sp.
Escoltant el què ens diu el mar   Biodiversitat marina

 Anèl·lids
 • 16500 esp
 • Detritívors o suspensívors
 • Poliquets
 • Hirudinis
                         Paràsits
                         marins
       Spirographis sp.   Glycera sp.
Escoltant el què ens diu el mar  Biodiversitat marina

 Mol·luscs
 • 50000 esp
 • Herbívors
Escoltant el què ens diu el mar      Biodiversitat marina

 Mol·luscs
 • Escafòpodes
             Dentalium sp.
              Ullal de mar
 • Bivalves
       Mytillus
   galloprovincialis
Escoltant el què ens diu el mar    Biodiversitat marina

 Mol·luscs
 • Gasteròpodes
                        Vaqueta suïssa
     Murex sp.
                 Dextrorsa
                 Sinistrorsa
Escoltant el què ens diu el mar          Biodiversitat marina

 Mol·luscs
 • Cefalòpodes
                 Nautillus sp.
                               Sepia officinalis
                     Octopus vulgaris
Escoltant el què ens diu el mar         Biodiversitat marina

 Artròpodes: crustacis
 • 67000 esp
 • Esquelet quitinós: necessiten mudar
                             Squilla mantis
                     krill
           copèpode                  Galera
 cirrípedes
 cranc ermità
Escoltant el què ens diu el mar  Biodiversitat marina

 Equinoderms
 • 6000 esp
 • Sistema ambulacral
 • 5 classes:
   • Equinoïdeus
   • Asteroïdeus
   • Holoturioïdeus
   • Crinoïdeus
   • Ofiuroïdeus
Escoltant el què ens diu el mar  Biodiversitat marina

 Condrictis
 • Esquelet cartilaginós
 • Taurons i rajades
 • Amb fenedures branquials
     Scyliorhinus sp.     Raja sp.
Escoltant el què ens diu el mar            Biodiversitat marina

 Osteïctis: peixos
 •Esquelet ossi
 • Aletes parells i imparells
 • Opercle
  Scomber scombrus
                             Muraena helena
                Lophius piscatorius
Escoltant el què ens diu el mar         Biodiversitat marina

  Aus marines
 • Plomes impermeables
 • Migracions
                              Baldriga
Pingüí papúa
                 Corb marí  Mascarell
                                 Fraret
Escoltant el què ens diu el mar      Biodiversitat marina

 Mamífers marins


        Morsa


                 Orca       Cap d’olla        Elefant marí
        Foca de Weddell
        Foca lleopard
                     Iubarta
Escoltant el què ens diu el mar       Índex
      Activitat 2. Les maires com a
          bioindicadors
Activitat: Les maires
Escoltant el què ens diu el mar
                          com a bioindicadors
 OBJECTIUS:

     Veure les adaptacions al medi en funció de l’anatomia externa

     Conèixer l’anatomia interna d’un peix

     Veure l’Anisakis simplex com a exemple de paràsit bioindicador
Activitat: Les maires
Escoltant el què ens diu el mar
                  com a bioindicadors
 ANATOMIA EXTERNA
Activitat: Les maires
Escoltant el què ens diu el mar
                  com a bioindicadors
 ANATOMIA EXTERNA
Activitat: Les maires
Escoltant el què ens diu el mar
                             com a bioindicadors
 ANATOMIA EXTERNA
   Abdominal       Toràcica
                             Tipus de 2ª aleta dorsal
                        Aleta
                        adiposa          Pínnules         Iugular

  Tipus d’aleta pèlvica
                Tipus d’aleta caudal
Activitat: Les maires
Escoltant el què ens diu el mar
                  com a bioindicadors
 ANATOMIA EXTERNA
Activitat: Les maires
Escoltant el què ens diu el mar
                  com a bioindicadors
 ANATOMIA INTERNA
Activitat: Les maires
Escoltant el què ens diu el mar
                        com a bioindicadors
       Ph. Nematoda: Anisakis simplex
  Paràsit estricte de mamífers marins: anisakidosis

  Transmès a l’home accidentalment (peix poc cuit)
  Cicle vital complex:


  - Hostes paratènics
  (de transport): larva 3
  - Mamífers marins:
  adults
Activitat: Les maires
Escoltant el què ens diu el mar
                  com a bioindicadors
      Ph. Nematoda: Anisakis simplex
                       Fetge
Escoltant el què ens diu el mar          Índex

 1. Biodiversitat marina
   –  Zonació marina
   –  El plàncton
   –  El bentos
   –  Els organismes marins

 2. Canvi global: efectes al mar
   –  Alteracions sobre el medi físic:
   –  Canvis en la biota i les comunitats
   –  Canvis en els ecosistemes: L’Antàrtica
   –  Impactes sobre la biodiversitat
Canvi global:
Escoltant el què ens diu el mar
                               efectes al mar
 Alteracions sobre el medi físic
 • Temperatura
     En general: darrer mig segle = + 0.31ºC (0-300m)
     Mediterrani occidental septentrional: darrer terç segle = + 1ºC

  Si puja la Tº  Disminueix fito + zoopl     disminueix pesca
          Espècies de baixes temperatures disminuiran
          Espècies d’alta temperatures augmentaran
          Espècies sensibles disminuiran (ex. sardina i seitó)
Canvi global:
Escoltant el què ens diu el mar
                               efectes al mar
 Alteracions sobre el medi físic
 • Salinitat
      Es veurà afectada la circulació de la Mediterrània?
 Si baixa la salinitat  S’elimina la barrera al pas d’organismes
              Migració lessepsiana
   Mediterrània       Atlàntic
Canvi global:
Escoltant el què ens diu el mar
                               efectes al mar
 Alteracions sobre el medi físic
 • Règim de corrents
 Canvis en la termohalina i picnoclina  disminució aport nutrients i oxigen
 Fons profund molt sensible al canvi climàtic
Canvi global:
Escoltant el què ens diu el mar
                  efectes al mar
 Alteracions sobre el medi físic
 • Règim de corrents
Canvi global:
Escoltant el què ens diu el mar
                  efectes al mar
 Alteracions sobre el medi físic
 • Règim de corrents
Canvi global:
Escoltant el què ens diu el mar
                                 efectes al mar
 Alteracions sobre el medi físic
 • Pujada del nivell del mar
                              A L’ANTÀRTICA
                1000


                800


                600
      Massa de gel (km3)
                400


                200


                 0


                -200


                -400


                -600

                    2003     2004    2005
                       Any
Canvi global:
Escoltant el què ens diu el mar
                                               efectes al mar
 Alteracions sobre el medi físic
 • Pujada del nivell del mar

      Ratio =1.8 ± 0.3 mm /any

                     20
                                                        Canvi global de temperatura
      Nivell relatiu del mar (cm)
                     10
                      0
                     -10   Amsterdam, Netherlands
                          Brest, France
                          Swinoujscie, Poland

                     -20
                      1700   1750    1800   1850  1900     1950     2000


                                             Adaptat de IPCC SYR Figure 2-5
Escoltant el què ens diu el mar          Índex

 1. Biodiversitat marina
   –  Zonació marina
   –  El plàncton
   –  El bentos
   –  Els organismes marins

 2. Canvi global: efectes al mar
   –  Alteracions sobre el medi físic:
   –  Canvis en la biota i les comunitats
   –  Canvis en els ecosistemes: L’Antàrtica
   –  Impactes sobre la biodiversitat
Canvi global:
Escoltant el què ens diu el mar
                     efectes al mar
 Canvis en la biota i les comunitats
 • Distribució geogràfica i batimètrica
Canvi global:
Escoltant el què ens diu el mar
                            efectes al mar
 Canvis en la biota i les comunitats
 • Malalties i mortalitats en massa
    Mortalitat aprox. 50% i de lenta recuperació
Canvi global:
Escoltant el què ens diu el mar
                             efectes al mar
 Canvis en la biota i les comunitats
 • Malalties i mortalitats en massa

             I a la Mediterrània?

 • 2 episodis de mortaldat en massa: estiu 1999 i 2003

 • Unes 30 espècies d’invertebrats bentònics afectades
Canvi global:
Escoltant el què ens diu el mar
                        efectes al mar
 Canvis en la biota i les comunitats
 • Malalties i mortalitats en massa
             I a la Mediterrània?

 Identificació d’un bacteri patògen (Vibrio
   corallityticus) termodependent de
      Paramunicea clavata
Canvi global:
Escoltant el què ens diu el mar
                      efectes al mar
 Canvis en els ecosistemes: L’ANTÀRTICA
Canvi global:
Escoltant el què ens diu el mar
                      efectes al mar
 Canvis en els ecosistemes: L’ANTÀRTICA
Canvi global:
Escoltant el què ens diu el mar
                      efectes al mar
 Canvis en els ecosistemes: L’ANTÀRTICA
             Increment
  Canvi Global      turisme


    Nº Espècies antàrtiques


  % Endemisme      Espècies
            invasores
Canvi global:
Escoltant el què ens diu el mar
                      efectes al mar
 Canvis en els ecosistemes: L’ANTÀRTICA
Canvi global:
Escoltant el què ens diu el mar
                          efectes al mar
 Impactes sobre la biodiversitat
    Causes de les extincions marines:

      Explotació : 55%
      Pèrdua d’hàbitat: 37%
      Espècies invasives: 2%
      Altres (malalties, canvi global): 6%
Canvi global:
Escoltant el què ens diu el mar
                  efectes al mar
 Impactes sobre la biodiversitat
Escoltant el què ens diu el mar      Índex
          Activitat 3. La pesca
Escoltant el què ens diu el mar   Activitat: La pesca


  ARTS MAJORS          ARTS MENORS


    Teranyina o        Gàbia de tellerina
    encerclament

                    Nanses


  Art d’arrossegament o
                 Tresmall o tremall
      bou


                   Palangre
Escoltant el què ens diu el mar  Activitat: La pesca

                 Teranyina
Escoltant el què ens diu el mar  Activitat: La pesca

                 Arrossegament o bou
Escoltant el què ens diu el mar  Activitat: La pesca

                 Gàbia de tellerina
Escoltant el què ens diu el mar  Activitat: La pesca

                 Nanses
Escoltant el què ens diu el mar  Activitat: La pesca

                 Tresmall
Escoltant el què ens diu el mar  Activitat: La pesca

                 Palangre
Escoltant el què ens diu el mar  Activitat: La pesca

                 Comercialització: la llotja
Escoltant el què ens diu el mar            Activitat: La pesca

 1. A què correspon cada art de pesca?
     A                    B 2. Respon A o B:
   a) Surten a pesca de nit
   b) La xarxa es manté oberta amb les portes
   c) Es capturen al mateix temps gran quantitat d’espècies
   d) És selectiva de sardines i seitons
   e) La xarxa es cala allà on la sonda assenyala que hi ha una mola de peix
Escoltant el què ens diu el mar           Activitat: La pesca

 3. Digues una avantatge i un desavantatge de cadascuna de les arts de pesca
 4. A què correspon cada art de pesca?
     A                    B
Escoltant el què ens diu el mar             Activitat: La pesca

 5. A què correspon cada art de pesca?
                               B


     A
5. Relaciona les parts dels vaixells
                             C
  a)  Portes
  b)  Llevador
  c)  Gabieta: cabina des d’on es governa el vaixell
  d)  Llums
  e)  Caixes
1 of 65

Recommended

Curs 4 (1) by
Curs 4 (1)Curs 4 (1)
Curs 4 (1)ADENC
615 views40 slides
Biocenosi praderies (nivells tròfics).pdf by
Biocenosi praderies (nivells tròfics).pdfBiocenosi praderies (nivells tròfics).pdf
Biocenosi praderies (nivells tròfics).pdfFlixLopezdelacalleRo
72 views4 slides
Esponges ediacarà by
Esponges ediacaràEsponges ediacarà
Esponges ediacaràmarta12002
359 views1 slide
Animverte by
AnimverteAnimverte
AnimverteImmaculada
368 views18 slides
Fitxes peixos by
Fitxes peixosFitxes peixos
Fitxes peixosPili Cano
4.5K views26 slides
Cnidaris i Porífers by
Cnidaris i PorífersCnidaris i Porífers
Cnidaris i PorífersMprof
24.2K views12 slides

More Related Content

Similar to Curs 4 (2)

Peixos (generalitats) by
Peixos (generalitats)Peixos (generalitats)
Peixos (generalitats)Eduardo CONNOLLY
7.7K views33 slides
Peixos by
Peixos Peixos
Peixos mmcasals
20.8K views22 slides
Peixos by
PeixosPeixos
Peixosciclesuperior56
1.3K views10 slides
ANIMALS.pdf by
ANIMALS.pdfANIMALS.pdf
ANIMALS.pdfAinaLpezRemujo
17 views4 slides
Projecte fons mari by
Projecte fons mariProjecte fons mari
Projecte fons mariMrubiobublogNTIC
11.1K views19 slides
El fons marí by
El fons maríEl fons marí
El fons maríMaribel Pocoví Mas
1.6K views12 slides

Recently uploaded

FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt by
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
89 views22 slides
Pràctica 1.pdf by
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdfRaulGomez822561
26 views6 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA by
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 views98 slides
Notícies de la setmana.pdf by
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 views4 slides
Avaluar competències sl.pptx by
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
9 views37 slides
RECORDAR.pptx by
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 views19 slides

Recently uploaded(8)

Curs 4 (2)

 • 1. Escoltant el què ens diu el mar Índex 1. Biodiversitat marina – Zonació marina – El plàncton – El bentos – Els organismes marins 2. Canvi global: efectes al mar – Alteracions sobre el medi físic: – Canvis en la biota i les comunitats – Canvis en els ecosistemes: L’Antàrtica – Impactes sobre la biodiversitat
 • 2. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Els organismes marins Vegetals: Unicel·lulars: diatomees i dinoflagel·lats Cloròfits o algues verdes Feòfits o algues brunes Rodòfits o algues roges Fanerògames (plantes superiors)
 • 3. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Algues unicel·lulars DIATOMEES •Esquelet extern de sílici • Formen part del fitoplàncton • Quan moren es dipositen al fons marí DINOFLAGEL·LATS • Proveïdes de flagels • Formen part del fitoplàncton • Bioluminescents • Poden provocar intoxicacions
 • 4. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Cloròfits o algues verdes • Algues macroscòpiques • Bentòniques en diversos ambients (durs i tous) • Zona fòtica Acetabularia acetabulum Codium vermilara Ulva lactuca
 • 5. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Feòfits o algues brunes • Algues macroscòpiques • Bentòniques en diversos ambients (durs i tous) • Algues amb estructures més complexes Dyctiota dichotoma Padina pavonica Laminaria sp.
 • 6. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Rodòfits o algues roges • Algues macroscòpiques • Bentòniques en llocs ombrívols • Delimiten el límit inferior del circalitoral Jania rubens Sphaerococcus sp. Corallina sp. Lithophyllum sp.
 • 7. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Fanerògames o plantes superiors • Plantes amb flor • Bentòniques de fons tous • Posidònia oceànica, endèmica del Mediterrani
 • 8. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Els organismes marins Animals: Porífers o esponges Cnidaris Anèl·lids Mol·luscs Artròpodes: crustacis Equinoderms Condrictis Osteïctis: peixos Aus marines Mamífers marins
 • 9. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Porífers o esponges • 15000 esp • Pluricel·lulars: agregats de cèl·lules diferenciades. Sense òrgans ni teixits • Animals filtradors • Elements esquelètics
 • 10. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Porífers o esponges • Calcàries Clathrina coriacea Sycon sp. • Hexactinèl·lides Euplectella aspergillum
 • 11. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Porífers o esponges • Demosponges Spongia officinalis Només espongina Suberites domuncula Axinella polypoides Tethya aurantium Petrosia ficiformis Ircina oros
 • 12. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Cnidaris • 9000 esp • Carnívors • Cnidocists (cèl·lules urticants) amb nematocists (càpsula + verí + filament)
 • 13. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Carabela portuguesa Cnidaris Physalis sp. • Hidrozous Velella velella • Escifozous Cothylorrhiza Rhyzostoma tuberculata pulmo Pelagia noctiluca
 • 14. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Cnidaris • Antozous Paramuricea clavata Eunicella sp. Corallium rubrum Actinia equina Parazoantus Anemonia sp. sp.
 • 15. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Anèl·lids • 16500 esp • Detritívors o suspensívors • Poliquets • Hirudinis Paràsits marins Spirographis sp. Glycera sp.
 • 16. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Mol·luscs • 50000 esp • Herbívors
 • 17. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Mol·luscs • Escafòpodes Dentalium sp. Ullal de mar • Bivalves Mytillus galloprovincialis
 • 18. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Mol·luscs • Gasteròpodes Vaqueta suïssa Murex sp. Dextrorsa Sinistrorsa
 • 19. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Mol·luscs • Cefalòpodes Nautillus sp. Sepia officinalis Octopus vulgaris
 • 20. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Artròpodes: crustacis • 67000 esp • Esquelet quitinós: necessiten mudar Squilla mantis krill copèpode Galera cirrípedes cranc ermità
 • 21. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Equinoderms • 6000 esp • Sistema ambulacral • 5 classes: • Equinoïdeus • Asteroïdeus • Holoturioïdeus • Crinoïdeus • Ofiuroïdeus
 • 22. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Condrictis • Esquelet cartilaginós • Taurons i rajades • Amb fenedures branquials Scyliorhinus sp. Raja sp.
 • 23. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Osteïctis: peixos •Esquelet ossi • Aletes parells i imparells • Opercle Scomber scombrus Muraena helena Lophius piscatorius
 • 24. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Aus marines • Plomes impermeables • Migracions Baldriga Pingüí papúa Corb marí Mascarell Fraret
 • 25. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Mamífers marins Morsa Orca Cap d’olla Elefant marí Foca de Weddell Foca lleopard Iubarta
 • 26. Escoltant el què ens diu el mar Índex Activitat 2. Les maires com a bioindicadors
 • 27. Activitat: Les maires Escoltant el què ens diu el mar com a bioindicadors OBJECTIUS: Veure les adaptacions al medi en funció de l’anatomia externa Conèixer l’anatomia interna d’un peix Veure l’Anisakis simplex com a exemple de paràsit bioindicador
 • 28. Activitat: Les maires Escoltant el què ens diu el mar com a bioindicadors ANATOMIA EXTERNA
 • 29. Activitat: Les maires Escoltant el què ens diu el mar com a bioindicadors ANATOMIA EXTERNA
 • 30. Activitat: Les maires Escoltant el què ens diu el mar com a bioindicadors ANATOMIA EXTERNA Abdominal Toràcica Tipus de 2ª aleta dorsal Aleta adiposa Pínnules Iugular Tipus d’aleta pèlvica Tipus d’aleta caudal
 • 31. Activitat: Les maires Escoltant el què ens diu el mar com a bioindicadors ANATOMIA EXTERNA
 • 32. Activitat: Les maires Escoltant el què ens diu el mar com a bioindicadors ANATOMIA INTERNA
 • 33. Activitat: Les maires Escoltant el què ens diu el mar com a bioindicadors Ph. Nematoda: Anisakis simplex  Paràsit estricte de mamífers marins: anisakidosis  Transmès a l’home accidentalment (peix poc cuit)  Cicle vital complex: - Hostes paratènics (de transport): larva 3 - Mamífers marins: adults
 • 34. Activitat: Les maires Escoltant el què ens diu el mar com a bioindicadors Ph. Nematoda: Anisakis simplex Fetge
 • 35. Escoltant el què ens diu el mar Índex 1. Biodiversitat marina – Zonació marina – El plàncton – El bentos – Els organismes marins 2. Canvi global: efectes al mar – Alteracions sobre el medi físic: – Canvis en la biota i les comunitats – Canvis en els ecosistemes: L’Antàrtica – Impactes sobre la biodiversitat
 • 36. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Alteracions sobre el medi físic • Temperatura En general: darrer mig segle = + 0.31ºC (0-300m) Mediterrani occidental septentrional: darrer terç segle = + 1ºC Si puja la Tº Disminueix fito + zoopl disminueix pesca Espècies de baixes temperatures disminuiran Espècies d’alta temperatures augmentaran Espècies sensibles disminuiran (ex. sardina i seitó)
 • 37. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Alteracions sobre el medi físic • Salinitat Es veurà afectada la circulació de la Mediterrània? Si baixa la salinitat S’elimina la barrera al pas d’organismes Migració lessepsiana Mediterrània Atlàntic
 • 38. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Alteracions sobre el medi físic • Règim de corrents Canvis en la termohalina i picnoclina  disminució aport nutrients i oxigen Fons profund molt sensible al canvi climàtic
 • 39. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Alteracions sobre el medi físic • Règim de corrents
 • 40. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Alteracions sobre el medi físic • Règim de corrents
 • 41. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Alteracions sobre el medi físic • Pujada del nivell del mar A L’ANTÀRTICA 1000 800 600 Massa de gel (km3) 400 200 0 -200 -400 -600 2003 2004 2005 Any
 • 42. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Alteracions sobre el medi físic • Pujada del nivell del mar Ratio =1.8 ± 0.3 mm /any 20 Canvi global de temperatura Nivell relatiu del mar (cm) 10 0 -10 Amsterdam, Netherlands Brest, France Swinoujscie, Poland -20 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 Adaptat de IPCC SYR Figure 2-5
 • 43. Escoltant el què ens diu el mar Índex 1. Biodiversitat marina – Zonació marina – El plàncton – El bentos – Els organismes marins 2. Canvi global: efectes al mar – Alteracions sobre el medi físic: – Canvis en la biota i les comunitats – Canvis en els ecosistemes: L’Antàrtica – Impactes sobre la biodiversitat
 • 44. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Canvis en la biota i les comunitats • Distribució geogràfica i batimètrica
 • 45. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Canvis en la biota i les comunitats • Malalties i mortalitats en massa Mortalitat aprox. 50% i de lenta recuperació
 • 46. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Canvis en la biota i les comunitats • Malalties i mortalitats en massa I a la Mediterrània? • 2 episodis de mortaldat en massa: estiu 1999 i 2003 • Unes 30 espècies d’invertebrats bentònics afectades
 • 47. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Canvis en la biota i les comunitats • Malalties i mortalitats en massa I a la Mediterrània? Identificació d’un bacteri patògen (Vibrio corallityticus) termodependent de Paramunicea clavata
 • 48. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Canvis en els ecosistemes: L’ANTÀRTICA
 • 49. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Canvis en els ecosistemes: L’ANTÀRTICA
 • 50. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Canvis en els ecosistemes: L’ANTÀRTICA Increment Canvi Global turisme Nº Espècies antàrtiques % Endemisme Espècies invasores
 • 51. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Canvis en els ecosistemes: L’ANTÀRTICA
 • 52. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Impactes sobre la biodiversitat Causes de les extincions marines: Explotació : 55% Pèrdua d’hàbitat: 37% Espècies invasives: 2% Altres (malalties, canvi global): 6%
 • 53. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Impactes sobre la biodiversitat
 • 54. Escoltant el què ens diu el mar Índex Activitat 3. La pesca
 • 55. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: La pesca ARTS MAJORS ARTS MENORS Teranyina o Gàbia de tellerina encerclament Nanses Art d’arrossegament o Tresmall o tremall bou Palangre
 • 56. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: La pesca Teranyina
 • 57. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: La pesca Arrossegament o bou
 • 58. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: La pesca Gàbia de tellerina
 • 59. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: La pesca Nanses
 • 60. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: La pesca Tresmall
 • 61. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: La pesca Palangre
 • 62. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: La pesca Comercialització: la llotja
 • 63. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: La pesca 1. A què correspon cada art de pesca? A B 2. Respon A o B: a) Surten a pesca de nit b) La xarxa es manté oberta amb les portes c) Es capturen al mateix temps gran quantitat d’espècies d) És selectiva de sardines i seitons e) La xarxa es cala allà on la sonda assenyala que hi ha una mola de peix
 • 64. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: La pesca 3. Digues una avantatge i un desavantatge de cadascuna de les arts de pesca 4. A què correspon cada art de pesca? A B
 • 65. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: La pesca 5. A què correspon cada art de pesca? B A 5. Relaciona les parts dels vaixells C a) Portes b) Llevador c) Gabieta: cabina des d’on es governa el vaixell d) Llums e) Caixes