Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Curs 4 (2)

 1. 1. Escoltant el què ens diu el mar Índex 1. Biodiversitat marina – Zonació marina – El plàncton – El bentos – Els organismes marins 2. Canvi global: efectes al mar – Alteracions sobre el medi físic: – Canvis en la biota i les comunitats – Canvis en els ecosistemes: L’Antàrtica – Impactes sobre la biodiversitat
 2. 2. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Els organismes marins Vegetals: Unicel·lulars: diatomees i dinoflagel·lats Cloròfits o algues verdes Feòfits o algues brunes Rodòfits o algues roges Fanerògames (plantes superiors)
 3. 3. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Algues unicel·lulars DIATOMEES •Esquelet extern de sílici • Formen part del fitoplàncton • Quan moren es dipositen al fons marí DINOFLAGEL·LATS • Proveïdes de flagels • Formen part del fitoplàncton • Bioluminescents • Poden provocar intoxicacions
 4. 4. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Cloròfits o algues verdes • Algues macroscòpiques • Bentòniques en diversos ambients (durs i tous) • Zona fòtica Acetabularia acetabulum Codium vermilara Ulva lactuca
 5. 5. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Feòfits o algues brunes • Algues macroscòpiques • Bentòniques en diversos ambients (durs i tous) • Algues amb estructures més complexes Dyctiota dichotoma Padina pavonica Laminaria sp.
 6. 6. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Rodòfits o algues roges • Algues macroscòpiques • Bentòniques en llocs ombrívols • Delimiten el límit inferior del circalitoral Jania rubens Sphaerococcus sp. Corallina sp. Lithophyllum sp.
 7. 7. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Fanerògames o plantes superiors • Plantes amb flor • Bentòniques de fons tous • Posidònia oceànica, endèmica del Mediterrani
 8. 8. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Els organismes marins Animals: Porífers o esponges Cnidaris Anèl·lids Mol·luscs Artròpodes: crustacis Equinoderms Condrictis Osteïctis: peixos Aus marines Mamífers marins
 9. 9. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Porífers o esponges • 15000 esp • Pluricel·lulars: agregats de cèl·lules diferenciades. Sense òrgans ni teixits • Animals filtradors • Elements esquelètics
 10. 10. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Porífers o esponges • Calcàries Clathrina coriacea Sycon sp. • Hexactinèl·lides Euplectella aspergillum
 11. 11. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Porífers o esponges • Demosponges Spongia officinalis Només espongina Suberites domuncula Axinella polypoides Tethya aurantium Petrosia ficiformis Ircina oros
 12. 12. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Cnidaris • 9000 esp • Carnívors • Cnidocists (cèl·lules urticants) amb nematocists (càpsula + verí + filament)
 13. 13. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Carabela portuguesa Cnidaris Physalis sp. • Hidrozous Velella velella • Escifozous Cothylorrhiza Rhyzostoma tuberculata pulmo Pelagia noctiluca
 14. 14. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Cnidaris • Antozous Paramuricea clavata Eunicella sp. Corallium rubrum Actinia equina Parazoantus Anemonia sp. sp.
 15. 15. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Anèl·lids • 16500 esp • Detritívors o suspensívors • Poliquets • Hirudinis Paràsits marins Spirographis sp. Glycera sp.
 16. 16. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Mol·luscs • 50000 esp • Herbívors
 17. 17. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Mol·luscs • Escafòpodes Dentalium sp. Ullal de mar • Bivalves Mytillus galloprovincialis
 18. 18. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Mol·luscs • Gasteròpodes Vaqueta suïssa Murex sp. Dextrorsa Sinistrorsa
 19. 19. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Mol·luscs • Cefalòpodes Nautillus sp. Sepia officinalis Octopus vulgaris
 20. 20. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Artròpodes: crustacis • 67000 esp • Esquelet quitinós: necessiten mudar Squilla mantis krill copèpode Galera cirrípedes cranc ermità
 21. 21. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Equinoderms • 6000 esp • Sistema ambulacral • 5 classes: • Equinoïdeus • Asteroïdeus • Holoturioïdeus • Crinoïdeus • Ofiuroïdeus
 22. 22. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Condrictis • Esquelet cartilaginós • Taurons i rajades • Amb fenedures branquials Scyliorhinus sp. Raja sp.
 23. 23. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Osteïctis: peixos •Esquelet ossi • Aletes parells i imparells • Opercle Scomber scombrus Muraena helena Lophius piscatorius
 24. 24. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Aus marines • Plomes impermeables • Migracions Baldriga Pingüí papúa Corb marí Mascarell Fraret
 25. 25. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Mamífers marins Morsa Orca Cap d’olla Elefant marí Foca de Weddell Foca lleopard Iubarta
 26. 26. Escoltant el què ens diu el mar Índex Activitat 2. Les maires com a bioindicadors
 27. 27. Activitat: Les maires Escoltant el què ens diu el mar com a bioindicadors OBJECTIUS: Veure les adaptacions al medi en funció de l’anatomia externa Conèixer l’anatomia interna d’un peix Veure l’Anisakis simplex com a exemple de paràsit bioindicador
 28. 28. Activitat: Les maires Escoltant el què ens diu el mar com a bioindicadors ANATOMIA EXTERNA
 29. 29. Activitat: Les maires Escoltant el què ens diu el mar com a bioindicadors ANATOMIA EXTERNA
 30. 30. Activitat: Les maires Escoltant el què ens diu el mar com a bioindicadors ANATOMIA EXTERNA Abdominal Toràcica Tipus de 2ª aleta dorsal Aleta adiposa Pínnules Iugular Tipus d’aleta pèlvica Tipus d’aleta caudal
 31. 31. Activitat: Les maires Escoltant el què ens diu el mar com a bioindicadors ANATOMIA EXTERNA
 32. 32. Activitat: Les maires Escoltant el què ens diu el mar com a bioindicadors ANATOMIA INTERNA
 33. 33. Activitat: Les maires Escoltant el què ens diu el mar com a bioindicadors Ph. Nematoda: Anisakis simplex  Paràsit estricte de mamífers marins: anisakidosis  Transmès a l’home accidentalment (peix poc cuit)  Cicle vital complex: - Hostes paratènics (de transport): larva 3 - Mamífers marins: adults
 34. 34. Activitat: Les maires Escoltant el què ens diu el mar com a bioindicadors Ph. Nematoda: Anisakis simplex Fetge
 35. 35. Escoltant el què ens diu el mar Índex 1. Biodiversitat marina – Zonació marina – El plàncton – El bentos – Els organismes marins 2. Canvi global: efectes al mar – Alteracions sobre el medi físic: – Canvis en la biota i les comunitats – Canvis en els ecosistemes: L’Antàrtica – Impactes sobre la biodiversitat
 36. 36. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Alteracions sobre el medi físic • Temperatura En general: darrer mig segle = + 0.31ºC (0-300m) Mediterrani occidental septentrional: darrer terç segle = + 1ºC Si puja la Tº Disminueix fito + zoopl disminueix pesca Espècies de baixes temperatures disminuiran Espècies d’alta temperatures augmentaran Espècies sensibles disminuiran (ex. sardina i seitó)
 37. 37. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Alteracions sobre el medi físic • Salinitat Es veurà afectada la circulació de la Mediterrània? Si baixa la salinitat S’elimina la barrera al pas d’organismes Migració lessepsiana Mediterrània Atlàntic
 38. 38. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Alteracions sobre el medi físic • Règim de corrents Canvis en la termohalina i picnoclina  disminució aport nutrients i oxigen Fons profund molt sensible al canvi climàtic
 39. 39. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Alteracions sobre el medi físic • Règim de corrents
 40. 40. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Alteracions sobre el medi físic • Règim de corrents
 41. 41. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Alteracions sobre el medi físic • Pujada del nivell del mar A L’ANTÀRTICA 1000 800 600 Massa de gel (km3) 400 200 0 -200 -400 -600 2003 2004 2005 Any
 42. 42. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Alteracions sobre el medi físic • Pujada del nivell del mar Ratio =1.8 ± 0.3 mm /any 20 Canvi global de temperatura Nivell relatiu del mar (cm) 10 0 -10 Amsterdam, Netherlands Brest, France Swinoujscie, Poland -20 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 Adaptat de IPCC SYR Figure 2-5
 43. 43. Escoltant el què ens diu el mar Índex 1. Biodiversitat marina – Zonació marina – El plàncton – El bentos – Els organismes marins 2. Canvi global: efectes al mar – Alteracions sobre el medi físic: – Canvis en la biota i les comunitats – Canvis en els ecosistemes: L’Antàrtica – Impactes sobre la biodiversitat
 44. 44. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Canvis en la biota i les comunitats • Distribució geogràfica i batimètrica
 45. 45. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Canvis en la biota i les comunitats • Malalties i mortalitats en massa Mortalitat aprox. 50% i de lenta recuperació
 46. 46. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Canvis en la biota i les comunitats • Malalties i mortalitats en massa I a la Mediterrània? • 2 episodis de mortaldat en massa: estiu 1999 i 2003 • Unes 30 espècies d’invertebrats bentònics afectades
 47. 47. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Canvis en la biota i les comunitats • Malalties i mortalitats en massa I a la Mediterrània? Identificació d’un bacteri patògen (Vibrio corallityticus) termodependent de Paramunicea clavata
 48. 48. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Canvis en els ecosistemes: L’ANTÀRTICA
 49. 49. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Canvis en els ecosistemes: L’ANTÀRTICA
 50. 50. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Canvis en els ecosistemes: L’ANTÀRTICA Increment Canvi Global turisme Nº Espècies antàrtiques % Endemisme Espècies invasores
 51. 51. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Canvis en els ecosistemes: L’ANTÀRTICA
 52. 52. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Impactes sobre la biodiversitat Causes de les extincions marines: Explotació : 55% Pèrdua d’hàbitat: 37% Espècies invasives: 2% Altres (malalties, canvi global): 6%
 53. 53. Canvi global: Escoltant el què ens diu el mar efectes al mar Impactes sobre la biodiversitat
 54. 54. Escoltant el què ens diu el mar Índex Activitat 3. La pesca
 55. 55. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: La pesca ARTS MAJORS ARTS MENORS Teranyina o Gàbia de tellerina encerclament Nanses Art d’arrossegament o Tresmall o tremall bou Palangre
 56. 56. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: La pesca Teranyina
 57. 57. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: La pesca Arrossegament o bou
 58. 58. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: La pesca Gàbia de tellerina
 59. 59. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: La pesca Nanses
 60. 60. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: La pesca Tresmall
 61. 61. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: La pesca Palangre
 62. 62. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: La pesca Comercialització: la llotja
 63. 63. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: La pesca 1. A què correspon cada art de pesca? A B 2. Respon A o B: a) Surten a pesca de nit b) La xarxa es manté oberta amb les portes c) Es capturen al mateix temps gran quantitat d’espècies d) És selectiva de sardines i seitons e) La xarxa es cala allà on la sonda assenyala que hi ha una mola de peix
 64. 64. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: La pesca 3. Digues una avantatge i un desavantatge de cadascuna de les arts de pesca 4. A què correspon cada art de pesca? A B
 65. 65. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: La pesca 5. A què correspon cada art de pesca? B A 5. Relaciona les parts dels vaixells C a) Portes b) Llevador c) Gabieta: cabina des d’on es governa el vaixell d) Llums e) Caixes

×