Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Curs 4 (1)

 1. 1. BIODIVERSITAT MARINA I CANVI CLIMÀTIC ESCOLTANT EL QUÈ ENS DIU EL MAR Anna Soler i Membrives ADENC, 8 de juliol del 2010
 2. 2. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>1. Biodiversitat marina </li></ul><ul><ul><li>Zonació marina </li></ul></ul><ul><ul><li>El plàncton </li></ul></ul><ul><ul><li>El bentos </li></ul></ul><ul><ul><li>Els organismes marins </li></ul></ul><ul><li>2. Canvi global: efectes al mar </li></ul><ul><ul><li>Alteracions sobre el medi físic: </li></ul></ul><ul><ul><li>Canvis en la biota i les comunitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Canvis en els ecosistemes: L’Antàrtica </li></ul></ul><ul><ul><li>Impactes sobre la biodiversitat </li></ul></ul>Índex
 3. 3. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>1. Biodiversitat marina </li></ul><ul><ul><li>Zonació marina </li></ul></ul><ul><ul><li>El plàncton </li></ul></ul><ul><ul><li>El bentos </li></ul></ul><ul><ul><li>Els organismes marins </li></ul></ul><ul><li>2. Canvi global: efectes al mar </li></ul><ul><ul><li>Alteracions sobre el medi físic: </li></ul></ul><ul><ul><li>Canvis en la biota i les comunitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Canvis en els ecosistemes: L’Antàrtica </li></ul></ul><ul><ul><li>Impactes sobre la biodiversitat </li></ul></ul>Índex
 4. 4. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>Zonació marina </li></ul>Biodiversitat marina <ul><ul><li>Línia de la costa </li></ul></ul><ul><ul><li>Plataforma continental </li></ul></ul><ul><ul><li>Talús </li></ul></ul>
 5. 5. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>Zonació marina </li></ul>Biodiversitat marina <ul><ul><li>Sistema fital o litoral: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Supralitoral: esquitxos, 100% emergit </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mediolitoral: intermareal o batuda onades </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Infralitoral: 100% submergit </li></ul></ul></ul></ul>
 6. 6. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>Zonació marina </li></ul>Biodiversitat marina <ul><ul><li>Sistema fital o litoral: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Supralitoral </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mediolitoral </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Infralitoral </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sistema afital o profund: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Batial </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Abissal </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hadal </li></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>1. Biodiversitat marina </li></ul><ul><ul><li>Zonació marina </li></ul></ul><ul><ul><li>El plàncton </li></ul></ul><ul><ul><li>El bentos </li></ul></ul><ul><ul><li>Els organismes marins </li></ul></ul><ul><li>2. Canvi global: efectes al mar </li></ul><ul><ul><li>Alteracions sobre el medi físic: </li></ul></ul><ul><ul><li>Canvis en la biota i les comunitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Canvis en els ecosistemes: L’Antàrtica </li></ul></ul><ul><ul><li>Impactes sobre la biodiversitat </li></ul></ul>Índex
 8. 8. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>Plàncton </li></ul>Biodiversitat marina <ul><ul><li>Totes aquelles formes pelàgiques que es mouen al ser arrossegades per moviments de l’aigua, més que no pas per la seva capacitat de nedar </li></ul></ul>
 9. 9. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>Plàncton </li></ul>Biodiversitat marina <ul><ul><li>Bacterioplàncton </li></ul></ul><ul><ul><li>Fitoplàncton </li></ul></ul><ul><ul><li>Zooplàncton </li></ul></ul>REGENERADORS PRODUCTORS PRIMARIS CONSUMIDORS PRIMARIS (hervívors) CONSUMIDORS SECUNDARI (menja hervívors) CONSUMIDORS TERCIARI (menja carnívors)
 10. 10. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>Plàncton </li></ul>Biodiversitat marina <ul><ul><li>Bacterioplàncton: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bactèries: anaeròbies, Vibrio, Aeromonas </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>Plàncton </li></ul>Biodiversitat marina <ul><ul><li>Bacterioplàncton: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bactèries: anaeròbies, Vibrio, Aeromonas </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Cianobacteris: bifilms </li></ul></ul>
 12. 12. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>Plàncton </li></ul>Biodiversitat marina <ul><ul><li>Fitoplàncton: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diatomees </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dinoflagel·lats </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>Plàncton </li></ul>Biodiversitat marina <ul><ul><li>Fitoplàncton: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diatomees </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dinoflagel·lats: BIOLUMINISCÈNCIA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li> MAREES ROGES </li></ul></ul></ul></ul>
 14. 14. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>Plàncton </li></ul>Biodiversitat marina <ul><ul><li>Zooplàncton: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Protozous </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cnidaris </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Crustacis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quetognats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Appendiculàries </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meroplàncton </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>Plàncton </li></ul>Biodiversitat marina <ul><ul><li>Fitoplàncton: </li></ul></ul><ul><ul><li>AL MEDITERRANI: DOS PICS </li></ul></ul>
 16. 16. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>Plàncton </li></ul>Biodiversitat marina <ul><ul><li>Fitoplàncton: </li></ul></ul>
 17. 17. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>Plàncton </li></ul>Biodiversitat marina <ul><ul><li>Fitoplàncton: </li></ul></ul><ul><ul><li>MITJA ANNUAL DE CLOROFIL·LA </li></ul></ul>
 18. 18. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>Plàncton </li></ul>Biodiversitat marina <ul><ul><li>Fitoplàncton: 50 micres (fito + zoo) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zooplàncton: 250 micres </li></ul></ul><ul><ul><li>MÀNEGUES DE PLÀNCTON </li></ul></ul>
 19. 19. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>Plàncton </li></ul>Biodiversitat marina <ul><ul><li>Fitoplàncton Zooplàncton Petits peixos pelàgics </li></ul></ul><ul><ul><li>Migracions nictamerals </li></ul></ul>
 20. 20. Escoltant el què ens diu el mar Biodiversitat marina Plàncton: FUNCIONS Redueix el CO2 de l’atmosfera Transfereix C als altres nivells tròfics Vincle amb el fons marí: aporta nutrients Si Tº Alteració patró de vents Incrementa estratificació Nutrients Si UV Fotosíntesi Creixement Reproducció
 21. 21. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>1. Biodiversitat marina </li></ul><ul><ul><li>Zonació marina </li></ul></ul><ul><ul><li>El plàncton </li></ul></ul><ul><ul><li>El bentos </li></ul></ul><ul><ul><li>Els organismes marins </li></ul></ul><ul><li>2. Canvi global: efectes al mar </li></ul><ul><ul><li>Alteracions sobre el medi físic: </li></ul></ul><ul><ul><li>Canvis en la biota i les comunitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Canvis en els ecosistemes: L’Antàrtica </li></ul></ul><ul><ul><li>Impactes sobre la biodiversitat </li></ul></ul>Índex
 22. 22. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>Bentos </li></ul>Biodiversitat marina <ul><ul><li>Els bentos o organismes bentònics són aquells que viuen als fons marins. N'hi ha que són fixos, d'altres que efectuen desplaçaments curts i d'altres que recorren distàncies llargues. </li></ul></ul><ul><ul><li>En fons tous </li></ul></ul><ul><ul><li>En fons durs </li></ul></ul>
 23. 23. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>El bentos </li></ul>Biodiversitat marina <ul><li>En fons tous: </li></ul><ul><ul><li>Zonació </li></ul></ul><ul><ul><li>SUPRALITORAL </li></ul></ul><ul><ul><li>MEDIOLITORAL </li></ul></ul><ul><ul><li>INFRALITORAL </li></ul></ul>
 24. 24. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>El bentos </li></ul>Biodiversitat marina <ul><li>En fons tous: </li></ul><ul><ul><li>Zonació </li></ul></ul><ul><ul><li>Endobentònics </li></ul></ul>
 25. 25. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>El bentos </li></ul>Biodiversitat marina <ul><li>En fons tous: </li></ul><ul><ul><li>Zonació </li></ul></ul><ul><ul><li>Endobentònics </li></ul></ul><ul><ul><li>Praderes de fanerògames </li></ul></ul>Català: alguer, herbei, brut, herbassar, praderies Castellà: Praderas submarinas Anglès: seagrass Francès: Praterie de la mer, herbier de posidonie 4 espècies: Posidònia oceànica Cymodocea nodosa Zostera noltii Zostera marina
 26. 26. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>El bentos </li></ul>Biodiversitat marina <ul><li>En fons tous: </li></ul><ul><ul><li>Zonació </li></ul></ul><ul><ul><li>Endobentònics </li></ul></ul><ul><ul><li>Praderes de fanerògames </li></ul></ul>Rels: s’agafen al fons i absorbeixen nutrients Rizoma (tija) Fulles allargades i unides a la base amb la tija
 27. 27. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>El bentos </li></ul>Biodiversitat marina <ul><li>En fons tous: </li></ul><ul><ul><li>Zonació </li></ul></ul><ul><ul><li>Endobentònics </li></ul></ul><ul><ul><li>Praderes de fanerògames </li></ul></ul>EPÍFITS: viuen sobre la Posidònia ASSOCIATS: als rizomes o a les arrels BENTÒNICS: nacres, i altres invertebrats de fons tous (espècies vulnerables) PELÀGICA: font d’alimentació i nurseria FUNCIONS: Importància ecològica
 28. 28. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>El bentos </li></ul>Biodiversitat marina <ul><li>En fons tous: </li></ul><ul><ul><li>Zonació </li></ul></ul><ul><ul><li>Endobentònics </li></ul></ul><ul><ul><li>Praderes de fanerògames </li></ul></ul>FUNCIONS: Elevada producció de matèria orgànica o biomassa Plantes i organismes que hi conviuen Alimenta les espècies de la praderia Exporta gràcies a l’acció dels corrents
 29. 29. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>El bentos </li></ul>Biodiversitat marina <ul><li>En fons tous: </li></ul><ul><ul><li>Zonació </li></ul></ul><ul><ul><li>Endobentònics </li></ul></ul><ul><ul><li>Praderes de fanerògames </li></ul></ul>FUNCIONS: Estabilitzen la dinàmica de sorres i proporcionen protecció al litoral Compactació del sediment Barrera contra l’onatge
 30. 30. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>El bentos </li></ul>Biodiversitat marina <ul><li>En fons tous: </li></ul><ul><ul><li>Zonació </li></ul></ul><ul><ul><li>Endobentònics </li></ul></ul><ul><ul><li>Praderes de fanerògames </li></ul></ul>FUNCIONS: Productor net de sediments carbonatats (esquelets calcaris) que formen les platges Productor net d’oxigen Atenuador de l’efecte hivernacle Efecte depurador de l’aigua (retenció de nutrients) FUNCIONS: Bioindicador (sensibles a la contaminació) FUNCIONS: Oxigenador de les aigües litorals
 31. 31. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>El bentos </li></ul>Biodiversitat marina <ul><li>En fons tous: </li></ul><ul><ul><li>Zonació </li></ul></ul><ul><ul><li>Endobentònics </li></ul></ul><ul><ul><li>Praderes de fanerògames </li></ul></ul>ESTUDIS: Recobriments, biometries,...
 32. 32. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>El bentos </li></ul>Biodiversitat marina <ul><li>En fons tous: </li></ul><ul><ul><li>Zonació </li></ul></ul><ul><ul><li>Endobentònics </li></ul></ul><ul><ul><li>Praderes de fanerògames </li></ul></ul>AMENACES: Caulerpa taxifolia Contaminació residus Ancoratge embarcacions Pràctiques de pesca Dragatges de platges
 33. 33. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>El bentos </li></ul>Biodiversitat marina <ul><li>En fons durs: </li></ul><ul><ul><li>Zonació </li></ul></ul>SUPRALITORAL MEDIOLITORAL INFRALITORAL CIRCALITORAL Chthalamus sp. i Littorina sp. Coral·ligen
 34. 34. Escoltant el què ens diu el mar <ul><li>Activitat 1. La zonació, el plàncton i el bentos </li></ul>Índex
 35. 35. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: Zonació 1. Què és el plàncton? 2. El fitoplàncton està format per: 3. I el zooplàncton per:
 36. 36. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: Zonació 3. Dibuixa un organisme del fitoplàncton i un del zooplàncton 4. Si desaparegués el plàncton, què passaria amb la vida al mar?
 37. 37. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: Zonació 4. Completa la següent taula:
 38. 38. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: Zonació 5. Col·loca els números corresponents a cada organismes on creguis que es trobin
 39. 39. Escoltant el què ens diu el mar Activitat: Les praderies de posidònia Algues unicel·lulars Algues incrustants Petits artròpodes i mol·luscs Salpes (o altres peixos herbívors) Dorades (o altres peixos carnívors) Fulles descomposant-se (1/3 part) Fulles que seran arrossegades a la platja (2/3 part) 6. Relaciona el números amb la columna de la dreta
 40. 40. Escoltant el què ens diu el mar REGENERADORS PRODUCTORS PRIMARIS CONSUMIDORS PRIMARIS (hervívors) CONSUMIDORS SECUNDARI (menja hervívors) Activitat: Les praderies de posidònia 6. Dibuixa la xarxa tròfica d’una praderia de posidònia

×