Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

U21 konference 15. april erik sejersen

616 views

Published on

Presentation by Erik Sejersen, Eventbased Innovation Conference April 15th 2010

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

U21 konference 15. april erik sejersen

  1. 1. Region Midtjylland Sportspuljen i Erik Sejersen, afdelingschef i Regional Udvikling
  2. 2. ”Den hemmelige klub” <ul><li>Vækstforum – Region Midtjylland 2010-2013: </li></ul><ul><li>Bent Hansen, Regionsrådet Region Midtjylland </li></ul><ul><li>Ulla Diderichsen, Regionsrådet Region Midtjylland </li></ul><ul><li>Michael Thomsen, Regionsrådet Region Midtjylland </li></ul><ul><li>Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune </li></ul><ul><li>Erik Flyvholm, Lemvig Kommune </li></ul><ul><li>Steen Vindum, Silkeborg Kommune </li></ul><ul><li>Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune </li></ul><ul><li>Niels Viggo Lynghøj, Struer Kommune </li></ul><ul><li>Nicolai Wammen, Århus Kommune  </li></ul><ul><li>Lars Aagaard, DI </li></ul><ul><li>Karina Boldsen, DI </li></ul><ul><li>Bodil Vilmand-Olsen, Dansk Erhverv </li></ul><ul><li>Laila Rosendal, Dansk Byggeri </li></ul><ul><li>Hanne Paludan, Landbrug og Fødevarer </li></ul><ul><li>Heine Bach, Finansrådet </li></ul><ul><li>Søren E. Frandsen, Aarhus Universitet </li></ul><ul><li>Harald Mikkelsen, VIA University College </li></ul><ul><li>Kirsten Holmgaard, Mercantec </li></ul><ul><li>Viggo Thinggård, LO, AC og FTF </li></ul><ul><li>Peer H. Kristensen, DA </li></ul>
  3. 3. Vækstforums opgaver <ul><li>Vækstforums opgaver defineres i Lov om erhvervsfremme og er at: </li></ul><ul><ul><li>udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplaner </li></ul></ul><ul><ul><li>overvåge de regionale og lokale vækstvilkår </li></ul></ul><ul><ul><li>indstille til Regionsrådet om anvendelse af dets midler til erhvervsudvikling </li></ul></ul><ul><ul><li>indstille til Økonomi- og Erhvervsministeriet (Erhvervs- og Byggestyrelsen) om anvendelse af EU’s Mål 2 midler </li></ul></ul>
  4. 4. Meeen… <ul><li>Penge: </li></ul><ul><li>Regionale udviklingsmidler: 100 mio./år </li></ul><ul><li>EU’s strukturfonde: 75 mio. kr./år </li></ul><ul><li>Gearing… </li></ul>
  5. 5. Hvorfor har regionen en pulje? <ul><li>Tiltrækning og udnyttelse af sportsbegivenheder </li></ul><ul><li>Sport og idræt skal tænkes ind i nye oplevelseskoncepter (eventbaseret innovation) </li></ul><ul><li>Erhvervsudvikling, turisme, profilering af regionen </li></ul>
  6. 6. Hvad kan vi støtte? <ul><li>Hovedansøger skal være en offentlig aktør (evt. i partnerskab med private virksomheder) </li></ul><ul><li>Formålet skal være innovativt </li></ul><ul><li>Resultatet skal være tilgængeligt i en vis grad </li></ul><ul><li>Ansøgninger i størrelsesordenen 300.000-1.000.000 med minimum 50 % egenfinansiering </li></ul>
  7. 7. Et par tænkte eksempler <ul><li>Viborg, Århus og Herning Kommune vil gerne købe ekstern konsulentbistand til at udvikle et turismekoncept ifm. en stor sportsbegivenhed. </li></ul><ul><li>Aarhus Universitet og en privat virksomhed vil gerne udvikle en prototype til et produkt, der forbedrer publikums oplevelse af en sportsbegivenhed. </li></ul>
  8. 8. Mere information <ul><li>www.rm.dk </li></ul><ul><li> søg ”sportspulje” </li></ul><ul><li>Erik Sejersen </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>87 28 51 20 </li></ul>

×