Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kaj Gronbaek - Sport, Technology and Mobile media - 2009

796 views

Published on

Præsentation fra konferencen "Sport, teknologi og mobile medier" 2009

Published in: Sports, Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kaj Gronbaek - Sport, Technology and Mobile media - 2009

 1. 1. iSport - IT til idræt og motion Kaj Grønbæk, Professor Grønbæk Department of Computer Science, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, IT-City Katrinebjerg, Århus kgronbak@interactivespaces.net ISIS Katrinebjerg 1 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net Plan • Om iSport projektet • IT og sport – Eksempler på State-of-the-art gp p p • Elitetræning • Publikumsoplevelser • Motion og e-læring i skolen • Afrunding ISIS Katrinebjerg 2 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net 1
 2. 2. Om iSport projektet ISIS Katrinebjerg 3 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net Igangværende FoU projekt med flere partnere Støttet af regionale IKT midler (ISIS Katrinebjerg), Århus Kommune og KUM • D t l i k Institut, Aarhus Universitet Datalogisk I tit t A h U i it t (www.daimi.au.dk) • Arkitektskolen i Aarhus (www.aarch.dk). • Center for Idræt, AU (http://www.idraet.au.dk/) • ACTIVEInstitute (http://www.activeinstitute.dk/) – Sailing Aarhus og TracTrac • Virklund Sport A/S (http://www.virklund-sport.dk/) • Mercon A/S (http://www mercon dk/) (http://www.mercon.dk/) • (I første fase også Harrit & Sørensen A/S og Workz ApS) ISIS Katrinebjerg 4 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net 2
 3. 3. Målene med iSport projektet Udvikle it-baserede koncepter/prototyper til: e-Læring i skoler (1/6) • at motivere unge til motion Indendørs Udendørs Idræt Idræt • at understøtte elite- (1/3) (1/3) træning • at forbedre Publikums- P blik oplevelser publikumsoplevelser (1/6) ISIS Katrinebjerg 5 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net Oprindelig motivation - it i gymnastikredskaber Peer2Peer system Redskaberne taler sammen i et netværk • Ad-Hoc netværk • Sensornetværk • Måler og justerer ISIS Katrinebjerg 6 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net 3
 4. 4. State-of-the-art ISIS Katrinebjerg 7 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net Eksempler på it til sport og motion • Motionsredskaber i Fitness-centre – Løbebånd og motions cykler med skærme, der måler og motiverer, f eks motiverer f.eks. Tour de France bjerge til cykling • Puls og GPS ure – Til træning af udendørs løb og cykling – måling af rute, hastighed, puls, kalorier, mv. – Virtuel løbemakker • Elitetræningsredskaber – Individuelle: Octopus Trainer Makoto Trainer, – Overblik og taktik: InMotio team-tracking • Interaktive legeredskaber – Nintendo Wii, DigiWall, BodyGames, Edderkoppen,… ISIS Katrinebjerg 8 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net 4
 5. 5. Fitness maskiner ISIS Katrinebjerg 9 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net GPS ure ISIS Katrinebjerg 10 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net 5
 6. 6. Elite træning • Octopus Trainer – Individuel træning af hurtige reaktioner – R tt t mod fl Rettet d flere sportsgrene t ISIS Katrinebjerg 11 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net Fysisk reaktionsspil til elitetræning og motion -Makoto ISIS Katrinebjerg 12 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net 6
 7. 7. Interaktiv klatrevæg - DigiWall • Sensorer og lysdioder • Gøre bevægelse og motion sjov • Eksempel: følg en leder spil • Styrker hukommelse, mønstergenkendelse mv. ISIS Katrinebjerg 13 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net iSport Elitetræning ISIS Katrinebjerg 14 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net 7
 8. 8. Elitetræning – træning af finter og koordinering for flere • De fleste elitetræningsredskaber er individuelle – Se på nye muligheder i it til kollaborativ træning – Ud ikl t k ikk til ”k ll b Udvikle teknikker ”kollaborativ ki ti kinæstetisk i t t ti k interaktion” kti ” Vores proces • Studier af flere forskellige sportsgrene (håndbold, fodbold, taekwondo og basket) • Afholdt Sportscamp, hvor elitetrænere fra flere forskellige sportsgrene træner hinandens atleter • Undersøge mulighederne for at lave fælles redskaber og træningsprogrammer for flere sportsgrene ISIS Katrinebjerg 15 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net Kollaborativt vs. individuelt • Bevægelsesbaseret interaktion (kinæstetisk interaktion) • Koordinering mellem fl d ll flere udøvere d – Sammenspil Individuel – Finter Kollaborativt • Mikrotaktik – Taktik for de næste sekunder – H ti reaktion Hurtig kti ISIS Katrinebjerg 16 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net 8
 9. 9. Elite-træningskoncept - ActiveZones ISIS Katrinebjerg 17 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net Eksempel på træningsspil Simulering ISIS Katrinebjerg 18 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net 9
 10. 10. Status • Modulært design – Fra 2 til mange søjler – Opstilles på række rektangulært eller frit række, • Mock-up til simuleret afprøvning – 5 træningsspil (gameplays) er specificeret • Ingeniørmæssig prototype under udvikling – Sensorer, Materialer, LED lys • Computer styring af træningsspil – I første omgang kontrol fra een central computer – I næste omgang indbygges P2P mini-computere i søjlerne ISIS Katrinebjerg 19 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net iSport Publikumsoplevelser ISIS Katrinebjerg 20 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net 10
 11. 11. Publikumsoplevelser udendørs: Sportcasting 2.0 til sejlsport • Baseret på GPS og sensorer i bådene • Transmission og interaktion via Web ISIS Katrinebjerg 21 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net Publikumsoplevelser indendørs: Fan-battle til håndbold (fodbold udendørs) • Studier af publikumsadfærd i arena sportsgrene • Banner reklamedisplay – vendt mod publikum • Battle mellem fan-grupper, fan grupper, • Baseret på lydstyrke, aktivitet og SMS kommentarer • På vej til at blive testet ved en rigtig kamp ISIS Katrinebjerg 22 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net 11
 12. 12. E-Læring i skolen ISIS Katrinebjerg 23 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net Motion og e-læring i skolen • Sjove motionsspil med Mercons ”Usynlige bold” – 3D lyd af bold der skal rammes med hånd eller ketcher – Spil-rummene laves med Virklunds ”Rullevægge” til gymnastiksale • Afprøve ActiveZones i gymnastiksalen – Fra objektive målinger til sjove spil-reaktioner • Udeskole med Mobilteknologi i Hasle Bakker – Lokationsbaserede naturvidenskabelige opgaveforløb – Løbetræning med GPS og virtuel træner ISIS Katrinebjerg 24 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net 12
 13. 13. Afrunding ISIS Katrinebjerg 25 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net Status • IT til kollaborativ træning er et relativt uopdyrket område med muligheder for innovation • Udfordrende IT forsknings- og udviklingsområde, – Mange kompetencer skal i spil – Konceptuel design og softwareudvikling stærkt afhængig af andre kompetencer – Fra udøvere, over idrætsforskere, til ingeniører og fysiske konstruktører • God respons på koncepter og prototyper – Udøvere har afprøvet mock ups – International publicering om kollaborativ kinæstetisk interaktion ISIS Katrinebjerg 26 interactivespaces.net Kaj Grønbæk, kgronbak@interactivespaces.net 13

×