Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Školení copywriting

1,483 views

Published on

Autor Jakub Hladký

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Školení copywriting

 1. 1. Školení SREA – Copywriting, PR<br />Jak tvořit texty pro e-shopy a webové stránky<br /> Jakub Hladký<br />
 2. 2. Obsah školení<br /><ul><li>Pravidla textů
 3. 3. Gramatika a duplicity
 4. 4. Struktura textu
 5. 5. Sémantika, zvýrazňování
 6. 6. Velikost písma + fonty
 7. 7. Nadpisy
 8. 8. Hlavní nadpis H1
 9. 9. Podnadpisy H2, H3 …
 10. 10. Odstavce
 11. 11. Úvodní odstavec
 12. 12. Pododstavce
 13. 13. Klíčová slova
 14. 14. Hypertextové odkazy
 15. 15. Odrážky a seznamy hesel
 16. 16. Akční motivace „CTA“
 17. 17. Psychologie v textech
 18. 18. Shrnutí hlavních zásad– metodika psaní textů
 19. 19. Co je to copywriting
 20. 20. Druhy textů
 21. 21. Význam textů - pro uživatele
 22. 22. Jak uživatelé text čtou a co hledají
 23. 23. Cílová skupina
 24. 24. Orientace textu na čtenáře - slova „Váš, Vaše, svoje“ apod.
 25. 25. Výrazivo, firmocentrismus, odborné termíny
 26. 26. Užití otazníků a vykřičníků v textu
 27. 27. Význam textů - pro vyhledávače
 28. 28. Proč texty i pro vyhledávače
 29. 29. V čem vyhledávače hledají
 30. 30. Co vyhledávače uživatelům hledají</li></li></ul><li>Co je to copywriting?<br />Tvorba obchodně a marketingově úspěšných textů, které popisují produkty, služby a jejich výhody a motivují uživatele k nákupu, či k požadované akci.<br />Úkolem těchto textů je:<br /><ul><li>Upoutat pozornost – zapamatovat si značku, či produkt
 31. 31. Prodat produkt, či službu a uspokojit uživatele
 32. 32. Při použití na internetu jsou významnou součástí optimalizace pro vyhledávače</li></li></ul><li>Druhy textů<br /><ul><li>Reklamní slogany, hesla, textové kreativy
 33. 33. PR články
 34. 34. Popisky produktů, či služeb
 35. 35. Popisky webových stránek, e-shopů
 36. 36. Novinky, články, rady
 37. 37. Emailing, Newsletter
 38. 38. Recenze
 39. 39. Tiskové zprávy
 40. 40. PPC inzeráty
 41. 41. A další…</li></li></ul><li>Význam webových textůProč je psát?<br />Internet je informační médium – lidé hledají pomocí textových hesel informace o tom, co je zajímá, co hledají nebo co potřebují. Nehledají reklamu! Chtějí informace, které jim poskytujte pomocí textu!<br />Lidé hledají ve vyhledavačích – vyhledavače jsou nastaveny podobně jako lidé, vyhledávají informace v textovém obsahu internetových stránek, které po nich uživatelé chtějí. Nehledají reklamu stejně jako lidé.<br />
 42. 42. Jak uživatelé čtou<br /><ul><li>Lidé nečtou celé texty – tzv. jen scanují rychlým pohybem očí po textových polích
 43. 43. Jen 16% lidí čte opravdu vše!
 44. 44. Ostatní si jen v rychlosti prohlédnou stránku, jestli je něco „nepraští“ do očí, podobně jako v denním tisku</li></li></ul><li>Cílová skupina čtenářů / uživatelů<br /><ul><li>Kdo je Vaše cílová skupina?
 45. 45. Představte si typického zákazníka daného produktu a vytvořte si základní představu o tom, komu produkt nabízíte.
 46. 46. Zjistěte, kdo je Váš cílový uživatel
 47. 47. Zjistěte, co uživatele zajímá a co hledá
 48. 48. Zjistěte, proč to uživatel hledá
 49. 49. Zjistěte, jak to uživatel hledá</li></li></ul><li>Orientace textů na uživatele<br /><ul><li>Komunikujte s uživateli v textu
 50. 50. Nabídněte na webu takové informace, které uživatele skutečně zajímají
 51. 51. Oslovujte uživatele (Vám, Váš, Vaše, svoje…)
 52. 52. Pokládejte uživatelům snadné otázky
 53. 53. Odpovídejte jim na tyto otázky
 54. 54. Uveďte příklady „ze života“
 55. 55. Uveďte skutečné přínosy a výhody
 56. 56. Sdělte uživateli, cochceslyšet
 57. 57. Nelžete!</li></li></ul><li>Výrazivo, firmocentrismus<br /><ul><li>Užívejte výrazů, kterým každý rozumí
 58. 58. Pokud použijete odbornou terminologii – vysvětlete jí, podobně jako cizí slova
 59. 59. Nepoužívejte slang ani lidové výrazy
 60. 60. Nepoužívejte expresivní slova
 61. 61. Nepřechvalujte vlastní firmu</li></li></ul><li>Užití otazníků a vykřičníků<br /><ul><li>Otázky v textu pokládejte jednoduché, nikoli však primitivní
 62. 62. Mnohootázek uživatele nebaví
 63. 63. Na položené otázky pravdivě a stručně odpovězte
 64. 64. Vykřičníky jen tam, kde jsou opravdu třeba
 65. 65. Vykřičník za každým heslem působí „lacině“</li></li></ul><li>Význam textů pro vyhledávače<br /><ul><li>Vyhledávače hledají v textovém obsahu webových stránek a e-shopů
 66. 66. Vyhledávače hledají kvalitní a relevantní informace
 67. 67. Vyhledávače jsou nastaveny tak, aby hledaly paralely mezi požadavky uživatelů a informacemi, které webové stránky nabízí, ty pak do výsledku hledání uživatelům vypisují</li></li></ul><li>Proč texty i pro vyhledávače?<br /><ul><li>Aby měly vyhledávače kdehledat odpovědi na uživatelské dotazy
 68. 68. Aby pomohly při optimalizaci webových stránek a e-shopů
 69. 69. Aby měli uživatelé weby a e-shopy kdenajít, díky vyhledávačům</li></li></ul><li>Pravidla textů – gramatika a duplicita<br /><ul><li>Pište texty gramaticky správně – jak jen dovedete
 70. 70. Pokud si nejste gramatikou jistí, raději zvolte jinou formulaci
 71. 71. Žádný text nepoužívejte vícekrát, vyvarujte se duplicit!
 72. 72. Vždy tvořte zcela originální texty</li></li></ul><li>Struktura textu – obrácená pyramida<br /><ul><li>První nadpis rozhoduje!
 73. 73. Text musí být rozčleněn do odstavců
 74. 74. Nejdůležitější informace v prvním odstavci textu!
 75. 75. Odstavec musí rozšiřovatmyšlenku nadpisu
 76. 76. Začněte např. otázkou - a pak nabídněte odpovědi
 77. 77. Jednoduchost a srozumitelnost je základ
 78. 78. Podrobnější informace na konec</li></li></ul><li>Sémantické zvýrazňování<br /><ul><li>V textu používejte sémantické zvýrazňování klíčových a důležitých informací a slov (především ztučnění nebo kurzívu)
 79. 79. Klíčová slova a informace rovnoměrnězvýrazněte tak, aby při scanování stránky tato zvýrazněná slova vypovídala o smyslu jejíhoobsahu
 80. 80. Nikdy nepodtrhávejte text, jenž není odkazem!
 81. 81. Nepřehánějte to se zvýrazňováním</li></li></ul><li>Velikost písma a fonty<br /><ul><li>Volte nejběžněji používanou velikost písma (Word 11 -12)
 82. 82. Dobře čitelný font, který umí veškerou CZ diakritiku (nejlépe bezpatkový)
 83. 83. Barva písma vždy dobře čitelná, rozlišitelná a viditelná i pro ČB monitory, či barvoslepé</li></li></ul><li>Hlavní nadpis – H1<br /><ul><li>První nadpis je to hlavní co uživatel i vyhledavač v textu vidí a Informuje o tom co je na stránce
 84. 84. Hlavní nadpis slibuje požadovanou odpověď na hledané informace
 85. 85. Nadpis by měl mít maximálně 5‐7 slov, ne více
 86. 86. Klíčová slova by měla být v hlavních nadpisech v neskloňované podobě, či v hledaném tvaru
 87. 87. Hlavní nadpis musí být psán Word stylem „Nadpis 1“ (Nadpis celého obsahu stránky) .
 88. 88. Hlavní H1 nadpis je v HTML dokumentu stránky Vždy uzavřen mezi znaky <H1>
 89. 89. H1 nadpis musí být na stránce vždy jeden jediný a patří do textového pole!</li></li></ul><li>Podnadpisy – H2, H3…<br /><ul><li>Podnadpisy jsou dalším důležitým bodem, který uživatel i vyhledavač v textu vidí
 90. 90. Informuje o dalších, podrobnějších informacích na stránce a rozšiřuje význam hlavního nadpisu
 91. 91. Podnadpisy slibují požadovanou odpověď na podrobnější informaci
 92. 92. Podnadpis může mít i více slov než 7 – ne více, než jeden řádek
 93. 93. Klíčová slova by měla být rovněž obsažena i v ohýbaném a skloňovaném tvaru
 94. 94. Podnadpisy musí být psány Word stylem „Nadpis 2, 3“ a dále (nadepisují podrobnější informace na stránce, nadpisy H1 jsou jim nadřazeny)
 95. 95. H2 nadpisy jsou v HTML dokumentu stránky vždy uzavřeny mezi znaky <H2>, <H3> …
 96. 96. Podnadpisů může být více (pod každý nadpis patří text)
 97. 97. Podnadpis nepatří ihned pod hlavní nadpis</li></li></ul><li>Odstavce<br /><ul><li>Každý odstavec musí být uveden jedinečným nadpisem, který se nikde neopakuje
 98. 98. Odstavce rozšiřují informaci obsaženou v nadpisech
 99. 99. Úvodní odstavec musí obsahovat klíčové slovo, smysl a účel celé stránky
 100. 100. První větu prvního odstavce často vypisují vyhledavače ve výsledcích hledání! Či první větu, kde narazí na hledanou frázi, pokud není vyplněno meta description. Zde musí být odpověď na uživatelovo hledání!
 101. 101. Každý odstavec by měl mít min. 2 řádky, max. však 4‐5
 102. 102. V první větě odstavce by se neměla hned opakovat slova nadpisu</li></li></ul><li>Klíčová slova<br /><ul><li>Klíčová slova do každé úrovně nadpisů H1, H2, H3…
 103. 103. Klíčová slova rovnoměrně rozmístěte po celém textu i ve skloňovaném tvaru
 104. 104. Hustotu klíčových slov nepřehánějte (max. do 4 - 5 %)
 105. 105. Nedeformujte zbytečně text násilným tvarováním klíčových slov!
 106. 106. Klíčová slova neopakujte v každé větě a neměla by být ani za sebou
 107. 107. Snažte se zachovávat přirozený sloh jazyka</li></li></ul><li>Hypertextové odkazy<br /><ul><li>Hypertextové odkazy propojují interně Váš e-shop a odkazují na další Vaše stránky
 108. 108. Prolinkujte v textu klíčová slova do dalších stránek e-shopu - např. na související produkty, nebo služby – jako doplňkový prodej (relevantnost odkazu)
 109. 109. Ideálně 3 – 5 interních hypertextových odkazů na ½ stránky
 110. 110. Nevkládejte odkaz stránkyna sebe samotnou, vždy na jinou stránku
 111. 111. Lze také odkazovat na související či další weby téhož majitele
 112. 112. Odkazy by měly vždy obsahovat klíčové slovo cílové stránky
 113. 113. Odkazy vkládejte jen přirozeně, mají-li smysl - tedy nenásilně
 114. 114. Odkazy musejí být vždy podtržené
 115. 115. Odkazy rozprostřete rovnoměrně po celém textu
 116. 116. U odkazu „klikni zde“ musí být naprosto jasné vysvětlení, kam odkaz vede!</li></li></ul><li>Odrážky a seznamy hesel<br /><ul><li>Odrážky a seznamy hesel dělají text scanovatelným
 117. 117. Bodové seznamy činí text přehledným
 118. 118. Bodové seznamy shrnují obsah textu a dělají jej faktickým
 119. 119. Seznamy slouží pro vyjmenování:
 120. 120. Výhod produktu
 121. 121. Parametrů produktu
 122. 122. Služeb
 123. 123. Nabídek</li></li></ul><li>Akční motivace „CTA“ (Call to action)<br /><ul><li>Řekněte zákazníkovi, co má dělat!
 124. 124. Vložené příkazy podprahově podporují akci (nákup, registrace) a motivují k rychlejšímu rozhodnutí
 125. 125. Vložený příkaz musí obsahovat aktivní sloveso (kupte!, registrujte! atd.).
 126. 126. Příkazy barevně či jinakzvýrazněte
 127. 127. Vložený příkaz interním linkem propojte s nákupním košíkem, či objednávkovým formulářem (pokud je to technicky možné)
 128. 128. Použijte tyto příkazy alespoň 2x na stránce, pokud možno vždy jinak formulované
 129. 129. CTA použijte tam, kde se to logicky hodí (pod prvním odstavcem, na konci textu)</li></li></ul><li>Psychologie v textech<br /><ul><li>Texty nesmí být podvodné ani lhát
 130. 130. Vyhýbejte se negacím
 131. 131. Věty formulujte tak, jako by uživatel daný produkt už měl
 132. 132. Komunikujte s uživatelem, oslovujte ho
 133. 133. Poukažte na problém a nabídněte řešení
 134. 134. „Dopředné“ směřování informací</li></li></ul><li>Shrnutí hlavních zásad<br />Zaměřte se na potřeby nakupujícího, kdo je, proč přišel a co opravdu hledá<br />Text jako obrácená pyramida<br />Nadpis H1 ve správném tvaru, vč. podnadpisů H2<br />Členění textu do odstavců - max. 5 řádků<br />Rovnoměrně v textu rozložená relevantní klíčová slova<br />Zvýraznění klíčových slov pro scanování<br />Rovnoměrně rozložené relevantní hypertextové odkazy<br />Tvorba seznamů s odrážkami<br />Call to action – příkazy k akci, zvýrazněné, prolinkované<br />
 135. 135. Děkuji za pozornost<br /> <br />V případě jakýchkoli otázek mne neváhejte kontaktovat.<br />Jakub Hladký <br />copywriter, konzultant<br />jakub.hladky@acomware.cz  | (+420) 734 571 163 | ICQ: 366343607Business Park Průmyslová | Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10ACOMWARE s.r.o. | tel: 296 584 760, fax: 296 584 759                                                                     <br />

×