Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agile Manifesto Nedir

10,430 views

Published on

Agile manifestoya kısa bir bakış

Published in: Software
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Agile Manifesto Nedir

 1. 1. AGILE MANIFESTO NEDİR? www.acm-­‐so)ware.com Güven Şeffaflık Takım Değişim Esneklik Hız Kalite Değer İyileştirme Motivasyon Kalite Üretkenlik Odak İnovasyon Verimlilik Yaratıcılık Çevİk Yazılım Gelİştİrme Manİfestosu
 2. 2. yazılım geLİŞTİRME PROJELERİnde sorunlar oldukça fazla
 3. 3. geçİKEN, BÜTÇEYİ AŞAN ve değer üretmeyen projeler
 4. 4. ağır süreçler ve hantal organİzasyonlar
 5. 5. mutsuz takımlar
 6. 6. KEndİ metodİjİlerİnİ ve süreçlerİnİ gelİŞTİRen 17 Yazılım gurusu
 7. 7. 2001 yılında utah eyaletİnde yazılım gelİŞTİRME ÜretkenlİĞİNİ artırmak konulu 2 günlük beyİN FIRtınası İÇİN bİR araya GeldİLER SCRUM eXtreme Programmıng CRYSTAL DSDM FEATURE DRIVEN DEVELOPMENT adaptıve system DEVELOPMENT
 8. 8. toplantı sonucunda 4 MaddelİK bİr değerler topluluğu olan agıle Manifesto’yu yayınladılar
 9. 9. AGILE MANIFESTO’nun MADDELERİ
 10. 10. Individuals and interactions1
 11. 11. Individuals and interactions1 over processes and tools
 12. 12. Süreçler ve araçlardan 1 ZİYADE
 13. 13. Süreçler ve araçlardan 1 ZİYADE BİREYLER ve aralarındakİ EtkİleşİM
 14. 14. Sürecİ takİp etmek ve araçları kullanmak önemlİdİr
 15. 15. fakat bİreylerİn etkİleşİmlerİnİ maksİmİze etmek ve takım oyunu yaratabİlmek daha önemlİdİr Sürecİ takİp etmek ve araçları kullanmak önemlİdİr
 16. 16. WORKING sOFTWARE2
 17. 17. WORKING sOFTWARE2 comprehensive documentation over
 18. 18. Kapsamlı dökümantasyondan 2 ZİYADE
 19. 19. 2 ÇALIŞAN YAZILIM Kapsamlı dökümantasyondan ZİYADE
 20. 20. sadece ve sadece değer İFADE eden dokümantasyon üretİlmelİ
 21. 21. Değer odaklı bir yaklaşımla İlerlenmelİ, öncelİklendİrme yapılarak kaynak bu doğrultuda kullanılmalı
 22. 22. Customer collaboration3
 23. 23. Customer collaboration3 contract negotiation over
 24. 24. Sözleşme pazarlıklarından ZİYADE 3
 25. 25. Müşterİ İLE İŞBİRLİĞİ Sözleşme pazarlıklarından ZİYADE 3
 26. 26. Kontratlar zaman zaman İşlerİn İlerlemesİnİ zorlaştırabİLİyor
 27. 27. müşterİ İle konuşmak, bİr güven ortamı oluşturmak ve İşbİrlİğİne gİtmek çevİklİğİ artıracaktır Kontratlar zaman zaman İşlerİn İlerlemesİnİ zorlaştırabİLİyor
 28. 28. Müşterİler sürece dahİl olduğu oranda doğru çıktıların üretİlebİlmesİ mümkündür
 29. 29. responding to change4
 30. 30. responding to change4 following a plan over
 31. 31. Bİr plana bağlı kalmaktan 4 ZİYADE
 32. 32. 4 ZİYADE değİŞİMe KARŞILIK verebİLme Bİr plana bağlı kalmaktan
 33. 33. Bİr projenİn tümünü planlamak zahmetlİ bİr İş olduğu kadar hızlıca değİşen ortamlarda pek de mümkün bİr yöntem değİldİr
 34. 34. Bu yüzden değİşen şartlara göre de planı adapte edebİlmek gelİştİrme etkİnlİğİnİ artıracaktır
 35. 35. AGILITY SERVICES COMPANY Adapt to Change and Move www.acm-software.com Founded in 2007 Pioneer and Leader in Agile Processes and Practices in the re A Technology and Management Consultancy Company

×