Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Historia de la Farmacologia

3,431 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Technology
 • Be the first to comment

Historia de la Farmacologia

 1. 1. LA FARMACOLOGIA
 2. 2. La Farmacologia és la ciència que estudia l’efecte dels fàrmacs en l’organisme viu
 3. 3. Perquè necessitem nous fàrmacs ? <ul><li>noves malalties (febre aviar) poca eficàcia (demència, càncer); efectes adversos (antidepressius, antipsicòtics) </li></ul><ul><li>rebaixar despesa sanitària (Alzheimer, lesionats medul·lars) </li></ul><ul><li>teràpies costoses (Viagra, Interleucines) </li></ul><ul><li>costos individuals/socials (depressió) </li></ul><ul><li>mantenir llocs de treball milers de llocs de treball a la indústria farmacèutica; política de patents . </li></ul>
 4. 4. Origen dels fàrmacs <ul><li>Animal: insulina (porc, vaca); hormona creixement (Creutzfeldt-Jakob) </li></ul><ul><li>Vegetal: digitàlics ( Digitalis purpurea ) morfina ( Papaver somniferum ) </li></ul><ul><li>Inorgànic: carbonat de liti, bicarbonat sòdic </li></ul><ul><li>Sintètic: químic (propranolol) </li></ul><ul><li>biològic (penicil·lina) </li></ul><ul><li>biotecnològic (insulina humana) </li></ul>
 5. 5. Mètode Tradicional de descobriment de nous fàrmacs <ul><li>Tractament empíric (a base de productes vegetals) </li></ul><ul><li>↓ </li></ul><ul><li>Aïllament del compost actiu </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Síntesi química </li></ul><ul><li>del compost </li></ul><ul><li>↓ </li></ul><ul><li>manipulació de l’estructura per millorar el fàrmac </li></ul><ul><li>(més eficàcia, més durada de l’efecte, menys efectes adversos) </li></ul>Aspirina
 7. 7. El descobriment de nous fàrmacs a l’actualitat <ul><li>El procés de descobriment de nous fàrmacs comença en una malaltia (més que en un tractament) </li></ul><ul><li>Identificar components biològics (possibles dianes) </li></ul>
 8. 8. <ul><li>malaltia -> diana genètica/biològica </li></ul><ul><li> ↓ </li></ul><ul><li>descobriment d’un molècula “lead” </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- dissenyar un assaig per mesurar la funció de la diana </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Utilitzar l’assaig per buscar moduladors de la seva funció </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li> ↓ </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>high throughput screening (HTS) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Identificar molècules “hits” (compostos que actuen en la diana en un marge de baix nM fins a baix μM) </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Molècula “hit” </li></ul><ul><li>↓ </li></ul><ul><li>Manipulació de la seva estructura i </li></ul><ul><li>↓ </li></ul><ul><li>Optimització de la seva molècula per convertir-la en un bon candidat </li></ul><ul><li>(farmacologia adequada: potència, absorció, biodisponibilitat, metabolisme, seguretat </li></ul><ul><li>↓ </li></ul><ul><li>Assaigs clínics </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Un 90% dels compostos que entren en un assaig clínic no arriba al mercat </li></ul><ul><li>El promig del cost d’introduir un nou fàrmac al mercat és </li></ul><ul><li>al voltant dels 1000 milions de dòlars </li></ul>
 11. 11. Història de la Farmacologia <ul><li>ÈPOCA PRE-CRISTIANA </li></ul><ul><ul><li>Primeres prescripcions escrites (2100 a.C.) </li></ul></ul><ul><li>ÈPOCA POST-CRISTIANA </li></ul><ul><ul><li>Dioscòrides i Galeno </li></ul></ul><ul><ul><li>Els àrabs introdueixen l’alcohol, xarops, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’introdueixen : colquicina (gota), ferro (anèmia), </li></ul></ul><ul><ul><li>ruibarbre (disenteria) i belladona (sedant). </li></ul></ul><ul><li>EDAD MITJA </li></ul><ul><ul><li>S’introdueix a Europa l’opi, las espècies i el sucre. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’estableixen les primeres escoles de medicina. </li></ul></ul><ul><li>SEGLE XVI </li></ul><ul><ul><ul><li>Valerius Cordus edita la primera farmacopea. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paracelso inicia la terapèutica com a ciència. </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Història de la Farmacologia <ul><li>SEGLE XVII </li></ul><ul><ul><li>S’introdueixen nous fàrmacs: tintura d’ipecacuana, sen, tintura d’opi (làudan), coca, etc. </li></ul></ul><ul><li>SEGLE XVIII </li></ul><ul><ul><li>Withering (1785) utilitza la digital en el tractament d’afeccions cardíaques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jenner (1796) realitza las primeres immunitzacions enfront la verola. </li></ul></ul>
 13. 13. Història de la Farmacologia <ul><li>SEGLE XIX </li></ul><ul><ul><li>Serturner (1815) - la morfina. </li></ul></ul><ul><ul><li>Morton i Wells utilitzen l’èter com anestèsic i Simpson (1847) el cloroform </li></ul></ul><ul><ul><li>Se sintetitzen l’àcid benzoic i salicílic (1850-60). </li></ul></ul><ul><ul><li>Es publica la US Pharmacopoeia (1820) </li></ul></ul><ul><ul><li>Oswald Schmiedeberg (1838-1921) (Estrasburg) fundador de la farmacologia moderna </li></ul></ul>
 14. 14. Història de la Farmacologia <ul><li>SEGLE XX </li></ul><ul><ul><li>Ehrlich: salvarsan-sífilis (1907). </li></ul></ul><ul><ul><li>Banting descobreix la insulina (1922). </li></ul></ul><ul><ul><li>Fleming descobreix la penicil·lina (1929). </li></ul></ul><ul><ul><li>Antibiòtics, antihistamínics, glucocorticoides i antimalàrics (1940-1950). </li></ul></ul><ul><ul><li>Antihipertenssius i contraceptius orals (1950-1960) </li></ul></ul><ul><ul><li>Salk desenvolupa la vacuna de la polio (1955) </li></ul></ul><ul><ul><li>Antivirals, levodopa (1960-1970) </li></ul></ul><ul><ul><li>Antibiòtics antineoplàstics i la cimetidina (1970-1980) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nous grups farmacològics: antagonistes del calci (1980-1990) </li></ul></ul><ul><ul><li>Inicis de la teràpia gènica (1995.....) </li></ul></ul>
 15. 15. Història de la Farmacologia Paul Ehrlich 1854-1915 Corpora non agunt nisi fixata
 16. 16. Etapes en el desenvolupament d’un nou fàrmac <ul><li>Fase 0 (pre-clínica) </li></ul><ul><li>Fase 1 (voluntaris sans) </li></ul><ul><li>Fase 2 (pacients) </li></ul><ul><li>Fase 3 (gran escala, multicèntric) </li></ul><ul><li>Fase 4 (Farmacovigilància ) </li></ul>

×