Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Panostukset kansainväliseen  viestintään kasvussa  Viestintätoimisto AC-Sanafor selvitti, miten kansainvälinen viestint...
Tietoa vastaajista• Aineisto kerättiin touko-kesäkuussa 2012 sellaisista yrityksistä, joilla on kansainvälistä toimintaa....
Yritysten kansainvälinen viestintäsaa arvosanaksi seiskanValtaosalla vastaajista arvosanat liikkuvat kuuden ja kahdeksan v...
Kansainvälisen viestinnän haasteet Tulosten mittaaminen haastavaa 44 %Ei tarpeeksi henkilöresursseja viestinnän koordinoin...
Näin kerrottiin kv-viestinnän haasteista:  ”Kokonaisvaltaisen viestintäkanavamixin käyttäminen on  lapsenkengissä.”   ...
Mittaaminen kompastuskivenä•  Tutkimuksen mukaan yrityksillä on ymmärrys kansainvälisen viestinnän tekemisestä, mutta  ...
Viestintää ohjataan SuomestaYhteensä             %            vastaajista koordinoi        ...
Viestintä hoidetaan useimmiten itse•  Vastaajista 38 % ilmoitti yksikkönsä hoitavan kansainvälisen viestintänsä itse pääo...
Viestintäkumppania käyttävättyytyväisimpiäTyytyväisimpiä viestintään olivat kuitenkin vastaajat, joilla on viestintäkumppa...
Monessa maassa viestivät käyttävätuseammin viestintäkumppaniaMonessa maassa viestivissä yrityksissä viestintäkumppanin käy...
Kansainvälinen viestintä tarvitsee  verkoston• Viestintäkumppanin rooli voi vaihdella. Kansainvälistä viestintää voi tehd...
Kansainvälisen viestinnän  merkitys kasvaa•  Seuraavan vuoden kuluessa vastaajien edustamien yritysten kansanvälisen vi...
Sisäiseen viestintään satsataan enitenAC-Sanafor kysyi vastaajilta tulevan vuoden panostuksista kaikkiaan 19:n viestinnän ...
Sponsoroinnista leikataan eniten•  Panostukset sisäiseen viestintään ovat kasvussa. Oikealla tavalla hyödynnettynä  sis...
Näihin satsataan, näistä pihistetäänviestinnässä
Yhteystiedot        Mari Saarinen        040 575 8001     mari.saarinen@acsanafor.fiAC-Sanafor Oy, Kale...
Tutkimus kansainvälisestä viestinnästä 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tutkimus kansainvälisestä viestinnästä 2012

1,880 views

Published on

Viestintätoimisto AC-Sanaforin tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisten ajatuksia heidän edustamiensa yritysten kansainvälisestä viestinnästä. Tulokset osoittavat, että kansainvälisen viestinnän panostuksiin on tiedossa kasvua tulevana vuonna. Yrityksillä on kuitenkin edelleen haasteita erityisesti kansainvälisen viestinnän koordinoimisessa, teemojen ja strategioiden yhtenäistämisessä sekä tulosten mittaamisessa. Tutkimukseen osallistui 100 vastaajaa. Tutkimuksen toteutti AC-Sanaforin toimeksiannosta asiantuntijaorganisaatioihin erikoistunut markkinatutkimustoimisto Value Clinic Oy.


Lisätietoja:
Tom Westerén, toimitusjohtaja, viestintätoimisto AC-Sanafor Oy, p. 040 519 0885, tom.westeren (at) acsanafor.fi

 • Be the first to comment

Tutkimus kansainvälisestä viestinnästä 2012

 1. 1. Panostukset kansainväliseen viestintään kasvussa Viestintätoimisto AC-Sanafor selvitti, miten kansainvälinen viestintä suomalaisissa ja Suomessa toimivissa yrityksissä hoidetaan
 2. 2. Tietoa vastaajista• Aineisto kerättiin touko-kesäkuussa 2012 sellaisista yrityksistä, joilla on kansainvälistä toimintaa.• Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 100 suomalaista kansainvälisen viestinnän ja markkinoinnin parissa työskentelevää ammattilaista.• Vastauksia saatiin edustajilta kaikilta toimialoilta, suurin osa vastaajista toimi teollisuuden alan B2B yrityksissä.• Vastaajien edustamien yritysten liikevaihto vaihteli 2-10 miljoonan euron ja yli 500 miljoonan euron välillä. Viestintään käytettävän budjetin haarukka oli alle 5 000 eurosta yli 250 000 euroon.
 3. 3. Yritysten kansainvälinen viestintäsaa arvosanaksi seiskanValtaosalla vastaajista arvosanat liikkuvat kuuden ja kahdeksan välimaastossa. Hylätynarvosanan antoi kaksi prosenttia vastaajista ja täyden kympin vain prosentti vastaajista.Yritysten keskiarvoksi saatiin 7,2. 7+
 4. 4. Kansainvälisen viestinnän haasteet Tulosten mittaaminen haastavaa 44 %Ei tarpeeksi henkilöresursseja viestinnän koordinointiin 24 % Ei tarpeeksi aikaa koordinointiin, tekemiseen ja mittaamiseen 20 % Paikallisen median ja kulttuurin tunteminen haastavaa 20 % Ei tarpeeksi taloudellisia resursseja viestinnän keskitettyyn hoitamiseen 16 % Aluetoimistoissa resurssit menevät markkinointiin 16 % Ei kokemusta strategisesta suunnittelusta13 %
 5. 5. Näin kerrottiin kv-viestinnän haasteista: ”Kokonaisvaltaisen viestintäkanavamixin käyttäminen on lapsenkengissä.” ”Yritystä on, mutta”Paljon hyviä juttuja jää kehittämistä tarvitaan vielähyödyntämättä kansainvälisesti, kun runsaasti.”niistä kerrotaan vain kohdemaassa.” ”Resursseihin nähden hyvää, ”Valitettavasti resurssit mutta viestin perille ovat olleet muualla.” menemisen näkökulmasta asiat voisivat olla paremmin.”
 6. 6. Mittaaminen kompastuskivenä• Tutkimuksen mukaan yrityksillä on ymmärrys kansainvälisen viestinnän tekemisestä, mutta kansainvälisen viestinnän haasteet liittyvät usein viestinnän onnistumisen mittaamiseen. Tämä voi johtua muun muassa puutteellisista raportoinnintyökaluista ja vajavaisista raportoinnin käytännöistä.• Kansainvälistä viestintää voi mitata tuloksekkaasti, mutta se edellyttää tietoa siitä, mitä halutaan mitata, millaiset mittarit sopivat parhaiten yrityksen käyttöön ja miten tuloksia kannattaa kerätä. Mittaamiseen kannattaa varata rahaa yrityksen viestintäbudjetista.• Strategia luo pohjan myös mittaamiselle. Kuitenkin vain 13 % kokee kansainvälisen viestinnän strategisen suunnittelun haasteelliseksi.• Tutkimuksen mukaan yrityksissä on kansainvälisen viestinnän osaamista, mutta henkilöstö-, aika-, ja taloudelliset resurssit jarruttavat viestinnän tekemistä.• Hyvin organisoidulla viestinnällä ja keskitetyllä tekemisellä kansainvälistä viestintää voidaan tehdä tehokkaasti pienemmillä resursseilla.• Henkilöstö- ja aikaresurssit vaikuttavat myös siihen, että yrityksillä ei ole aikaa perehtyä paikallisen median toimintatapoihin ja paikalliseen kulttuuriin.
 7. 7. Viestintää ohjataan SuomestaYhteensä % vastaajista koordinoi kansainvälistä viestintää osin tai kokonaan Suomesta käsin.
 8. 8. Viestintä hoidetaan useimmiten itse• Vastaajista 38 % ilmoitti yksikkönsä hoitavan kansainvälisen viestintänsä itse pääosin Suomesta käsin, 27 % omien aluetoimistojensa kautta.• Yhtä pääasiallista viestintäkumppania kansainvälisessä viestinnässä hyödyntää ainoastaan 4 % vastaajista, paikallisia maakohtaisia viestintätoimistoja 7 %, ja näiden yhdistelmää 10 % vastaajista.
 9. 9. Viestintäkumppania käyttävättyytyväisimpiäTyytyväisimpiä viestintään olivat kuitenkin vastaajat, joilla on viestintäkumppani: tällaisten yritystenkansainväliselle viestinnälleen antama arvosana kipusi 7,6:een. Vastaajilla, jotka hoitavat kansainvälisenviestintänsä itse keskiarvoksi tuli seitsemän.”Ammattilaisia eri puolilla maailmaa hoitamassa viestintää ja markkinointiviestintää.” ”Toiminta ei ole koordinoitua eikä sille ole asetettu selkeitä tavoitteita” "Paikalliset osaajat suodattavat tarjoamamme informaation omaan ”Media vielä heikosti käytössä, asiakaskulttuuriinsa sopivaksi” samoin markkinointiviestintä.” 7,6 7,0
 10. 10. Monessa maassa viestivät käyttävätuseammin viestintäkumppaniaMonessa maassa viestivissä yrityksissä viestintäkumppanin käyttö on yleisempää.Viestintäkumppania käyttävistä yrityksistä yli kymmenessä maassa viestii jopa 48prosenttia, kun taas viestintänsä itse hoitavista yrityksistä samoin vastasi ainoastaan 26prosenttia. Kaikista vastaajista yli kymmenessä maassa viestivässä yrityksessä toimii 32prosenttia.
 11. 11. Kansainvälinen viestintä tarvitsee verkoston• Viestintäkumppanin rooli voi vaihdella. Kansainvälistä viestintää voi tehdä erilaisilla toimintamalleilla.• Kansainvälistä viestintää on helppo koordinoida ”hubitoimiston” kautta, jolloin konserniviestinnällä on yksi kontaktipinta.• Kumppani tuo maailmanlaajuisen ammattitaitoisen verkoston, jolloin viestinnän osaamista löytyy jokaiselta alueelta.• Verkostolla on monta synergiaetua: muun muassa kansainvälinen tiedonkulku ja kaikkien ulottuvilla olevat materiaalit. Kiinnostavat paikallis-caset voidaan viestiä globaalisti aivan kuten keskitetysti tuotetut materiaalit.• Viestintäkumppani tuo lisäresursseja arjentyöhön, sparraa mittaamisen työkaluista ja koordinoi kokonaan tai osittain yrityksen kansainvälistä viestintää.
 12. 12. Kansainvälisen viestinnän merkitys kasvaa• Seuraavan vuoden kuluessa vastaajien edustamien yritysten kansanvälisen viestinnän osuus viestintäbudjetista kasvaa.• Yksikään kyselyn vastaajista ei ilmoittanut, että kansainvälisen viestinnän panostuksia vähennetään. Kansainväliseen viestintään lisätään panostusta 26 prosentissa yrityksistä, 60 prosentissa aiotaan pysytellä nykyisellä tasolla. 41,0 % 2012 Muutos 38,1 % +7,6 % 2012 2013
 13. 13. Sisäiseen viestintään satsataan enitenAC-Sanafor kysyi vastaajilta tulevan vuoden panostuksista kaikkiaan 19:n viestinnän osa-alueen kohdalla.Tulokset kertovat, ettei viestinnän merkitys yrityksille ole ainakaan vähenemässä: lähes jokaisen viestinnänaktiviteetin kohdalla reilu enemmistö vastaajista ilmoitti, että panostusten nykytaso säilytetään tai sitänostetaan seuraavan vuoden aikana. Eniten lisätään Eniten vähennetäänSisäinen Tuote- Digitaaliset Sponsorointiviestintä viestintä viestintäpalvelut -25 % Tapahtumat -6 %+50 % +48 % +48 % Markkinointiviestintä- materiaalit -6 %
 14. 14. Sponsoroinnista leikataan eniten• Panostukset sisäiseen viestintään ovat kasvussa. Oikealla tavalla hyödynnettynä sisäinen viestintä voi vaikuttaa merkittävästi yrityksen tulokseen.• Jatkuva muutos ”pakottaa” yrityksiä panostamaan sisäiseen viestintään. Monen kansainvälisen suomalaisen yrityksen toimintaympäristö on myllerryksessä; esimerkiksi Suomessa perinteiset vientialat ovat murroksessa.• Tutkimusten mukaan sponsorointi menee helposti kilpailijan laariin. Suhteessa tuloksiin sponsoroinnin kustannus koetaan usein kovaksi. Kun yrityksillä on kustannuspaineita, sponsoroinnista on helppo leikata.• Panostuksia siirretään yleisestä mielikuvan rakentamisesta lähemmäs lopullista päätöksentekoa. Yrityksissä mennään lähemmäs tuoteviestintää ja kauemmas ”taustavaikuttajan” roolista.
 15. 15. Näihin satsataan, näistä pihistetäänviestinnässä
 16. 16. Yhteystiedot Mari Saarinen 040 575 8001 mari.saarinen@acsanafor.fiAC-Sanafor Oy, Kalevankatu 13, 00100 Helsinki. www.acsanafor.fi

×