Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 24 Ad

Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

Download to read offline

Atelier profesional
Formarea culturii informaţionale – prioritate a bibliotecilor în societatea cunoaşterii.
Autor: Natalia Ghimpu, șef serviciu IBD

Atelier profesional
Formarea culturii informaţionale – prioritate a bibliotecilor în societatea cunoaşterii.
Autor: Natalia Ghimpu, șef serviciu IBD

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (16)

Advertisement

Similar to Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB (20)

More from Asociatia Bibliotecarilor RM (20)

Advertisement

Elemente ale culturii informationale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB

 1. 1. Elemente ale culturii informaţionale a noilor beneficiari: pe marginea sondajului DIB Ghimpu Natalia, şef serviciu IBD, contribuţii: Cerneauscaite Irina , bibliotecar SL NR 1.
 2. 2. Misiunea Departamentului Informaţional Biblioteconomic ULIM • Modelarea, dezvoltarea şi administrarea serviciilor info-documentare în sprijinul studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii sociologice; • Implementarea culturii informării şi învăţării, bazată pe tehnici şi tehnologii informaţional/comunicaţionale moderne, formarea deprinderilor de gestionare a informaţiei de către utilizatori.
 3. 3. Programul “Grija pentru noii beneficiari”, ediţia 2010: • context al Anului Culturii Informaţionale, declarat de către IFLA şi ABRM (formarea competenţelor, deprinderilor de orientarea în mediile informaţional- documentare; cunoaşterea sistemului de instituţii informaţionale; drepturi şi obligaţii privind accesul la informaţii); • promovarea oportunităţilor de învăţare într-un mediu favorabil învăţării, educaţia pentru învăţarea permanentă (proiectul Codului Educaţiei; implicaţii pentru realizarea prevederilor Strategiei de la Lisabona prin accentuarea factorilor: inovaţia, societatea informaţiei şi a cunoaşterii, capitalul uman).
 4. 4. Scop: • sensibilizarea noilor beneficiari DIB vizavi de oportunităţile informaţional-bibliotecare la ULIM; • dezvoltarea rolului bibliotecii universitare în educaţia permanentă, „reorganizarea” DIB astfel, ca să devină furnizor de oportunităţi de învăţare într-un mediu favorabil învăţării.
 5. 5. • Grup-ţintă: programul este orientat pentru studenţii anului 1, de la toate facultăţile ULIM, audienţi ai ciclurilor licenţă, masterat, doctorat, precum şi universitari, noi angajaţi la ULIM • Realizarea eficientă a programului – cere cunoaşterea nivelululi de cultură informaţională a grupului ţintă • În acest scop - s-a realizat expres-sondajul: “Cultura Informaţională a Noilor Beneficiari” (septembrie – octombrie 2010); Chestionaţi 154 de respondenţi; metoda cercetării – anchetă anonimă, incluzând 6 întrebări
 6. 6. Structura anchetei: 1. Indicaţi Instituţiile Informaţionale de care beneficiaţi/aţi beneficiat ? 2. Cunoaşteţi/utilizaţi tehnologiile informaţionale ? 3. Ce modalităţi de comunicare/socializare utilizaţi? 4. Indicaţi 2 titluri de reviste şi 2 titluri de ziare (titluri corecte). 5. Studiu de caz: Cum procedaţi când aveţi necesitatea de a concretiza…? 6. Care sunt aşteptările Dvs. din partea instituţiei informaţionale ?
 7. 7. 1. Indicaţi Instituţiile Informaţionale de care beneficiaţi/aţi beneficiat ?
 8. 8. Sinteze:  Cele mai solicitate biblioteci sunt – Bibliotecile Gimnaziale/liceale/şcolare.  Pe locul doi - Bibliotecile raionale/săteşti.  Pe locul trei – Biblioteca Municipală “B. P. Hasdeu”.  Pe locul patru – Biblioteca ASEM.  Pe locul cinci – Biblioteca UTM.  Au mai fost nominalizate – Biblioteca Bisericească  16 intervievaţi au fost beneficiari ai tuturor categoriilor de biblioteci
 9. 9. 2. Cunoaşteţi/utilizaţi tehnologiile informaţionale ?
 10. 10. Sinteze: Pe primul loc - Internetul Pe locul doi – Word Pe locul trei – Excel Pe locul patru – Purtători de informaţie: SD, DVD, Stisk. Pe locul cinci – Skypi. Pe locul şase - Power Point. Au fost nominalizate şi – Pascal, Access.
 11. 11. 3. Ce modalităţi de comunicare/socializare utilizaţi?
 12. 12. Sinteze: Pe primul loc – Skypi. Pe locul doi – Odnoklassniki. Pe locul trei – Facebook. Pe locul patru – E-mail. Pe locul cinci – Messenger. Pe locul şase - Power Point. Au fost nominalizate şi – Agent, Rumble, Blog personal, ISQ.
 13. 13. 4. Indicaţi 2 titluri de reviste şi 2 titluri de ziare (titluri corecte) - Ziare
 14. 14. Sinteze: Pe primul loc – Timpul. Pe locul doi – Jurnal de Chişinău. Pe locul trei – Săptămîna. Pe locul patru – Antena. Pe locul cinci – Flux. Pe locul şase – Комсомольская правда.
 15. 15. Au fost nominalizate şi: Sport plus, Literatura şi arta Apropo TV, Adevărul, Ziarul de Gardă, Moldova Suverană, Unghiul, Маклер, Curierul de Leova, Realitatea, Viaţa studenţiască, Gutta, Câmpia Glodenilo,r Popcorn, Integrare, Ora locală, Literară, Anatomia umană, Evenimentul Zilei.
 16. 16. 4. Indicaţi 2 titluri de reviste şi 2 titluri de ziare (titluri corecte) - Revist
 17. 17. Sinteze: Pe primul loc – VIP Magazi,. Pe locul doi – NOI, Pe locul trei – Cosmopolitan, Pe locul patru – Gool Gril, Pe locul cinci – Femeia, Pe locul şase – Viaţa mea.
 18. 18. Au fost nominalizate şi – Nunta, Magazin istoric, Drujba, Mireasa, Playboy, Monitorul oficial, Aquarelle, Amic, Alunelu.l
 19. 19. 5. Studiu de caz: Cum procedaţi când aveţi necesitatea de a concretiza…?
 20. 20. Au fost nominalizate şi – Hartă, Atlas, Carte de geografi,. Primăria.
 21. 21. 6. Care sunt aşteptările Dvs. din partea instituţiei informaţionale ? • Colaborare, • Să se ofere informaţia necesară, • Relaţii cu alte ţări, • Să se asigure cu materiale necesare procesul didactic, • Să aibă acces direct la orice informaţie,
 22. 22. • Documentare, liberă exprimare, înţelegere, noi experienţe, • Informaţie concisă, calitativă, prietenie (spaţiu prietenos), colaborare, cooperare, • Colaborare plăcută cu personalu,l • Folosirea pe larg a internetului, • Sursele de tip tradiţional să se poată găsi şi în format electronic,
 23. 23. • promovarea formelor inter-active de organizare a procesului de învăţare (training, comunicarea student-profesor, • mai multă informaţie în formă tradiţională, • mai multe cărţi în domeniul comunicării şi jurnalismului, • personal amabil.
 24. 24. Referinţe bibliografice: 1. Codex DIB, Ch.: ULIM, 2007. 89 p. 2. Corghenci, Ludmila. Program “Grija pentru Noii Beneficiari”: ediţia 2010 (concept). Ch., 2010. 2 p. 3. Programul de activitate a DIB: 2010. Ch.:ULIM, 2009. 97 p.

×