Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cultura informationala: necesitatea de adaptare la cerintele societatii

167 views

Published on

Atelier profesional
Formarea culturii informaţionale – prioritate a bibliotecilor în societatea cunoaşterii.
Autor: Elena BUTUCEL, Director Biblioteca OVIDIUS

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cultura informationala: necesitatea de adaptare la cerintele societatii

 1. 1. CULTURA INFORMAŢIONALĂ: NECESITATEA DE ADAPTARE LA CERINŢELE SOCIETĂŢII Atelier profesional Formarea culturii informaţionale – prioritate a bibliotecilor în societatea cunoaşterii Prezintă Elena BUTUCEL, Director Biblioteca OVIDIUS
 2. 2. personalul de bibliotecă trebuie să fie capabili  să înveţe în echipă  să acţioneze împreună  să promoveze dialogul, discuţia educând utilizatorii pentru orientarea în Societatea Informaţiei şi a Cunoaşterii.
 3. 3. Principalii factori, care influenţează schimbarea bibliotecarului  modernizarea constantă a tehnologiilor de informare şi comunicare  profilul utilizatorului modern
 4. 4. Principii managementului cunoaşterii la BM:  Fiecare trebuie să cunoască,  Fiecare trebuie să aplice cunoştinţele,  Cunoştinţele trebuie împărtăşite cu colegii.
 5. 5. Realizările BM  politică în domeniul formării profesionale a bibliotecarilor BM  acceptă şi implementează sintagmele “instituţie care învaţă”, “biblioteca care învaţă”, “educaţia adulţilor”  aplică principiile învăţării permanente  formează o cultură a învăţării pe parcursul vieţii  cercetează principiile andragogiei
 6. 6. BM promovează un sistem coerent de formare profesională  Instruirea tinerilor angajaţi;  Instruirea noilor angajaţi;  Instruirea angajaţilor pentru activitatea specifică postului pe care îl ocupă.
 7. 7. forme şi metode de formare profesională  simpozioane  Conferinţe  Seminare  mese rotunde  ateliere  duplexe profesionale  vizite de documentare  Master - klass  autoinstruirea  zile de dezvoltare profesională
 8. 8. Participarea la reuniuni profesionale locale, naţionale şi internaţionale  Asociaţia Bibliotecarilor din RM  Biblioteca Naţională din RM  Biblioteca Naţională pentru copii „Ion Creangă”  AGEPI  Alte instituţii de domeniu (DIB – ULIM; B ASM; USM, Fac. De Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Catedra de blioteconomie
 9. 9. Zile de dezvoltare profesionala  analiza indicatorilor de performanţă ale filialelor BM  carenţele şi sincopele din activitatea zilnică  se informează despre unele practici, servicii ale unor biblioteci din lume
 10. 10. Biblioteca ”Ovidius” dispune de un potenţial profesional calificat  12 unităţi de bibliotecar  studii superioare – 12  studii superioare de specialitate – 11  masteranzi – 3  vârsta medie a personalului - 37 ani
 11. 11. Biblioteca 2.0  Blogging,  crearea Flickr  explorează You Tube  RSS FEED  Tagging  Folkonomies ş.a.
 12. 12. blog - ul „Biblioteca Ovidius în dialog cu comunitatea”  postări – 14  vizualizări – 988  vizite - 1730
 13. 13. Reuniune de serviciu „La o ceaşcă de cafea”  discuţii, dezbateri şi analize pe marginea unor noi servicii de activitate, pe marginea unor articole de specialitate.  ore de instruire pe diferite teme actuale din domeniu: politici de bibliotecă, viziuni, reguli, norme care asigură un climat organizaţional pozitiv, o cultură instituţională adecvată.
 14. 14. campania „O oră de formare în fiecare zi”  zilnic învăţăm şi ne dezvoltăm  pentru a motiva procesul de studiu şi cercetare  pentru a implementa schimbări, utilizând metodele şi tehnicile complexe distinctive
 15. 15. În ajutorul bibliotecarului  resursele Internet  ediţiile periodice  întrări noi în bibliotecă  disputele în interiorul bibliotecii  Portofoliul bibliotecarului
 16. 16. Atestarea cadrelor bibliotecare la biblioteca Ovidius  superior: confirmare – 1; conferire – 1  gradul întâi (I): confirmare – 1; conferire – 2  gradul doi (II): confirmare – 2  Total - 7
 17. 17. Formarea continuă a personalului  Autoinstruire - 2030 ore  Instruire internă întrunirile săptămânale „La o ceaşcă de cafea – 274 ore  BM Zile de dezvoltare profesională – 36 ore anual  BM „B.P.Hasdeu”, ABRM, BNRM, AGEPI, BN „Ion Creangă” - 134 ore  Ore total de instruire – 2474 ore  Instruire, ore per personal – 274 ore
 18. 18. Diagrama Zile de dezvoltare 1% Autoinstruire 83% Instruire interna 11% Alte institutii 5%
 19. 19. Probleme  Cultura informaţională a personalului de bibliotecă nu este suficient de dezvoltată la nivel naţional.  Lipsa unui centru de instruire a cadrelor bibliotecare  Acces limitat la ediţiile de specialitate editate în RM (Magazin bibliologic; Buletinul ABRM)
 20. 20. Propuneri  Revenirea la şcoala de biblioteconomie  Găsirea posibilităţilor de abonare la ediţiile de specialitate
 21. 21. Concluzii  Pentru o supravieţuire pe termen lung echipa Hasdeu a aplicat învăţarea care poate aduce reînnoire, restructurare pe care o vom numi învăţare inovatoare.
 22. 22. Va mulţumesc pentru atenţie butucel_elena@hasdeu.md ovidius@hasdeu.md

×