Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CERTIFICATUL EUROPEAN AL
NIVELULUI DE CALIFICARE:
DE CE, CUM, IMPACT
Ludmila Corghenci,
dir. adjunct DIB,
vicepreşedinte A...
Repere ale subiectului:
• Meseria de bibliotecar – în permanentă schimbare
• 1992 – constituit ECIA (Consiliul European al...
Repere ale subiectului:
Sub egida ECIA dezvoltate proiectele:
• DECIDOC - Dezvoltarea eurocompetenţelor pentru
informare ş...
De ce Certificare Europeană?
• beneficii personale: integrarea în demersul
calităţii, nevoia de evaluare, repoziţionare
pr...
Certificarea Europeană: cum?
• Certificarea nu este echivalentul unei
atestări pe post, ci garanţia că
bibliotecarul se po...
Certificarea este o evaluare a 3 elemente:
formarea atestată prin diplome
experienţa dobândită în biblioteci
Competenţe...
Euroreferenţial CERTIDOC
• Dezvoltarea competenţelor profesionale necesare
specialiştilor din domeniul info-documentării î...
Euroreferenţial CERTIDOC
Fiecare competenţă cuprinde 4 nivele:
• Nivelul 1 : conştientizare
• Nivelul 2 : cunoaştere pract...
Euroreferenţial CERTIDOC
Competenţe grupul I Informare:
• I.01 Relaţii cu utilizatorii şi clienţii
• I.02 Înţelegerea medi...
Euroreferenţial CERTIDOC
Competenţe grupul T - Tehnologii:
• T.01 Crearea unor programe de
informare
• T.02 Dezvoltarea pe...
Euroreferenţial CERTIDOC
Competenţe grupul C - Comunicare
• C.01 Comunicare orală
• C.02 Comunicare scrisă
• C.03 Comunica...
Euroreferenţial CERTIDOC
Competenţe grupul M - Management
• M.01 Managementul global al informaţiei
• M.02 Marketing
• M.0...
Euroreferenţial CERTIDOC
Competenţe grupul S- Alte cunoştinţe
• Specializări în domenii diferite de cele
ale info-document...
Euroreferenţial CERTIDOC
APTITUDINI NECESARE EUROCERTIFICĂRII:
RELAŢIONALE:
1. Autonomie
2. Capacitate de comunicare
3. Do...
Euroreferenţial CERTIDOC
APTITUDINI NECESARE EUROCERTIFICĂRII:
ANALIZĂ: Capacitate analitică; Spirit critic ;
Putere de si...
Euroreferenţial CERTIDOC
NIVELE DE CALIFICARE:
• Asistent în informare-documentare
• Tehnician în informare-documentare
• ...
ETAPE ALE EVALUĂRII CERTIDOC
• Studierea dosarului candidatului de
către comisia de evaluare
• Acceptarea candidaturii
• I...
• Studierea dosarului candidatului de
către comisia de evaluare
• Acceptarea candidaturii
• Indicarea nivelului de calific...
Ce avem de făcut?
• să învăţăm fenomenul Certidoc (a se vedea
adresele utile pe site-ul ABRM)
• să-l promovăm în comunitat...
Vă mulţumesc pentru atenţie !
Certificatul european al nivelului de calificare: de ce, cum, impact
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Certificatul european al nivelului de calificare: de ce, cum, impact

111 views

Published on

Atelier profesional
Formarea culturii informaţionale – prioritate a bibliotecilor în societatea cunoaşterii.
Autor: Ludmila CORGHENCI, dir. adjunct DIB, vice președinte ABRM

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Certificatul european al nivelului de calificare: de ce, cum, impact

 1. 1. CERTIFICATUL EUROPEAN AL NIVELULUI DE CALIFICARE: DE CE, CUM, IMPACT Ludmila Corghenci, dir. adjunct DIB, vicepreşedinte ABRM masa rotundă, 11 noiembrie 2010
 2. 2. Repere ale subiectului: • Meseria de bibliotecar – în permanentă schimbare • 1992 – constituit ECIA (Consiliul European al Asociaţiilor din Informare-Documentare în scopul: răspândirea informaţiei în Uniunea Europeană; dezvoltarea sectorului de management al informaţiei în Europa prin educaţie şi instruire; dezvoltarea politicilor de informare în Uniunea Europeană; importanţa informării şi conştientizării valorii sale ca sursă esenţială pentru dezvoltarea economică; colaborarea între membrii săi; depăşirea barierelor lingvistice; promovarea intereselor comune în faţa organelor interguvernamentale, în mod special la nivel de Uniune Europeană
 3. 3. Repere ale subiectului: Sub egida ECIA dezvoltate proiectele: • DECIDOC - Dezvoltarea eurocompetenţelor pentru informare şi documentare) (1997-2001) • CERTIDOC - Certificarea eurocompetenţelor pentru informare şi documentare (2002-2009); proiect Leonardo da Vinci al UE • numărul ţărilor membri – în permanentă creştere • România – membru activ; participă: ANBPR, ABIDOR, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, BCU Iaşi; În 2007: din 11 certificări – 5 români; în 2009: din 27 persoane – 6 români: Elena Leonte, Florin Rotaru, Ioana Robu, Nicoleta Marinescu etc. • Instrumentul european de bază – Euroreferenţialul
 4. 4. De ce Certificare Europeană? • beneficii personale: integrarea în demersul calităţii, nevoia de evaluare, repoziţionare profesională, negocieri etc. • instituţionale: gestionarea carierelor, ajutor în evoluţie, consolidarea calităţii, îmbunătăţirea imaginii instituţiei etc. • naţionale: imaginea, prezenţa, integrarea sistemului biblioteconomic naţional în circuitul european, internaţional • internaţionale: promovarea experienţelor naţionale, preluări, utilizarea potenţialului creativ al liderilor biblitoeconomişti
 5. 5. Certificarea Europeană: cum? • Certificarea nu este echivalentul unei atestări pe post, ci garanţia că bibliotecarul se poate adapta diferitor locuri de muncă legate de profesia sa • Certificarea se dă de o terţă parte, de un organism independent • Certificarea nu este o diplomă, cea din urmă atestând cunoştinţele dobândite; certificarea e limitată şi condiţionată de reactualizarea competenţelor deţinute. Diploma nu ia în consideraţie experienţa.
 6. 6. Certificarea este o evaluare a 3 elemente: formarea atestată prin diplome experienţa dobândită în biblioteci Competenţe obţinute prin realizări profesionale
 7. 7. Euroreferenţial CERTIDOC • Dezvoltarea competenţelor profesionale necesare specialiştilor din domeniul info-documentării în conformitate cu standardele europene sunt propuse prin EUROREFERENŢIALul Consorţiului CERTIDOC, acesta reliefând 5 grupe de domenii de competenţe: • Grupul I : INFORMARE • Grupul T : TEHNOLOGII • Grupul C : COMUNICARE • Grupul M : MANAGEMENT • Grupul S : ALTE CUNOŞTINŢE
 8. 8. Euroreferenţial CERTIDOC Fiecare competenţă cuprinde 4 nivele: • Nivelul 1 : conştientizare • Nivelul 2 : cunoaştere practică • Nivelul 3 : stăpânirea instrumentelor • Nivelul 4 : însuşirea metodologiei
 9. 9. Euroreferenţial CERTIDOC Competenţe grupul I Informare: • I.01 Relaţii cu utilizatorii şi clienţii • I.02 Înţelegerea mediului profesional • I.03 Aplicarea legislaţiei • I.04 Gestiunea conţinuturilor şi a cunoştinţelor • I.05 Identificarea şi validarea surselor • I.06 Analiza şi reprezentarea informaţiei • I.07 Căutarea informaţiei • I.08 Gestiunea colecţiilor şi a fondurilor • I.09 Completarea şi dezvoltarea co9lecţiilor • I.10 Prelucrarea documentelor • I.11 Organizarea locului de muncă şi echipamentului • I.12 Crearea de produse şi servicii
 10. 10. Euroreferenţial CERTIDOC Competenţe grupul T - Tehnologii: • T.01 Crearea unor programe de informare • T.02 Dezvoltarea pe calculator a aplicaţiilor • T.03 Publicare şi editare • T.04 Tehnologii ale Internetului • T.05 Tehnologii pentru informare şi comunicare
 11. 11. Euroreferenţial CERTIDOC Competenţe grupul C - Comunicare • C.01 Comunicare orală • C.02 Comunicare scrisă • C.03 Comunicare audiovizuală • C.04 Comunicare prin informatică • C.05 Practicarea unei limbi străine • C.06 Comunicare interpersonală • C.07 Comunicare la nivel instituţional
 12. 12. Euroreferenţial CERTIDOC Competenţe grupul M - Management • M.01 Managementul global al informaţiei • M.02 Marketing • M.03 Vânzare şi difuzare • M.04 Gestiune bugetară • M.05 Planificarea şi gestionarea proiectului • M.06 Diagnostic şi evaluare • M.07 Pregătire şi activităţi pedagogice
 13. 13. Euroreferenţial CERTIDOC Competenţe grupul S- Alte cunoştinţe • Specializări în domenii diferite de cele ale info-documentării(economie, drept, lingvistică, psihologie, arte, muzică, medicină, inginerie...)
 14. 14. Euroreferenţial CERTIDOC APTITUDINI NECESARE EUROCERTIFICĂRII: RELAŢIONALE: 1. Autonomie 2. Capacitate de comunicare 3. Dosponibilitate 4. Empatie 5. Spirit de echipă 6. Aptitudini pentru negociere 7. Talent pedagogic CERCETARE: Curiozitate ştiinţifică
 15. 15. Euroreferenţial CERTIDOC APTITUDINI NECESARE EUROCERTIFICĂRII: ANALIZĂ: Capacitate analitică; Spirit critic ; Putere de sinteză COMUNICARE: Discreţie publică; Viteză de reacţie GESTIUNE: Perseverenţă; Rigoare ORGANIZARE: Putere de adaptare; Capacitate de anticipare; Putere de decizie: Iniţiativă; Spirit organizatoric
 16. 16. Euroreferenţial CERTIDOC NIVELE DE CALIFICARE: • Asistent în informare-documentare • Tehnician în informare-documentare • Manager în informare-documentare • Expert în informare-documentare
 17. 17. ETAPE ALE EVALUĂRII CERTIDOC • Studierea dosarului candidatului de către comisia de evaluare • Acceptarea candidaturii • Indicarea nivelului de calificare • Interviul • Discuţia comună asupra evaluării • Decizia finală a Comitetului Internaţional CERTIDOC
 18. 18. • Studierea dosarului candidatului de către comisia de evaluare • Acceptarea candidaturii • Indicarea nivelului de calificare • Interviul • Discuţia comună asupra evaluării • Decizia finală a Comitetului Internaţional CERTIDOC
 19. 19. Ce avem de făcut? • să învăţăm fenomenul Certidoc (a se vedea adresele utile pe site-ul ABRM) • să-l promovăm în comunitate • să acţionăm practic: a nu subestima, dar nici a nu supraaprecia posibilităţile • a ne coopera eforturile pentru certificarea europeană sub egida ABRM (liste de pretendenţi – să cunoaştem situaţia; dialog profesional/susţinere din partea colegilor din România; elaborare şi promovare de proiecte etc.) • informaţii utile pe site-ul ABRM (www.abrm.md)
 20. 20. Vă mulţumesc pentru atenţie !

×