Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Llengües del món

1,194 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Llengües del món

 1. 1. LLENGÜES DELMÓN: FULAMarina Ballester Beneito.Soraya Benavent Prats.Ana Boronat Gea.
 2. 2. ÍNDEX Introducció. Comparació del Fula amb el Català Occidental.  Fonològic.  Morfosintàctic.  Lèxic. Vocabulari. Conclusions.
 3. 3. INTRODUCCIÓ Una de les llengües més importants del continent africà. Rep altres noms com: Fulbe, Fulani, Fulfulde, etc. Filiació lingüística. Localització geogràfica. Nombre de parlants.
 4. 4.  Codi escrit. Alfabet Llatí. Alfabet Aràbic.
 5. 5. COMPARACIÓ DEL FULA AMB EL CATALÀ OCCIDENTAL. COMPARACIÓ FONÈTICA.Sistema vocàlic. Fula: Català: i u e o ɛ ɔ a
 6. 6. Sistema consonàntic.Cuadre consonants Fula: Cuadre consonants Català:
 7. 7. Errors fonològics.• Problemes amb segments vocàlics: [ə]studien [i]stidien• Problemes amb segments consonàntics: Prince[z]a Prince[s]a• Problemes amb l’estructura sil·làbica: - Reducció de grup sil·làbic: tres tes -Creació de síl·laba nova: sem-pre sem-pe-re
 8. 8.  COMPARACIÓ MORFOSINTÀCTICA.  El nom: CATALÀ OCCIDENTAL FULA- Els noms s’agrupen en - Els noms s’agrupen en 24 2 classes. classes. masculí / femení Criteris semàntics gramaticals.- El plural es forma - No hi ha un sufix per a afegint un sufix. formar el plural, sino que xiquet / xiquet-s s’alternen tant consonants com sufixes. paykun ‘xiquet xicotet’ paykoy ‘xiquets xicotets’
 9. 9.  Els determimants: CATALÀ OCCIDENTAL FULA- Article indefinit. - No té article indefinit. - L’article definit funciona com:- Article definit. - Article definit darrere del nom.- Demostratius. - Demostratiu davant del nom.- Possesius. - Els possessius son pronoms ‘la meua taula’ complement. ‘la taula de mi’- 3 tipus de pronoms - 4 tipus de pronoms personals: forts, febles i personals: independents, termes de preposició. objecte, subjecte del verb actiu i subjecte del verb estatiu.- Numerals: prenem com -Numerals: conten de cinc en a referència la desena. cinc.
 10. 10.  Sintagma nominal: CATALÀ OCCIDENTAL FULA - Organització: - Organització: determinant + nom nom + determinant ‘el riu’ ‘riu el’ - Subjecte: pot ser - Subjecte: no pot ser elidit. elidit.  Sintagma verbal:- Temps verbals : - Temps verbal: present passat, present i futur. habitual, futur.- Classifiquen els verbs - Classifiquen els verbs a partir del temps. segons si l’acció està acabada o inacabada.
 11. 11.  COMPARACIÓ DEL LÈXIC  Noms de parentiu: Tenen un sentit més ampli que a la nostra llengua. No sols tenen present les relacions familiars, sinò que també tenen present altres valors com el respecte i l’edat. Pare Baaba També designa tot parent mascle de l’edat del pare i els descendents d’una mateixa branca masculina (oncles paterns i cosins descendents d’un oncle-avi).
 12. 12. VOCABULARI VOCABULARI D’AULALlibre DeftereLlapis BindirgolMestre JaginoowoPissarra TabloTaula TabelPorta DamalTisores Siso
 13. 13. VOCABULARI D’INTERACCIÓHola! Mbaada!Adéu! Ngonene jam!Gràcies ArsukuSi AahaNo Alaa
 14. 14. CONCLUSIONS La llengua fula és una llengua minoritzada. La majoria dels fulanis son plurilingües. Presenta diferències amb el català occidental en quant al codi escrit, la fonètica, la morfologia i el lèxic. Els nous alumnes necessitaran molt de recolzament tant per part del tutor de l’aula com per part del centre escolar.

×