Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Systemy antyplagiatowe Turnitin
i iThenticate w
kontekście nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym

Piotr Antczak

17. Ta...
Agenda
• Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym,

• iParadigms – wydawca serwisów weryfikujących
o...
Wstęp
• Powszechność

zjawiska kopiowania przez uczniów,
studentów i pracowników naukowych gotowych treści
i umieszczanie ...
Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym
Wśród zmian proponowanych w art. 167 „Projektu ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ...
iParadigms
System Turnitin

• Wiodący na świecie serwis weryfikujący oryginalność

tekstów, umożliwiający ich analizę i wykrywanie
pr...
Użytkownicy Turnitin

10 tysięcy uczelni w 12
6

krajach

1 milion wykładowców
20 milion
ów stud
entów
Działanie systemu Turnitin

• System przeznaczony jest do sprawdzania prac

zaliczeniowych, dyplomowych i innych prac nauk...
Wydawcy czasopism naukowych::

IEEE
le-Cengage
Ga
PubMed
BSCOhost
E
Springer

Elsevier
l
y-Blackwel
Wile

ABC-Clio
SAGE
Th...
Publikacje naukowe w bazie Turnitin

• W bazie Turnitin znajduje się większość wydawnictw,

zakup publikacji których jest ...
Raport
• Po sprawdzeniu pracy w trybie on-line, Turnitin generuje
raport, zawierający indeks podobieństw, który wyświetla
...
Sytuacja 1 – sprawdzanie dokumentu w
języku angielskim

Tekst sprawdzany
Tekst sprawdzany
Źródło tekstu
Źródło tekstu
skop...
Sytuacja 1 – sprawdzanie dokumentu w języku
angielskim (cd)

Tekst
Tekst
skopiowany
skopiowany

Tekst sprawdzany
Tekst spr...
Sytuacja 2 – sprawdzanie dokumentu w języku
polskim

Źródło tekstu
Źródło tekstu
skopiowanego
skopiowanego

Tekst
Tekst
sk...
Tłumaczenie z języków obcych na angielski

• Unikalną właściwością systemu Turnitin jest dodatkowe

tłumaczenie każdego sp...
Sytuacja 3 – sprawdzanie dokumentu w języku
polskim (przetłumaczonego z języka angielskiego)
Tekst sprawdzany
- przetłumac...
Analiza statystyczna prac sprawdzonych
programem Turnitin na przestrzeni 7 lat
% dokumentów z dużym poziomem podobieństwa
...
Wnioski z badania

• Zmniejszanie się liczby przypadków „nieuprawnionych
cytowań” na przestrzeni 7 lat używania Turnitin,
...
Zalety korzystania

• Studenci uczą się jak używać i cytować materiały
źródłowe, piszą samodzielnie coraz lepsze prace
i s...
System antyplagiatowy iThenticate

• System

dostosowany
do
potrzeb
wydawnictw
naukowych oraz przystosowany do sprawdzania...
Raport systemu iThenticate
Różnice między Turnitin i iThenticate

Wydawnictwa naukowe
i uczelnie wyższe

Przeznaczenie

Szkoły i uczelnie wyższe

Wie...
Dziękuję za uwagę

Piotr.Antczak@abe.pl
Tel: +48 691 854 662
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Targi Książki w Krakowie- Spotkanie z ABE-IPS. Turnitin.

601 views

Published on

Turnitin.- Piotr Antczak

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Targi Książki w Krakowie- Spotkanie z ABE-IPS. Turnitin.

 1. 1. Systemy antyplagiatowe Turnitin i iThenticate w kontekście nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym Piotr Antczak 17. Targi Książki w Krakowie 24 października 2013 r.
 2. 2. Agenda • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, • iParadigms – wydawca serwisów weryfikujących oryginalność tekstów, • • • • • Program Turnitin, Zalety korzystania z Turnitin, Program iThenticate, Różnice między Turnitin i iThenticate, Podsumowanie.
 3. 3. Wstęp • Powszechność zjawiska kopiowania przez uczniów, studentów i pracowników naukowych gotowych treści i umieszczanie ich we własnych pracach jako swoje, • Niekorzystne zjawisko obniżające poziom: – wykształcenia studentów, którzy opuszczają mury uczelni, – prac naukowych i wartość tytułów naukowych, • Nacisk na kształtowanie samodzielności uczniów i studentów w krajach, które przykładają dużą wartość do poziomu nauki i edukacji.
 4. 4. Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym Wśród zmian proponowanych w art. 167 „Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i niektórych innych ustaw” są następujące zapisy: -„pkt 4. Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium prac dyplomowych.” - pkt 5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolskie repozytorium pisemnych prac dyplomowych. -pkt 6. W repozytorium, o którym mowa w ust. 5, zamieszcza się: … 7) treść pracy dyplomowej.” - „pkt 7. Dane, o których mowa w ust. 6, wprowadzają do Systemu POLon uczelnie. Dostęp do danych przysługuje promotorowi pracy dyplomowej oraz Komisji.” - „Art. 167b. Uczelnia jest obowiązana do niezwłocznego przekazania pracy dyplomowej po zaliczeniu egzaminu dyplomowego do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych.”
 5. 5. iParadigms
 6. 6. System Turnitin • Wiodący na świecie serwis weryfikujący oryginalność tekstów, umożliwiający ich analizę i wykrywanie przypadków nieuprawnionego kopiowania do nich fragmentów z innych źródeł, • Narzędzie wspierające studentów i naukowców w nabywaniu umiejętności używania tekstów źródłowych we własnej pracy naukowej, podnoszące poziom nauczania oraz pomagające w budowaniu „kultury uczciwości naukowej”.
 7. 7. Użytkownicy Turnitin 10 tysięcy uczelni w 12 6 krajach 1 milion wykładowców 20 milion ów stud entów
 8. 8. Działanie systemu Turnitin • System przeznaczony jest do sprawdzania prac zaliczeniowych, dyplomowych i innych prac naukowych o objętości do 150 stron, • Sprawdzanie prac odbywa się w trybie on-line, • Każda praca porównywana jest z 3 bazami danych: 1) bazą danych treści dostępnych w internecie – 34 miliardy stron internetowych, 2) bazą danych publikacji naukowych – 110 tysięcy czasopism i książek (niedostępnych w internecie), 3) bazą danych prac studenckich – 200 milionów prac studentów.
 9. 9. Wydawcy czasopism naukowych:: IEEE le-Cengage Ga PubMed BSCOhost E Springer Elsevier l y-Blackwel Wile ABC-Clio SAGE Thieme
 10. 10. Publikacje naukowe w bazie Turnitin • W bazie Turnitin znajduje się większość wydawnictw, zakup publikacji których jest finansowany od lat przez ICM częściowo lub w ramach licencji krajowej. • Publikacje te są dostępne dla wszystkich użytkowników w Polsce, w związku z czym istnieje największe prawdopodobieństwo wykorzystania zapożyczeń (również nieuprawnionych) z tych zasobów.
 11. 11. Raport • Po sprawdzeniu pracy w trybie on-line, Turnitin generuje raport, zawierający indeks podobieństw, który wyświetla nie tylko fragmenty skopiowane przez autora, ale również źródło takich zapożyczeń.
 12. 12. Sytuacja 1 – sprawdzanie dokumentu w języku angielskim Tekst sprawdzany Tekst sprawdzany Źródło tekstu Źródło tekstu skopiowanego skopiowanego
 13. 13. Sytuacja 1 – sprawdzanie dokumentu w języku angielskim (cd) Tekst Tekst skopiowany skopiowany Tekst sprawdzany Tekst sprawdzany Źródło tekstu Źródło tekstu skopiowanego skopiowanego
 14. 14. Sytuacja 2 – sprawdzanie dokumentu w języku polskim Źródło tekstu Źródło tekstu skopiowanego skopiowanego Tekst Tekst skopiowany skopiowany Tekst sprawdzany Tekst sprawdzany
 15. 15. Tłumaczenie z języków obcych na angielski • Unikalną właściwością systemu Turnitin jest dodatkowe tłumaczenie każdego sprawdzanego tekstu w języku obcym na język angielski i porównywanie z oryginalnymi tekstami w bazach, dzięki czemu system odnajduje podobieństwa w przypadku, gdy skopiowany fragment przetłumaczono w danej pracy np. na język polski, • Opcja dostępna dla 17 języków, w tym dla języka polskiego.
 16. 16. Sytuacja 3 – sprawdzanie dokumentu w języku polskim (przetłumaczonego z języka angielskiego) Tekst sprawdzany - przetłumaczony na j. polski Tekst źródłowy w Tekst źródłowy w języku angielskim języku angielskim
 17. 17. Analiza statystyczna prac sprawdzonych programem Turnitin na przestrzeni 7 lat % dokumentów z dużym poziomem podobieństwa do tekstów źródłowych 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat 6 lat 50-74% podobieństw z tekstem źródłowym 75-100% podobieństw z tekstem źródłowym 7 lat
 18. 18. Wnioski z badania • Zmniejszanie się liczby przypadków „nieuprawnionych cytowań” na przestrzeni 7 lat używania Turnitin, • Gdy sprawdzanie oryginalności prac pisemnych staje się standardem, z każdym rokiem samodzielnej pracy studentów. wzrasta poziom
 19. 19. Zalety korzystania • Studenci uczą się jak używać i cytować materiały źródłowe, piszą samodzielnie coraz lepsze prace i stają się lepszymi naukowcami, • Wykładowcy oszczędzają czas - zamiast spędzać go na szukaniu dowodów niesamodzielności studenta, mogą poświęcić go na przygotowanie się do zajęć i pracę ze studentami, • Uczelnie polepszają jakość i poziom nauczania.
 20. 20. System antyplagiatowy iThenticate • System dostosowany do potrzeb wydawnictw naukowych oraz przystosowany do sprawdzania prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych o większej objętości (do 400 stron).
 21. 21. Raport systemu iThenticate
 22. 22. Różnice między Turnitin i iThenticate Wydawnictwa naukowe i uczelnie wyższe Przeznaczenie Szkoły i uczelnie wyższe Wielkość dokumentu Do 100 stron Baza 34 miliardy stron internetowych, 200 milionów prac studentów, 110 tysięcy czasopism i książek. 34 miliardy stron internetowych, 110 tysięcy czasopism i książek. Szybkość Sprawdzenie dokumentu trwa do kilkunastu godzin Sprawdzenie dokumentu trwa kilkanaście minut Dodawanie dokumentów do bazy Sprawdzane dokumenty są automatycznie dodawane do bazy Dokumenty nie są dodawane do bazy Do 400 stron
 23. 23. Dziękuję za uwagę Piotr.Antczak@abe.pl Tel: +48 691 854 662

×