Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enerji Sektöründe Müşteri Kredibilitesi ve Risk Yönetimi

754 views

Published on

Enerji Sektöründe Müşteri Kredibilitesi ve Risk Yönetimi

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Enerji Sektöründe Müşteri Kredibilitesi ve Risk Yönetimi

 1. 1. GELECEĞE BİR DE BU AÇIDAN BAKIN ENERJİ SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ KREDİBİLİTESİ VE RİSK YÖNETİMİ
 2. 2. Müşteri Kredbilitesi ve Risk Yönetim Sistemi Nedir? Müşteri kredibilitesi ve risk yönetimi, şirketlerin ticari faaliyetlerini, müşterilerinin kredibilitesi ve riskini dikkate alarak disiplinli bir şekilde yönetmesidir. Etkin bir yönetim için, gerekli birimin kurulması, süreçlerin tanımlanması, risklerin belirlenmesi , kontrol sisteminin oluşturulması, disiplinli bir şekilde tedbirlerin uygulanması, IT sistemlerinin süreçleri desteklemesi, müşteri istihbarat ve kara liste sistemlerinin oluşturulması gerekmektedir. ORGANİZASYON YETKİN KADROLAR IT SİSTEMLERİ SÜREÇ RİSK& KONTROL İSTİHBARAT SİSTEMİ
 3. 3. Neden Müşteri Kredibilitesi ve Risk Yönetim Sistemi? • Enerji sektöründe özelleştirme süreçlerinin yeni tamamlanmış olması • Şirketlerin müşteri merkezli ve risk tabanlı yönetim sistemlerinin bulunmaması • Kar marjının sınırlı olması • Tahsilat sorunları • Serbest tüketicilerin borçlu olsalar dahi tedarikçilerini seçebilmeleri ve borçlu olmaları nedeniyle enerjilerinin kesilememesi • Müşteri istihbarat sisteminin olmaması • Yeterli sayıda uzman kişilerin bulunmaması • Data kalitesi • Sektör veya sektörler arası bilgi paylaşım sisteminin bulunmaması • Bilgi paylaşımını düzenleyen yasal alt yapının olmaması
 4. 4. Neden Müşteri Kredibilitesi ve Risk Yönetim Sistemi? Sektörde veya sektörler arasında risk merkezinde oluşturulacak entegrasyon müşterilerin geçmiş finansal davranışları hakkında bilgi edinilecek, geleceğe yönelik risk bazlı değerlendirme yapma olanağı bulunacaktır. Günümüzün artan rekabet koşullarında telekomünikasyon ve enerji şirketleri kampanyalar yaparak müşteriye cazip gelen, ama kendisi açısından da risk taşıyan agresif satış ve pazarlama uygulamalarına yönelmektedir. Kurumların hem satış yapacağı potansiyel müşteri kitlesini hem de kendi bünyesinde bulunan müşterilerini çok daha iyi tanımasını zorunlu hale gelmiştir.
 5. 5. Neden Müşteri Kredibilitesi ve Risk Yönetim Sistemi? • Geçmişte gözlemlenen müşteri davranışları ve biriktirilen müşteri verileri veri madenciliği yöntemleri ile analiz edilerek geleceği tahmin eden skorlama modellerine dönüştürülür. • Yeni müşteriler için analitik modeller sayesinde gelecek tahmin edilebilir. • Bu modeller farklı amaçlara göre çeşitli alanlarda kullanılabilir. a
 6. 6. Telekomünikasyon Sektöründe Neler Yaşandı?  BTK; 2008 yılında, abonelerin numarlarını değiştirmeden opertör değiştirmesine imkanı tanıdı.  2008-2015 yılları arasında 90 milyonu aşkın abone operatör değiştirdii  Yılda, 14 milyon abone operatör değiştirmeye devam etmektedir  Bu süreçte şirketlerin pazar payı değişti, hakim operatörlerin pazar payları azaldı  Ancak ilave gelirler üreterek karlılıklarını korumayı başardılar  Rekabet , müşteri merkezli ve katma değerli hizmetlerin sayısı arttı.  Türkiye mobili en çok kullanan Avrupa ülkesi oldu.  Diğer tarfatan şüpheli alacak arttı ve yıllık 700 milyona ulaştı
 7. 7.  Şirketlerin kendi müşteri kredibilite ve risk sistemini kurması, bunun için hızlı bir risk değerlendirme çalışmasının yapılması  EPDK liderliğinde şirketler ve ve ilgili taraflar ile çalışma grubunun oluşturulması  Tedarik ve perakende şirketlerinin hazırlayacağı risk değerlendirme raporu ve çözüm önerisinin EPDK’ ya sunulması  Şirketlerin korunması ve mali risklerinin yönetilebilmesi için  Hak kullanımının suiistimal amaçlı kullanımına dönüşmesine müsaade edilmemesi  Gerekirse borçlu müşterilerin tedarikçi seçim sayısının sınırlandırılması,  Müşteri geçişleri ile ilgili borç tutarının en azından belli bir kaç fatura ve belirli bir üst limit ile sınırlandırılması, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ I
 8. 8. • İlk etapta EPİAŞ veya EPDK bünyesinde, veri paylaşım sisteminin kurulması ve ilk aşamada alacak riskinin azalması için negatif verinin paylaşılması • Mevcut kredi büroları ile entegrasyon veya enerji sektörü için özel bir büronun kurulması • Her halükarda hizmet sektörüne özgü bir skorlama ve reyting sisteminin geliştirmesi • Müşteri skor bilgisinin temin edilebilmesi ve buna göre güvence bedelinin alınabilmesi • Yine BTK’nın sektör tecrübelerinden yararlanılması • Orta vadede dünyadaki birikimleri de dikkate alarak bankalar, telekom, gaz, su, elektrik şirketlerinin içinde olduğu bir ulusal referans sisteminin kurulması gerektiği düşünülmektedir. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ II
 9. 9. RMC, risklerin yönetilmesi halinde, sektörde liberal piyasanın gelişeceği, tahsilat sorunlarının kökten çözüleceği ve şirket karlılıklarının artacağını öngörmektedir. Detay bilgi için info@rmcconsulting.com.tr

×