Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enerji sektörünün sorunları ve çözüm önerileri

1,019 views

Published on

Günlük ve ekonomik hayatın can damarlarından birisi olan enerji sektörü, zorlu süreçlerden geçiyor. Devlet özelleştirme sürecini tamamladı. Müşteri patron koltuğuna oturmaya başladı. EPDK, liberal bir piyasa ve verimli işletmeler, güçlü ve sürdürülebilir finansal yapılara sahip şirketler için düzenlemeler yapıyor. Şirket sahip ve yöneticileri ciddi sorunları çözmeye çalışıyorlar.
Aslında sorunlar fırsatları da bünyesinde barındırıyor. Geleceği okuyup doğru pozisyon alanlar, sorunları çözüp fırsatları değerlendirenler farklı kulvarlarda yer almaya devam edeceklerdir.
Şirketlere önemli roller düşmekle birlikte, tek başlarına sorunların üstesinden gelmeleri mümkün görülmemektedir. Şirketlerin ve sektörün sorunu ülkenin sorunu haline gelebilmektedir. Bunun için masada devletin, özel sektörün, kamuoyunun, çözüm ortaklarının olması gerekmektedir.
Bunlara ilaveten, RMC, çözümü enerji, bankacılık ve telekomünikasyon sektörlerinin ortak sinerji projeleri üretmesinde görmektedir...

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Enerji sektörünün sorunları ve çözüm önerileri

  1. 1. ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR & ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  2. 2. ENERJİ SEKTÖRÜNÜN TEMEL SORUNLARI&FIRSAT ALANLARI FİNANS KAYIP-KAÇAK ÖZELLEŞTİRME BEDELLERİ %76 KUR ARTIŞI %2,38 KAR MARJI %98-98,5 ORTALAMA TAHSİLAT ÖNGÖRÜLEMEYEN MALİYETLER SİSTEM &SÜREÇ KOL GÜCÜNE DAYALI SÜREÇ VERİ KALİTESİ ŞEBEKE IT ALT YAPISI İNSAN KAYNAĞI SAHA PERSONELİNDE SUİSTİMALLER NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ EĞİTİM İHTİYACI YÖNETİM KÜLTÜRÜ DİĞER REGÜLATİF YÜKÜMLÜLÜKLER MÜŞTERİ TALEP VE BEKLENTİSİ REKABET VE AZALAN KAR MARJLARI GENEL SİYASİ, EKONOMİK, GÜVENLİK RİSKLERİ 2
  3. 3. KOLLEKTİF SORUN VE ÇÖZÜM 3 DEVLET ÇÖZÜM ORTAKLARI DİĞER PAYDAŞLAR KAMUOYU ŞİRKET
  4. 4. ÇÖZÜM BİLEŞENLERİ 1- Müşteri Kredibilitesi ve Risk Yönetimi 2- Kayıp Kaçak Yönetimi 3- Akıllı Şebeke Yönetimi 4- Gelir Güvence Yönetimi 5- GIS’ e Dayalı Satış, Pazarlama ve Saha Yönetimi 6- Varlık ve Envanter Yönetimi 7- Bilgi, Analitik ve Finansal Zekaya Dayalı Yönetim
  5. 5. 5 Detay bilgi ve hızlı kazanım projeleri için: info@rmcconsulting.com.tr

×