Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Supply Chain er det nye sort i topledelse

Supply Chain Direktør Bo Quist fortæller om den transformation virksomheden Peter Justesen har været igennem. Supply Chain har indtaget en central plads, og resultaterne er enorme: Lageret er reduceret med 57 % - og servicegraden er hævet.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Supply Chain er det nye sort i topledelse

 1. 1. SUPPLY CHAIN ER DET NYE SORT I TOPLEDELSE OPLÆG V. BO QUIST, SUPPLY CHAIN DIREKTØR HOS PETER JUSTESEN
 2. 2. Velkommen til ABC Breakfast Club 2016 ABC Softwork byder velkommen til følgende kunder på dagens event:
 3. 3. UDFORDRINGER ANNO 2015 • Forbedre likviditet / cash-flow • Forbedre lageromsætningshastighed • Forbedre servicegrad ud mod kunder • Reducere kompleksitet LIKVIDITET & CASHFLOW
 4. 4. Vi er den største spiller indenfor vores niche: DET INTERNATIONALE DUTY FREE MARKED INDENFOR DIPLOMATIC DIPLOMATIC Ambassadører + individuelle diplomater ORGANISATIONER Med duty free status NGOS / CONTRACTORS STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1 + 2
 5. 5. Regionale kontorer Moskva Dubai Beijing Distributions centre København Dubai Hovedkontor København Agenter i 41 lande VI SERVICERER 120 NATIONALITETER I 140 LANDE
 6. 6. Director, SCM & Cat. Mng. Shipping Shared services (Asien) Demand Mng. & disponering Lager CEO Customer Service IT Salg - Online Finans Beverages P & C incl. Accessories Living Marketing Logistik Masterdata ORGANISATIONEN
 7. 7. CATEGORY MANAGERS SIKRER SUCCES Supply side - leverandører Demand side - kunder Category Managers CMs har indblik i markedet. Kunder, forbrugeradfærd, nationaliteter Category Managers - EN VITAL POSITION CMs forstår leverandørmarkedet, ser styrker og muligheder Supplier management Supply analysis Supply strategier Supply relationships Category vision Strategier Taktik Interaktion med Salg/ Marketing
 8. 8. ABC ER ET STRATEGISK VÆRKTØJ Det må for enhver pris ikke kun være et operationelt værktøj
 9. 9. ABC ANVENDT PÅ 3 NIVEAUER SUPPLY CHAIN INDKØB KUNDESERVICE SALG LEDELSEN LEVERANDØRSTYRING DFF. KPI & KAPACITETS- PLANLÆGNING Strategisk Taktisk Operationelt DIFF. KPI STYRING SERVICE LAGERSTYRING ABC SOM CHANGE MANAGEMENT VÆRKTØJ
 10. 10.  ABC SOM ”CHANGE MANAGEMENT VÆRKTØJ”  VÆRDIKÆDEOPTIMERING - FOKUSER HVOR DER KAN SKABES MERVÆRDI  ABC SOM HJØRNESTEN I S&OP PROCES  PERFORMANCEORIENTERING – UNDERSTØTTET AT ABC  SERVICEGRAD  AGILITET  LIKVIDITET (CASH IS STILL KING)  KOST(PRIS)OPTIMERING  NEXT STEP 2016  MARKEDSORIENTERET SORTIMENTSSTYRING  MARKEDER / KUNDER / NATIONALITETER / DEPLETION-REPORTS FOKUS FOR ABC PROJEKTET
 11. 11. Mange pluk Højoms.Lavoms. BC AA CC BB CB AB AC BA CA Få pluk VORES VARER – VORES ABC MATRIX xxx AA varer xx % af omsætningen xxx TDKK omsætning pr. AA vare nr. xx CA varer xxx CC varer (inkl. udfasede) xx % af omsætningen Xxx TDKK omsætning pr. CC vare nr xx AC varer
 12. 12.  FÆLLES GRØNT SPROG PÅ TVÆRS AF AFDELINGERNE  SALES & OPERATIONS PLANNING  OPTIMERING AF SOURCING SETUP  LEVERANDØRFORHANDLINGER  ABC GUIDELINES FOR SALG & KUNDESERVICE  BEREGNING AF SIKKERHEDSLAGER  PRODUCT LIFE CYCLE MANAGEMENT HVAD BRUGER VI ABC TIL?
 13. 13. ABC SOM KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJ .. Men mange forstår intuitivt grønt som noget godt
 14. 14. .. Men mange forstår intuitivt grønt som noget godt ABC SOM KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJ .. Så vi ændrede ABC farverne
 15. 15. Mange pluk Højoms.Lavoms. BC AA CC BB CB AB AC BA CA Få pluk FÆLLES VISUELT SPROG – OG FIK SALG & KUNDESERVICE MED OS
 16. 16. SAMARBEJDET MED SALG Vi kender markedet – og er hamrende dygtige til forecast. BRUG ABC KONSTRUKTIVT I SAMARBEJDET MED ANDRE AFDELINGER
 17. 17. OPSKRIFTEN PÅ VELLYKKET S&OP BENYT JER AF SÆLGERNES KOMPETENCER Lad salg gøre det de er bedst til – og lad ABC Analyzer klare ”resten”
 18. 18. OPSKRIFTEN PÅ VELLYKKET S&OP BENYT JER AF SÆLGERNES KOMPETENCER Salg forecaster Lad salg gøre det de er bedst til – og lad ABC Analyzer klare ”resten” Analyzer beregner Salg trækker stregen
 19. 19. 99,5 80 97 99 95 ET KONKRET MÅL FOR SERVICEGRAD
 20. 20. Indsatsområder (eks): • Effektivitet via prioriteret indsats • Høst lavt hængende frugter • Værktøj ved forhandling med leverandører • Opfølgningsværktøj STRATEGISK ANALYSE: ABC KODER VS INDTJENING Bruttoavance A: > 40 % B: > 20 % C: < 20 % HVOR LIGGER DEN STØRSTE AVANCE PÅ VORES AA-PRODUTKER? PJ’s ABC-koder
 21. 21. Før leverandørmødet: ABC bruges til forberedelse. • Priser og bruttoavancer på AA På leverandørmødet ABC bruges til proaktiv dialog • I kan forvente vi køber kraftigt ind af xxxx • Forhandl differentieret • Skab fælles forståelse – Win / Win LEVERANDØRFORHANDLING ET STÆRKT VÆRKTØJ & DIFFERENTIERET TILGANG
 22. 22. AGILITY analyse (fra leverandør  PJ’s lager) Hvor lang tid er leverandøren om at levere varen? 5 opdelinger baseret på lead time • 0 – 7 dage • 8 - 10 dage • 11 - 14 dage • 14 – 19 dage • + 20 dage ( xx % af vores varer ligger her) AGILITY: REAKTIONSEVNE MOD MARKEDET Målsætning: kontinuerlig indsats for at reducere lead time generelt
 23. 23. OVERORDNET ”PJ DASHBOARD”
 24. 24. AA Hvis varemangel – kontakt supply chain organisation øjeblikkeligt AB Hvis varemangel – kontakt supply chain organisation øjeblikkeligt AC Varen vil blive ordret når salgsordre er blevet bekræftet af kunden BA Hvis varemangel – kontakt supply chain organisation øjeblikkeligt BB Hvis varemangel – kontakt supply chain organisation øjeblikkeligt BC Varen vil blive ordret når salgsordre er blevet bekræftet af kunden CA Slet varen fra salgsordre CB Slet varen fra salgsordre CC Slet varen fra salgsordre Nyheder Hvis varemangel – kontakt supply chain organisation øjeblikkeligt Døde varer Fokus på at få udsolgt hurtigst muligt Udgåede varer Tilbyd en substituering / anden varer hvis muligt Ordre relateret til varer på forespørgsel Varen vil blive ordret når salgsordre er blevet bekræftet af kunden GUIDELINES SKAL VÆRE NEMT TILGÆNGELIGE MUSEMÅTTER MED GUIDELINES PR ABC KATEGORI .. SÅ HAR VORES FOLK DEM LIGE VED HÅNDEN
 25. 25. SIKKERHEDSLAGER = LEAD-TIME * FORBRUG PR DAG * FAKTOR OPERATIONELT LAGER = LEAD-TIME * FORBRUG PER DAG NYT RE-ORDRE NIVEAU = SIKKERHEDSLAGER + OPERATIONELT LAGER TEORI VS ”HØKER” BETRAGTNING ABC & INDKØB: I TVIVL?  “KEEP IT SIMPLE” X Y Z
 26. 26. INDFASNING AF NYE VARER ER KRITISKE FOR INDTJENINGEN Indfasningsmodel for nye varer 3 opdelinger på varens alder • Under 60 dage • Under 120 dage • Under 180 dage Grøn = alt ok Gul = Vær obs! Rød = Kritisk. Aktioner påkrævet
 27. 27. RESULTATER .. opnået på et år
 28. 28. Lagerværdi før ABC projektstart Lagerværdi ultimo 2015 LAGERVÆRDI SÆNKET Mio. kr. 57 % REDUKTION Budget 2016 57 % reduktion
 29. 29. HÆVET SERVICEGRAD CUSTOMER EXPERIENCE 96,1%
 30. 30. HÆVET SERVICEGRAD CUSTOMER EXPERIENCESCM RELATED 98,6% 96,1%
 31. 31. SPØRGSMÅL? TAK FOR I DAG

×