Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ABC Dream Team - Skab dit analytiske dream team, ABC Softwork best practice

ABC Softwork: Software og data analyser er vigtige redskaber, men det er medarbejderne der skaber resultaterne. Sæt det rigtige hold, kombiner med ABC Analyzer og skab forandring og resultater

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ABC Dream Team - Skab dit analytiske dream team, ABC Softwork best practice

 1. 1. abc-tool.dk © intellitory ApSabc-tool.dk © intellitory ApS www.abcsoftwork.com ABC Dream Team Skab dit analytiske dream team
 2. 2. abc-tool.dk © intellitory ApSabc-tool.dk © intellitory ApS www.abcsoftwork.com De tre profiler
 3. 3. abc-tool.dk © intellitory ApSabc-tool.dk © intellitory ApS www.abcsoftwork.com Strategen Oftest Indkøbschef eller Supply Chain Director Vigtigste funktion  Sikrer ABC Projektet matcher den overordnede firmastrategi  Oversætter og definerer projektets strategiske målsætninger  Sørger for den ledelsesmæssige opbakning, også når driftfasen rammer  Sparker døren ind til de andre afdelinger, f.eks. salg
 4. 4. abc-tool.dk © intellitory ApSabc-tool.dk © intellitory ApS www.abcsoftwork.com Projektlederen Oftest Business Controller eller Projektleder Vigtigste funktion  Binder det strategiske og taktiske niveau sammen i det daglige  ”Holder gryden i kog” med fremdriftskommunikation  Sikrer målopfølgning, rapportering og løbende tilpasning og vedligeholdelse  Er jævnligt i kontakt med ABC konsulenterne
 5. 5. abc-tool.dk © intellitory ApSabc-tool.dk © intellitory ApS www.abcsoftwork.com Analytikeren Oftest en forretningsorienteret medarbejder med flair for data Vigtigste funktion  Har et analytisk mindset  Er god til at gennemskue kvalitets-issues i dataen  Udfordrer de andre i projektgruppen med fakta
 6. 6. abc-tool.dk © intellitory ApSabc-tool.dk © intellitory ApS www.abcsoftwork.com Det er altafgørende for jeres succes, at I får de rigtige profiler koblet op på jeres ABC Projekt.
 7. 7. abc-tool.dk © intellitory ApSabc-tool.dk © intellitory ApS www.abcsoftwork.com De sikrer projektet kommer godt igennem alle faser: Opstart  overlevering fra projekt til drift  den vedvarende vedligeholdelse og forankring i hverdagen.
 8. 8. abc-tool.dk © intellitory ApSabc-tool.dk © intellitory ApS www.abcsoftwork.com Hvad hvis du mangler ..  Uden strategen er projektet hele tiden i ”politisk” fare (”projektet er en kylling uden hoved”)  Uden projektlederen overlever projektet ikke i det lange løb og synliggørelsen udebliver  Uden analytikeren bruges der mange ressourcer på datagrundlaget De tre profiler kan fremtræde meget tydeligt, eller være fordelt på flere ressourcer i teamet – det vigtigste er at profilerne udfordrer hinanden og hjælper hinanden til at skabe et stærkt team
 9. 9. abc-tool.dk © intellitory ApSabc-tool.dk © intellitory ApS www.abcsoftwork.com Afslutningsvis, husk: ”Det er medarbejderne der skaber resultater, ikke software.”
 10. 10. abc-tool.dk © intellitory ApSabc-tool.dk © intellitory ApS www.abcsoftwork.com Mvh Troels Kyhn Jacobsen Implementeringkonsult ABC Softwork Spørgsmål til ideen bag ABC Dream Team er meget velkomne. Send dem til tkj@abcsoftwork.com

×