Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anda Racsa, ABC Training Consulting: Analiza financiara si evaluarea bonitatii afacerilor

4,236 views

Published on

ABC Training Consulting dezvolta si sustine programe de training financiar pentru domeniul bancar.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Anda Racsa, ABC Training Consulting: Analiza financiara si evaluarea bonitatii afacerilor

 1. 1. Program de training financiar pentru domeniul bancar Recomandat pentru: analisti credite IMM si Corporate Sesiune open: 8,9,10,11 februarie / orele 9:00-13:00 / Bucuresti Analiza economico-financiarasi evaluarea bonitatii afacerilor ABC Training Consulting http://abctrainingconsulting.ro/evenimente/
 2. 2. Sumar: Descrierea programului de training: Scop, mod de desfasurare, continut program de training Extrase din suportul de curs: Analiza indicatorilor financiari si a factorilor calitativi Informatii generale privind programul de training Date de contactABC Training Consulting
 3. 3. Descrierea programului de training “Analiza economico-financiara si evaluarea bonitatii afacerilor” Scopul: • Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra afacerii si intelegerea conexiunilor dintre performantele economice si financiare ale firmei (“povestea din spatele cifrelor”); • Evaluarea bonitatii afacerii in functie de specificul activitatii firmei si in functie de conjunctura generala a mediului de afaceri. Mod de desfasurare: • Programul de training este interactiv 100% si se bazeaza pe prezentari notiuni de baza, exemplificari / studii de caz. Continutul programului de training: • Modalitati de analiza dinamica si statica / cantitativa si calitativa a situatiile financiare ale firmei: contul de profit si pierderi, bilantul financiar, fluxurile de numerar; • Modalitati de calcul ale indicatorilor financiari (perspectiva bancara si perspectiva manageriala): de lichiditate, de profitabilitate, de indatorare, de gestiune a clientilor, furnizorilor si stocurilor, de echilibru financiar etc. • Identificarea si evaluarea factorilor calitativi (non-financiari) specifici pentru IMM-uri si Corporate.ABC Training Consulting
 4. 4. Extrase din suportul de curs (notiuni de baza / exemplicari / studii de caz) “Analiza economico-financiara si evaluarea bonitatii afacerilor ü Viziune de ansamblu privind fluxul informatiilor economico-financiare Situatiile financiare ale firmei: structura, continut, conexiuni Metode ale analizei economico-financiare Indicatorii economico-financiari: modalitati de calcul si semnificatie economica Exemplificare: lichiditatea generala a firmei – perspectiva bancara si manageriala Coordonatele generale ale afacerii: comerciale, manageriala si financiare Caracteristicile contabilitatii financiare si ale contabilitatii manageriale Evaluarea bonitatii afacerilor cu ajutorul indicatorilor financiari si ale factorilor calitativiABC Training Consulting
 5. 5. Viziune de ansamblu privind: FLUXUL INFORMATIILOR ECONOMICO - FINANCIARE Tranzactii VANZARI Activitati ACHIZITII CLIENTI INFORMATII Inregistrari FURNIZORI PRODUCTIE ……. Situatii DISTRIBUTIE SERVICII DOCUMENTE BALANTA SISTEM CONT INFORMATIC PROFIT SI PIERDERE BILANT FLUXURI DE NUMERARABC Training Consulting
 6. 6. SITUATIILE FINANCIARE ALE FIRMEI (I) Balanta contabila Bilantul financiar Contul de profit si pierderi Fluxurile de numerar 1.Conturi de ACTIVE (utilizari de resurse) INCASARI capitaluri Active imobilizate PLATI 2.Conturi de Active circulante imobilizari 3.Conturi de PASIVE (resurse) stocuri Finantare pe termen lung 4.Conturi de Finantare pe termen scurt terti 5.Conturi de trezorerie Total activ = Total pasiv Excedent sau deficit de numerar = incasari - plati 6.Conturi de VENITURI cheltuieli CHELTUIELI 7.Conturi de venituri Profit sau pierdere = venituri - cheltuieliABC Training Consulting
 7. 7. SITUATIILE FINANCIARE ALE FIRMEI (II) Balanta Contul de Bilantul Fluxurile de numerar contabila profit si pierderi financiar 1.Conturi de a. Venituri Activ (utilizari de resurse) Incasari capitaluri din vanzari marfa Active imobilizate din vanzari de bunuri si servicii din vanzari productie (ex: mijl fixe) din aport de la asociati 2.Conturi de din vanzari servicii Active circulante din credite bancare TL / TS imobilizari stocuri b. Cheltuieli creante Plati 3.Conturi de stocuri cu marfa disponib banesti pt achizitii de bunuri si servicii cu materii prime pt. salarii 4.Conturi de terti cu materiale consumab. Pasiv (resurse) pt. servicii bancare cu serviciile de la terti Pasive pe termen lung pt. datorii bancare 5.Conturi de cu personalul angajat capitaluri proprii pt. obligatii fiscale trezorerie cu impozite si taxe imprum. bancare pt. dividende cu serviciile bancare Pasive pe termen scurt pt. rambursare aport asociati cu alte chelt. financiare datorii comerciale 6.Conturi de cu amortizarea datorii fiscale Excedent sau deficit de numerar cheltuieli cu provizioanele datorii bancare = incasari - plati (LC) 7.Conturi de c. Profit sau pierdere alte datorii venituri = venituri - cheltuieli Total activ = Total pasivABC Training Consulting
 8. 8. METODE DE ABORDARE SI SURSE DE INFORMATII PENTRU ANALIZE ECONOMICO - FINANCIARE Metode ale analizei financiare: ü statica / dinamica ü cantitativa / calitativa Surse de informatii din interiorul firmei: ü documente specifice contabilitatii financiare / manageriale: balanta contabila, bilantul financiar, contul de profit si pierderi, fluxurile de numerar etc. ü alte informatii privind: produsele, clientii, piata tinta, avantaje competitive etc Surse de informatii din mediul extern firmei: ü publicatii economice, analize sectoriale, intalniri de afaceri etc. ü conjunctura economica: rata inflatiei, rata dobanzii, pretul resurselor ü mediul de afaceri local si international, mediul politic, reglementarile legaleABC Training Consulting
 9. 9. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI Modalitati de calcul si Indicatori relevanti semnificatie economica Perspectiva Perspectiva bancara manageriala Lichiditatea generala, rapida, imediata TEXT TEXT TEXT TEXT Solvabilitatea si Gradul de indatorare Pragul de rentabilitate (riscul operational si riscul financiar) Marja de siguranta privind scaderea vanzarilor firmei Marja comerciala, Valoarea adaugata Rentabilitatea operationala, Rentabilitatea neta Durata medie de Incasare a clientilor Durata medie de Plata a furnizorilor Durata medie de Rotatie a stocurilor Nevoia de capital de lucru Fondul de rulment Trezoreria neta Rata stabilitatii financiare si Rata autonomiei financiare Riscul global de falimentABC Training Consulting
 10. 10. Exemplificare: Lichiditatea generala a firmei v Definire: Lichiditatea generala este indicatorul care masoara capacitatea firmei, la un moment dat, de a-si acoperi datoriile pe termen scurt prin valorificarea tuturor activelor curente ale firmei. v Formula de calcul: Lichiditatea generala = Active curente / Datorii curente Active curente = stocuri + creante + disponibilitati banesti Datorii curente = datorii pe termen scurt catre furnizori, salariati, banci si datorii fiscale v Valori minime: Lichiditatea generala trebuie sa aiba valoarea minima de 1,5 - dar in functie de domeniul de activitate al firmei si de conjunctura mediului de afaceri aceasta valoare poate fi reconsiderata.ABC Training Consulting
 11. 11. Exemplificare: Lichiditatea generala a firmei v Factori de influenta ai lichiditatii generale a firmei: Lichiditatea generala a firmei se poate calcula lunar (din perspectiva manageriala) si este influentata de toate elementele care intra in componenta activelor si datoriilor curente, care la randul lor sunt influentate de o serie de factori cantitativi si calitativi. (I) STOCURILE • reprezinta contravaloarea marfurilor, materiilor prime, produselor finite si a altor materiale consumabile si “valorificabile” pe parcursul unui an, in conditii de functionare eficienta a firmei; • variaza lunar in functie de variatia vanzarile si a achizitiilor lunare ale firmei. Cum pot sa influenteze stocurile lichiditatea generala a firmei? • pentru ca stocurile sa devina “lichide” si sa se transforme in disponibilitati banesti, trebuie sa parcurga urmatoarele etape: vanzari → creante → incasari. • durata si rezultatele acestui proces depind de o serie de factori cantitativi si calitativi, cum ar fi: compatibilitatea dintre stocurile existente si cererea de consum de pe piata; gradul de uzura fizica si morala a bunurilor din stoc; modul de valorificare a bunurilor din stoc: retea desfacere, clienti. • ca urmare, stocurile trebuie “reevaluate” periodic in functie de cele mentionate anterior astfel incat sa se poata aprecia si riscul de valorificare a acestora pentru acoperirea partiala a datoriilor firmei pe termen scurt.ABC Training Consulting
 12. 12. Exemplificare: Lichiditatea generala a firmei v Studiu de caz: La sfarsitul lunii septembrie sunt inregistrate urmatoarele valori contabile: § Stocuri = 3.500 lei § Creante = 2.800 lei § Disp. Banesti = 500 lei § Datorii curente = 4.000 lei Calculam lichiditatea generala a firmei: § LG = (3.500 + 2.800 + 500) / 4.000 = 1,7 (>1,5 / ok) Analizam informatiile non-financiare disponibile (perspectiva manageriala) § Dupa o analiza de detaliu si evaluare atenta a stocurilor s-a facut o ajustare a acestora, in sensul evaluarii gradului de valorificare pe termen scurt in proportie de doar 70%, respectiv stocurile “valorificabile” = 2.450 lei. Recalculam lichiditatea generala a firmei (cu ajustarea stocurilor “valorificabile”) § LG cu ajustare stocuri = (2.450 + 2.800 + 500) / 4.000 = 1,4 (<1,5 / monitorizare)ABC Training Consulting
 13. 13. COORDONATELE GENERALE ALE AFACERII Comerciale Comerciale Manageriale Manageriale Financiare Financiare Produse si servicii Sistem de management: Situatii standardizate: Nevoi de consum obiective, strategii, politici Balanta contabila Piata tinta structura organizatorica Cont de profit si pierderi sistem informational Bilant financiar Clienti sistem decizional Fluxuri de numerar Concurenta Flux de activitati: Situatii manageriale: Furnizori achizitii, stocare Raportari, Analize prelucrare, distributie Bugete, Tablouri de bord, Canale de distributie promovare, vanzare Controlling Preturi de vanzare activitati “de suport” Costuri de achizitie Indicatori de performanta Resurse: Cf. contabilitatii financiare materiale, umane Cf. contabilitatii manageriale financiare, informationaleABC Training Consulting
 14. 14. EVALUAREA BONITATII AFACERII Cifra de Afaceri si Profitul net Indicatori de Lichiditate 20.000.000 3,50 3,00 15.000.000 2,50 2,00 Anul 2008 Cifra de afaceri 1,50 Anul 2009 10.000.000 Rezultatul net 1,00 0,50 5.000.000 0,00 Lichiditate Lichiditate Lichiditate 0 generala curenta (rapida) imediata Anul 2008 Anul 2009 Indicatori de Rentabilitate Grad de indatorare generala 50% 35% 40% 30% 25% 30% Anul 2008 20% 20% Anul 2009 15% 10% 10% 0% 5% Marja comerciala Rentabilitatea Rentabilitatea neta 0% medie operationala Anul 2008 Anul 2009 Indicatori de Gestiune ANALIZA FACTORILOR CALITATIVI AI FIRMEI 160 140 Actionariat 120 Management 100 Anul 2008 Sistem ERP 80 Anul 2009 Conduita tranzactionala 60 40 Cota de piata 20 Concentrare clienti 0 Curba viata produse Durata medie de Durata medie de plata a Durata medie de stocare incasare clienti furnizorilor marfuriABC Training Consulting
 15. 15. CARACTERISTICILE SITUATIILOR ECONOMICO FINANCIARE Caracteristici Contabilitate financiara Contabilitate manageriala Structura Balanta contabila Situatia vanzarilor pe produse, pe puncte de lucru, pe clienti Contul de Profit si Pierderi Situatia costurilor fixe si variabile; pragul de rentabilitate Bilantul financiar Situatia creantelor si a datoriilor pe scadente Fluxurile de numerar Proiectarea bugetelor de venituri si cheltuieli TEXT la situatiile financiare Anexe TEXT TEXT TEXT Estimarea necesarului de finantare si a cash-flow-ului Analiza indicatorilor financiari si non-financiari Format Standardizat Personalizat, adaptat la nevoile firmei (la nivel national sau international) Rapoarte, analize, bugete, tablouri de bord Reglementari Standarde locale sau internationale Reguli interne specifice firmei (RAS, IFRS, US GAAP) Continut Informatii financiare, publice, care Informatii financiare si non-financiare, confidentiale, care reflecta performantele realizate de firma reflecta atat performantele realizate (raportari, analize) cat si in perioade anterioare cele viitoare ale firmei (bugete, forecast) Beneficiari Beneficiari externi: Beneficiari interni: investitori: actionari, banci echipa manageriala a firmei institutiile statului, parteneri de afaceri specialisti din diverse departamente ale firmei Termene Termene de raportare reglementate Termene de raportare stabilite conform necesitatilor (semestrial, anual) managementului firmei: zilnic, saptamanal, lunar, trimestrial, semestrial, anual.ABC Training Consulting
 16. 16. Informatii generale privind programul de training “Analiza economico-financiara si evaluarea bonitatii afacerilor” v Public tinta: analisti credite IMM si Corporate v Sesiune open: 8,9,10,11 februarie, intre orele 9:00-13:00 Locatie: Centrul de Afaceri Bucuresti Sud (zona Piata Sudului) Investitie: 1.000 ron (plus TVA) / participant Alte info: http://abctrainingconsulting.ro/evenimente/ v Evenimentele in-house se organizeaza la cererea beneficiarilor, in Bucuresti sau in tara. v Manager de proiect: Anda Racşa office@abctrainingconsulting.ro telefon: 0740.590.406ABC Training Consulting

×