Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Turvatarjonta

524 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Turvatarjonta

  1. 1. Täydennystä turvatarjontaan© ABB GroupJanuary 27, 2012 | Slide1
  2. 2. Vuosi 2012 vahvistaa ABB:n turvaratkaisujen tarjontaa • Turvaratkaisut auttavat varmistamaan sekä ihmisten että koneiden turvallisuuden. • Turvallisuussuunnittelulla ja turvaratkaisuilla taataan, että tuotanto on häiriötöntä, tehokasta ja joustavaa. • ABB:n tarjonta ulottuu turva-aidoista, -kytkimistä ja -lukoista turvalogiikoihin sekä integroidut turvatoiminnot sisältäviin taajuusmuuttajiin ja robotteihin. • Asiakas saa aina myös turvallisuustason todistamiseen tarvittavat tiedot komponenttien turvatasoista laskentaohjelmia ja todistuslaskentaa varten. • EU:n konedirektiivin 2006/42/EC vaatimukset täyttävästä tuotevalikoimasta löytyy sopiva vaihtoehto kaikkiin prosesseihin, automaatiojärjestelmiin ja käyttötarkoituksiin.© ABB GroupJanuary 27, 2012 | Slide 2
  3. 3. ACS880-taajuusmuuttaja • Turvaominaisuudet integroitu. • Vakiona safetorqueoff -toiminto (STO), joka estää koneen käynnistymisen odottamattomasti tai vahingossa. • STO:n avulla kone voidaan pysäyttää turvallisesti niin, ettei virtaa tarvitse katkaista kokonaan. • Tulossa integroitu turvamoduuli, joka tuo turvareleiden ja -logiikoiden ominaisuuksia taajuusmuuttajaan. • Turvamoduulin toimintoihin sisältyvät ensimmäisessä vaiheessa muun muassa hätäpysäytys, turvanopeus, turvajarrun ohjaus ja maksiminopeuden valvonta.© ABB GroupJanuary 27, 2012 | Slide 3
  4. 4. AC500-S Safety PLC -turvalogiikka • Soveltuu erityisesti laajojen kokonaisuuksien toteuttamiseen sekä vaativampia ominaisuuksia edellyttäviin tarpeisiin. • Liittää muun koneen ja logiikan saumattomasti turvaratkaisuihin. • Käyttäjä voi ohjelmoida logiikan itse tai valita CoDeSys-kirjastoista valmiin toiminnan. • Turvalogiikka sisältää esimerkiksi trigonometriset funktiot, joita voidaan käyttää esimerkiksi dynaamisten turva-alueiden määrittelyyn. • Käyttäjää tukee myös turvakoodin analysointityökalu, jonka avulla tehdyt projektit voidaan tarkistaa automaattisesti.© ABB GroupJanuary 27, 2012 | Slide 4
  5. 5. JokabSafety -valikoima JokabSafety -valikoimaan sisältyvät erilaiset ratkaisut koneiden, tuotantolinjojen ja robottien turvajärjestelmiin. • Turvareleet • Ohjelmoitavat turvalogiikat • Valoverhot ja -puomit • Anturit • Lukot • Ohjauslaitteet • Koneiden aidoitusjärjestelmät ja rullaovet© ABB GroupJanuary 27, 2012 | Slide 5
  6. 6. © ABB GroupJanuary 27, 2012 | Slide 6

×