ABB Energy Manager

786 views

Published on

Jätevesi puhtaaksi energiapihisti. Case HSY Veden jätevesiosasto & ABB:n energianhallintajärjestelmä.

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ABB Energy Manager

  1. 1. © ABB Group January 29, 2015 | Slide 1 Jätevesi puhtaaksi energiapihisti Case HSY Veden jätevesiosasto & ABB:n energianhallintajärjestelmä
  2. 2. © ABB Group January 29, 2015 | Slide 2 ABB:n Energy Manager –järjestelmä (EM) & HSY Veden jätevesiosasto Järjestelmä otettu käyttöön vuonna 2010 Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla  Järjestelmän avulla tavoitellaan säästöä energiankulutuksessa  Energiankulutuksen monitorointi poistovesipumppaamossa ensimmäisenä kohteena  Järjestelmän laajentaminen muille alueille suunnitelmissa
  3. 3. © ABB Group January 29, 2015 | Slide 3 ABB:n Energy Manager –järjestelmä (EM) Miksi?
  4. 4. © ABB Group January 29, 2015 | Slide 4 Miksi? Järjestelmän avulla saadaan kokonaisvaltainen näkemys puhdistamon energiahuoltoon  Enemmän tietoa energiankulutuksesta – erityisesti pumppauksessa kehittämisen varaa  Ilmastusilman tuotto ja sen kompressorit yksi kohde  Kohteissa selvitetään erilaisia ajotapoja ja niiden vaikutusta energiankulutukseen
  5. 5. © ABB Group January 29, 2015 | Slide 5 Energiatiedon hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa ABB:n cpmPlus EnergyManager on järjestelmä, joka pystyy:  Valvomaan ja raportoimaan energian käyttöä ja – tehokkuutta  Ennustamaan kulutusta ja tuotantoa  Valvomaan, että toimitaan sitoutumisten mukaan  Optimoimaan energian tuotannon ja hankinnat
  6. 6. © ABB Group January 29, 2015 | Slide 6 Energiatiedon hallintajärjestelmän hyödyt  Saavutettavissa jopa 15–25 prosentin säästöt energiankulutuksessa, kun järjestelmää käytetään osana energiantuotannon energiantehokkuusohjelmia  Saavutettavissa 2–5 prosentin säästöt energian yksikköhintaan
  7. 7. © ABB Group January 29, 2015 | Slide 7 Several charts on a single slide Subtitle 6
  8. 8. © ABB Group January 29, 2015 | Slide 8

×