Isu Pentaksiran Seminar 1

1,870 views

Published on

PENULISAN AKADEMIK 1 (2013)
SEMINAR 1
FAKULTI PENDIDIKAN
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,870
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
79
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Isu Pentaksiran Seminar 1

 1. 1. SEMINAR 1
 2. 2. Prosiding UlasanP1Sistem PentaksiranAntarabangsa: Satu CadanganDi MalaysiaPenulis: Noor Azreen Abd AzizDan Sulaiman YaminTahun: 2012Tajuk berfokus kepada keprihatinan guru dalampelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah.Mempunyai tajuk yang jelas.Tajuk mempunyai 11 patah perkataan.P2Keprihatinan Guru DalamPelaksanaan PentaksiranBerasaskan Sekolah: PerubahanDalam Penilaian PendidikanPenulis: Salmiah J., Ramlah H.,Ab. Rahim B. & Abdullah M.RTahun: 2011Tajuk berfokus kepada pengetahuan dan amalanguru terhadap pelaksanaan pentaksiranberasaskan sekolah.Mempunyai tajuk yang jelas.Tajuk mempunyai 15 patah perkataan.
 3. 3. Prosiding UlasanP3Pelaksanaan PentaksiranBerasaskan Sekolah: PengetahuanDan Amalan Guru Di SekolahMenengah Agama Milik KerajaanNegeriPenulis: Mohd Isha AwangTahun: 2011Tajuk berfokus kepada pengetahuan dan amalan guruterhadap pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah.Mempunyai tajuk yang jelas.Tajuk mempunyai 15 patah perkataan.P4Pentaksiran Tahap Kreativiti DanInovasi Pelajar Institut PengajianTinggi Menggunakan Rasch ModelPenulis: Siti Rahayah Ariffin, AzleenAzyyati Osman, Nur Aidah Rashid,Ayesha Abdullah Najieb BadibTahun: 2011Tajuk berfokus kepada pentaksiran tahap kreativiti daninovasi pelajar dengan menggunakan Rasch Model.Mempunyai tajuk yang jelas dengan menggunakan alatukur Rasch Model.Tajuk mempunyai 12 patah perkataan.
 4. 4. Prosiding UlasanP5Amalan PentaksiranPengajaran DanPembelajaran Di KolejKomuniti Di Negeri JohorPenulis: Mohd Fadhli BinAhmadTahun: 2010Tajuk berfokus kepada amalan pentaksiran pengajarandan pembelajaran di semua Kolej Komuniti NegeriJohor.Mempunyai tajuk yang jelas.Tajuk mempunyai 11 patah perkataan.
 5. 5. KEKUATANBilangan perkataan tidak melebihi 15 patahperkataan dan menepati kehendak gaya ukmKELEMAHANTajuk di dalam P5 tidak spesifik kepada amalanguru atau murid di Kolej Komuniti.ULASANSecara keseluruhannya, prosiding ini mempunyai tema yang sama dan jelas iaitu berkaitanpentaksiran namun kajiannya daripada aspek yang berbeza.Perbezaan prosiding ini adalah dari segi sasaran kajian iaitu sistem pentaksiran antarabangsa,keprihatinan guru, pengetahuan dan amalan guru, tahap inovasi dan kreativiti pelajar di IPT danamalan pentaksiran guru.Jumlah perkataan dalam penulisan tajuk adalah tidak melebihi 15 patah perkataan.RUJUKANTajuk yang baik dapat mengambarkan idea pengkaji, ianya harus mudah difahami dan tidak lebih daripada 15 patahperkataan, Othman Mohamed (2001). Namun begitu, menurut John W. Creswell (2012) tajuk kajian adalah suaturingkasan penting dan jelas idea utama sebuah kajian yang tidak lebih daripada 12 patah perkataan.
 6. 6. Prosiding UlasanP1Sistem Pentaksiran Antarabangsa: SatuCadangan Di MalaysiaPenulis: Noor Azreen Abd Aziz Dan SulaimanYaminTahun: 2012Merupakan satu gagasan idea tentang sistempentaksiranTujuan kajian dinyatakan dengan baik, namun iatidak mempunyai kaedah kajian, instrumen,dapatan dan implikasiMenerangkan tentang cadangan dan membuatrumusan dengan baikMempunyai kata kunciP2Keprihatinan Guru Dalam PelaksanaanPentaksiran Berasaskan Sekolah:Perubahan Dalam Penilaian PendidikanPenulis: Salmiah J., Ramlah H., Ab. Rahim B.& Abdullah M.RTahun: 2011Mempunyai abstrak yang ringkas dan padatMerupakan satu kajian yang telah dilaksanakanMemenuhi elemen-elemen di dalam abstrakkecuali tidak dinyatakan cadangan dan implikasikajian.Mempunyai kata kunci
 7. 7. Prosiding UlasanP3Pelaksanaan Pentaksiran BerasaskanSekolah: Pengetahuan Dan Amalan Guru DiSekolah Menengah Agama Milik KerajaanNegeriPenulis: Mohd Isha AwangTahun: 2011Prosiding berbentuk satu kajian yang dilakukanTidak memenuhi kriteria penulisan abstrakkerana hanya menerangkan berkaitan objektif,kaedah dan rumusan kajianMempunyai kata kunciP4Pentaksiran Tahap Kreativiti Dan InovasiPelajar Institut Pengajian TinggiMenggunakan Rasch ModelPenulis: Siti Rahayah Ariffin, Azleen AzyyatiOsman, Nur Aidah Rashid, Ayesha AbdullahNajieb BadibTahun: 2011Merupakan satu kajian yang telah dilaksanakanMemenuhi elemen-elemen yang diperlukandalam abstrak kecuali implikasiDiterangkan dengan jelas dan padatMempunyai kata kunci
 8. 8. Prosiding UlasanP5Amalan Pentaksiran Pengajaran DanPembelajaran Di Kolej Komuniti Di NegeriJohorPenulis: Mohd Fadhli Bin AhmadTahun: 2010Prosiding berbentuk satu kajian yang dilakukanIsi disampaikan dengan ringkas, jelas danmudah difahamiMemenuhi elemen-elemen yang diperlukandalam abstrak kecuali cadangan kajianTidak mempunyai kata kunci
 9. 9. KEKUATANDitulis dalam satu perengganKesemua prosiding mempunyai abstrak yang ringkas dan dapatmemberi idea/kefahaman awal kepada pembacaKELEMAHANAbstrak tidak ditulis dalamBahasa IinggerisULASANMasih terdapat kekurangan dalam menulis abstrak kerana tidak memenuhi elemen-elemenpenting yang diperlukanKesemua prosiding berbentuk hasil kajian kecuali P1Kesemua artikel mempunyai kata kunci kecuali P5RUJUKANAbstrak yang sempurna merupakan laporan ringkas sesuatu kajian, umumnya mengandungitujuan, hipotesis, metodologi, dapatan dan cadangan (Sidik Mohd Noah, 2003; Noraini Idris 2010).Terdapat perbezaan pendapat di dalam menentukan had bilangan perkataan, yang mana 100hingga 250 patah perkataan menurut Chua Y.P (2011) . Walaubagaimanapun John W. Creswell(2012) menyatakan penulisan abstrak hendaklah tidak melebihi 350 perkataan.
 10. 10. Prosiding UlasanP1Sistem PentaksiranAntarabangsa:Satu CadanganDi MalaysiaPengenalan ditulis dengan jelas dan memberi kefahaman kepadapembacaMemberi penjelasan mengenai skop kajian yang dijalankandengan hujah-hujah yang menyokong kajianPemerengganan yang baik dan mempunyai kesinambunganTidak ada unsur prejudisTidak melebihi 2 halamanP2Keprihatinan GuruDalam PelaksanaanPentaksiranBerasaskan Sekolah:Perubahan DalamPenilaian PendidikanMempunyai pengenalan yang menarik berkaitan keprihatinan guruterhadap pelaksanaan PBS terutamanya bagi mata pelajaranKemahiran Hidup Bersepadu.Mempunyai skop pengenalan yang berkaitan dengan tajuk danmempunyai sokongan daripada dapatan kajian-kajian lepasDitulis dalam 2 – 3 halaman
 11. 11. Prosiding UlasanP3Pelaksanaan PentaksiranBerasaskan Sekolah:Pengetahuan Dan AmalanGuru Di SekolahMenengah Agama MilikKerajaan NegeriPengenalan yang ringkas dan menarikSkop pengenalan adalah bertumpu kepada pelaksanaanpentaksiran berasaskan sekolah sahaja.Penggunaan laras bahasa yang mudah difahamiKurang sokongan daripada dapatan kajian lepasDitulis dalam 1 halaman sahajaP4Pentaksiran TahapKreativiti Dan InovasiPelajar Institut PengajianTinggi MenggunakanRasch ModelSkop pengenalan agak meluas iaitu meliputi kemahiranpemikiran kritis, kreatif dan menyelesaikan masalah.Permasalahan ditafsir dengan baik dan mempunyai teori yangberkaitanMempunyai hujah-hujah sokongan daripada kajian lepas.Menyatakan tujuan kajian.Ditulis dalam 3 halaman
 12. 12. Prosiding UlasanP5Amalan PentaksiranPengajaran DanPembelajaran Di KolejKomuniti Di NegeriJohorMenerangkan tentang konsep-konsep pentaksirandaripada kajian lepas dan sistem penilaian di KolejKomuniti secara umum.Mempunyai hujah-hujah yang disokong oleh kajian lepas.Menyatakan tujuan kajian.Ditulis dalam 2 halaman.
 13. 13. KEKUATANTidak melebihi 3 halamanTidak ada unsur-unsur prajudisKELEMAHANP3 tiada sokongan kajian lepasULASANMempunyai huraian yang jelas tentang tajuk kajian dan mempunyai sokongandaripada kajian-kajian lepas kecuali P3.Mempunyai kesinambungan antara setiap perenggan yang baik.Setiap pengenalan membawa pembaca ke dalam penulisannya.RUJUKANPengenalan adalah rumusan perkara utama dan fakta terperinci tentang masalah yanghendak dikaji serta merujuk teori yang spesifik berkaitan kajian.Othman Mohamed (2001).
 14. 14. Prosiding UlasanP1 (Gagasan Idea)Sistem Pentaksiran Antarabangsa:Satu Cadangan Di MalaysiaPenulis: Noor Azreen Abd Aziz DanSulaiman YaminTahun: 2012Tidak dinyatakanP2 (Kajian)Keprihatinan Guru DalamPelaksanaan Pentaksiran BerasaskanSekolah: Perubahan Dalam PenilaianPendidikanPenulis: Salmiah J., Ramlah H., Ab.Rahim B. & Abdullah M.RTahun: 20111. Apakah pihak bertanggungjawab mengetahui tahapkeperihatinan guru sebagai agen perubahan di sekolah?2. Apakah guru-guru tersebut telah diberi pengetahuan dankemahiran yang diperlukan dalam melaksanakanpentaksiran di dalam bilik darjah?3. Apakah guru sekadar memenuhi arahan dalammelaksanakan pentaksiran?
 15. 15. Prosiding UlasanP3 (Kajian)Pelaksanaan Pentaksiran BerasaskanSekolah: Pengetahuan Dan AmalanGuru Di Sekolah Menengah Agama MilikKerajaan NegeriPenulis: Mohd Isha AwangTahun: 20111. Bagaimana pengendalian PBS oleh guru-guruSMA/SMU yang dikendalikan oleh agensi ataukerajaan negeri?2. Apakah gambaran sebenar tentang pengetahuandan amalan guru dalam pelaksanaan PBS diSMA/SMU?P4 (Kajian)Pentaksiran Tahap Kreativiti Dan InovasiPelajar Institut Pengajian TinggiMenggunakan Rasch ModelPenulis: Siti Rahayah Ariffin, AzleenAzyyati Osman, Nur Aidah Rashid, AyeshaAbdullah Najieb BadibTahun: 20111. Mengenalpasti perbezaan kefungsian item DIF bagimemilih item yang sah, adil dan berkualiti dari aspek:i) Pemikiran Aras Tinggiii) Berwawasaniii) Sifat ingin tahuiv) Sensitifv) Penyesuaian kepada keperluan
 16. 16. Prosiding UlasanP5 (Kertas)Amalan Pentaksiran Pengajaran DanPembelajaran Di Kolej Komuniti Di NegeriJohorPenulis: Mohd Fadhli Bin AhmadTahun: 20101. Sejauhmanakah tahap kefahaman amalanPentaksiran P&P dalam kalangan pensyarahkolej komuniti?2. Bagaimanakah proses penyediaan soalan,mentadbir da mentafsir dalam melaksanakanujian bilik darjah yang dijalankan di kolejkomuniti?
 17. 17. KEKUATANP2, P3, P4 & P5 :Persoalan ditulis dengan jelas dansignifikan dengan tajuk kajian.KELEMAHANP1 : Tiada penulisan mengenai persoalan kajiansecara spesifik.P2 : Persoalan dinyatakan dalam Latar BelakangMasalah.P4 : hanya menulis persoalan di dalam abstraksahaja.ULASANPersoalan Kajian P3 boleh dipecahkan kepada 3 persoalan iaitu:1. Bagaimana pengendalian PBS oleh guru-guru SMA/SMU yang dikendalikan oleh agensi ataukerajaan negeri?2. Apakah gambaran sebenar tentang pengetahuan guru?3. Bagaimanakah amalan guru dalam pelaksanaan PBS di SMA/SMU?RUJUKANPersoalan kajian ditulis dalam bentuk soalan daan ianya adalah spekulasi yang terdapatdi dalam pernyataan masalah Chua Y.P (2009); Rosinah Edinin (2012).
 18. 18. Prosiding UlasanP1 (Gagasan Idea)Sistem Pentaksiran Antarabangsa:Satu Cadangan Di MalaysiaPenulis: Noor Azreen Abd Aziz DanSulaiman YaminTahun: 2012Tidak dinyatakanP2 (Kajian)Keprihatinan Guru DalamPelaksanaan Pentaksiran BerasaskanSekolah: Perubahan Dalam PenilaianPendidikanPenulis: Salmiah J., Ramlah H., Ab.Rahim B. & Abdullah M.RTahun: 20111. Kurang latihan dan pengetahuan guru tentang PBS –(Rohayah 2007)2. Kekangan masa dan beban tugas guru untuk laksanakanPBS (Wagner 2000)3. Kesukaran Perlaksanaan PBS dan Kepercayaanmasyarakat tentang PBS (Ahmad Zubir 2007) (Hall &Hord 2001)
 19. 19. Prosiding UlasanP3 (Kajian)Pelaksanaan Pentaksiran BerasaskanSekolah: Pengetahuan Dan AmalanGuru Di Sekolah Menengah AgamaMilik Kerajaan NegeriPenulis: Mohd Isha AwangTahun: 20111. Aspek mengawal kualiti penilaian dalam pentaksiran. -(Stiggins; Griswold 1998)2. Keberkesanan penilaian kerja kursus sebagai sebagaialat ukur dan penskoran yang adil oleh guru - (Azizi &Mohd Isa 2008)3. Pengendalian pentaksiran oleh guru di SMU/SMAkendalian agensi dan kerajaan negeri.4. Pengetahuan dan amalan PBS guru di SMU/SMAkendalian agensi dan kerajaan negeri.P4 (Kajian)Pentaksiran Tahap Kreativiti DanInovasi Pelajar Institut PengajianTinggi Menggunakan Rasch ModelPenulis: Siti Rahayah Ariffin, AzleenAzyyati Osman, Nur Aidah Rashid,Ayesha Abdullah Najieb BadibTahun: 2011Tidak dinyatakan
 20. 20. Prosiding UlasanP5 (Kertas Konsep)Amalan Pentaksiran Pengajaran DanPembelajaran Di Kolej Komuniti Di NegeriJohorPenulis: Mohd Fadhli Bin AhmadTahun: 20101. Amalan pentaksiran P&P, pensyarah kolejkomuniti1. Sejauhmana perkembangan sistem PBS danKepentingan pengetahuan, pemahaman danpenggunaan pentaksiran bagi pensyarah.
 21. 21. KEKUATANP2, P3 & P5:Mempunyai Pernyataan Masalahyang jelas.KELEMAHANP1 & P4 :Pernyataan Masalah tidak inyatakan di mana-mana bahagian.ULASANPernyataan Masalah merupakan perkara asas sebelum memulakan kajian. Ianya perlujelas untuk melaksanakan suatu kajian.RUJUKANKajian yang baik hendaklah mengenal pasti masalah dan menjawab persoalan denganjelas (William Wiersma 2000). Menurut John W. Creswell (2012), perkara yang amatpenting untuk memulakan sesuatu kajian mestilah mempunyai permasalahan yang jelas.Sebelum suatu kajian dijalankan masalah kajian perlu dinyatakan dengan tepat, ianyamerupakan faktor utama dan memberi panduan kepada pembaca tentang penyelidikanyang akan dijalankan (Chua Yan Piaw 2011).
 22. 22. Prosiding UlasanP1 (Gagasan Idea)Sistem Pentaksiran Antarabangsa:Satu Cadangan Di MalaysiaPenulis: Noor Azreen Abd Aziz DanSulaiman YaminTahun: 2012Tidak dinyatakanP2 (Kajian)Keprihatinan Guru DalamPelaksanaan Pentaksiran BerasaskanSekolah: Perubahan Dalam PenilaianPendidikanPenulis: Salmiah J., Ramlah H., Ab.Rahim B. & Abdullah M.RTahun: 2011• Kaedah kajian kuantitatif• Instrumen: soal selidik• Responden: 100 orang guru KH seluruh Malaysia.• Analisis Data: SEM, Prog. AMOS
 23. 23. Prosiding UlasanP3 (Kajian)Pelaksanaan Pentaksiran BerasaskanSekolah: Pengetahuan Dan AmalanGuru Di Sekolah Menengah AgamaMilik Kerajaan NegeriPenulis: Mohd Isha AwangTahun: 2011Kaedah kajian kuantitatifKajian bentuk tinjauanInstrumen: Soal selidikResponden: 195 orang guru Sekolah Menengah Agama(SMA/SMU) di utara pantai Barat dan Utara PantaiTimur.Ujian-tP4 (Kajian)Pentaksiran Tahap Kreativiti DanInovasi Pelajar Institut PengajianTinggi Menggunakan Rasch ModelPenulis: Siti Rahayah Ariffin, AzleenAzyyati Osman, Nur Aidah Rashid,Ayesha Abdullah Najieb BadibTahun: 2011Kaedah kajian kuantitatifInstrumen: soal selidik (MyCrin) 252 itemResponden: 204 pelajar pra siswazah dari sebuahuniversiti tempatanAnalisis Data: SPSS - % demografiModel Rasch – kebolehpercayaan itemDIF – mengesan item kefungsian
 24. 24. Prosiding UlasanP5 (Kajian)Amalan Pentaksiran Pengajaran DanPembelajaran Di Kolej Komuniti Di NegeriJohorPenulis: Mohd Fadhli Bin AhmadTahun: 2010Kaedah kuantitatif dan kualitatif (mix)Instrumen : Pengumpulan data melalui soalselidik dan senarai semakPopulasi Persampelan: Semua pensyarah kolejkomuniti di negeri JohorKajian Rintis dan Keesahan item: 10 respondenAnalisis Data : SPSS
 25. 25. KEKUATANP1,P3, P4 & P5:Metodologi jelas, kerana menyatakan kaedahkajian, Instrumen, Responden dan kaedahanalisis data.KELEMAHANP1 : Tidak meyatakan metodologiULASANWalaupun P1 adalah Gagasan Idea, perancangan untuk metadologi perlu sebagai panduanuntuk menjalankan kajian sebenar.RUJUKANCohen & Manion (1996) mentakrifkan metodologi ialah pendekatan yang digunakan dalampenyelidikan bagi mengumpul data. Pengkaji perlu merancang reka bentuk kajian yangsesuai dengan kajiannya Chua Y.P (2009). Metodologi merupakan suatu prosuder yangsistematik barkaitan kaedah kajian dan analisis data Othman Mohamad (2001) .
 26. 26. Prosiding UlasanP1Menunjukkan ringkasan ciri-ciri sistem pentaksiran di beberapa buahnegara iaitu Finland, England, Australia, Hong Kong, Singapura danSistem Internasional Baccalaureate (IB)Digunakan di Amarika Syarikat.Ditunjukkan dalam bentuk jadual yang turut disertakan dengan sistemteras, jenis-jenis pentaksiran dan pihak bertanggungjawab dalampentaksiran tersebut yang terbahagi kepada Berasaskan Sekolah,Wilayah dan Negara.
 27. 27. Prosiding UlasanP2 Dapatan kajian dinyatakan dalam bentuk jadual.Jadual 1 latar belakang , bilangan dan jantina respondenJadual 2 menunjukkan pengalaman mengajar respondenJadual 3 menunjukkan bilangan responden yang pernah mengikuti kursusPBS.Jadual 4 menunjukkan ijazah pertama respondenDapatan kajian dipadankan dengan model pengukuran CFA, yangdicadang untuk menguji kebolehpercayaan model yang akan dihasilkannanti.
 28. 28. Prosiding UlasanP3 Dapatan kajian dinyatakan dalam bentuk jadual dan dipecahkan kepada beberapabahagian iaitu:Jadual 1- Responden mengikut jantinaJadual 2- Taburan responden mengikut pengalamanmengajarJadual 3 -Taburan mengikut pernah menghadiri kursusJadual 4 - Pengetahuan guru mengenai PBSJadual 5- Amalan responden terhadap perlaksanaan PBSJadual 6 - Tahap pengetahuan dan Amalan mengikut jantinaSetiap jadual menyenaraikan item-item dari borang soal-selidik dan disertaidengan perbincangan.
 29. 29. Prosiding UlasanP4 Dapatan ditunjukkan dalam bentuk jadual ringkasan statistik.Jadual 1 - Demografi respondenJadual 2 - 21:Menunjukkan Kebolehpercayaan , kesesuaian itemdan kefungsian Item melalui MyCrinPada setiap jadual tersebut diikuti dengan penerangan tentangpenilaian terhadap model pengukuran Rasch.
 30. 30. Prosiding UlasanP5 Bagi kaedah kuantitatif, dapatan dinyatakan dalam bentukjadual dan dianalisis menggunakan skor min.Semua item dikategorikan mengikut aspek masing-masing.Dapatan dari kaedah kualitatif pula dinyatakan dalam bentukjadual dan dianalisis menggunakan borang senarai semak.
 31. 31. KEKUATANDapatan kajian ditunjukkan dalampelbagai bentuk.Dapatan dalam bentuk jadualdisertai dengan penerangan untukmemudahkan pemahamanpembaca.KELEMAHANDapatan prosiding 4 sukardifahami jika pembacatiada pengetahuan dalammodel pengukuran Rasch.
 32. 32. Prosiding UlasanP1 Perbincangan tidak spesifik kerana tiada persoalan kajiandinyatakan dalam kajian.Tidak ada dapatan kajian yang dibincangkan dan hanyamengaitkan perbincangan dengan kajian terdahulu.P2Perbincangan dikaitkan dengan objektif kajian untuk mengenalpastitahap keprihatinan guru dalam pelaksanaan PentaksiranBerasaskan Sekolah bagi mata pelajaran Kemahiran HidupBersepadu Pertanian dan menguji Model Pengukuran.Dapatan kajian adalah sepadan dengan dapatan kajian terdahulu.
 33. 33. Prosiding UlasanP3 Perbincangan menjurus kepada objektif kajian dan disokongdengan dapatan kajian lepas.Perbincangan mengaitkan hasil dapatan kajian adalah selaridengan dapatan-dapatan kajian terdahulu.P4 Perbincangan hanya membincangkan dapatan kajian yang tidakdispesifikkan objektifnya.Perbincangan hanya menjurus kepada pengujian ModelPengukuran Rasch yang dijalankan.
 34. 34. Prosiding UlasanP5 Perbincangan dapatan kajian disokong dengan dapatan kajianterdahulu.Hasil dapatan juga bertepatan dan ada juga bertentangandengan dapatan kajian terdahulu.
 35. 35. Perbincangan berjaya mengaitkan hasil kajian dengan permasalahan yanghendak dikaji.P4 : Pengkaji berpendapat pemeriksaan DIF adalah suatu perkara yang perlubagimemastikan item adalah adil dan saksama.Menurut Raffan (2001) PBS merupakan pentaksiran yang berkesan tetapisukar, mengambil masa dan memerlukan kos, namun ianya amat pentinguntuk pendidikan.Guru-guru yang kurang mahir dalam PBS akan menghadapi kekangan untukmentaksir, Begum & Farooqi (2008 ).
 36. 36. Prosiding UlasanP1 Ada menyatakan kekuatan dan kelemahan pelaksanaan pentaksiran berasaskansekolah dengan merujuk beberapa dapatan kajian terdahulu.P2 Mengaitkan dapatan kajian dengan objektif yang hendak dikaji dan disokongdengan dapatan kajian terdahulu.P3 Kesimpulan yang dibuat menyokong dapatan kajian.P4 Kesimpulan yang dibuat adalah berdasarkan dapatan kajian terhadap pengujianModel Pengukuran Rasch.P5 Kesimpulan berjaya mengaitkan objektif dengan dapatan kajian yang diperolehi.
 37. 37. KEKUATANKesimpulan yang dibuat adalah berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi dan adamenyatakan sokongan terhadap dapatan tersebut.KELEMAHANTidak semua kesimpulan yang dibuat menyatakan hujah atau bukti dari mana-manadapatan kajian lepas (P3 dan P5)
 38. 38. Prosiding UlasanP1Terdapat cadangan beberapa langkah yang perlu diambil untuk memastikanpenglibatan semua pihak dalam menjayakan pentaksiran berasaskansekolah di Malaysia dengan merujuk kajian terdahulu .P2Mencadangkan dapatan kajian ini digunakan untuk memastikan pentaksiranberasaskan sekolah dapat dilaksanakan dengan jayanya berdasarkansokongan kajian terdahulu.P3 Cadangan yang dikemukakan hanya berdasarkan dapatan kajian yang telahdijalankan oleh pengkaji tanpa sokongan dari mana-mana dapatan kajianterdahulu.
 39. 39. Prosiding UlasanP4 Tiada cadangan yang dikemukakan untuk menginspirasikan kajianakan datang atau langkah-langkah penambahbaikan.P5 Tiada cadangan diberikan untuk penambahbaikan mahupun untukkajian akan datang
 40. 40. KEKUATANCadangan-cadangan yang diberikan adalah bertujuan untuk penambahbaikandalam menangani masalah dan isu yang diperolehi daripada dapatan kajiandan dapatan kajian terdahulu.KELEMAHANTerdapat juga artikel yang tidak menyatakan cadangan-cadangan berdasarkandapatan kajian yang diperolehi (P4 dan P5)
 41. 41. Prosiding UlasanP1• Sumber rujukan terdiri daripada tesis, buku dan prosiding bertulismahupun dari laman web.• Terdapat 8 rujukan dari dalam dan luar negara.• 7 rujukan dalam Bahasa Inggeris dan hanya 1 dalam Bahasa Melayu.• Rujukan di ambil dari tahun 2001 hingga 2011 kecuali 1 rujukan daritahun 1995.• Disusun mengikut abjad dan disertai dengan url bagi setiap rujukanbersumberkan laman web.
 42. 42. Prosiding UlasanP2 • Sumber rujukan terdiri daripada tesis, buku, pelan, pekeliling danlaporan.• Terdiri daripada 31 rujukan dari dalam dan luar negara.• 21 rujukan berbahasa Inggeris manakala 10 rujukan berbahasaMelayu.• Terdapat beberapa rujukan lama iaitu dari tahun 1977, 1990, 1991 dan1998.• 25 rujukan adalah dari tahun 2000 hingga 2010.• Tidak disusun mengikut abjad mahupun tahun.
 43. 43. Prosiding UlasanP3 • Sumber rujukan terdiri daripada tesis, buku, manual, panduan danjurnal.• Terdapat 13 rujukan dari dalam dan luar negara.• 7 rujukan dalam Bahasa Melayu manakala 6 dalam BahasaInggeris.• 7 rujukan juga adalah baru iaitu dari tahun 2000 hingga 2011manakala selebihnya rujukan lama (1975-1997)• Disusun mengikut abjad
 44. 44. Prosiding UlasanP4 • Sumber rujukan terdiri daripada jurnal, prosiding, tesis, buku dankertas ucap tama.• Terdiri daripada 50 rujukan dari dalam dan luar negara. 49 rujukandalam Bahasa Inggeris kecuali 1 rujukan sahaja dalam BahasaMelayu.• Rujukan di ambil dari beberapa dekad bermula tahun 1950 hingga2011.• Disusun mengikut abjad
 45. 45. Prosiding UlasanP5 • Sumber rujukan terdiri daripada buku, tesis, akhbar dan prosiding.• Terdapat 18 rujukan dari dalam dan luar negara.• 12 rujukan berbahasa melayu, selebihnya dalam Bahasa Inggeris• 9 daripada rujukan adalah baru (2002-2007)• manakala rujukan paling lama di ambil dari 1970.• Disusun mengikut abjad.
 46. 46. KEKUATANRujukan terdiri daripada pelbagai sumber dari dalam dan luar negara.Penggunaan banyak rujukan dan kebanyakannya adalah rujukan baru.Menggunakan rujukan dari Bahasa Melayu dan Inggeris.Rujukan disusun mengikut abjad dan bagi prosiding 1 turut disertaidengan url bagi rujukan bersumberkan laman webKELEMAHANPenggunaan rujukan yang terlalu lama iaitu terdapat rujukan dari tahun 1950.
 47. 47. 5 Prosiding berkaitan Pentaksiran, P1 melihat Cadangan Pentaksiran Antarabangsa, P2Keperihatinan Perlaksanaan Pentaksiran Guru di SMK seluruh Malaysia, P3 AmalanPentaksiran Guru di SMA di utara dan Pantai Timur, P4 Pentaksiran Tahap Kreativiti Pelajar disebuah universiti manakala P5 adalah Amalan Pentaksiran Guru di Kolej Komuniti.Semua prosiding membincangkan berkaitan Pentaksiran, namun kajiannya daripada aspek danpersoalan kajian yang berbeza.Tiga daripada prosiding (P2,P3,P4) mengunakan metodologi yang hampir sama manakala P5menggunakan mix mathod , walaubagaimanapun P1 tidak dinytakan.Responden P1 tidak dinyatakan, P2, P3 dan P5 responden dalam kalangan guru manakala P4pula responden adalah pelajar universiti.P2-P5 menyampaikan dapatan dengan cara/bentuk yang berbeza-beza. Dapatan dalam bentukjadual dan diikuti dengan penerangan mudah difahami.Kepelbagaian sumber rujukan turut digunakan oleh semua prosiding. Rujukan di ambil daridalam dan luar negara menguatkan sokongan setiap kajian.
 48. 48. Melalui kajian prosiding ini dapat dinyatakan Pentaksiran adalah suatu perkara yangluas dan boleh dikaji dalam pelbagai aspek. Sekiranya Pentaksiran hendak digunakanbagi membantu pelajar belajar kandungan mestilah ditingkatkan secara signifikan danpengumpulan penggunaan maklumat mestilah menjadi sebahagian prosespembelajaran yang berterusan, Shepard (2000).Pentaksiran adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran Payne(2003) dan di sokong oleh Jamil (2011) dalam kajian beliau yang bertajuk Guru Besarsebagai Pengurus dan Pemimpin Pentaksiran Berasaskan Sekolah.Penilaian Berasaskan Sekolah bermakna keputusan sesuatu ujian harus mudahdikumpulkan dan ditafsirkan supaya dapat memberi gambaran yang jelas terhadappencapaian, kekuatan dan kelemahan serta kekesuaian strategi pengajaran danpembelajaran, kesesuaian item ujian dan pencapaian objektif pembelajran, SitiRahayah Ariffin (2008).Menurut Esah (2004), pentaksiran ialah suatu proses mengumpul maklumatmenggunakan suatu teknik dan alatan yang bersesuaian dan membuat penilaian.
 49. 49. Noor Azreen Abd Aziz dan Sulaiman Yamin.(2012). Sistem Pentaksiran Antarabangsa: Satu Cadangan di Malaysia.Prosiding Seminar Pendidikan Pasca Ijazah dalam PTV Kali Ke-2, 2012. 88 - 100.Salmiah J, Ramlah H, Ab Rahim B & Abdullah MR. (2011). Keperihatinan Guru Dalam Perlaksanaan PentaksiranBerasaskan Sekolah: Perubahan Dalam Penilaian Pendidikan. Prosiding Seminar Majlis Dekan-Dekan PendidikanIPTA 2011.877 - 890Mohd Isha Awang. (2011). Perlaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah: Pengetahuan dan Amalan guru Di SekolahMenengah Agama Milik Kerajaan Negeri. Prosiding Seminar Majlis Dekan-Dekan Pendidikan IPTA 2011. 891 – 901.Othman Lebar. (2011). Pentaksiran Berasaskan Sekolah: Teori, Prinsip dan Perlaksanaan. Prosiding KolokiumPengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Institut Aminuddin Baki KPM.3 – 34.Jamil Adimin. (2011). Guru Besar Sebagai Pengurus dan Pemimpin Pentaksiran Berasaskan Sekolah PBS di Sekolah.Prosiding Kolokium Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Institut Aminuddin Baki KPM. 35 – 64.Siti Rahayah Ariffin, Azleen Azyati Osman, Nur Aidah Rashid, Ayesha Abdullah Najieb Badib. (2011). Pentaksiran TahapKreativiti Dan Inovasi Pelajar Institut Pengajian Tinggi Menggunakan Rasch Model. Prosiding Seminar MajlisDekan-Dekan Pendidikan IPTA. 693 – 717.Mohd Fadhli Ahmad. (2010). Amalan Pentaksiran Pengajaran dan Pembelajaran di Kolej Komuniti di Negeri Johor.Prosiding Seminar Pengajaran & Pembelajaran MyTED10. 152 – 159.Siti Rahayah Ariffin. (2008). Inovasi dalam Pengukuran & Penilaian Pendidikan. Fakulti Pendidikan Universiti KebangsaanMalaysia, Bangi.Shepard. L.A. (2000). The Role of classroom Assessment in Teaching and Learning, CSE Report 517, Center for the Studyof Evaluation, Graduate School of Education & Information Studies, University of Carlifornia, Los Angeles, USA.
 50. 50. Payne. D.A. (2003). Applied Educational Assesment. Belmont, CA: Wadsworth Thomson Learning.William Wiersma. 2012. Research Methods In Education An Introduction. University Toledo.Chua Y.P. 2011. Kaedah dan Statistik Penyelidikan: Kaedah Penyelidikan . Malaysia: Mc Graw-Hill.Noraini Idris. 2010. Penyelidikan Dalam Pendidikan. Selangor. Mc Graw-Hill.Mohd. Majid Konting. 2009. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur . Penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka.Mokhtar Ismail. 2009. Pentaksiran Pendidikan. Kuala Lumpur . Penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka.Azizi Yahaya, Shahrin Hashim, Jamaludin Ramli, Yusof Boon & Abdul Rahim Hamdan. 2007. Menguasai Penyelidikan DalamPendidikan; Teori Analisis & Interpretasi Data. Kuala Lumpur. PTS Professional.Sidek Mohd Noah. 2003. Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis. Serdang. Penerbit Universiti Putra Malaysia.Othman Mohamad. 2001. Penulisan Tesis dalam Bidang Sains Sosial Terapan. Serdang. Penerbit Universiti Putra Malaysia.Zamri Mahamod. 2013. Kuliah 4. Perenggan dan Penulisan Abstrak. GB6012. Penulisan Akademik 1. http//: www.ifolio.ukm.Suzana dan Jamil, 2009. Penggunaan Teknik Pentaksiran Formatif dalam Subjek Bahasa Melayu Kajian Kes. Jurnal PendidikanBahasa Melayu 17-29.Hamm, M & Adams, D. (2009). Activating assesment for all stusents: Inovative activities, lesson plans and informatifassessment. United Kingdom: Rowman & Littlefield Education.

×