Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Umeå SöDra K A5 Solder 2 Aryck

389 views

Published on

Centerpartiets valfolder för Kasamark, Djäkneböle och Hössjö

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Umeå SöDra K A5 Solder 2 Aryck

  1. 1. Vi fortsätter driva bygdens intressen Utveckling och service i hela kommunen Umeå kan växa hela vägen till Gräsmyr http://umea.centerpartiet.net
  2. 2. Umeå växer och en viktig fråga blir hur Umeå ska växa. Centerpartiet vill se hela Umeåregionen som ett tillväxtområde. Det innebär att Umeå och grann- kommunerna ska planeras för 235 000 personer år 2050 istället för att ensidigt lägga fokus på Umeås centrala delar. Det innebär en satsning på en förtätning och stabil service efter de olika stråken ut från Umeå exempelvis stråket Hörnefors till Nordmaling, Röbäck till Gräsmyr, Backen till Vännäs. Centerpartiet vill skapa förutsättningar för att basservice ska fungera. I basservicen ingår förskola och skola, hemtjänst för äldre, bra kollektivtrafik och en variation av boendemiljöer. En bra kollektivtrafik är mycket viktig. Vi har lyckats sudda ut gränsen mellan landsbygds-trafiken och stadstrafiken med gemensamma biljetter m.m. Det behövs nya gång- och cykelvägar efter de nya stråken. Centerpartiet kommer att arbeta för gång- och cykelväg i etapper från Röbäck till Hössjö.
  3. 3. Centerpartiet har under den gångna mandatperioden rustat upp det svenska vägnätet. Enskilda vägar har ökat från 400 miljoner till 1 100 miljoner från 2007 – 2010. Det är en hjärtefråga för Centerpartiet. Centerpartiet vill att man ska kunna välja hemtjänstföretag och omsorg även när man bor på landsbygden. Därför vill vi att lagen om valfrihet ska bli obligatorisk. Då kan alla entreprenörer som uppfyller kommunens krav starta företag och erbjuda hemtjänst m.m. till äldre. Det blir fler företag och landsbygdens företagsamma människor – unga som gamla! Kommunen bör upphandla mer lokalpro- ducerad mat. Därmed gynnas lokala lant- brukare samtidigt som transportvägarna för livsmedel kortas. Kött från Holmnäs eller Hössjö, inte bara från Irland eller Brasilien, måste kunna serveras i Umeås skolor. Slå vakt om de gröna näringarna och ett hållbart samhälle. Småföretagande är nyckeln till nya jobb och en förutsättning för en levande landsbygd. Ett starkt Centerparti i kom- munalpolitiken borgar för en politik som främjar företagande, sysselsättning och en levande landsbygd.
  4. 4. Centerpartiet anser att byskolan har en viktig roll för landsbygdens utveckling och tillväxt. Byskolan Centerpartiet anser att utgör ofta navet i byn och är barnfamiljerna själva ska kunna viktig för att det ska vara bestämma vilken barnomsorg attraktivt för barnfamiljer att bo som passar dem bäst. på landsbygden. Centerpartiet vill Med barnomsorgspeng skapas därför stärka byskolans roll med valfrihet för barnfamiljerna modern pedagogik och ökad liksom förutsättningar för samverkan med andra verk- familje-kooperativ och samheter. Ge alla skolor möjlighet privata aktörer att erbjuda att bli självstyrande. sina tjänster. rk sama so n, Ka dvins -Olov E Petter Sven Bergne r, Höss jö Här ovan ser du förstanamnen på Centerpartiets två valsedlar till Det finns chans att kryssa in Kommunfullmäktige. En valsedel med personer från vår del av de som varit med tidigare, kommunen. Vi vet det spelar roll en valsedel med kandidater som för resultatet! är nya i kommunpolitiken. Umeå Centerkrets | Skolgatan 48 | 903 27 Umeå Hemsida: umea.centerpartiet.net

×