Kick Off2010feb

771 views

Published on

Power Point presentationerna från Umeå Kommuns VP-kickoff 2010-02-15

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
771
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kommunmedborgarna ska känna delaktighet. Oerhört viktigt! Ska märkas i media över hela landet Ska manifestera en enighet och gemenskap i området En järnväg för hela landet
 • Största möjliga brukarnytta Undanröja hinder och frigöra kraft och kreativitet Styrning, processer, organisation och uppföljning måste hänga ihop för att kraft och energi ska riktas åt rätt håll Medarbetardriv, medarbetarskap och medskapande är nyckeln till framgång 2015 är vi Sveriges bästa Socialtjänst!
 • Kick Off2010feb

  1. 2. Det ekonomiska läget
  2. 4. Global ekonomi “ Gamla världen” dominerar Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, BRIC, står bara för 15% av global nominell BNP.
  3. 5. USA Arbetslösheten steg kraftigt
  4. 11. Umeå Källa: Arbetsförmedlingen, Umeå kommun
  5. 12. Arbetsmarknadsgapet Normalläget nås 2015 Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting.
  6. 13. Sverige Skatteunderlaget återhämtar sig
  7. 14. Olika verksamheters demografiska volymutveckling, 2006–2013 Ekonomirapporten. Oktober 2009
  8. 16. VP 2011-2013
  9. 17. 1 1 4 0 7 0
  10. 18. 1 3 0 0 1 3 5 0 Utfall Prognos Fler hit Fler födda Fler kvar Fler studenter
  11. 19. Stämmer prognosen? − 18 − 18 − 11 +12 +25 − 6 − 52 +2 − 20 − 27 0 +43 +151 Diff. (utfall − prognos) 0,01 % 1976 2018 85+ 0,34 % 5196 5214 75-84 0,12 % 8793 8804 65-74 0,05 % 26323 26311 45-64 0,11 % 23402 23377 30-44 0,06 % 10449 10455 25-29 0,38 % 13736 13788 19-24 0,04 % 4589 4587 16-18 0,52 % 3809 3829 13-15 0,41 % 6496 6523 7-12 0,00 % 1213 1213 6 0,65 % 6593 6550 1-5 10,1 % 1493 1342 0 Diff. (relativ) Utfall 2009 Prognos 2009 Ålder
  12. 20. Vilka föder barn?
  13. 21. +420 − 420 +690 +690 Från övriga landet Från utlandet Från Västerbotten Totalt flyttnetto Flyttvinsten!
  14. 22. Inrikes flyttnetto 1968-2008 ?
  15. 23. Utrikes tillströmning (netto)
  16. 24. Folkökningens fördelning 2009 1968-2008
  17. 25. Diskussion <ul><li>Positivt att utrikesnettot ökar </li></ul><ul><li>Lyckad marknadsföring från universitetet </li></ul><ul><li>Nya engelskspråkiga Mastersutbildningar ( 2 år) lockar ”free movers” </li></ul><ul><li>Fler utländska studenter skriver sig här - längre utbildningar - stannar? </li></ul><ul><li>Förslag om att avgiftsbelägga studier för utomeuropeiska studenter </li></ul><ul><li>f o m 2011 </li></ul><ul><li>Marginellt ökad inflyttning från övriga landet – minskad utflyttning </li></ul><ul><li>Ca 1 800 fler studenter, varav ca hälften nät/distans ! </li></ul><ul><li>Inget överskott från övriga Sverige trots ”goda tider” för Umeå?? </li></ul>
  18. 26. Vad händer de kommande åren? <ul><li>Svårbedömt läge ! </li></ul><ul><li>Fortsatt ökning runt 1 200 personer nästa år sedan ca 1000 </li></ul><ul><li>Behåller nuvarande ”höga” födelsetal, nu 1500 sedan 1 400 </li></ul><ul><li>Fortsatt flyttningsöverskott, stor osäkerhet på sikt! </li></ul><ul><li>Förändringarna i geografin påverkas i hög grad av byggandet </li></ul>
  19. 27. Barn och Unga Förändring sedan senast kända utfall 2010-2013
  20. 28. Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019
  21. 29. Förändring av förskolebarn till 2013
  22. 30. Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019
  23. 31. Förändring av grundskolebarn till 2013
  24. 32. Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019
  25. 33. Förändring av grundskolebarn till 2013
  26. 34. Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019
  27. 35. Barn och unga <ul><li>1-5 år Nästan 600 fler barn i förskolan </li></ul><ul><li>6-12 år Nästan 800 fler i låg och mellanstadiet </li></ul><ul><li>13-15 år Ca 550 färre barn i högstadiet </li></ul><ul><li>16-18 år Ca 850 färre barn i Gymnasieskolan </li></ul><ul><li>Flexibel lokalanvändning? </li></ul>
  28. 36. Äldre Förändring sedan senast kända utfall 2010-2013
  29. 37. Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019
  30. 38. Förändring till 2013
  31. 39. Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019
  32. 40. Förändring till 2013
  33. 41. Äldre <ul><li>65 år och äldre blir ca 2 500 fler </li></ul><ul><li>ökningen fortsätter…… </li></ul><ul><li>65-79 år Drygt 2 100 fler ”unga” pensionärer </li></ul><ul><li>80- år Drygt 300 fler äldre pensionärer </li></ul>
  34. 42. Alla stads- och kommundelar växer! Förändring av hela befolkningen till 2013
  35. 43. Prognosseminarium den 26 februari kl 9-11 i Kommunstyrelsens sammanträdesrum Välkomna!
  36. 45. &quot;Vi gör varandra bättre och bättre i våra roller för att skapa bättre och bättre resultat för våra brukare och medborgare &quot;
  37. 48. Ett exempel på samordnad kommunorganisation Samhällsbyggnadskontoret Erfarenheter
  38. 49. HUR? FÖR VEM? Byggnads- nämnden Organisations- nämnden Miljö- och hälsoskydds- nämnden VAD? KUNDEN = dem vi är till för LEVERANSEN = Samhällsservice Samhällsbyggnadskontorets organisation bygger på process- och kundorientering Tekniska nämnden Bostadsanpassning Brandförsvar och säkerhet Bygglov Detaljplanering Ekonomisupport Fastighet Färdtjänst Förvaltarenheten Gator och parker IT och telefoni (intraprenad) Lantmäteri Miljö- och hälsoskydd PA-support Verksamhetsservice Städservice (intraprenad) Huvudprocesser Ledningsprocesser Stödprocesser Ekonomi, Information, Personal, Verksamhetsadministration , Verksamhetsutveckling
  39. 50. Erfarenheter <ul><li>Samlad kompetens för bättre service </li></ul><ul><li>Processorienterad organisation </li></ul><ul><li>Fokus på dem vi är till för </li></ul><ul><li>Resursoptimering – kompetens och ekonomi </li></ul><ul><li>Kvalitetsarbetet </li></ul>
  40. 51. Erfarenheter – kan utvecklas ytterligare <ul><li>Processövergångar inom och i synnerhet mellan verksamhetsområden </li></ul><ul><li>Våga välja bort mer istället för att addera </li></ul>
  41. 53. Socialtjänsten Det är en resa… <ul><li>2007 Starten - behov av förändring </li></ul><ul><li>2008-09 Vägval – de första stegen </li></ul><ul><li>När vi stannat upp och funderat om vi går rätt </li></ul><ul><li>Vilopauserna – när alla får möjlighet att komma ikapp </li></ul><ul><li>2010 På toppen av berget </li></ul>
  42. 54. Organisation 1 jan 2010 Socialnämnden Ordf Eva Andersson (s) Socialdirektör Ewa Klingefors Individ- och familjeomsorg Stefan Nybom 320 medarbetare Barn/unga Ann-Sofi Fahlén 170 medarbetare Begåvnings- handikapp Annette Johnsson 320 medarbetare Personlig assistans Pernilla Blomdahl 275 medarbetare Insatser för personer i eget boende Viviann Dannelöv 320 medarbetare Britta Edström UllaBritt Kullh Karin Söderberg Förebyggande insatser Utredning & bistånd för äldre och personer med funktionsned- sättning Katarina Jensstad 40 medarbetare Intraprenader Ledningskoordinator Dan Gideonsson Stab Katarina Jensstad UFFE Utvecklings- och fältforskningsenhet Ulf Hyvönen Totalt 830 medarbetare Insatser för personer i särskilt boende samt korttidsboende Insatser för personer med funktionsnedsättning
  43. 55. Det är en resa… <ul><li>2007 Starten - behov av förändring </li></ul><ul><li>2008-09 Vägval – de första stegen </li></ul><ul><li>När vi stannat upp och funderat om vi går rätt </li></ul><ul><li>Vilopauserna – när alla får möjlighet att komma ikapp </li></ul><ul><li>2010 På toppen av berget </li></ul>
  44. 56. Det är en resa… <ul><li>2007 Starten - behov av förändring </li></ul><ul><li>2008-09 Vägval – de första stegen </li></ul><ul><li>När vi stannat upp och funderat om vi går rätt </li></ul><ul><li>Vilopauserna – när alla får möjlighet att komma ikapp </li></ul><ul><li>2010 På toppen av berget </li></ul><ul><li>2010-13 Den fortsatta resan </li></ul>
  45. 57. Det är nu det börjar – den fortsatta resan <ul><li>Största möjliga brukarnytta </li></ul><ul><li>Undanröja hinder och frigöra kraft och kreativitet </li></ul><ul><li>Vilja, kultur & struktur måste hänga ihop för att kraft och energi ska riktas åt rätt håll </li></ul><ul><li>Medarbetardriv, medarbetarskap och medskapande är nyckeln till framgång </li></ul><ul><li>2015 är vi Sveriges bästa Socialtjänst! </li></ul>
  46. 59. Uppdraget från KF - förbättra stödet till ledare som arbetar närmast brukare och medborgare genom att samordna stödfunktioner och frigöra ledare från tidskrävande rutinadministration - åstadkomma kommunövergripande samordning av ekonomistöd, personalstöd, informationsstöd, kvalitetsstöd samt funktioner för externfinansiering för att utveckla professionsgrupper, öka kvaliteten och minska sårbarheten
  47. 60. Resurser totalt
  48. 61. Samordningsvinster <ul><li>Kostnader </li></ul><ul><li>Tid </li></ul><ul><li>Kvalitet </li></ul><ul><li>Tre exempel </li></ul><ul><li>Beslutsstöd </li></ul><ul><li>Korttidsrekryteringar </li></ul><ul><li>Måltidsservice </li></ul>
  49. 62. Beslutsstödsportal <ul><li>Röd tråd i styrningen och resultatuppföljning </li></ul><ul><li>Ledarens rapportering förenklas och tid frigörs till annat </li></ul><ul><li>Stödprocessernas arbete effektiviseras </li></ul>Förenkling - Fokus - Lärande
  50. 64. Samordningsvinster - Exempel <ul><li>Äga, styra, planera och effektivisera processen </li></ul><ul><li>Hållbar matförsörjning KF 2009:3 -6,7 Mkr </li></ul><ul><li>Samordnat arbetsplatsstöd Ledaren avlastas i tid </li></ul><ul><li>Samordnad information Tid och kvalitet (sänkt processkostnad) </li></ul>
  51. 65. Ledningsstöd Arbetsplatsstöd Verksamhetsstöd Ledaren HR, Ekonomi, Information, Verksamhetsutveckling, IT Lokalförsörjning, Städ, IT, verksamhetsservice/lokaler Skolassistent, vaktmästare, receptionsfunktion Medarbetarstöd Lön, Utbildning, Hälsa, Information,
  52. 66. Principer för stödet Ledaren <ul><li>Processinriktat </li></ul><ul><li>Teambaserat </li></ul><ul><li>Kvalitetssäkrat </li></ul><ul><li>Kostnadseffektivt </li></ul><ul><li>Värdeskapande </li></ul>
  53. 67. Nästa steg <ul><li>Genomföra förbättringsförslagen! </li></ul><ul><li>Påbörja samordning av HR-funktionen </li></ul><ul><li>Tidplan för samordning av övriga stödfunktioner </li></ul><ul><li>Ledarna delaktiga i fortsatta arbetet </li></ul>
  54. 69. Kultur och tillväxt Miljö och hållbar utveckling Regional, nationell och internationell samverkan Utvecklingsstöd Fritidsfrämjande Näringslivsfrämjande Folkhälsa Forskning och utveckling Samhällsbyggnad Säkerhet och trygghet Kulturfrämjande
  55. 70. Unga Förskoleverksamhet Grundskola Gymnasieskola Handikappverksamhet Kultur och fritidsverksamhet Råd och stöd till enskilda och familjer Skolbarnomsorg Särskola Tidiga och förebyggande insatser, viss öppenvård Ungdomsuppföljning Vård av unga ÖFM
  56. 71. Vuxna Flyktingmottagning Försörjningsstöd Missbruksvård Äldreomsorg Handikappverksamhet Insatser för utbildning, arbete och sysselsättning Råd och stöd till enskilda och familjer ÖFM Förebyggande insatser

  ×