Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

list of english words of french origin

7,762 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

list of english words of french origin

 1. 1. List of Englishwords of French origin
 2. 2.  A great number of words of French origin have entered the English language to the extent that many Latin words have come to the English language.
 3. 3.  English contains many words of French origin, such as art, collage, competition, force, machine, police, publicity, role, table, and many other Anglicized French words. According to different sources, around 30% of all English words have a French origin. This fact suggests that 80,000 words should appear in this list.
 4. 4. Law and governmentChurchNobility:MilitaryCookingCulture and luxury goodsOther
 5. 5. Law and governmentCountry երկիր , court- դատարան , crime-հանգանք , government -կառավարություն, judge-դատավոր, noble-ազնվական, parliament- պառլամենտ, prison- բանտ, state- նահանգ , պետություն ,
 6. 6. Church chaplain- կապելլան, clergy- հոգեվորականություն, friar- վանական, prayer- աղոթք,religion-կրոն, saint- սուրբ,
 7. 7. Nobility: Baron-բարոն, baroness- բարոնուհի; count- կոմս, countess-կոմսուհի; duke- դուքս, duchess- դքսուհի, prince-արքայազն, princess- արքայադուստր ,
 8. 8. Military Army- բանակ, battle- ճակատամարտ, captain- կապիտան,enemy-թշնամի, soldier- զինվոր,
 9. 9. Cooking Beef-տավարի միս, boil- եփել, dine- ճաշել, fry- տապակել, mutton- ոչխարի միս, roast-խորոված, salmon- սաղմոն,
 10. 10. Culture and luxury goods Art-արվեստ, artist-նկարիչ, painting-գեղանկարչություն, sculpture- քանդակ, ballet- բալետ,bracelet- ապարանջան, dance- պարել, diamond- ադամանդ, fur- մորթի, fashion- նորաձեվություն, ruby-սուտակ,
 11. 11. Other Adventure- արկած, courage- քաջություն, dignity- արժանապատվություն, Feign- կեղծել, fruit- միրգ, letter- նամակ, տառ, literature- գրականություն, magic- կախարդություն, male- տղամարդ, female- կին, mirror-հայելի, Pilgrimage- ուխտագնացություն, proud- հպարտ, question- հարց, action- գործողություն , address- հասցե, café- սրճարան, card -քարտ (fr. carte), career - կարիերա(fr. carrière), future- ապագա (Old fr. futur), garage- գարաժ, crayon- գունավոր մատիտ, December- դեկտեմբեր
 12. 12. Also Middle English French loans: ahuge number of words in age, -ance/-ence, -ant/-ent, -ity, -ment, -tion, con-, de-, and pre-.
 13. 13.  Sometimes its hard to tellwhether a given word came fromFrench or whether it was taken straight from Latin. Words for which this difficulty occurs are those in which there were no special sound and/or spelling changes of the sort that distinguished French from Latin. Teacher- Yanna Abovyanpupil -Elen Mkrtchyan

×